Megment (to save) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megmentek
I save
megmentesz
you save
megment
he/she to save
megmentünk
we save
megmentetek
you all save
megmentenek
they save
Present definite tense
megmentem
I save
megmented
you save
megmenti
he/she saves
megmentjük
we save
megmentitek
you all save
megmentik
they save
Past indefinite tense
megmentettem
I saved
megmentettél
you saved
megmentett
he/she saved
megmentettünk
we saved
megmentettetek
you all saved
megmentettek
they saved
Past definite tense
megmentettem
I saved
megmentetted
you saved
megmentette
he/she saved
megmentettük
we saved
megmentettétek
you all saved
megmentették
they saved
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megmentenék
I would save
megmentenél
you would save
megmentene
he/she would save
megmentenénk
we would save
megmentenétek
you all would save
megmentenének
they would save
Conditional present definite tense
megmenteném
I would save
megmentenéd
you would save
megmentené
he/she would save
megmentenénk
we would save
megmentenétek
you all would save
megmentenék
they would save
Conditional past indefinite tense
megmentettem volna
I would have saved
megmentettél volna
you would have saved
megmentett volna
he/she would have saved
megmentettünk volna
we would have saved
megmentettetek volna
you all would have saved
megmentettek volna
they would have saved
Conditional past definite tense
megmentettem volna
I would have saved
megmentetted volna
you would have saved
megmentette volna
he/she would have saved
megmentettük volna
we would have saved
megmentettétek volna
you all would have saved
megmentették volna
they would have saved
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megmenteni
I will save
fogsz megmenteni
you will save
fog megmenteni
he/she will save
fogunk megmenteni
we will save
fogtok megmenteni
you all will save
fognak megmenteni
they will save
Future definite tense
fogom megmenteni
I will save
fogod megmenteni
you will save
fogja megmenteni
he/she will save
fogjuk megmenteni
we will save
fogjátok megmenteni
you all will save
fogják megmenteni
they will save
Subjunctive present definite tense
megmentsem
(if/so that) I save
megmentsd
(if/so that) you save
megmentse
(if/so that) he/she save
megmentsük
(if/so that) we save
megmentsétek
(if/so that) you all save
megmentsék
(if/so that) they save
Subjunctive present indefinite tense
megmentsek
(if/so that) I save
megments
(if/so that) you save
megmentsen
(if/so that) he/she save
megmentsünk
(if/so that) we save
megmentsetek
(if/so that) you all save
megmentsenek
(if/so that) they save
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megmentenem
I to save
megmentened
you to save
megmentenie
he/she to save
megmentenünk
we to save
megmentenetek
you all to save
megmenteniük
they to save

Examples of megment

Example in HungarianTranslation in English
"7-ig van idötök megmenteni."You have until 7 P.M. to save her.
"Az ő vére a kezedhez tapad, nem is próbáltad megmenteni, csak magadat mentetted, még el sem temettétek, ahogy kell, ott hagytátok a sárban.His blood is on your hands. You didn't try to save him. You just saved yourself.
"Ha nem próbálsz megmenteni egy életet, akkor soha nem fogsz egyet se.""If you don't try to save one life you'll never save any."
"Ki akarná megmenteni Petert?""Who would want to save Peter?"
- Talán megmentek pár embert.- Figured I might as well save some lives.
Az emberek fele, akiket megmentek, nem érdemel második esélyt.Half the people i save don't deserve a second chance.
De megmentek egy embert.But I'll save a life.
De mindenki mást megmentek.- But I will have saved everyone.
"Ha megmentesz valakit felelős leszel érte""He who saves a life is responsible for it."
"és megmentesz engem.""and with your right hand, you save me.
- Az élet, amit megmentesz, a tiéd.You know what they say about the life you save.
- Először megmentesz, aztán megint meg akarsz ölni?Did you save our lives to get us killed again? - Shut up!
"Egy megment milliókat.""One to save millions."
Aki megment önmagunktól.The man who's going to save us from ourselves.
Akkor te vagy az aki mindnyájunkat megment.Then you're the one to save us all.
