Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Dirbti (to work) conjugation

Lithuanian
40 examples
This verb takes on the accusative case "ką" if it is referring to tasks (for example, dirbu darbą - I work a job), locative "kur" if it refers to workplaces (e.g. "ji dirba firmoje" - "she works in the enterprise") or instrumental "kuo" if it refers to professions (e.g. "ji dirba direktore" - "she works as a director").

Conjugation of dirbti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
dirbu
I work
dirbi
you work
dirba
he/she works
dirbame
we work
dirbate
you all work
dirba
they work
Past tense
dirbau
I worked
dirbai
you worked
dirbo
he/she worked
dirbome
we worked
dirbote
you all worked
dirbo
they worked
Future tense
dirbsiu
I will work
dirbsi
you will work
dirbs
he/she will work
dirbsime
we will work
dirbsite
you all will work
dirbs
they will work
Conditional mood
dirbčiau
I would work
dirbtum
you would work
dirbtų
he/she would work
dirbtume
we would work
dirbtute
you all would work
dirbtų
they would work
Tu
Jūs
Imperative mood
dirbk
you work
dirbkite
you all work
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
dirbdavau
I used to work
dirbdavai
you work
dirbdavo
he/she used to work
dirbdavome
we used to work
dirbdavote
you all used to work
dirbdavo
they used to work

Examples of dirbti

Example in LithuanianTranslation in English
Dėl tinkamai pagrįstų priežasčių direktorius gali personalo narį paskirti dirbti nevisą darbo dieną.The Director may, on duly justified grounds, authorise a staff member to work part-time.
Dirbti arba pūsi muilo burbulus: koks sunkus pasirinkimas.To work or to blow bubbles: what a hard choice!
Iš personalo nario gali būti reikalaujama dirbti viršvalandžius, atsiradus skubiam ar išskirtinės svarbos darbui.Staff may be required to work overtime in cases of urgency or exceptional pressure of work.
Kuri valstybė narė turėtų mokėti mano išmokas šeimai, jeigu mano vaikai gyvena kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje aš dirbu?Which member state should pay my family benefits if my children reside in another member state than the one in which I work?
Ši patirtis paskatino mano norą dirbti užsienyje ir aš dabar būtent ten ir dirbu.This experience made me want to work abroad, which I am doing now.
Puikiai matote, kad aš dirbu be jokių ypatingų įrankių, tik savo rankomis.You can see l'm working without any special tools, just my bare hands.
„Pirmą gyvenimo pusę dirbi dėl reputacijos; antrą gyvenimo pusę reputacija dirba tau.““The first half of your life you work for reputation; the second half of your life, reputation works for you.”
Kodėl nesakei, kad dirbi Korleonei?Why didn't you say you work for CorIeone?
Gerai dirbi, Lu.Nice work, Lou.
Tu dirbi čia, Bostvanoje?Do you work here in Botswana?
Parduotuvė dirba visą parą.The shop is open 24/7.
Mes dirbame kartu su vietos paramos skyriumi, kuris bendradarbiauja su projekto vadovu.We are working with a local support unit that works with the project manager.
Mes taip pat daug dirbame informuodami žmones apie teisės aktus, draudžiančius diskriminaciją, skatiname domėjimąsi įvairovės ir diskriminacijos klausimais plačiąja prasme.We are also working hard to raise awareness of antidiscrimination legislation as well as diversity and discrimination issues, more generally.
Vadinasi, tenka persvarstyti tai, kaip dirbame, ir tinkamai suderinti darbą, asmeninį ir šeimos gyvenimą.Itmeans rethinking how we work and howto find the right balance between work,personal and family life.
Kartu dirbate?Do you all work together?
Kur turėčiau prašyti senatvės pensijos, jei dirbau daugiau nei vienoje Europos šalyje?When should I apply for my oldage pension if I have worked in more than one European country?
Aš nesu visavertė darbuotoja, ir ne todėl, kad esu moteris, o todėl,kad esu motina, nors dirbau ne mažiau už kitus bendradarbius.I am not regarded as a fully valued employee, not because I was a woman, but because I was a mother, although I worked no less than my other colleagues.
Ji prižiūrėjo Julie, kol tu dirbai viršvalandžius savo bosui.She was looking after Julie while you’re working overtime for your boss.
Tu visą laiką dirbai jam.You were working for him all along.
Tu su ja jau dirbai, teisingai?You've worked with her before, right?
Tu sunkiai dirbai.You've been working hard.
Parduotuvė nedirbo.The shop was not open.
Mes taip pat sunkiai dirbome.We've been working hard too.
Mes slaptai dirbome ties ja mėnesių mėnesius.We've been working on it secretly for months.
Dabar. Nuo to laiko kai kometa buvo atrasta, mes dirbome ir tikėjomės geriausio, bet taip pat mes viską planavome blogiausiu atveju.Ever since the comet was discovered, we've been hoping and working for the best, but we've also been planning for the worst.
Mes kartu dirbome įmonėje, jei jis nebūtų miręs, kaip normalus žmogus.We'd probably both be working at the dealership if he hadn't died... just like normal people.
Aš dirbsiu jums, o jūs žinote, kad aš gerai dirbu.I will work for you and you know I can do a good job.
Aš uoliai dirbsiu savo šeimos reikmėms.l will work diligently to provide for the needs of my family.
Žinoma, aš dirbsiu labai, labai sunkiai.Obviously I will work really, really hard.
Aš dirbsiu su tavimi, bet tai bus mano byla.I will work with you as long as we're clear that this is my case.
Jie dirbs pagal įprastines taisykles.They will work under the standard rules of operation.
Integruodami naujas nares kartu dirbsime didindami gerovę ir saugumą, stiprindami vieningumą.In the process of integrating new members, together we will work towards increasing prosperity and security while enhancing solidarity.
Mes dirbsime prie jos šįvakar kol būsiu visiškai patenkinta.We will work on it tonight until I am completely satisfied.
O kol aš nepasitikiu Serliu, mes dirbsime kartu su juo.And while I don't trust Surly, we will work with him.
Mes dirbsime, įvykdysime užduotį,We will work, complete the task.
Aš dirbčiau tiek daug, kad net ūsai pamėlynuotų.I would work so much my moustache would turn blue.
Tiesiog dirbk su ja.Just keep working with her.
Tada dirbk su tais skaičiais.Work the numbers.
Visada dirbk mažoje komandoje.Always work in a small team.
Aš čia dirbdavau.This is where I used to work.

More Lithuanian verbs

Related

atidirbti
work off
įdirbti
cultivate
išdirbti
work out
nudirbti
complete (a task)
padirbti
forge (a document)
perdirbti
work again
persidirbti
work too much
pradirbti
work
prasidirbti
start going better
pridirbti
cause trouble
sudirbti
damage
uždirbti
earn
užsidirbti
earn

Similar

birbti
buzz
didėti
increase
dingti
disappear
dirbtis
go (for work)
dirgti
grow worse
dribti
drop
gerbti
respect
kirbti
sour
virbti
shoot up

Similar but longer

įdirbti
cultivate
išdirbti
work out
nudirbti
complete (a task)
padirbti
forge (a document)
sudirbti
damage
uždirbti
earn

Random

atkartoti
reproduce
belstis
knock
įmanyti
imagine
išdalyti
distribute
išdžiūti
dry
pasipuošti
dress up
pasislėpti
hide
pašnekėti
have a talk
sujaukti
mess
virtis
cook

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'work':

None found.