Nota (to use) conjugation

Icelandic
79 examples

Conjugation of nota

Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Present tense
nota
I use
notar
you use
notar
he/she/it uses
notum
we use
notið
you all use
nota
they use
Past tense
notaði
I used
notaðir
you used
notaði
he/she/it used
notuðum
we used
notuðuð
you all used
notuðu
they used
Future tense
mun nota
I will use
munt nota
you will use
mun nota
he/she/it will use
munum nota
we will use
munuð nota
you all will use
munu nota
they will use
Conditional mood
mundi nota
I would use
mundir nota
you would use
mundi nota
he/she/it would use
mundum nota
we would use
munduð nota
you all would use
mundu nota
they would use
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Present continuous tense
er að nota
I am using
ert að nota
you are using
er að nota
he/she/it is using
erum að nota
we are using
eruð að nota
you all are using
eru að nota
they are using
Past continuous tense
var að nota
I was using
varst að nota
you were using
var að nota
he/she/it was using
vorum að nota
we were using
voruð að nota
you all were using
voru að nota
they were using
Future continuous tense
mun vera að nota
I will be using
munt vera að nota
you will be using
mun vera að nota
he/she/it will be using
munum vera að nota
we will be using
munuð vera að nota
you all will be using
munu vera að nota
they will be using
Present perfect tense
hef notað
I have used
hefur notað
you have used
hefur notað
he/she/it has used
höfum notað
we have used
hafið notað
you all have used
hafa notað
they have used
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Past perfect tense
hafði notað
I had used
hafðir notað
you had used
hafði notað
he/she/it had used
höfðum notað
we had used
höfðuð notað
you all had used
höfðu notað
they had used
Future perf.
mun hafa notað
I will have used
munt hafa notað
you will have used
mun hafa notað
he/she/it will have used
munum hafa notað
we will have used
munuð hafa notað
you all will have used
munu hafa notað
they will have used
Conditional perfect mood
mundi hafa notað
I would have used
mundir hafa notað
you would have used
mundi hafa notað
he/she/it would have used
mundum hafa notað
we would have used
munduð hafa notað
you all would have used
mundu hafa notað
they would have used
Mediopassive present tense
notast
I use
notast
you use
notast
he/she/it uses
notumst
we use
notist
you all use
notast
they use
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Mediopassive past tense
notaðist
I used
notaðist
you used
notaðist
he/she/it used
notuðumst
we used
notuðust
you all used
notuðust
they used
Mediopassive future tense
mun notast
I will use
munt notast
you will use
mun notast
he/she/it will use
munum notast
we will use
munuð notast
you all will use
munu notast
they will use
Mediopassive conditional mood
I
mundir notast
you would use
mundi notast
he/she/it would use
mundum notast
we would use
munduð notast
you all would use
mundu notast
they would use
Mediopassive present continuous tense
er að notast
I am using
ert að notast
you are using
er að notast
he/she/it is using
erum að notast
we are using
eruð að notast
you all are using
eru að notast
they are using
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Mediopassive past continuous tense
var að notast
I was using
varst að notast
you were using
var að notast
he/she/it was using
vorum að notast
we were using
voruð að notast
you all were using
voru að notast
they were using
Mediopassive future continuous tense
mun vera að notast
I will be using
munt vera að notast
you will be using
mun vera að notast
he/she/it will be using
munum vera að notast
we will be using
munuð vera að notast
you all will be using
munu vera að notast
they will be using
Mediopassive present perfect tense
hef notast
I have used
hefur notast
you have used
hefur notast
he/she/it has used
höfum notast
we have used
hafið notast
you all have used
hafa notast
they have used
Mediopassive past perfect tense
hafði notast
I had used
hafðir notast
you had used
hafði notast
he/she/it had used
höfðum notast
we had used
höfðuð notast
you all had used
höfðu notast
they had used
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Mediopassive future perfect tense
mun hafa notast
I will have used
munt hafa notast
you will have used
mun hafa notast
he/she/it will have used
munum hafa notast
we will have used
munuð hafa notast
you all will have used
munu hafa notast
they will have used
Mediopassive conditional perfect mood
mundi hafa notast
I would have used
mundir hafa notast
you would have used
mundi hafa notast
he/she/it would have used
mundum hafa notast
we would have used
munduð hafa notast
you all would have used
mundu hafa notast
they would have used
Imperative mood
-
nota
use
-
-
notið
use
-
Mediopassive imperative mood
-
notast
use
-
-
notist
use
-

Examples of nota

Example in IcelandicTranslation in English
Skilgreina má stærð yfirstandandi verkefna (á ekki við CDS) sem prósentu af fjárhagsáætlun hverrar evrópskrar verkefnamiðstöðvar (ETC) innan fjögurra megingreina starfseminnar: sjávar og strandar (sem njóta framlaga frá aðildarlöndunum) og leggur nú áherslu á að nota og draga saman gögn frá þessum samningum/áætlunum.The organisation, structure and management of (7) work on soil which started in late 1996 is focused towards support to develop national monitoring and make some use of existing data and information.
