Pajusti (to feel) conjugation

Lithuanian
27 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pajuntu
I feel
pajunti
you feel
pajunta
he/she feels
pajuntame
we feel
pajuntate
you all feel
pajunta
they feel
Past tense
pajutau
I felt
pajutai
you felt
pajuto
he/she felt
pajutome
we felt
pajutote
you all felt
pajuto
they felt
Past freq. tense
pajusdavau
I used to feel
pajusdavai
you feel
pajusdavo
he/she used to feel
pajusdavome
we used to feel
pajusdavote
you all used to feel
pajusdavo
they used to feel
Future tense
pajusiu
I will feel
pajusi
you will feel
pajus
he/she will feel
pajusime
we will feel
pajusite
you all will feel
pajus
they will feel
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pajusčiau
I would feel
pajustum
you would feel
pajustų
he/she would feel
pajustume
we would feel
pajustute
you all would feel
pajustų
they would feel
Imperative mood
-
pajusk
you feel
-
-
pajuskite
you all feel
-

Examples of pajusti

Example in LithuanianTranslation in English
Pasistenk pajusti kitą jo judesį.Try to feel his next movement.
Jie užsiima šiomis nesamonemis, kad pajusti savo reikšme.They do stupid crap like this to feel special. It's a scam.
Tai tikrai puiku turėti galimybę tai pajusti.It's really nice to be able to feel that.
"Kai tik pradėsite pajusti, kad pasiklydote, važiuokite dar 80 metrų ir pasukite į dešinę.""When you start to feel lost, go another 80 meters and turn right."
Turėtum ateiti ir pajusti tai.You got come here and you're going to feel that.
„Savo regione man tenka dalyvauti daugybėje susitikimų plėtros tema su įvairiais žmonėmis, tačiau susitikęs su VVG grupe pajuntu, kad mes svarstome iš tiesų svarbius klausimus ir skatiname tolesnį procesą.“‘I attend many different development meetings in my region with different people, but it is when I meet with the LAG group that I feel we are really discussing the important issues and move the process further’.
Bet tada pajunti, kad esi gyvas, ar ne?It makes you feel alive. Don't it.
Kai tai vyksta, tai iškart pajunti kad yra gerai.Mmm-hmm. When it's happening, baby, I mean, it just feels right.
Kiek ilgai trunka pasitenkinimas, kai sieki jį gauti iš tokių dalykų, kiek ilgai tai iš tikro trunka, jei bent pajunti pasitenkinimą?Now, how long does the feeling of contentment you're supposed to get from that thing, how long does that really last, assuming it even happens at all?
Čia ir yra esmė, privalai jį pajusti. Ir pajunti visą laiką?well, there's the trick you have to feel it and you feel it everytime?
Ir pajutau pareigą tokią patirtį perduoti kitiems draugams.And it's an education I feel obliged to pass on to my fellow men.
Vos įėjęs pajutau ryšį. Ir jūs turėjote pajusti.Because I felt a connection when I entered this office and I don't know, I feel like you did too.
-Regis kažka pajutau.Wait, l think I feel something.
Beveik pajutau viską, ką išgyvenote jūs.I just felt like I could feel everything that you went through.
Ką tik pajutau didelę užuojautą jaunajam Džeisonui.Suddenly I feel a great deal of empathy for young Jason.
Kristo, ar pajutai?(APPLAUSE) Christoph, did you feel that?
Įgyvendinant projektą, užsimezgė puikūs kaimynystės santykiai, sumažėjo vandalizmo atvejų, vietos gyventojai pajuto, kad gyvenamoji aplinka yra jų nuosavybė.“It has created very positive relations between neighbours, reduced acts of vandalism and enabled local people to feel a sense of ownership towards their living environment.’
Gal todėl, kad prieš mirtį ji veide pajuto vėją.And I think it's because when she died she could feel the wind against her face.
Tamsus ir piktas mus pajuto!Dark and Stormy feeling us!
Super sajanų dievas, sukilo po to, kai pajuto kaip bendražygių sajanų širdys prisipildė blogio.The Super Saiyan God, revolted after feeling the darkness within your fellow Saiyan comrades.
Kai pajuto siaubingą, svaiginantį palengvėjimą, jog išgyvens.For feeling that awful, light-headed relief... that he would live.
Daug lengviau yra tikėti tuo, ką gali matyti ir paliesti. Mes taip pat nematėme jo kūno, nebuvome prie jo prisilietę, bet pajutome jo dvasią.It's a lot easier when you can see and feel and touch, but like us, we haven't seen him in the flesh, we haven't felt him in the flesh, but we have experienced him in the spirit.
Aš prispausiu savo burna prie tavo akiu ir tu pajusi šiIuma."I will press my mouth to your eyes, "and you will feel the warmth.
Kiaušiniai tai pajus, jie atsiskirs vienas nuo kito.The eggs will feel it, they will separate.
Atsistok ir pajusk vėją.Stand up, feel the breeze.
Nagi, pajusk audinį.Go on, feel the fabric.
Jis pasakytų, "pajusk tai, negalvojant apie tai per daug."He'll say feel it, not the thinking about it so much.

More Lithuanian verbs

Related

justi
feel
pasijusti
feel

Similar

pabusti
wake up
pagesti
get ruined
pajėgti
manage
pajudėti
move
pajungti
subordinate
pakęsti
stand (somebody)
pakisti
change
palesti
eat (as a bird)
pamesti
lose
papūsti
blow
pauosti
smell
pavesti
let down
pažįsti
suckle
prausti
wash

Similar but longer

pasijusti
feel

Random

įlįsti
creep in
nukentėti
be harmed
pačiulbėti
chirp
prisijaukinti
tame
priteisti
award
skrepliuoti
spit sputum
suaktyvėti
spur
sureikšminti
attach significance
švaistyti
waste
užkopti
climb up

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'feel':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In