Funcionar (to work) conjugation

Catalan
42 examples
This verb can also mean the following: function

Conjugation of eiti

Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Present tense
funciono
I work
funciones
you work
funciona
he/she works
funcionem
we work
funcioneu
you all work
funcionen
they work
Present perfect tense
he funcionat
I have worked
has funcionat
you have worked
ha funcionat
he/she has worked
hem funcionat
we have worked
heu funcionat
you all have worked
han funcionat
they have worked
Future tense
funcionaré
I will work
funcionaràs
you will work
funcionarà
he/she will work
funcionarem
we will work
funcionareu
you all will work
funcionaran
they will work
Conditional mood
funcionaria
I would work
funcionaries
you would work
funcionaria
he/she would work
funcionaríem
we would work
funcionaríeu
you all would work
funcionarien
they would work
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Past perfect tense
havia funcionat
I had worked
havies funcionat
you had worked
havia funcionat
he/she had worked
havíem funcionat
we had worked
havíeu funcionat
you all had worked
havien funcionat
they had worked
Past impf. tense
funcionava
I was working
funcionaves
you were working
funcionava
he/she was working
funcionàvem
we were working
funcionàveu
you all were working
funcionaven
they were working
Imperative mood
-
funciona
work!
funcioni
let him/her work!
funcionem
let's work!
funcioneu
work!
funcionin
let them work!
Imperative negative mood
-
no funcionis
don't work!
no funcioni
don't let him/her work!
no funcionem
let's not work!
no funcioneu
don't work!
no funcionin
don't let them work!
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Conditional perfect tense
hauria funcionat
I would have worked
hauries funcionat
you would have worked
hauria funcionat
he/she would have worked
hauríem funcionat
we would have worked
hauríeu funcionat
you all would have worked
haurien funcionat
they would have worked
Future perfect tense
hauré funcionat
I will have worked
hauràs funcionat
you will have worked
haurà funcionat
he/she will have worked
haurem funcionat
we will have worked
haureu funcionat
you all will have worked
hauren funcionat
they will have worked
Preterite past tense
funcioní
I worked
funcionares
you worked
funcionà
he/she worked
funcionàrem
we worked
funcionàreu
you all worked
funcionaren
they worked
Past anterior tense
haguí funcionat
I had worked
hagueres funcionat
you had worked
hagué funcionat
he/she had worked
haguérem funcionat
we had worked
haguéreu funcionat
you all had worked
haguéren funcionat
they had worked
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Subjunctive of present tense
funcioni
(so that I) work
funcionis
(so that you) work
funcioni
(so that he/she) works
funcionem
(so that we) work
funcioneu
(so that you all) work
funcionin
(so that they) work
Subjunctive of imperfect tense
funcionés
(so that I) was working
funcionessis
(so that you) were working
funcionés
(so that he/she) was working
funcionéssim
(so that we) were working
funcionéssiu
(so that you all) were working
funcionessin
(so that they) were working
Subjunctive of present perfect tense
hagi funcionat
(so that I) have worked
hagis funcionat
(so that you) have worked
hagi funcionat
(so that he/she) has worked
hàgim funcionat
(so that we) have worked
hàgiu funcionat
(so that you all) have worked
hagin funcionat
(so that they) have worked
Subjunctive of past perfect tense
hagués funcionat
(so that I) had worked
haguessis funcionat
(so that you) had worked
hagués funcionat
(so that he/she) had worked
haguéssim funcionat
(so that we) had worked
haguéssiu funcionat
(so that you all) had worked
haguessin funcionat
(so that they) had worked
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Subjunctive of periphastic past perfect tense
vagi funcionar
(so that I) worked
vagis funcionar
(so that you) worked
vagi funcionar
(so that he/she) worked
vàgim funcionar
(so that we) worked
vàgiu funcionar
(so that you all) worked
vagin funcionar
(so that they) worked
Periphastic past tense
vaig funcionar
I worked
vas funcionar
you worked
va funcionar
he/she worked
vam funcionar
we worked
vau funcionar
you all worked
van funcionar
they worked
Periphastic past anterior tense
vaig haver funcionat
I had worked
vas haver funcionat
you had worked
va haver funcionat
he/she had worked
vam haver funcionat
we had worked
vau haver funcionat
you all had worked
van haver funcionat
they had worked

