Pasijusti (to feel) conjugation

Lithuanian
24 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pasijuntu
I feel
pasijunti
you feel
pasijunta
he/she feels
pasijuntame
we feel
pasijuntate
you all feel
pasijunta
they feel
Past tense
pasijutau
I felt
pasijutai
you felt
pasijuto
he/she felt
pasijutome
we felt
pasijutote
you all felt
pasijuto
they felt
Past freq. tense
pasijusdavau
I used to feel
pasijusdavai
you feel
pasijusdavo
he/she used to feel
pasijusdavome
we used to feel
pasijusdavote
you all used to feel
pasijusdavo
they used to feel
Future tense
pasijusiu
I will feel
pasijusi
you will feel
pasijus
he/she will feel
pasijusime
we will feel
pasijusite
you all will feel
pasijus
they will feel
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pasijusčiau
I would feel
pasijustum
you would feel
pasijustų
he/she would feel
pasijustume
we would feel
pasijustute
you all would feel
pasijustų
they would feel
Imperative mood
-
pasijusk
you feel
-
-
pasijuskite
you all feel
-

Examples of pasijusti

Example in LithuanianTranslation in English
tojai gali patys geriau suvokti savo vietovę ir pasijusti jos dalimi; tai taip pat taikytina VVG ir kitų vietos suinteresuotųjų šalių sukurtai strategijai ir priemonėms.identify the area themselves and allow them to feel part of it. This also includes the strategy and actions developed by the LAG and other local stakeholders.
Aš manau, kad jis tai padarė norėdamas vėl pasijusti normaliai nors ir trumpai.I think he did it just to feel normal again if only for a short while.
Malonu pasijusti kažko dalimi, nes Niujorke kartais būni vienišas.It's nice to feel like you're a part of something. New York can be a little bit lonely at times.
Kaiaugimieste,tokiamdideliam, kaip Majamis, lengva pasijusti mažam.When you grow up in a city as big as Miami, it's easy to feel small.
Bet iškart pasijuntu blogai.But then I feel bad.
Tada išsiverkiu - ir iškart pasijuntu geriau.I have a good cy, then I feel better.
Kas kart, kai užveriu piloto kabinos dangtį, pasijuntu taip lyg pamažu užsidarinėčiau savo karste.Every time I close the lid on that canopy, I feel like I'm shutting the lid on my own coffin.
Kartais pasijunti it kiaušis.Sometimes you feel like a nut.
Ar kada pasijunti blogai apie apie tai, ką darai?Do you ever feel bad about what you do?
Jei tik taip pasijunti jaunas, tegu jis čia ateina kasdien.If coming here makes you feel young, then you tell this kid to bring you here every day.
Bet staiga, Aš pasijutau geriau nei bet kada.But suddenly I was feeling better than ever.
Pirmą kartą gyvenime, pasijutau tarsi būčiau namie.For the first time in my life, I feel like I'm home.
Dėl to geriau pasijutau.It made me feel good about myself.
O kai pavalgiau, pasijutau ypač gerai.I started eating. I feel great.
-Jos dėka pasijutau jaunas.She makes me feel young.
Ar pasijutai geriau?Did it make you feel better?
Juk dėl manęs pasijutai nepageidaujama.I made you feel unwelcome.
Pasakyk, kad pasijutai blogai.Just tell him you don't feel well.
- Ir kaip pasijutai?- Katya: How did you feel?
Ziegleris pasijuto blogai ir mane pakvietė laiptais jo apžiūrėti.Ziegler wasn't feeling too well... ...andlgot calledupstairs to see him.
Tanyu berašydama tą istoriją... staiga pasijuto blogai ir susirgo.Tanyuu was writing that story... when all of a sudden she started feeling bad and became ill.
Išgerk alaus ir pasijusi geriau.Tomato another beer, you will feel better
Užtruks laiko, kol Aididas pasijus lyg kažką praradęs.It'll take time, but Aidid will feel the loss.
Bet apklausos rodo, pusė pasaulio pasijustų saugiau, jei autobotai išvyktų.But polls show half the world would feel safer with the Autobots completely gone.

More Lithuanian verbs

Related

justi
feel
pajusti
feel

Similar

pasigesti
miss
pasijuokti
laugh
pasimesti
get lost
pasnausti
snooze
paspausti
press

Similar but longer

pasijausti
feel

Random

atsakinėti
respond
balnoti
saddle
brinkti
bloat
įsikišti
interfere
išvilioti
swindle
jaukinti
tame
neigti
deny
pasižiūrėti
see
prigulti
lie down
saugoti
protect

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'feel':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In