Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Anvende (to use) conjugation

Norwegian
11 examples

Conjugation of anvende

Jeg
Bokmål present tense
anvender
I use
Bokmål past tense
anvendte
I used
Bokmål future tense
vil anvende
I will use
Bokmål conditional tense
ville anvende
I would use
Jeg
Bokmål imperative tense
anvend
I use
Bokmål present perfect tense
har anvendt
I have used
Bokmål past perfect tense
hadde anvendt
I had used
Bokmål future perfect tense
vil ha anvendt
I will have used
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha anvendt
I would have used

Examples of anvende

Example in NorwegianTranslation in English
Kan de ikke det, skal de tvinge fienden til å anvende mange vakter. De plikter å sjenere fienden.If they can't, it is their duty to cause the enemy to use an inordinate number of troops to guard them and their sworn duty to harass the enemy to the best of their ability.
Kan de ikke det, skal de tvinge fienden til å anvende mange vakter. De plikter å sjenere fienden.If they can't, it is their duty to cause the enemy to use an inordinate number of troops to guard them and their sworn duty to harass the enemy to the best of their ability.
Vil De anvende Deres innflytelse til fordel for meg?Would you be kind enough to use your influence on my behalf?
Akkurat når vi begynner å forstå noe, så kan vi kanskje ikke anvende det lenger!Once you start to understand life, you can't use it anymore.
Jeg må anvende denne maskinen for å kunne kommunisere, men jeg er ikke deprimert av den grunn, fordi jeg har så mye kunnskap.I cannot walk and I use this computer to speak. But I am not depressed, because I have the gift of knowledge.
De vil bli prøvet på mange måter. Den største prøven vil bli hvordan De anvender denne makten.And while you will be tested in many ways... the greatest test will be... in how you use that power.
Kvoter anvender vi på områder som ikke kan regulere seg selv.- He's good! Quotas are useful in areas that don't self-regulate.
Alpha var vel ordet dr. Rosen anvendte?Alphas. That's the word Dr. Rosen used, right?
Hvorfor har du ikke anvendt dem?" "why haven't you used them?
Kunst ble anvendt som en personlig metode for å utøve skyggeinnholdet i psyke og introdusere den til det bevisste sinnet .Art was used as a personal method to exercise the shadow content of the psyche and introduce it to the conscious mind.
-Oppvokst i Texas, må jeg si at jeg aldri har hørt frasen " hoppla" anvendt i den sammenhengen.I must say I've never heard the phrase "yee-haw" used in quite that context.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

omvende
convert

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aksjonere
demonstrate
annullere
annul
anse
consider
anstå
do
antyde
allude
ape
ape
appellere
appeal
attrahere
attract
avansere
advance
øremerke
earmark

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.