Begagna (to use) conjugation

Swedish
22 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
begagnar
I use
Future tense
ska begagna
I will use
Conditional mood
skulle begagna
I would use
Past perfect tense
har begagnat
I have used
Jag
Future perf.
ska ha begagnat
I will have used
Conditional perfect tense
skulle ha begagnat
I would have used
Du
Imperative mood
begagna
use
Jag
Preterite past tense
begagnade
I used
Past pluperfect tense
hade begagnat
I had used

Examples of begagna

Example in SwedishTranslation in English
..det tror jag inte,men har vant sig av att begagna Gud till all möjligt som det bäst passar honom..but I don't think so,he has got used to implore God for whatever purposes that suits him
..det tror jag inte,men har vant sig av att begagna Gud till all möjligt som det bäst passar honom..but I don't think so,he has got used to implore God for whatever purposes that suits him
Ingen saknar ögon att vägleda sig med på den stråt som jag skall gå utom de som blunda och icke vilja begagna dem.I tell thee, fellow, there are none want eyes... to direct them where I am going... but such as wink and will not use them.
Just sådant verktyg skulle jag begagna.And such an instrument I was to use.
Kära fru Gregorius,det där är talesätt naturligtvis men man bör inte begagna den som sådanDear Mrs Gregorius,that is of course just an expression but you should not use it in such a way
Miss Mathison, jag vill begagna tillfället före vår första paus... till att få klarhet i... vad CIA visste om kongressman Brody och när.Ms. Mathison, I'd like to use the time before our first break to get some clarification on what the Agency knew about Congressman Brody and when.
-Vi begagnar inte det ordet.-We don't use that word.
! -Den är begagnad.- This frame's used.
- Den är begagnad.- It's not new! It's used!
- Jag har en begagnad Kenny Loggins album.I got a used Kenny Loggins album.
- Jag kan ha köpt den begagnad.- Maybe I bought it used.
- Jag köper en begagnad uniform.- I'll buy you a used uniform.
"Och biblioteksnämnden har skänkt begagnade böcker och diverse.""In addition, the library district has generously responded with a donation of used books and sundries.
- Jag har köpt många begagnade bilar.- You know, I bought a lot of used cars...
- Vi vill köpa några begagnade robotar.- Hey. - We're in the market for some used droids.
-De är begagnade.They're used.
-Du sålde ju begagnade bilar förr.Like that used cars place you had.
-Ett begagnat dessutom.A used one at that.
Det var begagnat nämligen.It was, in fact, a used garter.
Ett begagnat bröllop, Viv?A used wedding, Viv?
Ett begagnat lejon?A used lion?
Ett begagnat vapen.A used gun.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

begabba
mock
begynna
begin

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

avsluta
end
baxna
do
befinna
be located
befolka
feather
befråga
send inquiry accommodation
begabba
mock
bege
use
bekanta
need
bekräfta
confirm
bemanna
reward

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning Swedish?