Jausti (to feel something) conjugation

Lithuanian
41 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
jaučiu
I feel (something)
jauti
you feel (something)
jaučia
he/she feels (something)
jaučiame
we feel (something)
jaučiate
you all feel (something)
jaučia
they feel (something)
Past tense
jaučiau
I felt (something)
jautei
you felt (something)
jautė
he/she felt (something)
jautėme
we felt (something)
jautėte
you all felt (something)
jautė
they felt (something)
Past freq. tense
jausdavau
I used to feel (something)
jausdavai
you feel (something)
jausdavo
he/she used to feel (something)
jausdavome
we used to feel (something)
jausdavote
you all used to feel (something)
jausdavo
they used to feel (something)
Future tense
jausiu
I will feel (something)
jausi
you will feel (something)
jaus
he/she will feel (something)
jausime
we will feel (something)
jausite
you all will feel (something)
jaus
they will feel (something)
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
jausčiau
I would feel (something)
jaustum
you would feel (something)
jaustų
he/she would feel (something)
jaustume
we would feel (something)
jaustute
you all would feel (something)
jaustų
they would feel (something)
Imperative mood
-
jausk
you feel (something)
-
-
jauskite
you all feel (something)
-

Examples of jausti

Example in LithuanianTranslation in English
Iš esmės gyvūno sąmoningumas – tai jo gebėjimas jausti emocijas ir kontroliuoti valingus judesius.The consciousness of an animal is essentially its ability to feel emotions and control its voluntary mobility.
Gyvūno jautrumas – tai iš esmės jo gebėjimas jausti skausmą.Sensibility of an animal is essentially its ability to feel pain.
MOTOE 4, nepriklausoma Graikijos motociklų sporto federacija, pradėjo jausti šio dvigubo ELPA vaidmens poveikį.MOTOE, 4 an independent Greek motorcycling association, came to feel the effects of ELPA’s dual role.
Nieko neurite jausti. Lekteris tai padare pramogaudamas.You don't have to feel any way about it.
Tiesa ta, kad draugas kaip šis, tikras draugas, tokio tu nesutiksi dar sykį. Jei tiesiog nusprendei su jūra viską baigti, jei nori jausti kažką stabilesnio po savo kojomis,The fact is, a friend like that, a real friend, you won't meet again if you decide to go on land, if you just want to feel something solid under your feet
Baigiantis mano darbo kaip Europos Komisijos narės atsakingos už žemės ūkį ir kaimo plėtrą laikotarpiui jaučiu didelį pasitenkinimą.And at the end of this period, I feel a great satisfaction.
Mano darbas įvairus, darbo atmosferapuiki. Be to, jaučiu, kad padėdamasžmonėms geriau atlikti savo darbą kartu padedu kurti Europą.“I have responsibility.It changes all the time and the atmosphere with colleagues is magnificent.In addition, I feel I’m helping build Europe by helping people do their jobbetter.’
Negalėčiauspėti, kokie bus šio svarstymo rezultatai ir tokio svarstymo tvarkaraštis, tačiau jaučiu, jog neturėtume vengti šios temos.I would not predict the outcome, nor the timetable of such a reflection, but my feeling is we should notavoid it.
Aš jaučiu, kad mano, kaip Europos ombudsmeno, pareiga yra ir toliau viešai skelbti Kodekse minimas teises ir pareigas.As European Ombudsman, I feel it is my duty to further raise awareness of the rights and obligations contained therein.
Viktorai, jaučiu, kad mums nereiktų čia likti.Victor, l feel somehow we shouldn't stay here.
Tu ką nors jauti?Do you feel anything?
Ką nors jauti?Do you feel anything?
Semai, ar jauti mane?Sam, can you feel me?
Pamanyčiau, kad jauti kažkokius jausmus šiam pabaisai.If I didn't know better I'd think you had feelings for this monster.
Aš noriu sužinoti, ką tu jauti.I want to know how you feel.
Ką žmogus jaučia ir viskas.It's what a person does feel that counts.
Netgi būdami tokioj apgailėtinoj būsenoj... jaučiame kaip mus vilioja Tibetas... Dalai Lamos namai.Even in our miserable condition... we feel the lure of Tlbet 's holiest city... home of the Dalai Lama.
Kaip mums suvokti tai, ką jaučiame?How do we make sense of the feelings we're left with?
Tiesiog mes jaučiame kad tu ir ši programa pribrendo išsiskyrimui....It's just that we feel that, well, you and the program... have, uh, g-grown apart, uh--
Mes visi tai jaučiame.We all feel it.
Nes, per meilę mes jaučiame mūsų ryšio stiprumą viskam ir visiems ir širdyje, mes visi vienodiBecause, through love, we feel the intensity of our connection to everything and everyone, and at the core, we're all the same.
Atrodė tarsi kažkas mane užbūrė ir visos mano nuojautos, tas jausmą kurį jaučiau, tarsi... būtų kas nors nušlavę.It was like she kind of put a spell on me and all my foreboding, that feeling I had, just... kind of vanished.
Aš jį jaučiau.And I feel it.
Vistiek turbūt tai nebūtų nieko pakeitę. visų tų jausmų, kuriuos jaučiau pastaruoju metu.It probably wouldn't have changed all these feelings that I've been having lately anyway.
Aš jaučiau tai, ko jau seniai nebejaučiu su tavimi.And I felt like you haven't made me feel in years.
Supratau, kad sapnuoju, bet... jaučiau, kad nameI knew I was asleep in the dream, but I could feel that someone was awake in the house.
Kai sakei, kad tau atrodo, jog Semas yra čia, kad jis su tavim kalbasi, katu jautei?When you said you thought that Sam was here, that he was talking to you what did you feel? What did he say to you?
Ką po to jautei?How did that make you feel?
Ką tu jautei Mardžorei Nadžent?How did you feel about Marjorie Nugent?
- Ką jautei maudamas juos ant kuolų?And when yöu put them to the stake, what did yöu feel?
Neįprastai jautė gėdą atėjusią į šeimą ir buvo labai tylūs.A strange feeling of shame had come over the family and they were very quiet.
- Ar jis jautė...- Was he feeling...
Galbūt taip galvodami jautė ir kaltės jausmą, tačiau tai ilgai netrukdavo.Maybe they felt a little guilty thinking that way, but that feeling didn't last long.
Tomas jautė karštus panikos botagus.Tom was feeling the hot whips of panic.
Pajusti, ką jis jautė...Feel what he was feeling...
Darydamas tai, arba žiūrėdamas į tai jausdavau didelį malonumą, ekstazę.Doing it or watching it, I used to feel real horrorshow.
Aikštėje jausdavau, kad gyvenu.I used to feel so alive out there.
Ir tu jausi kiekvieną dūrį.And you will feel each poke.
Dabar jausk malonų skausmą.Now feel the delightful pain.
O, jausk tai.Oh, feel it.
Gyvenk, ir jausk meilę.That could live and feel love.

More Lithuanian verbs

Related

nujausti
anticipate
pasijausti
feel
prijausti
sympathize
užjausti
sympathize

Similar

bausti
punish
jaukti
mess
jauktis
become cluttered
jaustis
feel
rausti
blush
raustis
grub
siusti
rage
skusti
pare
skustis
shave

Similar but longer

nujausti
anticipate
užjausti
sympathize

Random

atsigriebti
get back (at somebody)
atsilyginti
return (a favor or a debt)
gėdinti
shame
nugalėti
overcome
pranašauti
foretell
sublogti
lose weight
sugriauti
destroy
susitelkti
concentrate
uždirbti
earn
ūžti
buzz

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'feel (something)':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In