Arbeide (to work) conjugation

Norwegian
30 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
arbeider
I work
Bokmål past tense
arbeida
I worked
Bokmål future tense
vil arbeide
I will work
Bokmål conditional tense
ville arbeide
I would work
Jeg
Bokmål imperative tense
arbeid
I work
Bokmål present perfect tense
har arbeida
I have worked
Bokmål past perfect tense
hadde arbeida
I had worked
Bokmål future perfect tense
vil ha arbeida
I will have worked
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha arbeida
I would have worked
Jeg
Nynorsk present tense
arbeider
I work
Nynorsk past tense
arbeidde
I worked
Nynorsk future tense
vil arbeide
I will work
Nynorsk conditional tense
ville arbeide
I would work
Jeg
Nynorsk imperative tense
arbeid
I work
Nynorsk present perfect tense
har arbeidd
I have worked
Nynorsk past perfect tense
hadde arbeidd
I had worked
Nynorsk future perfect tense
vil ha arbeidd
I will have worked
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha arbeidd
I would have worked

Examples of arbeide

Example in NorwegianTranslation in English
Det er en nytelse å arbeide med deg, Sam.It's a pleasure working with you, Sam.
Han ville ikke sende sine menn til å arbeide på Guy av Gisbornes jorder!Didn't he refuse to send his men to work in Guy of Gisbourne's field?
La oss forenes! La oss kjempe for en ny, god verden, som gir folk mulighet til å arbeide, unge en fremtid og gamle trygghet.Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.
Palandrianerne er dårlige til å slåss, men glimrende til å arbeide.The Palandrians may be poor fighters, but they are excellent workers.
Den hvite mannen brukte som å arbeide for en vognfraktelinje, visste om at gruvelønninger ble fraktet.This white man who used to work for a stage and freighter line knew about a mine payroll going through.
Jeg skal hjelpe til. Jeg skal arbeide, gjøre hva som helst.I'll help, I'll work, I'll do everything.
Vel, jeg vil gjerne starte og arbeide.Well, I'd like to go to work.
Om dere vil arbeide i mina mens vi er vekk, så er dere velkomne til det, selvfølgelig.If you want to work the mine while we're gone, you're very welcome to do so, of course
Under stormen hadde jeg mulighet til å se dere arbeide.During the recent heavy weather, I've watched you at work on deck and aloft.
Kan de gå, så kan de arbeide.- My orders, sir. If they can walk, they can work.
Folk som arbeider seint.Look, folks working late.
Han arbeider seg inn i juju.He's working himself into a juju.
Nei, jeg blir her og arbeider i mina.No, lii stay here and work the mine.
- Vent til du ser hvordan han arbeider.Wait till you see how he works.
Om det er slik de arbeider, skal jeg holde meg unna dem.If that's the way they work, I'm gonna stay clear of 'em.
vel, jeg fikk arbeid i et offentlig bibliotek.Well, I got work in the public library.
Jeg fikk arbeid i en annen by som sykepleierske.Well, I got work in another town as a nurse girl.
Med andre ord, nektet selv det dårligste arbeid, for å prøve å holde kropp og sjel sammen.In other words, refused even the poorest kind of work... to try and keep body and soul together.
For protokollen, fortell meg hvorfor en kvinne anklaget med viktig arbeid skulle tillate eller hjelpe til i flukten av en farlig fiende, hvorfor hun skulle vanære tjenesten, misligholde plikten på grunn av en tilfeldig hengivenhet for ham?As a matter of record, tell me why a woman charged with important work should permit or aid the escape of a dangerous enemy, why she should dishonor the service, violate duty because of a casual affection for that man.
Jeg har ikke funnet arbeid på flere dager.I haven't been able to find work in days.
Hun hadde en kjæreste som arbeidde som vakt i Bradbury-bygningen.She had a boyfriend who worked as a security guard in the Bradbury Building.
Rolige, hardt arbeidende borgere, gårdbrukeren, landhandleren, bybyggeren.The steady, hard-working citizens, the homesteader, the shopkeeper, the builder of cities.
Er det mulig at en slik forsamling av ærlige, hardt arbeidende amerikanere kan bifalle en kandidat til Kongressen til vårt elskede land hvis eneste krav på stillingen er at han har drept en mann.Is it possible that such a representative body of honest, hard-working Americans can endorse a candidate for the Congress of our beloved country whose only claim to the office is that he killed a man.
En hardt arbeidende, ærlig kvinne.A hard_working, honest woman.
At en mor vil bli beskyttet og tatt vare på av venner. Hardt arbeidende venner. Og at en flott skuespiller har forstått at ekte talent ikke forsvinner over årene.That a mother will be protected and cared for by friends hardworking friends and that a fine actor has realized that true talent is never diminished by the passing years.
Jeg vet av egen erfaring at italiensk-amerikanere er blant de mest lojale, lovlydige, patriotiske og hardt arbeidende borgere i landet.I can state from my own knowledge and experience that Italian-Americans are among the most loyal, most law-abiding, patriotic, hard-working American citizens in this land.
- Oppgi alt vi har arbeidd og slavet for?- Give up all we've worked and slaved for?
Jeg har arbeidd hardt for å fremme en jernbane til å frakte kveg, og jeg får ikke noe kveg.I worked hard promoting a railroad to haul cattle... and I ain't getting no cattle.
Jeg vet du har arbeidd meget hardt, Hondo.I know you have worked very hard, Hondo.
Jeg vil ha ei liste over drapssaker som Wilcove og jeg har arbeidd med.I want a list of homicide cases that Wilcove and I worked on.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

bearbeide
adapt
utarbeide
prepare

Random

akkreditere
accredit
angra
do
antikisere
do
approbere
approve
arbeidsbok
work
argumentere
argue
autorisere
authorize
avfolke
depopulate
avgjøre
decide
vorse
do

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'work':

None found.
Learning languages?