Bie (to fall) conjugation

Albanian
145 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
bie
I fall
bie
you fall
bie
he/she/it falls
biem
we fall
bini
you all fall
bien
they fall
Past tense
rashë
I fell
re
you fell
ra
he/she/it fell
ramë
we fell
ratë
you all fell
ranë
they fell
Future tense
do të bie
I will fall
do të biesh
you will fall
do të bjerë
he/she/it will fall
do të biem
we will fall
do të bini
you all will fall
do të bien
they will fall
Imperative tense
-
bjer
you fall
-
-
bini
you all fall
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
bija
I was falling
bije
you were falling
binte
he/she/it was falling
binim
we were falling
binit
you all were falling
binin
they were falling
Past perfect tense
kam rënë
I have fallen
ke rënë
you have fallen
ka rënë
he/she/it has fallen
kemi rënë
we have fallen
keni rënë
you all have fallen
kanë rënë
they have fallen
Past pluperfect tense
pata rënë
I had fallen
pate rënë
you had fallen
pati rënë
he/she/it had fallen
patëm rënë
we had fallen
patët rënë
you all had fallen
patën rënë
they had fallen
Future perfect tense
do të kem rënë
I will have fallen
do të kesh rënë
you will have fallen
do të ketë rënë
he/she/it will have fallen
do të kemi rënë
we will have fallen
do të keni rënë
you all will have fallen
do të kenë rënë
they will have fallen
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të bie
I fall
të biesh
you fall
të bjerë
he/she/it fall
të biem
we fall
të bini
you all fall
të bien
they fall
Subjunctive past tense
të bija
I fall
të bije
you fall
të binte
he/she/it fall
të binim
we fall
të binit
you all fall
të binin
they fall
Subjunctive past perfect tense
të kem rënë
I have fallen
të kesh rënë
you have fallen
të ketë rënë
he/she/it have fallen
të kemi rënë
we have fallen
të keni rënë
you all have fallen
të kenë rënë
they have fallen
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha rënë
I have fallen
të kishe rënë
you have fallen
të kishte rënë
he/she/it have fallen
të kishim rënë
we have fallen
të kishit rënë
you all have fallen
të kishin rënë
they have fallen
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të bija
I would fall
do të bije
you would fall
do të binte
he/she/it would fall
do të binim
we would fall
do të binit
you all would fall
do të binin
they would fall
Conditional past perfect tense
do të kisha rënë
I would have fallen
do të kishe rënë
you would have fallen
do të kishte rënë
he/she/it would have fallen
do të kishim rënë
we would have fallen
do të kishit rënë
you all would have fallen
do të kishin rënë
they would have fallen
Optative present tense
rënça
I may fall
rënç
you may fall
rëntë
he/she/it may fall
rënçim
we may fall
rënçit
you all may fall
rënçin
they may fall
Optative past perfect tense
paça rënë
I may have fallen
paç rënë
you may have fallen
pastë rënë
he/she/it may have fallen
paçim rënë
we may have fallen
paçit rënë
you all may have fallen
paçin rënë
they may have fallen
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
rënkam
I (apparently) fall
rënke
you (apparently) fall
rënka
he/she/it (apparently) falls
rënkemi
we (apparently) fall
rënkeni
you all (apparently) fall
rënkan
they (apparently) fall
Admirative past tense
rënkësha
I (apparently) fell
rënkëshe
you (apparently) fell
rënkësh
he/she/it (apparently) fell
rënkëshim
we (apparently) fell
rënkëshit
you all (apparently) fell
rënkëshin
they (apparently) fell
Admirative past perfect tense
paskam rënë
I (apparently) have fallen
paske rënë
you (apparently) have fallen
paska rënë
he/she/it (apparently) has fallen
paskemi rënë
we (apparently) have fallen
paskeni rënë
you all (apparently) have fallen
paskan rënë
they (apparently) have fallen
Admirative pluperfect tense
paskësha rënë
I (apparently) had fallen
paskëshe rënë
you (apparently) had fallen
paskësh rënë
he/she/it (apparently) had fallen
paskëshim rënë
we (apparently) had fallen
paskëshit rënë
you all (apparently) had fallen
paskëshin rënë
they (apparently) had fallen
participle
gerund present
gerund past
Other
rënë
fallen
duke rënë
falling
duke pasë rënë
having fallen

Examples of bie

Example in AlbanianTranslation in English
Çdo agjent i dyfishtë i cili ikë nga një situatë e sigurisë së lartë për të rënë në duart e njerëzve që e kanë zënë në rend të parë është ose idiot, ose jo agjent i dyfishtë, ndërsa unë nuk mendoj se ti je idiot.Any double-agent who escapes from a high security holding situation, Only to fall right back into the arms of the people that got him in the first place, Is either an idiot, or not a double-agent!