Examples of funcionar

Example in CatalanTranslation in English
La capacitat de la Unió de funcionar d’acord amb els principis fonamentals dels tractats (vegeu el capítol 4, “Com funciona la Unió?”) serà més difícil amb més de trenta països.The ability of the Union to function in accordance with the fundamental principles of the Treaties (see Chapter 4: ‘How does the EU work?’) will be harder with more than 30 countries.
Només podrà funcionar un sistema polític i jurídic basat en elThe only kind of system that will work is a political and legal system based on majority voting, with checks and balances built in.
Es van fer fullets i cartells en diferents idiomes.Una de les iniciatives que més bé va funcionar va ser contactar persones influents de lesdiferents comunitats estrangeres.Immigrants can beencouraged to participate alongside citizens in the work of these consultative bodies.
La distribució a les petites llibreries no va funcionar, per la qual cosa aquells qui els volien comprar també van tenir dificultats en trobar-los.The distribution among small book stores did not work, so those who wanted to buy them also found difficulty to do so.
El meu cervell pràcticament va deixar de funcionar.Practically, my brain stopped working.
Com... com funciones?How... ..how do you work?
És com funciones aquestes dues coses.It's how the two work together.
E.V.: Quan un projecte funciona en base a un model de cooperació en què "L'usuari té el poder", és important valorar seriosament la participació de la teva audiència.E.V.: When a project works on a model of cooperation that is "The user is in charge", it is important to soberly appraise the active participation of your audience.
La idea "fes poc, però bé" funciona millor que la idea de "fes molt, però malament".The idea "do a little, but well" works better than the idea "do a lot, but badly".
En aquesta xerrada de TEDx a Boston, Ashifi Gogo explica com funciona aquesta solució amb la combinació de telèfons mòbils, de la comunitat i de la cooperació dels governs i de les empreses farmacèutiques:In this TEDx Boston talk, Ashifi Gogo explains how his solution works by combining cell phones, community, and the cooperation of governments and pharmaceutical companies:
Tot funciona quan ho fem junts.The whole thing works when we are doing it together.
Així funciona Ping:This is how the Ping works:
Com funcioneu els qui feu l'edició catalana?And how does the Catalan team work?
Les que es poden reparar tenen una segona vida útil com a mitjà de transport econòmic als carrers de Guatemala. Les que són inutilitzables com a bicicleta es converteixen en màquines que funcionen amb pedals per ajudar a dur a terme les tasques quotidianes com ara bombar aigua, moldre blat de moro, mesclar, pelar fruita seca o fer teules.Those that they can repair, get a new life as inexpensive means of transportation in the streets of Guatemala and those that aren't usable as bicycles anymore get turned into pedal powered machines to help in daily work such as pumping water, grinding corn, blending, shelling nuts and making roof tiles.
Òbviament les polítiques de repressió brutal funcionen. http://t.co/IQSnb7Ifu7Politics of brutal pressure evidently works. http://t.co/IQSnb7Ifu7 — Carl Bildt (@carlbildt) November 21, 2013
Podem unir sinergies, deixar-nos idees, copiar models que funcionen a altres països i adaptar-los a la nostra realitat local, podem ensenyar-nos mútuament, podem aportar quelcom a la construcció de coneixement col·lectiva i podem modificar les agendes polítiques gràcies al ressò de les accions a les xarxes socials.We can create synergies, lend each other ideas, copy models that work in other countries and adapt them to our local realities, we can teach each other, we can contribute to the construction of collective knowledge, and we can modify political agendas thanks to the echo that actions have in social media.
Perquè és així com funcionen les estructures de poder.Because that’s how power structures work.
- Les coses funcionen així aquí.- It how it works in this town.
