Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Pavartoti (to use) conjugation

Lithuanian
7 examples

Conjugation of pavartoti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pavartoju
I use
pavartoji
you use
pavartoja
he/she uses
pavartojame
we use
pavartojate
you all use
pavartoja
they use
Past tense
pavartojau
I used
pavartojai
you used
pavartojo
he/she used
pavartojome
we used
pavartojote
you all used
pavartojo
they used
Future tense
pavartosiu
I will use
pavartosi
you will use
pavartos
he/she will use
pavartosime
we will use
pavartosite
you all will use
pavartos
they will use
Conditional mood
pavartočiau
I would use
pavartotum
you would use
pavartotų
he/she would use
pavartotume
we would use
pavartotute
you all would use
pavartotų
they would use
Tu
Jūs
Imperative mood
pavartok
you use
pavartokite
you all use
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
pavartodavau
I used to use
pavartodavai
you use
pavartodavo
he/she used to use
pavartodavome
we used to use
pavartodavote
you all used to use
pavartodavo
they used to use

Examples of pavartoti

Example in LithuanianTranslation in English
Maisto verslo operatorius, kuris ketina pavartoti teiginį apie sveikatingumą, kuris nėra įtrauktas į 13 straipsnio 3 dalyje numatytą sąrašą, gali pateikti paraišką dėl šio teiginio įtraukimo į sąrašą.A food business operator intending to use a health claim not included in the list provided for in Article 13(3) may apply for the inclusion of the claim in that list.
Bet jei nori su manimi išsiskirti todėl, kad pavartojau blogą būdvardį...But if you want to break up with me because I used the wrong adjective...
Jeigu Komisija manytų, kad kurios nors iš šių sąlygų nesilaikoma, ji gali pareikalauti sustabdyti pagalbos teikimą ir (arba) susigrąžinti pagalbą.“ Tai, kad Komisija pavartojo žodžio „sąlygos“ daugiskaitą, reiškia, kad be papildomos restruktūrizavimo pagalbos draudimo buvo bent dar viena sąlyga.Should the Commission consider that any of these conditions have not been complied with, it may require the suppression and/or recovery of the aid’. The fact that the Commission used the word ‘conditions’ in plural indicates that there was at least a second condition in addition to the prohibition of additional restructuring aid.
Reglamentas (EB) Nr. 1013/97 buvo taikomas iki 1998 m. gruodžio 31 d. Komisija pastebi, kad Taryba HSY atžvilgiu ir vėl pavartojo žodžius „parduota“ ir „privatizavimas“.Regulation (EC) No 1013/97 was applicable until 31 December 1998. The Commission observes that the Council again used the words ‘sold’ and ‘privatisation’ in respect of HSY.
Jis taip pat nurodo, kad, kalbant apie žodžio „nedelsdamas“, kurį Teisingumo Teismas pavartojo minėtame sprendime Kühne & Heitz, aiškinimą, Vokietijos teisėje šis terminas yra susijęs su priežastingumo vertinimu 10. Todėl Finanzgericht Hamburg yra linkęs suprasti, kad šis terminas reiškia „neatidėliodamas“ arba „nepagrįstai nevėluodamas“. Šio teismo teigimu, taip aiškinant laikytina, kad jei prašymas dėl persvarstymo yra pateikiamas per tris mėnesius po to, kai buvo sužinota apie Teisingumo Teismo išaiškinimą, ketvirtoji sąlyga, kurią Teisingumo Teismas nustatė minėtame sprendime Kühne & Heitz, yra įvykdyta. 34.It adds that, with regard to the interpretation of the adverb ‘immediately’ used by the Court in Kühne & Heitz, the word in question is used in relation to the assessment of issues of causality in German law. 10 The national court is inclined to understand the word as meaning ‘without delay’ or ‘without culpable delay’. From that viewpoint, according to the national court, an application for review lodged three months after the person in question becomes aware of the Court’s interpretation should be regarded as meeting the fourth condition laid down by the Court in Kühne & Heitz. 34.
Tai, kad Bendrijos teisės aktų leidėjas pavartojo žodžius „visų pirma“ rodo, kad sąrašas yra tik orientacinis, o ne išsamus.It follows from the use by the Community legislature of the adverb ‘particularly’ that that list is illustrative, not exhaustive.
Dauguma pacientų nurodo, kad pirmą kartą pavartojo kanapes, kai jie buvo labai jauni – 36,8 % pirmą kartą jas pabandė, dar neturėdami 15 metų.Most clients report having first used cannabis when in the youngest age groups, with 36.8 % using the drug for the first time before the age of 15.

More Lithuanian verbs

Related

vartoti
use

Similar

pakartoti
repeat
pavaduoti
substitute

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apalpti
pass out
brėžti
draw
įslinkti
creep in
kuopti
clear out
pabraižyti
scratch
priimti
accept
stumdytis
jostle
susprogdinti
detonate
šlepsėti
shuffle
traiškyti
crush

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.