Një tip po ecte në rrugë dhe bie në një gropë.A guy's walking down the street and suddenly falls into a big hole.
Nëse bie... je i vdekur.You fall... ...you die.
E di, atë ëndrrën kur ti po bie dhe do shumë që të zgjohesh para se të përplasesh me tokën por nuk është në kontrollin tënd.You know, the one where you're falling and you want so desperately to wake up before you hit the ground, but it's all out of your control. You can't trust anything anymore.
Mendon se do të bie në gjunjë dhe t'ia nisë të qajë, "Po, unë e bëra!You think he'd just fall to his knees and cry, "Yes, I did it.
Nuk merret mavijosja në cep të faqes kur bie me kokë.You don't get a bruise on the side of your face when you fall on your head.
Ndonjëherë biem brenda.Sometimes we fall through.
Henri më paralajmëroi se ne biem në dashuri vetëm një herë dhe zgjat përgjithmonë.Henri warned me that we only fall for one person.
Na ngre kur biem.It picks us up when we fall down
Po biem, po biem, po biem!We are falling!
Por, atëherë, biem në të njëjtën grackë me Ptolemeun.But now we fall into the same trap as Ptolemy.
Me falni, ndalem diku dhe ju me bini ne krahe.But it's true... I'm sorry, but I stopped under a roof and you fall from the sky into my arms.
Për atë arsye ju pyes, kur të bini pa parashutë, ose ua plaçkitin dyqanin, ose është shtëpia në flakë kush është ajo që ua ndalon rënien, fikeni zjarrin dhe shpëtoni fëmijët tuaj?- Harry, that's the sweetest thing. I ask you: When you're dropping without a parachute or your store's being robbed or your house is on fire, who is it that brakes your fall, puts out the flames and saves your children?
A nuk bini në gjumë, Huh?Don't fall asleep, huh?
Nëse liroheni, ka mundësi të bini sërish në një krizë të tillë?If released, is it likely you'd fall back into a similar pattern?
Nëse biemi, bien dhe ata.lf we fall, they fall.
Çfarë do ndodhë nëse bien të gjitha avjonat? Të paktën kemi një shans!What happen when the rest of the block falls?
"Këto sytë tërheqës do t'i bëjë ata të bien për ne.""These alluring eyes will make them fall for us."
Keni 15 raunde. Gjuani derisa të bien poshtë.Keep shootin' till they fall down.
Jo përdorim thikat, ata do të bien qetësisht, dhe ne mbarojmë punë.No When the guard in the watchtower, they fall look, we're done.
-Ne ishim në një ashensor për ski në Aspen dhe unë "rashë".- We were on a ski lift in Aspen and I "fell. "
Pse? Sepse rashë nga 60 metra lartësi?Because I fell two hundred feet?
Kjo kokëfortësia jote është shkaku pse rashë në dashuri me ty.This stubbornness of yours, it's why I fell in love with you.
Mos, rashë përsëri me prapanicë!Oh, I'd fell on my butt again'
Dhe rashë...And I fell...
Hej, djema. Ç'ka të re?Hey, fellas, what's up ?
Ti re.You fell.
Apo në fillim po gjuaje dhe pastaj re?Or were you firing first and then you fell out?
Mirë, një ditë, kjo vajza ra në dashuri me një boksier Winston.Well, one day, this little girl fell in love with a boxer named Winston.
