Gebruikmaken (to use) conjugation

Dutch
43 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
maak gebruik
I use
maakt gebruik
you use
maakt gebruik
he/she/it uses
maken gebruik
we use
maken gebruik
you all use
maken gebruik
they use
Present perfect tense
heb gebruikgemaakt
I have used
hebt gebruikgemaakt
you have used
heeft gebruikgemaakt
he/she/it has used
hebben gebruikgemaakt
we have used
hebben gebruikgemaakt
you all have used
hebben gebruikgemaakt
they have used
Past tense
maakte gebruik
I used
maakte gebruik
you used
maakte gebruik
he/she/it used
maakten gebruik
we used
maakten gebruik
you all used
maakten gebruik
they used
Future tense
zal gebruikmaken
I will use
zult gebruikmaken
you will use
zal gebruikmaken
he/she/it will use
zullen gebruikmaken
we will use
zullen gebruikmaken
you all will use
zullen gebruikmaken
they will use
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou gebruikmaken
I would use
zou gebruikmaken
you would use
zou gebruikmaken
he/she/it would use
zouden gebruikmaken
we would use
zouden gebruikmaken
you all would use
zouden gebruikmaken
they would use
Subjunctive mood
make gebruik
I use
make gebruik
you use
make gebruik
he/she/it use
make gebruik
we use
make gebruik
you all use
make gebruik
they use
Past perfect tense
had gebruikgemaakt
I had used
had gebruikgemaakt
you had used
had gebruikgemaakt
he/she/it had used
hadden gebruikgemaakt
we had used
hadden gebruikgemaakt
you all had used
hadden gebruikgemaakt
they had used
Future perf.
zal gebruikgemaakt hebben
I will have used
zal gebruikgemaakt hebben
you will have used
zal gebruikgemaakt hebben
he/she/it will have used
zullen gebruikgemaakt hebben
we will have used
zullen gebruikgemaakt hebben
you all will have used
zullen gebruikgemaakt hebben
they will have used
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gebruikgemaakt hebben
I would have used
zou gebruikgemaakt hebben
you would have used
zou gebruikgemaakt hebben
he/she/it would have used
zouden gebruikgemaakt hebben
we would have used
zouden gebruikgemaakt hebben
you all would have used
zouden gebruikgemaakt hebben
they would have used
Present bijzin tense
gebruikmaak
I use
gebruikmaakt
you use
gebruikmaakt
he/she/it uses
gebruikmaken
we use
gebruikmaken
you all use
gebruikmaken
they use
Past bijzin tense
gebruikmaakte
I used
gebruikmaakte
you used
gebruikmaakte
he/she/it used
gebruikmaakten
we used
gebruikmaakten
you all used
gebruikmaakten
they used
Future bijzin tense
zal gebruikmaken
I will use
zult gebruikmaken
you will use
zal gebruikmaken
he/she/it will use
zullen gebruikmaken
we will use
zullen gebruikmaken
you all will use
zullen gebruikmaken
they will use
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou gebruikmaken
I would use
zou gebruikmaken
you would use
zou gebruikmaken
he/she/it would use
zouden gebruikmaken
we would use
zouden gebruikmaken
you all would use
zouden gebruikmaken
they would use
Subjunctive bijzin mood
gebruikmake
I use
gebruikmake
you use
gebruikmake
he/she/it use
gebruikmake
we use
gebruikmake
you all use
gebruikmake
they use
Du
Ihr
Imperative mood
maak gebruik
use
maakt gebruik
use