Umhverfisstofnunin skal láta í té upplýsi it-gar sem hægt er að nota beint við framkvæmd umhverfisstefnu bandalagsins.The Agency shall furnish information which can be directly used in the implementation of Community environmental policy.
Framkvæmdastjórninni ber að nota þessar upplýsingar til að tryggja framkvæmd löggjafar bandalagsins um umhverfismál;The Commission shall use this information in its task of ensuring the implementation of Community legislation on the environment;
Ef sérstakur áhugi er á ákveðnu fyrirtæki, er rétt að nota vefsíðu viðkomandi fyrirtækis;•Það er afar mikilvægt að leita að starfi á vefsetrum sem eru uppfærð reglulega;•Rafræn ferilskrá umsækjanda ætti að samræmast almennum uppsetningarreglum um evrópskar ferilskrár;•Ef umsóknareyðublað er fyllt út skal ganga úr skugga um að það sé rétt gert;•Rafræn skjöl (ferilskrár, kynningarbréf, umsóknareyðublöð, o.s.frv.) skal senda innan þeirra tímamarka sem tekin eru fram í atvinnuauglýsingunni.If there is special interest in a particular company, a website for that company alone could be used; •It is very important to look for a job on websites that are regularly updated.•A candidate’s electronic CV should be in line with the general European CV format.•If an application form is to be filled in make sure it is done correctly.•Electronic documents (CV, covering letter, application forms, etc.) should be sent within the period stated in the job advertisement.
Á Írlandi er afar algengt að nota meðmæli, venjulega tvenns konar, þar sem önnur meðmælin lúta að persónulegum málumIn Ireland it is very common to use references — usually two — one of which will be a personal reference about your character, etc. and the second from your previous employer about your work.
Skilgreina má stærð yfirstandandi verkefna (á ekki við CDS) sem prósentu af fjárhagsáætlun hverrar evrópskrar verkefnamiðstöðvar (ETC) innan fjögurra megingreina starfseminnar: sjávar og strandar (sem njóta framlaga frá aðildarlöndunum) og leggur nú áherslu á að nota og draga saman gögn frá þessum samningum/áætlunum.The organisation, structure and management of (7) work on soil which started in late 1996 is focused towards support to develop national monitoring and make some use of existing data and information.
Umhverfisstofnunin skal láta í té upplýsi it-gar sem hægt er að nota beint við framkvæmd umhverfisstefnu bandalagsins.The Agency shall furnish information which can be directly used in the implementation of Community environmental policy.
Framkvæmdastjórninni ber að nota þessar upplýsingar til að tryggja framkvæmd löggjafar bandalagsins um umhverfismál;The Commission shall use this information in its task of ensuring the implementation of Community legislation on the environment;
Vandamálið er stærst á Miðjarðarhafssvæðinu vegna viðkvæmra umhverfisartstæðna par, en slik vandamál er art finna i flestum ríkjum Evrópu. jarrtvegsroí eykst pegar hætt er art nota land erta skógar brenna, einkum ájaðarsvæðum.The problem is greatest in the Mediterranean region because of its fragile environmental conditions, but problems exist in most European countries. Soil erosion is intensified by land abandonment and forest fires, particularly in marginal areas.
Stofnunin á ad leggja fram upplýsingar sem nota má beint vid framkvæmd stefnu hennar í umhverfismálum.The Agency shall furnish information which can be directly used in the implementation of Community environment policy.
EEA notar heildræna starfsaðferð sem best er lýst með DPSIR-umgerðinni sem er ákveðið orsakasamband frá aflvökum [Driving forces], til álags [Pressures] ástands [States] og áhrifa [Impacts], sem að lokum leiða til viðbragða [Responces] (sjá: Viðauka 9).The EEA uses an integrated approach which is best described with the framework of DPSIR a chain of causal links from Driving forces, over Pressures to States and Impacts, finally leading to Responses (see: Annex 9).