Nuk kemi iIaçe as furnizime këtu. Gati e kishim kryer punën, ishim duke ecur në Bagdad, ndodhi një shpërthim, ra një ndërtesë.We'd nearly finished out work, we were walking in Baghdad, there was an explosion, a building fell.
Une e di qe ke humbur familjen... ...cdo gje, kur bomba ra ne Hiroshima.I know you lost your family... ...everything, when the bomb fell on Hiroshima.
Dhe nesër nuk do të ketë grevë kometë, do të jetë një moment, më vonë ne shikojmë prapa, dhe do të thonë, "oh po ', kur të gjitha i dha fund, viti i Romës ri ra dhe Amerika ndryshuar, të ardhmen shpresojmë se një shumë më të mirë. by go1And tomorrow there will be no comet strike, it will be a moment, later we look back, and will say, 'oh yes', when it all ended, the year of the new Rome fell and America changed, to hopefully a much better future.
Rex u detyrua të hiqte dorë nga Lori Jo pas shumë kohësh, ai ra në depresion të madh dhe vdiq për shkak të një sëmundjejeRex was forced to give up his pursuit of Lori not long after, he fell into a deep depression and died of lou gehrig's disease
Por vetëm tani ramë në dashuri.But we only just fell in love.
Një herë, nuk po tallem, ne ramë nga dritarja së bashku?One time, i'm not kidding you, we fell out of the window together.
-Po, ramë në dashuri.Then we fell in love. - Ha, ha! - Hey, now.
Por unë dhe Vixhei ramë në dashuri.But I and Vijay fell in love.
Po, ramë nga Kutia e Nxehtë.Yeah, we fell right out of The Hot Box.
-Dhe pastaj ratë në dashuri.- And then you fell in love. Oh! - Yeah.
Ju të gjithë ratë për të.You all fell for it.
Ndoshta kur ratë dhe vratë kokën...So, perhaps when you fell and hit your head...
"Pra Babi Ari, Nëna Arushë dhe Vogëlushi Ari ranë në gjumë. ""So Papa Bear, Mama Bear and Baby Bear all fell fast asleep."
Një breshkë dhe një vinç rëshkitën dhe ranë.A turtle and a crane Slipped and fell over
Gogëlët ranë mbi çati atëherë, gjithashtu... vazhdojnë të bien dhe të bien,The acorns fell on the roof then, too... kept falling, and falling,
Por, ato ranë nga drunjët pas.Well, those fell off the tree out back.
Gogëlët ranë mbi çati atëherë, gjithashtu... vazhdojnë të bien dhe të bien, dhe të vdesin, dhe të vdesin.The acorns fell on the roof then, too... kept falling, and falling, and dying, and dying.
Kur dega do të thehet, atëherë djepi do të bie.When the bough breaks The cradle will fall
Ju do të bashkoheni, ose do të bie.You will unite, or you will fall.
Bota e njerëzve do të bie.The world of Men will fall.
Djelli do të rrezon për 2 ditë dhe ende... në ditën e dytë dielli do të ngritet errësira do të bie si është parashikuarThe sun will shine for 2 days. And at the end of the second day the sun will set. And darkness will fall.
- ...dhe ti do të biesh!You will fall!
- Më lësho! - ...dhe ti do të biesh!Let me go! - You will fall!
Një ditë, të gjitha klanet do të mblidhen për hakmarrje, dhe pastaj, Zot apo jo, do të biesh.One day... the other clans of Cimmeria will gather for vengeance, and then god or no god, you will fall.
Pa përforcime, Sparta do të bjerë dhe...Without reinforcements, Sparta will fall and-
Sparta do të bjerë... ...nëse nuk dërgoni dhe pjesën tjetër të ushtrisë sonë.Sparta will fall... if you don't agree to send the rest of our army.
Por eventualisht, ujrat do të bien.But eventually, its waters will fall.
Do të vish në ballo i pispillosur me uniformën e re dhe të gjitha do të bien si fruta të pjekura tek këmbët e tua.You show up at that ball decked out in your uniform And all the ripe fruit will fall off the tree right at your feet.
