Senti (to feel) conjugation

Esperanto
30 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
sentas
I feel
estas sentanta
I am feeling
estas sentata
I am being felt
Future tense
sentos
I will feel
estas sentonta
I will be feeling
estas sentota
I am to be felt
Conditional mood
sentus
I would feel
estas sentunta
I would be feeling
estas sentuta
I am to potentially be felt
Past tense
sentis
I felt
estas sentinta
I have felt
estas sentita
I was being felt
Vi
Jussive / command
sentu
feel!

Examples of senti

Example in EsperantoTranslation in English
"Mi ja rajtas pensi," iom akre respondis Alicio, ĉar ŝi komencis senti sin ĝenata.'I've a right to think,' said Alice sharply, for she was beginning to feel a little worried.
Vi ja ne kapablas senti ion ajn!But you needn't choose, you simply don't feel, period.
Mi volas senti lian manon sur mia vizaĝo.I want to feel his hands on my face.
Ĉu vi havas koron por senti?Can your heart feel?
Mi kredas, ke ŝi ne povas senti muzikon!I'm afraid she can't feel the music.
Sed la insulta fiero de liaj Normanoj—' kiel vi sentas vin nun, mia kara?" ĝi diris abrupte, alparolante Alicion.But the insolence of his Normans--" How are you getting on now, my dear?' it continued, turning to Alice as it spoke.
"Tre malkomforte por la Gliro," pensis Alicio, "tamen, ĉar ĝi dormas profunde, ĝi kredeble ne sentas la malkomforton."'Very uncomfortable for the Dormouse,' thought Alice; 'only, as it's asleep, I suppose it doesn't mind.'
Kie oni sentas sin kiel hejme?Where does one feel at home?
Ĉu vi loĝas proksime de la maro, sed sentas ke ĝi estas neatingebla?Do you live near the sea but feel it's unreachable?
Bedaŭrinde, 6 tagoj post #YolandaPH, ni ne sentas iun helpon el registaro. Kadavroj estas ankoraŭ en la stratoj, atendante iu kiu prenu ilin — Nina Belgica (@ninavbelgica) November 13, 20135 days after the devastation,where is our Government? @govph Your training is done Pnoy,time for you to speed things up! #shame #yolandaph — JR Pantino (@guillmo) November 13, 2013
"Nu, eble vi ne ankoraŭ spertis ĝin," diris Alicio, "sed kiam vi devas ŝanĝiĝi en krizalidon—tio ja nepre okazos ian tagon—kaj poste en papilion, vi sentos vin iom konfuzata, ĉu ne?"'Well, perhaps you haven't found it so yet,' said Alice; 'but when you have to turn into a chrysalis--you will some day, you know--and then after that into a butterfly, I should think you'll feel it a little queer, won't you?'
Se vi sentos kiel plori... Mi ne aŭdos vin.If you feel like crying, I won't hear you.
Post bona duŝo, vi sentos ege bonfarte!A good shower and you'll feel great.
Vi sentos aliel, Kris, kaj ankaŭ ŝi!and so will she.
Nun vi sentos varme!Now you'll be warmer!
Ŝajnis al mi ke, havante ilin antaŭ niaj okuloj, ni sentus nin pli komfortaj por ilin longe ekzameni.It seemed to me having them here
Kial vi ĝemus, se vi sentus vin bone?Why would you groan if you were okay?
Kiel vi sentus, se mi al la muro vin alnajlus... pende per la oreloj?Would you like it if I nailed you by the ears?
Mi neniam imagis ke mi sentus tiel pri vi.I never imagined I'd feel this way about you.
Pripensu, kion vi sentus en simila situacio!Just think about how you'd feel in a similar situation.
Ŝi do ekpripensis—ne tre vigle ĉar la tago estis varma, kaj ŝi sentis sin tre dormema—ĉu la plezuro fari ĉenon el lekantetoj valorus la laboron sin levi kaj kolekti lekantetojn, kiam tutapude preterkuris Blanka kuniklo kun paleruĝaj okuloj.So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
Ŝi sentis sin ekdormanta, kaj ĵus komencis sonĝi ke ŝi marŝas mano en mano kun Dajna kaj diras al ŝi tre solene:—"Dajna, vi diru al mi la veron; ĉu iam vi manĝis vesperton?" kiam (ho, la surprizego!) subite ŝi falis plomp! sur amason da sekaj folioj. La falego efektive finiĝis!She felt that she was dozing off, and had just begun to dream that she was walking hand in hand with Dinah, and saying to her very earnestly, 'Now, Dinah, tell me the truth: did you ever eat a bat?' when suddenly, thump! thump! down she came upon a heap of sticks and dry leaves, and the fall was over.
Tamen ŝi decidis atendi ankoraŭ kelkajn momentojn por sciiĝi ĉu ŝi malkreskos plue. Ŝi sentis pri tio kelkan timon, "ĉar"—diris ŝi—"povas okazi ke mi malkreskos ĝis nulo, same kiel kandelo.First, however, she waited for a few minutes to see if she was going to shrink any further: she felt a little nervous about this; 'for it might end, you know,' said Alice to herself, 'in my going out altogether, like a candle.
Mi kvazaŭ memoras ke mi sentis min iom ŝanĝiĝinta.I almost think I can remember feeling a little different.
Kaj tian efikon ĝi fakte havis, efikon preskaŭ tujan; ĉar antaŭ ol ŝi eltrinkis duonon de la enhavo, ŝi sentis la kapon premata kontraŭ la plafono, kaj devis klini la dorson por ke ŝi ne rompu al si la kolon. Si tuj demetis la boteleton dirante: "Sufiĉas! mi esperas ke mi ne kreskos plu.It did so indeed, and much sooner than she had expected: before she had drunk half the bottle, she found her head pressing against the ceiling, and had to stoop to save her neck from being broken.
Kaj pli grave, ĉu ili nun ekagos, por ke maljunuloj sentu sin prizorgataj, amataj kaj bezonataj en la krepusko de sia vivo?And more importantly, will they take action now so that the elderly feel cared for, loved and wanted in the sunset years of their lives?
Soldatoj! Ne fordonu vin al la bestachoj kiuj malestimegas vin, kiuj komandas vin, kiuj diras al vi, kion vi faru, pensu kaj sentu, kiuj traktas vin kiel bruton kaj nutras kanonojn per vi.Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.
Tiu hejmo, sur la Tero. Por ke ni ne sentu tian doloron! Por ke ĉi tiuj rememoroj ne malfortigu nian volon!Reminding our friends of their homes, those homes we left back on Earth, so it wouldn't hurt so much!
Ne sentu vin devigata invadi Parizon por trinki glason ĉe mi.- You don't have to invade Paris to come by for a drink.
Ni etendu nian manon ĉi tiel, por ke nia frato sentu nian amon, sentu nian forton... por ke lia spirito trovu vojon de lumo, vojon de forto.Let us reach out our hand... to our brother so he can feel the love, feel our strength... For his soul to find the path of light, of strength.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

denti
do
penti
do
senci
do
sendi
submit
sensi
do
tenti
do
venti
do

Similar but longer

eksenti
do
sentadi
do
sentebli
do
sentendi
do
sentigi
convey
sentiĝi
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'feel':

None found.
Learning languages?