Ár og vötn Almennt hefiir verið dregið úr heildan'atnstöku í mörgum ríkjum síðan árið 1980.1 flestum ríkjum hefiir vatnsöflun til iðnaðamota minnkað hægt síðan 1980 vegna þess að horfíð hefur verið fra iðnaði sem notar mikið af vatni, vegna vaxtar þjónustugreina, vegna bættrar tækni og aukinnar endurvinnslu.Inland waters There has been a general reduction in total water abstraction in many countries since 1980. In most countries, industrial abstraction has been falling slowly since 1980 because of the shift away from industries that are heavy users of water, the growth of services, technical improvements and increased recycling.
Það endurspeglar orðalag sem Evrópudómstóllinn notar í úrskurðum sínum.It reflects the terminologyused by the European Court of Justice in its decisions.
Þú mátt eiga minn hlut af því sem fæst fyrir múldýrin og skinnin ef þú notar hann og kaupir miða til Dallas.You can keep my share of what the burros and the hides'll bring... if you use it to buy a ticket to Dallas.
Þetta snýst ekki bara um gáfur, heldur hvernig maður notar þær.It isn't just brains. It's how you use them.
EEA er mjög ánægð með stofnreglugerð sína: reynslan frá bví í november 1993 hefur sýnt að ESB- reglugerð 1290/90 er nógu víðtæk til að stofnunin geti sinnt allri beirri starfsemi sem nauðsynleg er talin til að veita stofnunum ESB, aðildarríkjunum og jafnframt almenningi hlutlausar, áreiðanlegar og sambærilegar upplýsingar um ástand og horfur að því er varðar umhverfi i Evrópu og ein nig stutt stefnumótendur sem mest á komandi árum með bví að láta í té upplýsingar sem koma að beinum notum við mótun og framkvæmd umhverfisstefnu.The EEA is quite satisfied with its founding Regulation: experience since November 1993 has shown that the scope of EC Regulation 1210/90 is wide enough for the Agency to undertake all the activities deemed necessary to provide the EU Institutions, the Member States as well as the general public with objective, reliable and comparable information on state and trends concerning Europe's environment, as well as to support the policy makers to the maximum in the coming years through delivering infor mation of direct use for framing and implementing environment policies.
Einu gildir hve vandlega gögn eru skrád og safnad saman; þau koma ekki ad fullum notum nema þau haft vend valin, tekin saman og skipulögd med endanlegan notanda ί huga.No matter how thoroughly data are logged and amassed, they cannot be efficacious unless selected, pooled and organized with known end-uses in mind.
Auk EURES þá er til fjöldi annarra neta fyrir hreyfanleika sem gæti komið þér að notum.In addition to EURES, there are a number of other mobility networks that you may find useful.
Við notum þetta aldrei.We never use it.
Á fyrra stigi notum við vin hans, Josephson, til að leggja gildru.In phase one, we use his friend, Josephson, to lay a trap.
Drægni 800, notið reyk!Range 800, use smoke!
Þið notið þetta ekki.You're not going to use it.
Samskipti við umheiminn hvenær sem þið viljið, þið komið og farið eins og ykkur lystir, þið notið rafmagn og kranavatn og byssur.Communicate with the outside world whenever you want to, you come and go as you please, you use electricity and running water and guns.
Þið notið ekki gereyðingarvopn fyrr en þið sjáið merkið. Ég hef undirbúið þetta í tíu ár.You don't use the WMDs until you see the signal.
Verði ykkur óglatt notið þá pokana...If you feel nausea, please use the sacks--
Árið 1996 notaði stofnunin heimasíðu EEA á Veraldarvefnum mikið til að tryggja aðgang að afurðum sínum.In 1996, the EEA homepage on the World Wide Web was used extensively by the Agency to ensure external access to EEA deliverables.
Daniel Webster notaði það.Daniel Webster used to use it.
Hann notaði land mitt við Willet-læk fyrir drengjasveitina.He used my land up around Willet Creek for his boy rangers.
Neitar lögmaðurinn að Broome ráðsmaður hafi verið Broome spæjari sem hann notaði í skilnaðarmálum?Does counsel deny that the butler Broome was the detective Broome... ...used by him in divorce cases?
Ekki um slysið, heldur hvernig ég notaði það.Not about the accident, but how I used it.