Trupat tua do të bien kot.Your entire troops will fall off the cliff.
Mos bjer.Don't fall.
Mos bjer se do t'i humbësh edhe ato boksera.Don't you fall or you're losing those boxers.
Vetëm vazhdo dhe bjer në gjumë atje prapa, Jackson.Just go ahead and fall asleep back there, Jackson.
Xhi, mos bjer në grackë!Jie, don't fall into their trap!
Shamia do të bjer jashtë.- Your handkerchief's falling out. - What handkerchief?
Në fillim po bija në dashuri me ty.In the beginning I was falling in love with you.
Po bija në dashuri me tim shoq.I was falling in love with my own husband.
Sikur po bija ne thellësinë e errësirës, në një vrim që nuk mund ta imagjinoja.Like if I was falling into the deepest, darkest hole imaginable.
Pastaj fillova te ndihesha sikur po bija ne humnere.Then I started getting this feeling like if I was falling into the deepest, darkest hole imaginable.
Derisa binte, bërtiste: 'Për momentin është ok, është ok'.As he was falling, people on each floor heard him say "So far, so good."
Holi, këto ishin gati të binin nga kutia jote e postës.Hey, Holly these were falling out of your mailbox.
Papritur një impakt tjetër ndodhi përsëri dhe pllakat e tavanit po binin, fiksuesit e dritave po bininAll of a sudden a big impact happened again and all the ceiling tiles were falling down, the light fixtures were falling
Unë kam rënë në dashuri me të.I have fallen in love with him.
Po hyj përsëri në orbitën e tokës, më duket se kam rënë në...On reentry into Earth's orbit, I seem to have fallen into,
Babai ka rënë në Gjumin Odin.Father has fallen into the Odinsleep.
Akira ka rënë në dashuri me ty.Akira has fallen flat in love with you
Na ka rënë neve... që të mbrojm Jeruzalemin... dhe e kemi bër përgatitjen tonë për aq sa mund të bënim.It has fallen to us to defend Jerusalem and we have made our preparations as well as they can be made.
Një heshtje e madhe ka rënë përgjatë mijërave spektatorëve që vijëzojnë rrugën e proçesit mortor ndërsa ata kapin një pamje të parë të fëmijëve të presidentit Kenedi,A hushed silence has fallen across the thousands of bystanders who line the route of the funeral procession as they catch their first glimpse of President Kennedy's children, little Caroline and John, dressed in their best coats,
Barra e fronit më ka rënë mua tani.The burden of the throne has fallen to me now.
Dhe pse ne kemi rënë në mitet dhe legjendet e njeriut, Ishte Asgard dhe luftëtarët e tij Që sollën paqeAnd though we have fallen into man's myths and legends, it was Asgard and its warriors that brought peace to the universe.
Dhe pse ne kemi rënë në mitet dhe legjendet e njeriut, Ishte Asgard dhe luftëtarët e tij Që sollën paqeAnd though we have fallen into man's myths and legends, it was Asgard and its warriors that brought peace to the universe.
Ne kemi rënë nga portali i kohës nga Toka jonë, nga një dimension tjetër ku e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja, janë bashkuar së bashku!We have fallen through a time portal from our Earth to another dimension where past, present and future are all mashed up together.
Pse nuk mund ta pranoni që ju keni rënë në dashuri me të?Why can't you admit that you have fallen in love with her?
Unë gjithmonë kam pasur një fat të keq të ndjekë. Sa fuqishëm keni rënë.How the mighty have fallen.
Peshoret kanë rënë nga sytë e mi dyshues.The scales have fallen from my doubting eyes.
Termopilet kanë rënë.The Hot Gates have fallen.
Qeveritë e pa Zot kanë rënë, dhe ushtritë e njerëzve janë shfarosur nga dora e tij...But Godless governments have fallen, and the armies of man have perished by his hand...
Prej vitesh keni qëndruar dhe dëshmuar ndërkohë që kolegët e tu kanë rënë.For years you've stood by and witnessed as your colleagues have fallen.
