Voelen (to feel) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
voel
I feel
voelt
you feel
voelt
he/she/it feels
voelen
we feel
voelen
you all feel
voelen
they feel
Present perfect tense
heb gevoeld
I have felt
hebt gevoeld
you have felt
heeft gevoeld
he/she/it has felt
hebben gevoeld
we have felt
hebben gevoeld
you all have felt
hebben gevoeld
they have felt
Past tense
voelde
I felt
voelde
you felt
voelde
he/she/it felt
voelden
we felt
voelden
you all felt
voelden
they felt
Future tense
zal voelen
I will feel
zult voelen
you will feel
zal voelen
he/she/it will feel
zullen voelen
we will feel
zullen voelen
you all will feel
zullen voelen
they will feel
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou voelen
I would feel
zou voelen
you would feel
zou voelen
he/she/it would feel
zouden voelen
we would feel
zouden voelen
you all would feel
zouden voelen
they would feel
Subjunctive mood
voele
I feel
voele
you feel
voele
he/she/it feel
voele
we feel
voele
you all feel
voele
they feel
Past perfect tense
had gevoeld
I had felt
had gevoeld
you had felt
had gevoeld
he/she/it had felt
hadden gevoeld
we had felt
hadden gevoeld
you all had felt
hadden gevoeld
they had felt
Future perf.
zal gevoeld hebben
I will have felt
zal gevoeld hebben
you will have felt
zal gevoeld hebben
he/she/it will have felt
zullen gevoeld hebben
we will have felt
zullen gevoeld hebben
you all will have felt
zullen gevoeld hebben
they will have felt
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gevoeld hebben
I would have felt
zou gevoeld hebben
you would have felt
zou gevoeld hebben
he/she/it would have felt
zouden gevoeld hebben
we would have felt
zouden gevoeld hebben
you all would have felt
zouden gevoeld hebben
they would have felt
Du
Ihr
Imperative mood
voel
feel
voelt
feel

Examples of voelen

Example in DutchTranslation in English
"'t Is hard om te voelen dat je weg wilde gaan"Ic's cough co have che feeling you wanced co go
"...en aan jou gelogen, doorwaar mij nu voelen schuldig."and lied you ... feel myself guilty.
"Alleen omdat je deed wat goed was, hoef je je nog niet goed te voelen.""just 'cause you did right, doesn't mean you get to feel right."
"Als je je er beter door gaat voelen, ik ben Ian gaan haten.""If it makes you feel any better, I've grown to hate Ian."
! Meneer, ik voel me niet goed.Sir, I-I'm not feeling so well.
" En ik voel me oké""And l'm feeling all right"
" Ik houd van de kinderen en toch voel ik me verloren, lusteloos"."I love the kids, but still I feel lost, listless.
" Ik voel in mij die vonk,"l feel within me that spark,
"Als iets mislukt, voel ik me naar...""If something unfortunate happens, I feel bad..."
! Het voelt aan alsof ik niet meetel.It makes me feel like I don't matter.
! Ik kan niets doen aan wat Jake voor mij voelt.I can't help the way Jake feels about me!
"... zondagse kleding als jij je triest en eenzaam voelt"#... Sunday clothes when you feel down and out #
"Als het goed voelt moet je het gewoon doen"If it feels good, do it.
"Als je je Brandy vindt, geef haar dan iets, waardoor ze zich goed voelt."when you find your brandy, "give her something to make her feel real good.
"De wind heeft een felheid die ik nooit eerder heb gevoeld."There's a fierceness in the wind I've never felt before.
"Dit heb ik nog nooit gevoeld voor een vrouw.""I've never felt this way about a woman before."
"Ik heb me nooit zo gevoeld.""I've never felt like this before."
"hoe het had gevoeld om de kleine Harry te zijn.""what it had felt like to be the little Hatty."
"of gevoeld behalve een fantastische droom!"Or felt but a great dream!
! Het schijnt dat zelfs al gaf de Koning haar gratie, ze de schande...te diep voelde.It seems even though the king pardoned her, she felt the shame too deeply.
"...ik me voelde..."... I've felt...
"Al op jonge leeftijd voelde ik mij aangetokken door de strijders samenleving.""Since I was young, I felt drawn to the warrior society."
"Beteuterd stond de duivel... en voelde hoe verschrikkelijk goedheid is."- [ Engine Revs ] - "Abashed the devil stood... and felt how awful goodness is."
"Beteuterd stond de duivel... en voelde hoe verschrikkelijk goedheid is."Abash, the devil stood... and felt how awful goodness is.
' 'We voelden Jeriko.We felt Jeriko.
'Zij voelden geen schaamte ook niet ten aanzien van hun minnaressen,... 'die hen kostbare aandenkens achterlieten... 'net zoals ze probeerden de kwetsbaarheid van het sentiment... 'te veroveren met de hardheid van kadoos.'"they felt no shame as regards their mistresses either, "who would leave them precious mementoes "as if trying to conquer the fragility of sentiment
- Daarom voelden Mick en jij zich zo schuldig.Which is why you and Mick felt so guilty.
- Dat had geen belang wij voelden ons beschermt.- Didn't matter. We felt protected.
- Ja, de moeilijkheid is de werkgever dreigde ze te ontslaan, dus voelden we ons verplicht.Yes, the difficulty is the employer threatened to fire them, so we felt obligated.
Ik voele me niet zo lekker.I'm just feeling a little sick.
Dat een levend, voelend menselijk wezen uit het water wordt geblazen.That living, feeling human being is about to be blown out of the water.
Der Kleine Man ontwaakte, zalig onwetend over wat die vorige avond gebeurd was... maar zich welbewust voelend van "de morgen nadien."The Little Fellow awoke, blissfully ignorant of what happened the night before, but feeling definitely conscious of "the morning after".
Een tijdelijke stop? Zoila, als ik in dit huis blijf, voelend, wat ik nu voor je voel, zal het ons niet lukken.Zoila, if I stay in this house, the way I'm feeling about you,
Hij is een denkend en voelend wezen.He is a thinking and feeling being.
Honderden jaren heb ik in mijn cocon gelegen luisterend naar het uitbreiden van de ruimte, voelend hoe zonnen doofden.for hundreds of years... i lay in my cocoon... listening... to space expanding, feeling suns dying.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

adelen
ennoble
doelen
do
ezelen
do
hielen
do
joelen
bawl
kielen
chick
koelen
refrigerate
kwelen
warble
pielen
fiddle
spelen
play
stelen
steal
vallen
fall
veilen
auction
vellen
fell
vijlen
file

Similar but longer

bevoelen
fumble
gevoelen
feel
invoelen
do
navoelen
do
vogelen
practice
vonkelen
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'feel':

None found.
Learning languages?