Hollenska herferðin ‚Í formi á ferðinni’ studdist við ýmiss konar aðgerðir: í byrjun voru farandsýningar og fjölmiðlar notaðir til að ná athygli ökumanna og svo var vitund þeirra vakin með heilsufarsskoðun og þrekprófum .The Dutch ‘Fit on the road’ campaign used various strategies: firstly, road shows and the media were used to gain the attention of drivers, then their awareness was raised through health and fitness tests.
Sjóðir LIFE eru notaðir í sífellt auknum mæli fyrir verkefni er snerta ágengar framandi lífverur og fjárframlögin fyrir þennan lið eru nú næstum 14 milljónir evra fyrir þriggja ára tímabil.The LIFE funds are increasingly being used for projects on invasive alien species and the budget is now approaching EUR 14 million per 3-year period.
vegna þess að mjög óljósir kóðar eru notaðir fyrir tilkynningar um flutning rafeindasorps.contamination of food, soil, and surface water.We do not have a clear picture when it comes to waste electrical and electronic equipment (WEEE) shipped within and out of the EU partly because ambiguous codes are used for the reporting of shipments of electronic waste.
Þú notaðir mig til að drepa.You used me to kill.
Þessir teinar hafa verið notaðir nýlega.These tracks have been used recently.
Við notuðum heila kjarnsýru ür froski til að fylla í götin, til að fullkomna lykilinn.We used the complete DNA of a frog... ...to fill in the holes and complete the code.
Já. Við notuðum ómtæki til að staðsetja þær áður en kafararnir fóru niður.Yeah, we used sonar imaging to pinpoint it before the divers went down.
Við notuðum hvort annað.I guess we used each other.
Við notuðum því DNA úr þér til að klóna þig.So, we used your DNA and syncording to clone you.
Tjöldin verða full af því sem við notuðum á tréð þarna.There's gonna be plenty of what we just used on that tree.
Þið notuðuð hana.And you all used her.
- Þið notuðuð julie!- You used Julie!
Ég vissi ekki að þið notuðuð nitur ennþá.I didn't know you guys still used nitrous.
Þið notuðuð næga sýru.You used enough gas.
Þið notuðuð okkur.- You used us.
Þetta er sami ósvikni töfrakristallinn... ...og prestar Ísisar og Ósírisar notuðu um daga faraóanna. Þannig sá Kleópatra fyrir komu Júlíusar Sesars og Markúsar Antoníusar.This is the same genuine, magic, authentic crystal... ...used by the priests of lsis and Osiris in the days of the Pharaohs... ...in which Cleopatra saw the approach of Julius Caesar and Marc Anthony.
- Ég er ekki viss, þeir notuðu fimm kúlur.- I don't know, but they used five bullets.
Vissirðu að Apatsjarnir notuðu sjálfvirka rifla?Did you know that the Apache used repeating rifles?
Þú seldir indíánunum byssurnar sem þeir notuðu.You sold the Apaches the guns they used.
CIA réði menn sem notuðu þetta.The ClA used to hire mercs. They used the exact same setup.
Af því ég held þið notist við þessa hluti þegar þeir koma ykkur vel.Because I think that you use those things when they're convenient at times, you know?
Af ūví ég held ūiđ notist viđ ūessa hluti ūegar ūeir koma ykkur vel.Because I think that you use those things when they're convenient at times, you know?
SKYPE er aðeins notað við afar sérstakar aðstæður og aðeins þegar ráðið er í háskólastöður.SKYPE is only used in very exceptional circumstances and only when recruiting for academic positions.
Hvað varðar orðræðu og líkamstjáningu munu viðmælendur einkum taka til greina þekkingu þína á því tungumáli sem notað er í starnu, klæðaburð þinn, kurteisi, raddblæ í viðtalinu og þá virðingu sem þú sýnir fyrir viðmælendum.In the field of verbal and nonverbal communication, the interviewers take into account your knowledge of the language used for the job, your clothing, your politeness, your tone of voice during the interview and the respect you show to the interviewers.
Venjulega er notað kynningarbréf og ferilskrá þegar sótt er um starf í Slóveníu.A covering letter and CV are normally used to apply for a job in Slovenia.
Þótt grunnvatnið sé misgamalt, nokkurra áratuga eða jafnvel árþúsunda gamalt (grunnvatn sem notað er til drykkjar er að jafnaði 40 ára gamalt), hafa búskaparhættir undanfarinna ara gert það að verkum að komandi kynslóðir munu búa við nítratmengun af þeirra völdum.As groundwater ranges in age from decades to millennia (although groundwater used for drinking water is on average 40 years old), current practices are in effect leaving a legacy of groundwater pollution for coming generations.
