Arbeidsbok (to work) conjugation

Norwegian
15 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
arbeider
I work
Bokmål past tense
arbeida
I worked
Bokmål future tense
vil arbeidsbok
I will work
Bokmål conditional tense
ville arbeidsbok
I would work
Jeg
Bokmål imperative tense
arbeid
I work
Bokmål present perfect tense
har arbeida
I have worked
Bokmål past perfect tense
hadde arbeida
I had worked
Bokmål future perfect tense
vil ha arbeida
I will have worked
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha arbeida
I would have worked

Examples of arbeidsbok

Example in NorwegianTranslation in English
Folk som arbeider seint.Look, folks working late.
Han arbeider seg inn i juju.He's working himself into a juju.
Nei, jeg blir her og arbeider i mina.No, lii stay here and work the mine.
- Vent til du ser hvordan han arbeider.Wait till you see how he works.
Om det er slik de arbeider, skal jeg holde meg unna dem.If that's the way they work, I'm gonna stay clear of 'em.
vel, jeg fikk arbeid i et offentlig bibliotek.Well, I got work in the public library.
Jeg fikk arbeid i en annen by som sykepleierske.Well, I got work in another town as a nurse girl.
Med andre ord, nektet selv det dårligste arbeid, for å prøve å holde kropp og sjel sammen.In other words, refused even the poorest kind of work... to try and keep body and soul together.
For protokollen, fortell meg hvorfor en kvinne anklaget med viktig arbeid skulle tillate eller hjelpe til i flukten av en farlig fiende, hvorfor hun skulle vanære tjenesten, misligholde plikten på grunn av en tilfeldig hengivenhet for ham?As a matter of record, tell me why a woman charged with important work should permit or aid the escape of a dangerous enemy, why she should dishonor the service, violate duty because of a casual affection for that man.
Jeg har ikke funnet arbeid på flere dager.I haven't been able to find work in days.
Rolige, hardt arbeidende borgere, gårdbrukeren, landhandleren, bybyggeren.The steady, hard-working citizens, the homesteader, the shopkeeper, the builder of cities.
Er det mulig at en slik forsamling av ærlige, hardt arbeidende amerikanere kan bifalle en kandidat til Kongressen til vårt elskede land hvis eneste krav på stillingen er at han har drept en mann.Is it possible that such a representative body of honest, hard-working Americans can endorse a candidate for the Congress of our beloved country whose only claim to the office is that he killed a man.
En hardt arbeidende, ærlig kvinne.A hard_working, honest woman.
At en mor vil bli beskyttet og tatt vare på av venner. Hardt arbeidende venner. Og at en flott skuespiller har forstått at ekte talent ikke forsvinner over årene.That a mother will be protected and cared for by friends hardworking friends and that a fine actor has realized that true talent is never diminished by the passing years.
Jeg vet av egen erfaring at italiensk-amerikanere er blant de mest lojale, lovlydige, patriotiske og hardt arbeidende borgere i landet.I can state from my own knowledge and experience that Italian-Americans are among the most loyal, most law-abiding, patriotic, hard-working American citizens in this land.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aksentuere
stress
aktivere
activate
antyde
allude
applaudere
applaud
arbeide
work
argumentere
argue
arrondere
do
assurere
do
avgjere
do
ytre
express

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'work':

None found.
Learning languages?