"Amerikából jöttünk, megmentünk titeket.""We're from america. We can save you."
A testük fitt lesz, ezzel megmentünk egy életet.Body will be fit and our life would get saved. Got it, uncle?
"megmentetek milliárdnyi életet, köztük a sajátotokét is."has saved billions of lives, including yours.
De kiált az emberei mellet, akik megmentetek. - Ez így van.But you stuck by your guys, and they saved my neck.
"a barátaim jönnek, és megmentenek.""My friends will come and save me."
- "'Ha csak egy életet is megmentenek"' - "'... akkor már megéri.'- "'Lf they save even one life"'- - "'... it would be worth it. '
- Éppen megmentenek.You are being saved.
"Viaskodik." De azt is mondta, hogy hogy vagy elpusztítom Olümposzt, vagy megmentem."Grapples. " But she also said... that I'm destined to destroy Olympus, or save it.
- Azzal lehet, megmentem Vincentet, de rajtam nem segít. A golyó egyezni fog.Yeah, sticking to my story might save Vincent, but it doesn't help me.
- De ha megmentem a mágiát, életben fog maradni?But if I save magic... She'll live? Yes.
"Egy ártatlan ember megölésével az emberiséget is megölöd, egy ember megmentésével viszont megmented az emberiséget.""to kill one innocent man is to kill all mankind. To save one man is to save all mankind."
"A helyi zsaru hős mostohalánya megmenti a napot,""Local cop's hero step-daughter saves the day,"
"Superman megmenti az első Nap-küldetést"?"Superman saves mission to the sun"?
- Akkor sem, ha az megmenti Olivia életét?- Even if it saves Olivia's life?
"A világ öngyilkos akar lenni, ha megmentjük, úgyis megint kiugrik az ablakon."I don't even vote. "The world's a suicide case. We save it, it just steals more pills"?
- Akkor megmentjük a napját... - Igen!- Well, we can save the day with pizza!
- Csak megmentjük az életét.- We came to save your life.
Akkor megmentitek Akalitus-t, de engem a busz alá hajítotok.So you save Akalitus, but you throw me under the bus.
De hadd kérdezzek valamit: Ha fájdalommal és könnyekkel teli életet éltek, és életetek végén megmentitek valaki más életét, akkor megérte élnetek?Let me ask you one thing, if you went through your life full of pain, full of tears, and at the end of your life, you actually save somebody's life, is your life worth living?
De mikor megmentitek őket hova teszitek?But when the saved where you put them?
"és őt megmentik"."And he will have been saved."
- De ezzel megmentik az életét, ugye?But this is going to save her life?
18 ponttal vezet a kormány Meg kell szabadulnunk tőle, mielőtt megmentik a kultúrházat!We've gotta get rid of him before the centre's saved.
"Hé, mit számít ez az egy, ha már annyit megmentettem?And you'll figure, "What's one against all I've saved?
- A francba, megmentettem az életed a bányában!God damn it, I saved your life down in that mine.
- A kapitány életét is már megmentettem.I saved the captain's life.
- A lányt megmentettem.I saved the daughter, Alexandra.
"Rettenetesen bátor vagy, hogy megmentettél engem."You're awfully brave to have saved me.
"megmentettél."you saved me.
- A kölyök, akit megmentettél?- This for the kid you saved?
- Cartman, megmentettél minket!- Cartman, you saved us.
"Akkor Isten megmentett volna" És tudod mit?God would have saved me!"
"És azoknak az embereknek a szívében, akiket megmentett az Unió, Abraham Lincoln emléke örökké kegyelettel él.""As in the hearts of the people for whom he saved the Union, the memory of Abraham Lincoln is enshrined forever."
# Amely megmentett egy gazembert,mint én# That saved a wretch like me
- De megmentettünk.But we saved your ass.
- Több milliárd életet megmentettünk.- We saved billions of lives.
A pasi, akit megmentettetek... nem esett be.The guy you and Tripp saved, he didn't fall.
De ti megmentettetek, úgyhogy nektek nem kell hajbókolnotok előttem!You saved me so I won't stand on ceremonies with you.