Crec que funcionarà... Tot el que necessito és una forma d'arribar a l'altre costat.I think it will work-- all I need is a way to get over to the other side.
Crec que el que sigui el seu pla per derrotar els Observadors funcionarà.I believe that whatever his plan is to defeat the Observers, it will work.
Estàs segur que funcionarà, Walter?Are you sure this will work, Walter?
Ei... funcionarà.Hey... this will work.
Això funcionarà, matarà als Àngels.This will work, this will kill the Angels.
De veritat creies que funcionaria?You actually thought that would work?
Necessito saber com funcionaria.I need to know how this would work.
Sabia que funcionaria.I knew it would work.
Esperem que funcioni i gràcies pel suport!Let's hope this all works out, and thank you for the support! — Gissur Simonarson CN (@GissiSim) August 25, 2015
Un cop dit això, és gairebé segur que començarem a treballar amb l'aplicació per a Android, una vegada l'aplicació per a iOS surti i trobi el seu lloc al mercat. No tenim plans perquè funcioni per a Blackberry o Windows.Having said that, we will most certainly start working on an Android App once the iOS app takes off and finds its place on the market. we do not have plans for Blackberry and Windows.
El risc és que no funcioni, si és així, morirà.The risk is that it won't work. And if it doesn't, he'll die.
Però perquè funcioni t’has de concentrar en un record.But in order for it to work, you need to think of a memory.
Per ser honest, no crec que funcioni.To be honest, I don't think it's going to work out.
Carnets, seguretat social, targetes de crèdit que funcionin.There's identification, social security, credit card numbers, the works.
El nostre equip sembla estar funcionant perfectament, Comandant.Our equipment seems to be working perfectly, Commander.
El mòdul està funcionant perfectament, capità.The module is working perfectly, Captain.
Perquè no està funcionant el sèrum?Why isn't the serum working?
- Ja es que no està funcionant!- I know it's not working!
Esta funcionant.It's working.
D’altres principis implantats progressivament també han funcionat correctament: els consumidors han tingut garantit el proveïment i han gaudit d’uns preus estables, ben protegits de les fluctuacions del mercat mundial.Other principles adopted over the course of time have also worked well. Consumers enjoy security of supply and the prices of agricultural products are kept stable, protected from fluctuations on the world market.
Podrienbeneficiar-se d’ajudes per a l’obtenció de locals adequats i establir relacions amborganismes professionals per garantir la qualitat dels cursos.20.Els programes, idealment, s’haurien de basar en avaluacions que demostressin el queha funcionat i el que no ha anat bé amb els grups de nouvinguts.21.Les avaluacions dutes a terme en diversos països es podrien compartir i, basant-se enl’experiència del màxim de països possibles, es podrien elaborar una sèrie de normesde qualitat voluntàries per a la formació lingüística i cívica.They could receive support forcapacity building and be linked with professional organisations so as to ensure qualitycontrol.20.Programmes are ideally based on evaluations showing what has worked and what hasnot worked with previous groups of newcomers. 21.Evaluations made in various countries could be brought together and on the basis ofexperiences in as many countries as possible, a series of voluntary quality standardscould be designed for language and civic training.
O'Neal, ha funcionat!O'Neal, it worked!
No m'haurien patejat si l'estúpid raig letal hagués funcionat.There wouldn't have been any ass-kickings if that stupid death ray had worked.
Bé, llevat d'això, el teu pla ha funcionat de meravella.Well, apart from these, your escape ploy worked brilliantly.

More Catalan verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

sancionar
sanction

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

escalar
scale
estar
have a characteristic
exiliar
exile
fer
make
finir
end
foradar
pierce
fornir
supply
fumar
smoke
fundar
found
girar
turn

Other Catalan verbs with the meaning similar to 'work':

None found.
Learning languages?