Examples of gebruikmaken

Example in DutchTranslation in English
Alsjeblieft, mag ik gebruikmaken van het toilet?please. Please, may I use the restroom?
Bij het in de mist rijden, moet je gebruikmaken van...?When driving in fog, you should use your...?
Dan wil ik daarvan gebruikmaken.I'd like to use the same facilities you people do.
En daarom mogen jullie gebruikmaken van zijn chef-kok tijdens jullie verblijf in New York.And so may you use his chief cook during your stay in New York.
Ik wil gebruikmaken van mijn heldendom.Because I want to trade on the currency of being a hero.
- Opa, maak gebruik van mij.Gramps, you gotta use me. Come on!
Balot, maak gebruik van me!Balot, use me!
Christus komt om ons van de aarde weg te nemen dus hak onze bomen om, gebruik alle olie ... en maak gebruik van alles wat de aarde ons te bieden heeft.Christ is coming to take us away from Earth so cut down our trees, use all of our oil take advantage of everything that the Earth has to offer...
Dus maak gebruik van me.So use me.
Dus neem Dav mee en maak gebruik van zijn vaardigheden.So take D'av, use his skills.
- Wie anders maakt gebruik van de gangen?Who else uses the passages?
-Dat klopt. Het bedrijf maakt gebruik van Alan Quinns teambuilding technieken.The company uses Alan Quinn's team-building techniques.
Als hij z'n luier nat maakt gebruik dan een van die zachten, die hier in zitten.If he wets his diaper, use one of the soft ones in here.
Aurelius maakt gebruik van magnesium tape om zijn bommen te laten ontploffen.Well, Aurelius uses magnesium tape to detonate his bombs.
Bijna elk hotel maakt gebruik van dit hier.Hell, almost every hotel in this town uses this place.
- Nu staan we hoog en maken gebruik van gereedschappen om brand en wielen te maken.And now we stand tall and use tools to make fire and wheels.
- We maken gebruik van het licht.- We make use of the light.
CIA computers maken gebruik van de beste anti-hack technieken van de wereld. Maar elk systeem kan binnengedrongen worden, als het van binnenuit gebeurt.Intelligence-agency computers Make use of the most sophisticated anti-hacking techniques on the planet, but any system can be compromised if it's compromised from the inside.
Gedeeltelijke onderkoeling. We maken gebruik van een cordis lijn en een zoutoplossing, en het verlaagt zijn lichaamstemperatuur.We use a cordis line and a saline solution, and it lowers his body temperature.
Ik heb meer ontdekt, Guerrilla's zijn er in alle soorten, we maken gebruik van ze.I've been finding out more. Guerrillas come in all kinds, we make use of them.
- Daar heb je goed van gebruikgemaakt. Om het kwaad te bestrijden.Which you used well, to fight evil and heal Connor....
Ik heb gebruikgemaakt van de badkamer.I used Mr. Paris's bathroom...
Alice Graves, maakte gebruik van een alcoholistenhulpgroep.Alice Graves... used this support unit for alchies.
De hack poging in het bedrijf van de videospelletjes maakte gebruik van 2 computers.The hacking attempt on the video game company used two computers.
Hij maakte gebruik van een exotisch gif.He used some kind of exotic poison. Poison?
Hij maakte gebruik van een proxy-server.He used a proxy server.
Hij maakte gebruik van magie voor de anderen van de Cirkel... om zeker te zijn van bevruchting door hun vriend.He used magic on the others in the circle to make sure they conceived with their boyfriends.
Dus veel mensen maakten gebruik van de situatie en de regering handelde ondoordacht en te bruut.Much people used to advantage the situation to create antipatia against them. The Government was precipitated and brutal. It is not a pleasant chapter.
Hij en zijn padvinders maakten gebruik van dat stuk land.He used my land by Willet Creek every summer for his Boy Rangers.
Sommige stukken die Coleman opnam, maakten gebruik van verborgen camera's.You know, some of these segments that Coleman recorded used hidden cameras.
We maakten gebruik van al onze zintuigen. Allemaal.We used all our senses.
Ze maakten gebruik van mijn berekening... als leidraad voor hun zoektocht.They used my way as a guide in your search.
Dat heb ik nog nooit gedaan, maar ik heb gelezen dat als je gebruikmaaktReally? I've never done it before, But I-I read that if you use--
Deze werpen weer de Ass Blaster, een gevleugelde, roofzuchtige carnivoor die gebruikmaakt van een mengsel van vluchtige stoffen dat... uit zijn achterwerk komt en hem de lucht in schiet om zijn slachtoffers aan te vallen.These, in turn, give rise to the Ass Blaster, a winged, predatory carnivore which uses a mixture of volatile chemicals in its... nether regions to blast into the air and swoop down upon its victims.
Een motor die gebruikmaakt van atmosferisch... vacuüm om statische elektriciteit te maken.An engine that uses atmospheric vacuum to create stat c electricity.
Het werkt meer als een turbine dan een klassieke stoommachine met zuigers, maar is kenmerkend omdat het... gebruikmaakt van een samengeperst gas en deze omzet in energie.It works more like a turbine than a classic steam engine with pistons, but it's very significant because it really is taking-- whoa! -- a compressed gas (chuckles) and turning it into energy.
Omdat het senaatsgebouw van het Gemenebest gebruikmaakt van neu tronenstralingsscans bij al haar ingangen.Because the Commonwealth congressional facility uses neutron ray scans at all the entrances.
Hij zei verder dat Nick het type was... dat gebruikmaakte...He went on to say that Nick was the type that used...
'Het was een geestverschijning die noch voeding, noch slaap nodig had... gebruikmakend van telekinetische krachten veroorzaakt door grote wraakwoede."It was a spirit wraith, needing neither food, nor sleep, using telekinetic powers caused by extreme rage to enact revenge.
Als we het aantal kunnen terug brengen tot 31 precies, Dan kunnen de illustraties van het hele boek gedrukt worden op 1 vel papier gebruikmakend met wat wij noemen "het 3-kleuren proces", dat wat je zou willen en dat tegen een relatief lage kostprijs.If we can reduce the number to 31 precisely, then the illustrations for the entire book could be printed on a single sheet of paper using what we call the three-colour process, that you desire, and at a relatively low level of cost.
De theory suggereert dat onderwerpen van roddels zijn als levende dingen die willen reproduceren, gebruikmakend van mensen uit de oorsprong.Meme theory suggests that items of gossip are like living things that seek to reproduce using humans as their host.
Deel 4, we naderen de lanceerplaats vanuit het noordwesten... gebruikmakend van de natuurlijke dekking om onze benadering te verhullen.Graph 4: We will approach the Cylon launch site from the northwest... using natural ground cover to mask our approach.
Deze is genomen met een 5.6 opening, gebruikmakend van een low-light filter.Yes. This is shot at a 5.6 aperture using a low-light filter.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

flessen
do
frauderen
defraud
fusioneren
shoot dead
gapen
yawn
garen
yarn
gasteren
do
gebruiken
use
gedenken
recall
genaken
congratulate
generaliseren
generalize

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?