Ma megmentettetek, ezért tartozok nektek.I mean, you saved me today, and I owe you.
Megölök mindenkit, akit valaha is megmentettetek. A bajbajutott lánykákat, a szerencsétlen flótásokat... a majdnem-vámpír vacsorákat... mindenkit.I'm killing everyone you've ever saved -- the damsels in distress, the innocent whippersnappers, the would-be vampire chow -- all of them.
"vannak áldottak és megmentettek a Próféta kezei között.""there to be blessed and be saved in the arms of your Prophet."
- Azok a kölykök engem is megmentettek.Hey, those kids on Abydos saved my life, too.
"Köszönöm, hogy ott voltál, hogy megmentetted az életemet""Thanks for being there. like, you saved my life."
- "Mindannyiunkat megmentetted."- "You saved us all."
- Az előbb megmentetted az életem.- You just saved my life.
- Az újraélesztéssel megmentetted az életét.That CPR you did saved his live.
"A fa szelleme megvédte Satinkát és megmentette a lángoló erdőtől."The spirit of the tree gave protection to Satinka and saved her from the burning forest. "
"A hölgy, aki megmentette a bálat!""That lady who saved prom." [ Laughs ]
"A zene megmentette az életemet."Music saved my life.
"Épp megmentettük ezt a szaros világot", és te túl jó vagy ahhoz, hogy igyál velem?We saved the sodding world together and you're too good to drink with me?
'85- ben elég látványos módon megmentettük a kormányzó fiát.Back in '85, we saved the governor's son In kind of a spectacular fashion.
- De már megmentettük.But we saved him.
- El sem hiszem, hogy megmentettük őket.- I can't believe that we saved them.
- Igen, megtaláltuk, megmentettük.- Yes, we found her, we saved her.
- hogy megmentettétek?- That you saved her?
Azt hiszitek megmentettétek Graysont?You think you saved Grayson?
Csajok, megmentettétek az életemet.You guys saved my life.
De megmentettétek a Marklint.Ah, but you saved the Marklin.
- A királyt megmentették a cselszövőktől.- The King is saved from conspirators.
- Crais és Talyn megmentették az életünk.I still don't trust him here. Crais and Talyn saved our lives.
Ha Ike tudná. hogy az, hogy üzletel... hogy közelebbi kapcsolatba kerül... Meg nénivel, fájdalmat okoz neked, nagyon elszomorít, de Meg milliói megmentenék a Miramar Playát, őszintén, kit, vagy mit választana?If Ike knew that being in business... getting closer... to Aunt Meg would hurt you, really devastate you, but Meg's millions would save the Miramar Playa, honestly, who or what would he choose?
A méregtől megmentenél, de a piszokkal megmérgeznél.You would save us from poison, but poison us with grime.
"Ha Sztálin tudná, mi folyik, megmentene."" lf Stalin knew what was happening, he would save me."
- Az minket megmentene, de mi van a többi hajóval, amelyekkel ott találkoznánk?- That would save us... but what about the ships supposed to meet us there?
Ez megmentene engem egy kevés szellemi feszültségtől.That would save me some mental stress.
Nem mintha az megmentene bennünket.Not that that would save us.
Abban az esetben megmenteném önt!In that case I would save you!
Én is mindig megmenteném őt.All the times. I would save her, David.
- ami megmentené az életed, ha elmondanád amit tudni akarok.- that would save your life, should you tell me what I wish to know.
Caroline, ha ez megmentené az életed?Caroline, if it would save your life?
Egy rendes ember megmentené Emilyt ettől a férfifalótól.A good person would save her cousin from this man-eater.
Ez megmentené a várost, Ez megmentené az embereket.It would save the city, it would save the people.
"Hogy megmentsem az emberiséget.""to save all of mankind."
"Johanna... hogy megmentsem a lelkem, megölöm a testem."Joan, to save my soul "I will forfeit my body.
"Négyet előtted már a Mennybe küldtem, s most téged is, hogy megmentsem lelkedet.""I have sent four to heaven before you, "and now I will send you, too, and save your eternal soul."
