Strādāt (to work) conjugation

Latvian
21 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
strādāju
I work
strādā
you work
strādā
he/she/it works
strādājam
we work
strādājat
you all work
strādā
they work
Past tense
strādāju
I worked
strādāji
you worked
strādāja
he/she/it worked
strādājām
we worked
strādājāt
you all worked
strādāja
they worked
Future tense
strādāšu
I will work
strādāsi
you will work
strādās
he/she/it will work
strādāsim
we will work
strādāsiet
you all will work
strādās
they will work
Imperative mood
-
strādā
you work
-
-
strādājiet
you all work
-
Es/tu/...
Conditional mood
strādātu
I would work

Examples of strādāt

Example in LatvianTranslation in English
Direktors var pilnvarot darbinieku strādāt nepilnu laiku, ja tas ir pamatots un ja direktors uzskata, kas tas ir saskaņā ar Centra interesēm.The Director may, on duly justified grounds, authorise a staff member to work part-time, if he considers that this would be in line with the interests of the Centre.
Darbinieks steidzamības kārtā vai ārkārtas gadījumos var tikt lūgts strādāt virsstundas.Staff may be required to work overtime in cases of urgency or exceptional pressure of work.
Tomēr, ja ir attiecīga medicīniska izziņa, attiecīgā darbiniece grūtniecības atvaļinājumā var doties vēlāk par 6 nedēļām pirms sagaidāmās dzemdību dienas, šādā gadījumā grūtniecības atvaļinājums beidzas 10 nedēļas pēc dzemdībām plus laiks, kurā darbiniece ir turpinājusi strādāt no sestās nedēļas pirms faktiskā dzemdību datuma.However, with medical authorisation, the staff member concerned may start her maternity leave less than six weeks before the expected date of confinement, ending in this case at the end of a period of 10 weeks after the date of confinement plus the time which the staff member concerned has continued to work as from the sixth week preceding the actual date of confinement.
Kurai dalībvalstij būtu jāmaksā ģimenes pabalsti, ja mani bērni neuzturas tajā dalībvalstī, kurā es strādāju?Which member state should pay my family benefits if my children reside in another member state than the one in which I work?
Es tagad strādāju mediju jomā, betmana nodarbošanās nav tik spoža: tas ir mārketings.I work in communications, but not in quite as glamorous an area, I work in marketing.
12.Vai man ir citas tiesības vienlīdzīgas attieksmes ziņā? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.Kas notiek, ja es strādāju vienā dalībvalstī, bet uzturos citā? . . . . . . . . . . .12.Do I have other rights in terms of equal treatment? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.What if I work in one Member State but reside in another? . . . . . . . . . . . .
Bulgārijas pilsoņi, kas pievienošanās dienā likumīgi strādā kādā no pašreizējām dalībvalstīm un kam uz nepārtrauktu 12 mēnešu vai ilgāku laikposmu ir likumīga piekļuve attiecīgās dalībvalsts darba tirgum, saglabās piekļuvi attiecīgās dalībvalsts darba tirgum, bet ne citu tādu dalībvalstu darba tirgiem, kuras īsteno savus iekšējos pasākumus.Bulgarian nationals legally working in a present Member State at the date of accession and admitted to the labour market of that Member State for an uninterrupted period of 12 months or longer will enjoy access to the labour market of that Member State but not to the labour market of other Member States applying national measures.
Bulgārijas pilsoņiem, kas kādā no pašreizējām dalībvalstīm likumīgi strādā pievienošanās dienā vai laikposmā, kad tiek īstenoti attiecīgās valsts pasākumi, un kam piekļuve attiecīgās dalībvalsts darba tirgum ir uz laikposmu, kas īsāks par 12 mēnešiem, nav minēto tiesību.Bulgarian nationals legally working in a present Member State at the date of accession, or during a period when national measures are applied, and who were admitted to the labour market of that Member State for a period of less than 12 months shall not enjoy these rights.
