Neervallen (to fall) conjugation

Dutch
46 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
val neer
I fall
valt neer
you fall
valt neer
he/she/it falls
vallen neer
we fall
vallen neer
you all fall
vallen neer
they fall
Present perfect tense
ben neergevallen
I have fallen
bent neergevallen
you have fallen
is neergevallen
he/she/it has fallen
zijn neergevallen
we have fallen
zijn neergevallen
you all have fallen
zijn neergevallen
they have fallen
Past tense
viel neer
I fell
viel neer
you fell
viel neer
he/she/it fell
vielen neer
we fell
vielen neer
you all fell
vielen neer
they fell
Future tense
zal neervallen
I will fall
zult neervallen
you will fall
zal neervallen
he/she/it will fall
zullen neervallen
we will fall
zullen neervallen
you all will fall
zullen neervallen
they will fall
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou neervallen
I would fall
zou neervallen
you would fall
zou neervallen
he/she/it would fall
zouden neervallen
we would fall
zouden neervallen
you all would fall
zouden neervallen
they would fall
Subjunctive mood
valle neer
I fall
valle neer
you fall
valle neer
he/she/it fall
valle neer
we fall
valle neer
you all fall
valle neer
they fall
Past perfect tense
was neergevallen
I had fallen
was neergevallen
you had fallen
was neergevallen
he/she/it had fallen
waren neergevallen
we had fallen
waren neergevallen
you all had fallen
waren neergevallen
they had fallen
Future perf.
zal neergevallen zijn
I will have fallen
zal neergevallen zijn
you will have fallen
zal neergevallen zijn
he/she/it will have fallen
zullen neergevallen zijn
we will have fallen
zullen neergevallen zijn
you all will have fallen
zullen neergevallen zijn
they will have fallen
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou neergevallen zijn
I would have fallen
zou neergevallen zijn
you would have fallen
zou neergevallen zijn
he/she/it would have fallen
zouden neergevallen zijn
we would have fallen
zouden neergevallen zijn
you all would have fallen
zouden neergevallen zijn
they would have fallen
Present bijzin tense
neerval
I fall
neervalt
you fall
neervalt
he/she/it falls
neervallen
we fall
neervallen
you all fall
neervallen
they fall
Past bijzin tense
neerviel
I fell
neerviel
you fell
neerviel
he/she/it fell
neervielen
we fell
neervielen
you all fell
neervielen
they fell
Future bijzin tense
zal neervallen
I will fall
zult neervallen
you will fall
zal neervallen
he/she/it will fall
zullen neervallen
we will fall
zullen neervallen
you all will fall
zullen neervallen
they will fall
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou neervallen
I would fall
zou neervallen
you would fall
zou neervallen
he/she/it would fall
zouden neervallen
we would fall
zouden neervallen
you all would fall
zouden neervallen
they would fall
Subjunctive bijzin mood
neervalle
I fall
neervalle
you fall
neervalle
he/she/it fall
neervalle
we fall
neervalle
you all fall
neervalle
they fall
Du
Ihr
Imperative mood
val neer
fall
valt n
fall

