Voorafgaan (to precede) conjugation

Dutch
29 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
ga vooraf
I precede
gaat vooraf
you precede
gaat vooraf
he/she/it precedes
gaan vooraf
we precede
gaan vooraf
you all precede
gaan vooraf
they precede
Present perfect tense
ben voorafgegaan
I have preceded
bent voorafgegaan
you have preceded
is voorafgegaan
he/she/it has preceded
zijn voorafgegaan
we have preceded
zijn voorafgegaan
you all have preceded
zijn voorafgegaan
they have preceded
Past tense
ging vooraf
I preceded
ging vooraf
you preceded
ging vooraf
he/she/it preceded
gingen vooraf
we preceded
gingen vooraf
you all preceded
gingen vooraf
they preceded
Future tense
zal voorafgaan
I will precede
zult voorafgaan
you will precede
zal voorafgaan
he/she/it will precede
zullen voorafgaan
we will precede
zullen voorafgaan
you all will precede
zullen voorafgaan
they will precede
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou voorafgaan
I would precede
zou voorafgaan
you would precede
zou voorafgaan
he/she/it would precede
zouden voorafgaan
we would precede
zouden voorafgaan
you all would precede
zouden voorafgaan
they would precede
Subjunctive mood
ga vooraf
I precede
ga vooraf
you precede
ga vooraf
he/she/it precede
ga vooraf
we precede
ga vooraf
you all precede
ga vooraf
they precede
Past perfect tense
was voorafgegaan
I had preceded
was voorafgegaan
you had preceded
was voorafgegaan
he/she/it had preceded
waren voorafgegaan
we had preceded
waren voorafgegaan
you all had preceded
waren voorafgegaan
they had preceded
Future perf.
zal voorafgegaan zijn
I will have preceded
zal voorafgegaan zijn
you will have preceded
zal voorafgegaan zijn
he/she/it will have preceded
zullen voorafgegaan zijn
we will have preceded
zullen voorafgegaan zijn
you all will have preceded
zullen voorafgegaan zijn
they will have preceded
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou voorafgegaan zijn
I would have preceded
zou voorafgegaan zijn
you would have preceded
zou voorafgegaan zijn
he/she/it would have preceded
zouden voorafgegaan zijn
we would have preceded
zouden voorafgegaan zijn
you all would have preceded
zouden voorafgegaan zijn
they would have preceded
Present bijzin tense
voorafga
I precede
voorafgaat
you precede
voorafgaat
he/she/it precedes
voorafgaan
we precede
voorafgaan
you all precede
voorafgaan
they precede
Past bijzin tense
voorafging
I preceded
voorafging
you preceded
voorafging
he/she/it preceded
voorafgingen
we preceded
voorafgingen
you all preceded
voorafgingen
they preceded
Future bijzin tense
zal voorafgaan
I will precede
zult voorafgaan
you will precede
zal voorafgaan
he/she/it will precede
zullen voorafgaan
we will precede
zullen voorafgaan
you all will precede
zullen voorafgaan
they will precede
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou voorafgaan
I would precede
zou voorafgaan
you would precede
zou voorafgaan
he/she/it would precede
zouden voorafgaan
we would precede
zouden voorafgaan
you all would precede
zouden voorafgaan
they would precede
Subjunctive bijzin mood
voorafga
I precede
voorafga
you precede
voorafga
he/she/it precede
voorafga
we precede
voorafga
you all precede
voorafga
they precede
Du
Ihr
Imperative mood
ga vooraf
precede
gaat vooraf
precede

