بازی کردن [bâzi kardán] (to play) conjugation

Persian
34 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
بازی کن
bâzi kon
play
بازی کرد
bâzi kard
played
Participles
بازی کننده
bâzi konandé
playing
بازی کرده
bâzi kardé
played
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
بازی می‌کنم
bâzi mí-konam
I play
بازی می‌کنی
bâzi mí-koni
you play
بازی می‌کند
bâzi mí-konad
he/she plays
بازی می‌کنیم
bâzi mí-konim
we play
بازی می‌کنید
bâzi mí-konid
you all play
بازی می‌کنند
bâzi mí-konand
they play
Present progressive tense
دارم بازی می‌کنم
dấram bâzi mí-konam
I am playing
داری بازی می‌کنی
dấri bâzi mí-koni
you are playing
دارد بازی می‌کند
dấrad bâzi mí-konad
he/she is playing
داریم بازی می‌کنیم
dấrim bâzi mí-konim
we are playing
دارید بازی می‌کنید
dấrid bâzi mí-konid
you all are playing
دارند بازی می‌کنند
dấrand bâzi mí-konand
they are playing
Present perfect tense
بازی کرده‌ایم
bâzi kardé-im
I have played
بازی کرده‌اید
bâzi kardé-id
you have played
بازی کرده‌اند
bâzi kardé-and
he/she has played
بازی کرده‌ام
bâzi kardé-am
we have played
بازی کرده‌ای
bâzi kardé-i
you all have played
بازی کرده است
bâzi kardé ast
they have played
Past tense
بازی کردیم
bâzi kárdim
I played
بازی کردید
bâzi kárdid
you played
بازی کردند
bâzi kárdand
he/she played
بازی کردم
bâzi kárdam
we played
بازی کردی
bâzi kárdi
you all played
بازی کرد
bâzi kard
they played
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
بازی کنم
bâzi kónam
I played
بازی کنی
bâzi kóni
you played
بازی کند
bâzi kónad
he/she played
بازی کنیم
bâzi kónim
we played
بازی کنید
bâzi kónid
you all played
بازی کنند
bâzi kónand
they played
Past imperfect tense
بازی می‌کردیم
bâzi mí-kardim
I used to play
بازی می‌کردید
bâzi mí-kardid
you used to play
بازی می‌کردند
bâzi mí-kardand
he/she used to play
بازی می‌کردم
bâzi mí-kardam
we used to play
بازی می‌کردی
bâzi mí-kardi
you all used to play
بازی می‌کرد
bâzi mí-kard
they used to play
Past progressive tense
داشتیم بازی می‌کردیم
dấštim bâzi mí-kardim
I was playing
داشتید بازی می‌کردید
dấštid bâzi mí-kardid
you were playing
داشتند بازی می‌کردند
dấštand bâzi mí-kardand
he/she was playing
داشتم بازی می‌کردم
dấštam bâzi mí-kardam
we were playing
داشتی بازی می‌کردی
dấšti bâzi mí-kardi
you all were playing
داشت بازی می‌کرد
dâšt bâzi mí-kard
they were playing
Pluperfect tense
بازی کرده بودم
bâzi kardé búdam
I had played
بازی کرده بودی
bâzi kardé búdi
you had played
بازی کرده بود
bâzi kardé bud
he/she had played
بازی کرده بودیم
bâzi kardé búdim
we had played
بازی کرده بودید
bâzi kardé búdid
you all had played
بازی کرده بودند
bâzi kardé búdand
they had played
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
بازی خواهم کرد
bâzi xâhám kard
I will play
بازی خواهی کرد
bâzi xâhí kard
you will play
بازی خواهد کرد
bâzi xâhád kard
he/she will play
بازی خواهیم کرد
bâzi xâhím kard
we will play
بازی خواهید کرد
bâzi xâhíd kard
you all will play
بازی خواهند کرد
bâzi xâhánd kard
they will play
Imperative mood
-
بازی بکنید
bâzi békonid
you play
-
-
بازی بکن
bâzi békon
you all play
-
Subjunctive present tense
بازی بکنم
bâzi békonam
I have played
بازی بکنی
bâzi békoni
you have played
بازی بکند
bâzi békonad
he/she have played
بازی بکنیم
bâzi békonim
we have played
بازی بکنید
bâzi békonid
you all have played
بازی بکنند
bâzi békonand
they have played
Subjunctive past tense
بازی کرده باشیم
bâzi kardé bấšim
I play
بازی کرده باشید
bâzi kardé bấšid
you play
بازی کرده باشند
bâzi kardé bấšand
he/she play
بازی کرده باشم
bâzi kardé bấšam
we play
بازی کرده باشی
bâzi kardé bấši
you all play
بازی کرده باشد
bâzi kardé bấšad
they play