Mendon se do të bie në gjunjë dhe t'ia nisë të qajë, "Po, unë e bëra!You think he'd just fall to his knees and cry, "Yes, I did it.
Dinastia Qing s'do të bie shkaku tij.The Qing Dynasty will not fall because of him.
Jam akoma e frymëzuar të njoh dikë... ...të bie në dashuri dhe të martohem, por ky është një skenar me rrezikshmëri të lartë.And I still aspire to meet someone and fall in love and get married, but that is a very high-risk scenario.
Dëgjo, në fillim ishte, por pastaj fillova të të njoh. dhe I... fillova të bie në dashuri me ty.Listen, at first it was, and then I got to know you, OK? And I... I started to fall for you.
Kur të biesh vetëm lëshohu sikur të jesh duke kërcyer.When you fall just be loose, like stage diving.
Ai nuk do të të lë të bieshHe will not let you fall
Është si një rishtar, nuk duhet të biesh në dashuri.You were supposed to recruit the man, not fall in love with him.
- ...dhe ti do të biesh!You will fall!
Një gazetar nuk duhet të bjerë në dashuri me subjektin e tij kështu që...A journalist isn't supposed to fall in love with his subject, so...
Nëse do të bjerë, do e marr unë.If it falls, it will be mine.
Nuk do ta shtyp më këtë gjë, sepse po shtypa butonin e gabuar, mund të bjerë krevati e të të vrasë.I'm not goanna press this anymore... ...because if I press the wrong button, the bed could fall and kill you.
U bënë 24 orë tani që kur bora filloi të bjerë në Ishujt Britanikë ... dhe mbi Europën Veriore.It's been 24 hours now since the snow started falling across the British Isles... ...and over Northern Europe.
Mund të bjerë.It might fall down.
Do të thuash, të biem?You mean fall off?
Mbase do të biem ngadalë si në "Inception".OTTO: Maybe we'll fall real slow like Inception.
- Sikur, "Le të biem në dashuri, "dhe të martohemi dhe të bëjmë fëmijë dhe t'i çojmë ata në stërvitjen e futbollit."Like, "Let's fall in love and get married and have kids and drive them to soccer practice."
Për atë arsye ju pyes, kur të bini pa parashutë, ose ua plaçkitin dyqanin, ose është shtëpia në flakë kush është ajo që ua ndalon rënien, fikeni zjarrin dhe shpëtoni fëmijët tuaj?- Harry, that's the sweetest thing. I ask you: When you're dropping without a parachute or your store's being robbed or your house is on fire, who is it that brakes your fall, puts out the flames and saves your children?
Mund të bini në dashuri me të.You could fall in love with him.
Paramendoni të bini në gjumë ngadalë, të bëhesh guri për këtë...Imagine falling asleep slowly, be stoned for this ...
"Këto sytë tërheqës do t'i bëjë ata të bien për ne.""These alluring eyes will make them fall for us."
Keni 15 raunde. Gjuani derisa të bien poshtë.Keep shootin' till they fall down.
"Të tronditur – ndaloj gjermanët para se ata të bien në greminë...""Stunned - stand the German peoples before their downfall..."
Por eventualisht, ujrat do të bien.But eventually, its waters will fall.
Ti duhet të më kishe lënë të bija.You could've just let me fall.
Atëherë unë nuk do të bija sërish në një streotip.Then I wouldn't be falling back on the stereotype.
Unë do të bija me këto taka.I would fall on my ass in those heels.
Ishte ajo forcë që më bëri të bija në dashuri me ty.It was that strength that made me fall in love with you.
Ti duhej ta rekrutoje atë, Ev, jo të bije në dashuri me të.You were supposed to recruit him, Ev, not fall in love with him.
Karrigeja do të bije!-The chair is gonna fall.
Vogëlueshe, më beso, ti nuk do doje të bije në dashuri me një djalë si unë.Baby, you don't want to fall in love with a guy like me.