Režīms, ko piemēro Bulgārijas migrējošiem darba ņēmējiem un viņu ģimenēm, kas likumīgi dzīvo un strādā kādā citā dalībvalstī, vai citu dalībvalstu migrējošiem darba ņēmējiem un viņu ģimenēm, kas likumīgi dzīvo un strādā Bulgārijā, nedrīkst būt vairāk ierobežojošs kā tas režīms, ko piemēro trešo valstu darba ņēmējiem, kas dzīvo un strādā, attiecīgi, konkrētajā dalībvalstī vai Bulgārijā.Bulgarian migrant workers and their families legally resident and working in another Member State or migrant workers from other Member States and their families legally resident and working in Bulgaria shall not be treated in a more restrictive way than those from third countries resident and working in that Member State or Bulgaria respectively.
Visiem mums, kas strādājam lauku attīstības jomā, jo īpaši Leader ietvaros, ir pienākums izmantot un attīstīt šīs zināšanas un pieredzi, kā arī saglabāt entuziasmu to darīt.All of us working in rural development and in Leader in particular, have a duty to use and develop this knowledge and experience, as well as maintaining our enthusiasm for it.
Mēs strādājam, lai jauniešiem izveidotu labu vidi, kurā viņi paši var īstenot un vadīt projektus.We work to create a good environment for young people, where they can launch and run projects by themselves.
Mēs daudz un smagi strādājam, Pedro…We work hard, Pedro …
Viņš sacīja: “Es strādāšu pie tā, lai izveidotu jaunu modeli un darba attiecības ar Eiropas Komisiju.”Parlaments oktobrī izveidoja arī īpašu finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteju, kurai tika piešķirtas pilnvaras uz 12 mēnešiem, kuru laikā tai jāsagatavo politikas ieteikumi.‘I will work on creating a new model and working relationship with the European Commission,’ he said. The Parliament also set up a new Special Committee on the Financial, Economic and Social Crisis, in October, which was given a 12-month mandate to develop policy recommendations.
Un es strādāšu, cik vien smagi varēšu, tik ilgi, cik vajadzīgs, lai tas notiktu.And I will work as long as I can, as hard as it takes to make that happen.
Jūs man to dodat, un es strādāšu tik smagi, cik vajadzīgs, lai izmācītu tos Hārvardas idiotus un kļūtu par labāko advokātu, kādu jebkad esat redzējis.You give me this, and I will work as hard as it takes to school those Harvard douches and become the best lawyer you have ever seen.
Viņi strādās saskaņā ar OPCW ekspertu darbības standartnoteikumiem.They will work under the standard rules of operation for OPCW experts.
Viņi strādās saskaņā ar SAEA ekspertu darbības standartnoteikumiem.They will work under the standard rules of operation for IAEA experts.
KPC strādās pie jautājumiem par masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu un divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, tostarp izvedumu kontroli, robežkontroli, piegādes ķēžu drošību un valstu profilu.JRC will work on the issue of proliferation of WMD and dual-use goods and technologies, including export control, border control, supply chain security, and country profiling.
Integrējot jaunas dalībvalstis, mēs strādāsim, lai vairotu labklājību un drošību un vienlaicīgi veicinātu solidaritāti.In the process of integrating new members, together we will work towards increasing prosperity and security while enhancing solidarity.
Tagad mēs strādāsim, lai izpildītu uzdevumu, un tad mirsim.We will work, complete the task, and then we'll die.
IST nozare ir ieinteresēta izveidot forumu "IST energoefektivitātei" (ICT4EE), kas strādātu pie tā, ka tiek pieņemta un ieviesta sistēma nozares energopatēriņa un CO2 emisiju mērīšanai, noteikti mērķi un izvērtētas sekmes.The ICT sector has expressed an interest in setting up an ICT for Energy Efficiency (ICT4EE) Forum that would work to adopt and implement a framework to measure the sector's energy and carbon footprints, set targets and benchmark progress.

More Latvian verbs

Related

apstrādāt
process

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

apstrādāt
process

Random

aijāt
lull
atļaut
allow
atnākt
come
atstāt
leave
cirpt
shear
glaudīt
pet
izcelties
descend
līt
rain
prasīt
ask
smaidīt
smile

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'work':

None found.
Learning languages?