Examples of بازی کردن

Example in PersianTranslation in English
، اونا چطوری با بازی کردن و خوندن شعرهای شکسپیر اجاره رو پرداخت میکنن ؟How does he pay the rent with the plays and poems of Shakespeare?
# ... باب عاشق پوکر بازی کردن بود # # Bob liked to play his poker...Bob liked to play his poker...
و در حال بازی کردن دومینو با چیزی بود که من فرض کردم نوه ـشهI saw an old man sitting on a bombed-out porch, playingagame ofDominos with whatIpresumeishis grandson.
بنابراین اگر این دانش رو داری باید بازی کردن باهاش رو شروع کنیSo, if you know this knowledge, you should start playing with it.
سیمون در خطره و من طریقه بازی کردن رو بلد نیستمSimon's in danger and I don't know how to play.
. برو توی یه اتاق دیگه بازی کنGo and play in the other room.
. برو توی باغ ، با فرانچسکو بازی کنGo play in the garden with Francesco.
برویه خرده توی اتا قت بازی کنJust go play in your room for a while.
دنی ،می فهمی چی میگم برو تواتا قت بازی کنDanny, mind what I say. Go play in your room.
. جیک ، بشین و بازی کنJake, sit down and play a game.
خوب بازی کرد.Well played.
کی نقش دوروتی رو در جادوگر شهر اوز بازی کرده؟Who played Dorothy in "The Wizard of Oz"?
میدونی که پدر با هر دو اونا ورق بازی کرده بودYou know, Dad played cards with both of them.
قبلاً بازی کرده بودین؟-You've played this game before?
یکی از دوستام باهاش بازی کردهOne of my friends played with him.
"توی فیلم "استار ترک: نکست جن نقش "گینیان" رو بازی کردهShe played Guinan on Star Trek:
.فقط دارم بازی می‌کنمJust playing.
چه پستی بازی می‌کنی؟What position do you play?
هی، تو فوتبال بازی می‌کنی؟Hey, you play soccer?
تو نقش سگ‌شکاری رو بازی می‌کنی .من نقش رییس‌جمهور روYou were gonna play pit bull while I play presidential.
کانتور بر روی لبه بازی می‌کندCantor was...he was... He was playing on the edge!
ناخدا، فکر می‌کنی داریم بازی می‌کنیم؟- I'm trying... - You think we playing? No, I'm doing the best...
اونجا ما فوتبال بازی کردیمAnd we played there, and now a new generation
سپس او را به زندگی خانوادگی خود برد،‏ نزد خود،‏ همسر و دخترش که نقش خانواده مونرو را بازی کردند. ‏He then took her into his own family life, and he, his wife and his daughter played at being Monroe's own family.
توی فیلم اخرم،نقش یه نجیب زاده .و اشراف حکومتی رو بازی کردمIn my last picture, I played aristocrat.
من قبلا این رو بازی کردم و احتمالا خیلی هم تو این بازی خوبمI have played before, and I might be kind of good.
نه، نگرفتی چی شد من قبلا نقش لولا رو بازی کردمNo, you don't understand. See, I've played Lola before.
، آخرین باری که با این بچه ها . گلف بازی کردم رو ، یادم نیستI can't remember the last time I played golf with these guys.
فکر کنم هنوز حرف می زنن من با یارو سافتبال بازی کردمI played softball with him.
بگو که نقش آنی و اویتا و روح رو هم قبلا بازی کردیYou've also played "Annie," "Evita" and "the Phantom."
.خوب بازی کردیWell played.
.تو خوب بازی کردی این چیزا اتفاق میوفتهYou played well. These things happen
واسه اولین بازگشتت به تورنمنت خوب بازی کردیYou have played well for your first comeback tournament
"خوب بازی کردی "تیمیWell played, timmy.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

باور کردن
believe

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'play':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In