Þéttni nítrata í ám er tengt hlutfalli ræktanlegs lands á vatnasvæðum þeirra, enda er þértnin mest þar sem mikið er notað af húsdýraáburði og tilbúnum áburði.0 0 < 10 >50 Nitrate concentrations in rivers are linked to the proportion of arable land in the upstream catchment: highest levels occur where large amounts of nitrogenous fertilisers and animal manure are used.
Sífellt algengara er að sótt sé um starf á netinu, en ekki búast við því að allir slóvenskir vinnuveitendur noti þá aðferð.Online applications are becoming more common, but do not expect all Slovenian employers to use them.
Er í lagi að ég noti þetta í smástund?Is it OK if I use this for a minute?
Ég er þeirrar skoðunar að Hassan noti það og flugvélina sem vopn.In my opinion, Hassan plans to use the DZ-5 and the plane as a weapon.
Hið opinbera vill ekki lengur að gyðja eyðimerkurinnar noti sjónaukana.The government doesn't want their telescopes used by the high priestess... ...of the desert anymore.
Orð hvers býstu við að hún noti?Who else's words do you expect her to use?
Nei, ég held að þú notir hana.No, I'm afraid you'd use it.
Sagt er að þú notir einkaþjálfara.It's said that you use a personal coach.
Við viljum að þú notir það.We'd like you to use it.
Ég trúi því ekki að þú notir þetta.I don't believe you'll use that.
Eg vil ad bu notir hana.I want you to use this one.
•Vertu viss um að leggja áherslu á þá ábyrgð sem þú hefur axlað sem á við um starfið sem sótt er um og notaðu ‚virkar‘ sagnir;• Be sure to highlight responsibilities that are applicable to the desired job and use ‘active’ verbs;
Reyndu að komast að nafni þess aðila sem á að vera tengiliður þinn og notaðu rétt nafn fyrirtækisins þegar þú hefur samband í síma.Try to find out the name of the contact person and use the correct name of the company during telephone contacts.
Byam, notaðu kaðalspottann!- Mr. Byam, use your rope's end!
- Mr. Byam, notaðu kaðalspottann!- Mr. Byam, use your rope's end!
Bostick, rífðu dyrnar af baðklefanum, og notaðu hvað sem er annað sem þú þarft.Bostick, tear the door off that bathhouse, and use anything else you might need.
Í neyðartilfelli er hægt að notast við sætispulluna þína sem flotholt!In case of emergency your seat can also be used as a flotation device!
Við ætlum að notast við sömu aðferð, og sama efni og Tiki notaði fyrir 1500 árum síðan.- It is. Exactly that. We use the same approach -
Aðeins stór ölþjóðleg fyrirtæki notast við arfunda-búnað.Only in large companies like multinationals are video conferences used.
Í fjörutíu og fjórum tilfellum var notast við einstaklingasnálgun með það að markmiði að breyta þekkingu eða viðhorfi.Forty-four cases used an individual approach, with the aim of modifying knowledge or attitudes.
Þessi aðferð krefst tiltölulega lítilla aðfanga og getur verið hagkvæm leið til að ná til mikils fjölda. Í tólf tilfellum var notast við samvinnunálgun með það að markmiði að gera breytingar á skipulagi og/eða menningu.This approach requires relatively few resources and can be a cost-effective way of reaching a large population.Twelve cases used a collective approach, with the aim of making structural and/or cultural changes.
Þessi nálgun hefur oft skilað umtalsverðum vinnuverndarumbótum.Í fjórum tilfellum var notast við samstillta nálgun sem miðaði að því að breyta bæði þekkingu og viðhorfi og á sama tíma reyna að koma á breytingum á skipulagi og menningu.This approach has often proved to offer significant OSH improvements.Four cases used a concerted approach which aimed to modify both knowledge and attitude whilst also striving to initiate structural and cultural change.
Í neyðartilfelli er hægt að notast við sætispulluna þína sem flotholt!In case of emergency your seat can also be used as a flotation device!

More Icelandic verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bíta
bite someone
bæta
improve
elta
chase
erta
irritate
fita
fatten
gata
pierce through
geta
be able
gæta
watch over
hata
hate
hita
heat
hóta
threaten
játa
confess
kæta
gladden
lita
color
líta
look

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kokka
cook
meina
think
melta
digest
míga
piss
njóta
enjoy
nudda
rub
olla
ollie
plata
trick
rappa
rap
raska
disturb

Other Icelandic verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?