"Csak egy lehetőséget nyújthatok, "hogy megmentsd a világot... "minden egyes perrel."What l can offer you is a chance to save the world one case at a time."'
"Nem engedhetem, hogy tönkre tedd bárki életét, hogy megmentsd az enyémet.""I can't let you ruin anyone's life to save mine.
- Azért jöttél, hogy megmentsd, Sam?- You came to save her, Sam?
- Azért, hogy megmentsd a műved.- You came to save your own opus.
! Nem érti, mert nem küzdött hogy megmentse egy kislány életét!You don't understand because you didn't struggle To save a little girl's life!
"... hogy megmentse az világokat. " Igen, hát persze...to save the world. Yes, and that.
"Ennek ellenére nem volt rá idő, hogy megmentse magát.""Even so, there was no time to save himself.
"London leggazdagabb emberének fia a tűz közé vetette magát, hogy egy ismeretlen kedvesétől ajándékba kapott sálát megmentse."The son of London's wealthiest man jumped into a raging fire... to save a scarf given by his beloved Nobody knows who the beloved is
"Robert Bell vitézül harcolt, hogy megmentse" gyönyörű felesége erényeit, azzal, hogy megölt egy vadembert összeszedve minden maradék erejét."Robert Bell fought valiantly to save the virtue of his beautiful wife, killing a savage with his final breath.
"Ez az egyetlen módja, hogy megmentsük a fákat.""And that's the only way we're ever going to save the trees.
- Az értéktőzsdére tartunk, hogy megmentsük a világgazdaságot.What's up? We're headed to the stock exchange to try to save the world economy.
- ...és megmentsétek a polgárt!- and save the citizen!
Azt várjátok tőlem, hogy elhiggyem, hogy ti hárman azért verettétek össze és taszítottátok börtönbe a férjemet, hogy megmentsétek az öcsém szerelmi életét?You guys expect me to believe that the three of you got my husband beat up and tossed in jail to save my brother's love life?
Ennyi időtök van, hogy megmentsétek! Vagy mindketten kaptok egy golyót!That's how long you have to save him, or you both take a bullet!
"A fiaik visszajöttek a jövőből, hogy megmentsék őket egy terminátor angyaltól?"- What, that their sons are back from the future to save them from an angel gone "Terminator"?
- Hogy megmentsék a mentiádoktól!To save him from the Mentiads! At least he died a clean death.
- Hogy tiltakozzanak az őt ért támadás ellen. - És hogy megmentsék a postahivatalt, amit mind szeretünk.To protest against this attack on her.And to save the post office, which we all hold so dear.
- Mert a Váltószárnyak csapatban dolgoznak, hogy megmentsék ezt az egy tojást.Because the Changewings worked as a team to save that one egg.
"Az a dolgom, hogy megmentsek másokat" szöveggel, amit a tárgyaláson adott elő."I save people, it's my job" speech you gave so eloquently in court.
"Jöttem, hogy megmentsek mindenkit.""Here I come to save the day!"
- hogy megmentsek egy remek tanárt.- to save a great teacher.
Az egyetlen alkalom, hogy kockáztattam, hogy megmentsek valakit.The only time I ever stuck my neck out to save anything ...and it all went to hell.
Azzal töltöttem az elmúlt 3 nap minden óráját, hogy megmentsek annyi állást, amennyit csak tudok.I have spent every hour of the last three days trying to save every job I could.
"és te nem leszel itt, hogy, megments, a kezeim...""and you're not there to save me my hands..."
- 500 dollár, hogy megments ötezret.For 500 bucks, you save $5,000.
- Azt akartam, hogy megments.- BRIONY: I wanted you to save me.
"Ez a kereszt szimbolizálja Iván mindenható erejét... És amikor eljön az ideje... Újra életre kell, hogy megmentsen minket újra."This cross is a symbol of Ivan's almighty power and it will pass down through the generations until there comes a time when he will be made flesh again and save the souls of all.
"Senki nincs ki megmentsen, senki nem kiált nekem"♫ No one to save me, none to call out to me ♪
- Amit tett, azért tette, hogy megmentsen.- He did what he did to save my life.