Examples of voorafgaan

Example in DutchTranslation in English
En vreemd genoeg heb ik nu het gevoel dat ze ons aanstaren, dat ze ons op een heel tastbare manier voorafgaan.Weirdly, often now with me, the feeling is that... they are staring at us. And in some quite palpable way... they precede us.
Eskaders van gevechtsvliegers zullen het moederschip voorafgaan.Squadrons of deck fighters will precede the mother ship.
Ik weet het, omdat het plan altijd was dat je me zou voorafgaan naar het hiernamaals voor je eigen loyaliteit.I know, because the plan was always that you would precede me to the afterlife for your own loyalty.
Ik zie de tekenen die aan elk moment voorafgaan.I see the foreshadowing that precedes every moment of every day.
Zie je, deze lijnen geven wisselingen in de elektromagnetische energie weer die aan een aardbeving voorafgaan.See, these lines might represent shifts in the electromagnetic energy that preceded the earthquake.
Het gaat vooraf aan het vertrek van de volwassene, om te gaan jagen.It usually precedes to the adult's departure to hunt.
Me huidige situatie gaat vooraf aan alles uit het verleden.My current situation far precedes anything from the past.
Oorzaak gaat vooraf aan gevolg.Cause precedes effect.
Porcessen gaan vooraf door beschuldigingen.Trials are preceded by accusations.
De aanval wordt voorafgegaan door spervuur.The attack will be preceded by an artillery barrage.
De aanval zal voorafgegaan worden door zware beschietingen.The attack will be preceded by massed artillery. We'll concentrate all of our guns on that one small area.
Deze gebeurtenis is eraan voorafgegaan.That event preceded this episode.
Het verliezen van een herinnering die voorafgegaan is aan een trauma.Losing memory of events that preceded a trauma.
Ik bedoel, de autoriteiten waren ernstig bezorgd... over een serie moorden, die hierop leken... en ze werden altijd voorafgegaan door wolvengehuil.I mean, the authorities were gravely concerned... with a series of murders, not unlike this one... and they were always preceded by the howling of a wolf.
Dat alles ging vooraf aan onze vier dagen samen.All of that preceded our four days together.
Dan werd je verhandeld door Chuck Bass wiens naam hem voorafgaat,... voor een hotel.Then you were traded by Chuck bass-- whose name precedes him-- for a hotel.
De blik die aan een kus voorafgaat.- Yeah. You know, the look that precedes the kiss.
De naam die voorafgaat aan al uw andere namen.I mean, what is the name that precedes all your other names?
Hij is de schaduw die voorafgaat aan de dood.He is the shadow that precedes death.
Ik ben verbaasd dat een historisch geleerde herinnerd moet worden, dat de aanwezigheid van Arabieren in Israël lang voorafgaat aan de staat Israël zelf.I am surprised a historical scholar of such standing appears to need reminding that the presence of Arabs in Israel long precedes the state of Israel itself.
De dood geeft een nieuwe betekenis aan het leven dat eraan voorafging.ROSSl: "The timing of death, like the ending of a story, gives a changed meaning to what preceded it. "
De laatste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat de schuld afbetaald was, was in 1835 nadat president Andrew Jackson de centrale bank die voorafging aan de Federale Reserve, sloot.In fact, the last time in American history the national debt was completely paid off was in 1835 after president Andrew Jackson shut down the central bank that preceded the Federal Reserve.
De man op mijn werkblad, het strookt niet met de manier van sterven, het inzakken van de maag dat eraan voorafging.The man on my slab, it doesn't account for the manner of his passing, the gastric collapse that preceded it.
Er waren meer eendagsvliegen in de hiphop... dan in 30 jaar muziek dat voorafging.There have been more one-hit wonders in hip-hop than in the entire 30 years of music that preceded it.
Neal is de reden dat nooit voorafging door bijna.Neal is the reason "never" was preceded by "almost."
Hij is regelmatig te gast op alle grote landhuizen... wat zijn aanwezigheid bij de evenementen verklaart... die voorafgingen aan de inbraken.As such, acceptable socially at all the big houses in the county. Which would explain, would it not his presence at the functions you spoke of, which preceded each robbery?
Volgens hun legenden geloofden de Hopi dat er drie werelden voorafgingen aan die waarin we nu leven.According to their legends, the Hopi believe there were three worlds that preceded the one we are in today.
Agent Rivera... heeft de gemeente de gedimde, oranje lichtgevende straatlantaarns langs die weg vervangen door de fellere LED lichten, wat zou betekenen dat op de avond van het ongeluk, in de 90 meter voorafgaand aan de bocht in de wegOfficer Rivera... has the county been replacing the dimmer, orange incandescent streetlights on that road with the brighter L.E.D. lights, which would mean that the night of the accident, in the hundred yards preceding the bend in the road, the judge
Je hebt gebeld, Neal, voorafgaand aan de moord.You did make a call, Neal, just preceding the murder. (phone dials)

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

vooropgaan
go up

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'precede':

None found.
Learning languages?