Nuk të bëra dot të bije në dashuri me mua.I couldn't make you fall for me
Ishte errësuar dhe para se të binte zilja, Keli e dinte që ishte doktori.Darkness had fallen and even before the buzzer sounded Kelly knew it would be the doctor.
Ishte që e gjithë puna jonë të binte në duart e kompanive të energjisë.That all our work would fall of large energy companies.
Dhe ajo do të binte, aq butë!And she would fall
Dhe s'mbetej gjë tjetër veç të prisje! Dhe ajo do të binte, aq butë!Then there was nothing but to wait and she would fall,
Isha shumë i sigurt që toka ishte e rrumbullakët, por në ato momente, ende mendoja se do të mund të binim poshtë nga skaji botës...I was pretty sure the Earth was round, but at that point, I still thought he might fall off an edge someplace...
Nga e dije që do kishte një makinë, kur të binim?How did you know that there would be a car there to break our fall?
Dhe pastaj ata filluan duke të binin nga qielli.And then they started falling out of the sky.
Holi, këto ishin gati të binin nga kutia jote e postës.Hey, Holly these were falling out of your mailbox.
Pesë Gjeneralët Tingra u nisën në shërbim të Liut dhe të popullit të tij gjatë njëzet vjetëve të ardhshëm vetëm që të binin një nga një.The Five Tiger Generals went off in service of Liu Bei and his people Over the next twenty years Only to fall one by one
Kur urithët do të vinin për arrën... Do të binin në vozë.And the rats would come for the coconut and they would fall into the drum.
Duhet të ketë rënë.It must have fallen off...
Duhet të ketë rënë poshtë ndenjëses.It must have fallen under the seat.
A do të kishe rënë në dashuri me mua?Be honest. Would you have fallen in love with me?
Unë do të bija me këto taka.I would fall on my ass in those heels.
Dhe ajo do të binte, aq butë!And she would fall
Dhe s'mbetej gjë tjetër veç të prisje! Dhe ajo do të binte, aq butë!Then there was nothing but to wait and she would fall,
E dija se do të binte diçka nga çanta e shpinës.Yes, I knew something would fall out of that backpack.
Mendova se nëse do të dukesha ndryshe, Delante do të binte përsëri në dashuri me mua.I thought if I looked different, Delanté would fall back in love with me.
Nuk do të mendoja se një burrë intelegjent si ti do të binte pre e këtyre paragjykimeveI wouldn't think an intelligent fellow like you would fall for all this superstitious rot.
Sa poshtë paskeni rënë!How the mighty have fallen.
Dhe kisha rënë në dashuri me Çarlin dhe ai pak a shumë po kujdeset për mua.And I had fallen in love with Charlie and he's pretty much just taken care of me.
- Heronjtë e rënë duhet të kujtohen.- We must. - A fallen hero must be remembered. - Must.
Peshoret kanë rënë nga sytë e mi dyshues.The scales have fallen from my doubting eyes.
Pra, nëse mendon se është ide e mirë të kthehesh në atë vend të braktisur, I zgjedhur, çfarë ideje ke ti, që do të ishte më e mirë se idetë e 100 Mjeshtrave të Ndërtimit të rënë?So if ye think it'd be a good idea to return to that forsaken place Special what idea have ye that be better than the ideas of 100 of our fallen MasterBuilder brothers?
Një lloj gjëje është duke rënë mbi Arizonë.Some kind of thing falling over Arizona.
Gjëja e fundit që mbaj mend, isha duke rënë... diku.Last thing I remember, I was falling... somewhere.
Ndërsa ti ishe i zënë me punë duke rënë nga ballkoni i Papës, i veshur si ai, unë, zbulova nje provë të rëndësishme!Clouseau, while you were falling off of the Pope's balcony dressed as the Pope, I discovered a key piece of evidence.
Ti do ta gjesh pasurinë tënde duke rënëYou'll find your fortune falling

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bëj
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

afrohem
approach
bëj
do
bisedoj
talk
çlirohem
become free
dëmtoj
damage
dorëzohem
give up
shoh
see
takohem
meet
tradhëtoj
betray
udhëhiqem
do

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'fall':

None found.
Learning languages?