- Egy történetet, hogy megmentsünk egy várost. És egy rémálombeli bábut.A story to save a town, and a puppet from a nightmare.
- Megtaláljuk a módját, hogy megmentsünk.- We'll save you.
Amikor eljöttetek, hogy megmentsetek, tudtam, összetartozunk, koven ide vagy oda.When you showed up on the boat and saved my ass, I knew we were connected, even if it's not official anymore.
Eljöttetek, hogy megmentsetek!You've come to save me!
Henrynek igaza van. Különleges vagy és éppen a különlegességet fogjátok felhasználni hozzá hogy megmentsetek minket. Mindketten.You are special, and you are going to use that specialness and save both of you.
Kockáztattátok az életetek, hogy megmentsetek, és én értékelem ezt.You risked your lives to save me and I really appreciate it.
! Ezek a Yakuza emberei, és nem azért jöttek, hogy megmentsenek, meg akarnak ölni.Those men are Yakuza, and they're not here to save me, they're here to kill me.
- Akár egy szabadnap. Jó, hogy végre csak várnom kell, hogy megmentsenek.It's nice to sit around and wait to be saved for once.
- Azért vannak itt, hogy megmentsenek minket...- They're here to save us...
- Azért, hogy megmentsenek, Riley.They came out to save me, Riley.
- A wc-ben volt dolgom, nem tudtam, hogy nekem kell megmentenem téged. - Nem kell a segítséged.- I didn't know I'd have to save your ass.
- Hányszor kell még megmentenem?How many times am I gonna have to save your ass?
A Dax szimbiótát sikerült megmentenem.l managed to save the Dax symbiont.
- Nem neked kellett volna megmentened.You weren't supposed to save me.
- Nem. A filmet kell megmentened.No, to save that film before he destroyed it.
Az apukámat kéne megmentened!You're supposed to save my father.
Csak mert neked nem sikerült megmentened a húgodat, attól én még megtalálhatom az anyámat.Just because you failed to save your sister doesn't mean that I'm gonna fail at finding my mother.
- Utána már Haroldnak kell megmentenie.Then it's up to Harold to save him.
Alig sikerült megmentenie egy drog dílertől, amikor valaki megpróbálta felrobbantani.You barely managed to save Her from a drug dealer When somebody Tried tolow her up.
- Ezt a felelőtlen alakot kell megmentenünk?- We have to save that fool? - Looks like it.
- Igen, és nem kell megmentenünk.- Yeah, and we don't have to save her.
- Miért kell megmentenünk?The... why do we need to save him?
A feleségéért, Elizabethért. Emlékezzen, kormányzó! Kész volt arra, hogy felakasszák azért a nőért, de sikerült őt megmentenünk.His wife, Elizabeth, Governor, you will recall, he was prepared to hang for that woman and we found a way to save him.
Ugye tudjátok, hogy akkor fuldokló embereket kell megmentenetek?You know you have to save drowning people, right?
Visszatértem. De most magatokat kell megmentenetek.l've returned, but you people, you're gonna have to save yourselves.
- Hallottam, hogy sikerült megmenteniük a külföldön szolgáló tisztjüket.I understand you were able to save your foreign service officer.
Az orvosoknak viszont sikerült megmenteniük a kisbabát, akit figyelnek a Szent Tamás kórház újszülött intenzív osztályán.Doctors were, however, able to save her baby, who continues to be monitored at St. Thomas' NICU.
# A lelketeket megmentő sereggel jöttem♪ I'm with the soul-saving army
A megmentő Smallville-ben kezdte a pályafutását.I think the good samaritan started saving lives right here in smallville.
A városnak megmentő kell.This city still needs saving.
Csak mert te vagy a megmentő, nem kell tönkretennem őket.Because you're good at saving them doesn't always mean I'm the one that ruins them.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

megbánt
offend someone
megdönt
overthrow

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

követ
follow
megaláz
humiliate
megéhezik
get hungry
megkoronáz
crown
megköszön
thank somebody
meglát
catch sight of
megmarad
stay
megmérgez
poison
megnyílik
open
megsérül
become injured

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'save':

None found.
Learning languages?