Examples of neervallen

Example in DutchTranslation in English
- We dansen tot we erbij neervallen.Ah, we dance till we fall in our tracks.
Buffels worden er zo gek van dat ze lopen tot ze neervallen.I've heard of them driving buffalo stark, staring mad so they just run and run until they fall down dead.
De hamer moet toch neervallen?Hammer's supposed to fall, right? Yeah.
Deze zeer wrede aaseters wachten op zwakke en zieke Dinosaurussen die neervallen.They are vicious carnivorous creatures. And wait for a weak Dinosaurs fall.
Die arme stakkers kunnen al negen maanden niet meer werken en drinken zelfgestookte drank tot ze erbij neervallen.Nine months into a strike... can't work, drink moonshine 'til they fall down drunk. Wow.
Ik val neer voor de heer om onze grieven op te lossen.Am falling before the Lord to solve our grievances.
Ik val neer...I'll fall down...
Of val neer.Or fall down.
- En iedereen valt neer.All fall down Burleigh!
- Het valt neer.- It falls down.
Daar is Michael, glijdt weg en valt neer, staat op en loopt het vak binnen, worstelt erdoorheen, valt, schiet op de ring en hij zit !There's Michael, slips and falls down, gets back up into the lane, hops through, falls, fires on the rim and it's good!
De giraf valt neer.The giraffe falls over.
De hemel valt neer.Dude, the sky is falling. The sky is falling.
"Dronkelappen wankelen en vallen neer Dronkelappen vloeken en nog veel meerDrunk men stagger, drunk men fall Drunk men swearand that's not all
Als hij ontgrendeld is, richt dit dan op je doelwit... haal de trekker over en ze vallen neer.When the safety's off, point this at the target pull the trigger and they'II fall down.
Uw vijanden vallen neer voor de uitgestrekte arm van de Heer. Ieder die u haat, wordt vernietigd.Thou enemies will fall down for the outstretched hands of the Lord all those that hate will be destroyed.
Verwijder de medaillons en de mummies vallen neer.Remove the medallions, and the mummies fall.
We vallen neer.We all fall down !
Die is zeker vanzelf neergevallen.It has certainly fallen down by itself.
- Ik viel neer en...I fell down and... (VIOLIN PLAYING)
- Verdomme. Ik heb twee schoten gehoord en de president viel neer.I heard two shots, and the President fell.
De regen viel neer en de bergstromen zwollen, er staken stormen op die tegen dat huis beukten, maar het stortte niet in, want het was gefundeerd op een rots.And the rain descended and the floods came and the winds blew and beat upon that house. And it fell not, for it was founded upon a rock.
Een oude man kwam hier eens om zijn schat te zien vertrekken en hij viel neer op deze treden.An old man came here once to see his dear departed and he fell down these stairs.
En dan Tony, hij... viel neer op mijn benen.And then Tony, he... fell down on my legs.
De zon en de hemel werden verduisterd en sprinkhanen vielen neer op aarde.The sun and sky were darkened and locusts fell upon the earth.
En de hekken vielen neer.And the gates fell to the ground
En toen wierp God de Engelen uit de hemel... en ze vielen neer op de Aarde... en daar komen de dinosaurusbotten vandaan.And then God cast down the angels and they fell to earth, which is where dinosaur bones come from.
Maar voordat ze in de buurt kwamen werden ze in vuur veranderd, en vielen neer als as. Maar jij gaat ons helpen aan de andere kant te komen.I've seen too many of my friends rush those gates, but before they could even get close, they were turned to fire and fell as ash.
Ze vielen neer als vliegen. Echt, precies als vliegen.They all fell down like flies, exactly like flies.
Hoe slecht was de neerval?How bad was the fallout, anyway?
Maar ik blijf draaien tot m'n arm eraf ligt of totdat ik er bij neerval.I'm gonna crank until my arms fall off or I'll die trying.
- Ga zitten, voordat u neervalt.Sit down before you fall down.
Aan het begin van Blue Velvet zien we Jeffreys vader die een hartaanval krijgt en neervalt.At the very beginning of Blue Velvet, we see Jeffrey's father having a heart attack, falling down.
Alsem, het volgende tafereel, moet een meteoor voorstellen die op de aarde neervalt.Wormwood, the next tableau, is supposed to represent - a meteor falling to earth.
Bruce had films, 8mm films, die hij ons liet zien... waar ze in de oude traditionele houding... en er komt een kerel die wat klappen uitdeelt... en een andere die achteruit ging en over een plant neervalt.Bruce had some of the films, 8mm, that he used to show us, where they get into the old traditional stance and one guy would come in and throw a couple of punches and the other guy would back up and fall down over the plant pot.
De zon kan de oceanen verwarmen en het water over de bergen tillen... dat dan weer neervalt, tot ijs bevriest en een gletsjer vormt... die dan door het dal schuurt en dit verbluffende landschap uitkerft.And so the sun can heat up the oceans and it can move the water over the top of the mountains. It can fall as rain, turn to ice, become a glacier and then sweep down the valley to sculpt this astonishing landscape.
'Ik schoot een pijl in het verschiet waar hij neerviel weet ik niet.'"I shot an arrow in the air. It fell to earth, I know not where." - Henry Wadsworth Longfellow.
'Is het omdat ik de badkamer liet overstromen , het plafond neerviel en de katten wegrenden, 'dat ze begon te praten over Marokko en de soefi's.'It's cos I flooded the bathroom and the ceiling fell in and the cats ran off. 'That's when she started talking about Morocco and the Sufis.
-Toen hij neerviel.- When he fell at our feet.
De autopsiekogel komt overeen... met twee die ik uit de achtertuin van 'n vent heb gehaald... bij 't steegje waar Braddock neerviel.Slug from autopsy matches two more I pulled from that smoke hound's backyard, block into the side alley from where Braddock fell.
De bloedspatten geven aan dat hij vermoord werd waar hij neerviel.Blood spatter indicates that he was murdered where he fell.
Het zijn de uien, ze moeten alleen zweten, maar ik denk dat ze uitgeput neervielen.It's the onions - they're only supposed to sweat, but I think they fell down exhausted.
Hij stootte duizenden tonnen as uit... die neervielen op de omliggende savanne...which fell on the surrounding savanna.
Op een manier dat ze neervielen en dan...In the sense that they all sort of fell down and then...
Starling liet 35 minuten voordat we neervielen het gas stromen.Starling introduced the gas 35 minutes before we all fell down.
Ze bevolen het leger door te vechten bij Als waar de Deense soldaten in een regen van Pruisische kogels marcheerden en neervielen als de kralen van een kapotte ketting.They ordered the army to continue the fight in Als where Danish soldiers marched into in the Prussian bullets and fell like pearls on a string.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

neerrollen
roll down
neertellen
count down
neervellen
knock down
overvallen
assault

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'fall':

None found.
Learning languages?