Nukristi (to fall) conjugation

Lithuanian
22 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
nukrentu
I fall
nukrenti
you fall
nukrenta
he/she falls
nukrentame
we fall
nukrentate
you all fall
nukrenta
they fall
Past tense
nukritau
I fell
nukritai
you fell
nukrito
he/she fell
nukritome
we fell
nukritote
you all fell
nukrito
they fell
Past freq. tense
nukrisdavau
I used to fall
nukrisdavai
you fall
nukrisdavo
he/she used to fall
nukrisdavome
we used to fall
nukrisdavote
you all used to fall
nukrisdavo
they used to fall
Future tense
nukrisiu
I will fall
nukrisi
you will fall
nukris
he/she will fall
nukrisime
we will fall
nukrisite
you all will fall
nukris
they will fall
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
nukrisčiau
I would fall
nukristum
you would fall
nukristų
he/she would fall
nukristume
we would fall
nukristute
you all would fall
nukristų
they would fall
Imperative mood
-
nukrisk
you fall
-
-
nukriskite
you all fall
-

Examples of nukristi

Example in LithuanianTranslation in English
Kai yra rizika, kad ant savaeigių mašinų su jose esančiais vairuotoju, operatoriumi ar kitais asmenimis gali nukristi daiktų ar medžiagų, tai mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos atsižvelgiant į šią riziką ir, jei yra vietos, jose turi būti įtaisyta atitinkama apsauginė konstrukcija.Where, in the case of self-propelled machinery with a ride-on driver, operator(s) or other person(s), there is a risk due to falling objects or material, the machinery must be designed and constructed in such a way as to take account of this risk and fitted, if its size allows, with an appropriate protective structure.
Nėra numerio ženklo (-ų) arba jis (jie) netvirtai pritvirtintas (-i) ir gali nukristi.Number plate(s) missing or so insecure/fixed that it is (they are) likely to fall off.
Atsarginis ratas blogai pritvirtintas prie tvirtinamojo įtaiso ir gali nukristi.A spare wheel not securely fixed in carrier and likely to fall off.
Bet kuri triukšmo slopinimo sistemos dalis atsilaisvinusi, gali nukristi, pažeista, netinkamai sumontuota, jos nėra arba jos konstrukcija akivaizdžiai pakeista taip, kad triukšmo lygis gali padidėti.Any part of the noise suppression system loose, likely to fall off, damaged, incorrectly fitted, missing or obviously modified in a way that would adversely affect the noise levels.
Nėra numerio ženklo (-ų) arba jis (jie) taip netvirtai pritvirtintas (-i), kad gali nukristi.Number plate(s) missing or so insecure/fixed that it is (they are) likely to fall off.
Kai nukrenti, privalai atsikelti, nusipurtyti dulkes ir eiti toliau.When you fall down, you gotta get up... and brush the dust off and go for it again.
Aš nukritau.I fall.
Briusai kodėl nukritai?Bruce why do we fall?
Tu nukritai ant grindų?What, did you fall out?
Ar tu nukritai?Did you fall down?
Aš pamačiau kaip tu nukritai iš dangaus.I saw you fall from the sky.
Kai tu nukritai nuo tų krioklių, aš maniau, kad daugiau niekuomet tavęs nebepamatysiu.When you went over those falls, I thought I'd never see you again.
1998–2000 m. produktyvumo indeksas svyravo nuo 92 iki 111, bet per TL, sumažėjus gamybai, nukrito iki 84, nepaisant tais metais registruoto užimtumo sumažėjimo.Productivity fluctuated between index 92 and index 111 from 1998 to 2000, but fell to index 84 in the IP in line with the fall in production, and notwithstanding the fall in employment, in that year.
Šioje rinkoje kainos taip pat nukrito.Prices in this market have also fallen.
Paaiškėjo, kad bendrovių, eksportavusių tiriamuoju laikotarpiu ir bendradarbiavusių tyrimo metu dempingo skirtumas liko tame pačiame lygmenyje arba nukrito iki de minimis lygmens.For those companies which exported during the IP and cooperated with the investigation, the current review showed that their dumping margin either remained at, or had fallen to, a de minimis level.
Tyrimas nustatė, kad vienos šių bendrovių dempingo skirtumas nukrito iki de minimis lygio.For one of these companies, the current investigation showed that its dumping margin had fallen to a de minimis level.
Per šį laikotarpį Bendrijos pramonės pelningumas ryškiai nukrito ir 2002 m. privedė prie nuostolių, kurie nuo 2003 m. ir tiriamuoju laikotarpiu nuolat didėjo.The Community industry’s profitability has fallen sharply over the period, leading to losses in 2002, which continually worsened during 2003 and the IP.
Palūkanų normos rizika [64] yra rizika, kad trumpalaikės palūkanos gali padidėti per ilgalaikių investicijų gyvenimo ciklą, tuo tarpu ilgalaikės palūkanos lieka „užblokuotos“, arba – atitinkančioje rinkos vertę perspektyvoje – kad equity rinkos vertė nukris, kai grąžos kreivė kils, kadangi turto vertė mažėja labiau nei įsipareigojimų, jei šių reali trukmė yra mažesnė.Interest rate risk [64] is the risk that short-term interest rates may increase during the lifetime of the long-term investments, while long-term interest rates are locked in; or, to take an equivalent market-value perspective, that the market value of equity drops while the yield curve shifts up, given that the value of the assets will fall further than the liabilities if the liabilities have a shorter effective lifetime.
Jei įveiksiu ją, burtai išsisklaidys ir diržas nukris.If I can defeat her, the curse will be broken, the belt will fall free.
Taip! Kai laikrodis pasieks nulį, mėsą ėdančios piranijos nukris iš viršaus.When that timer hits zero, a tank full of flesh-eating piranhas will fall from above.
Turėtų būti taikoma laikina ir ribota supirkimo sistema, siekiant prisidėti stabilizuojant rinką tais atvejais, jei rinkos kainos tam tikrais prekybos metais nukristų žemiau referencinės kainos, nustatytos kitiems prekybos metams.A temporary and limited buying-in intervention system should be kept in place in order to contribute to stabilising the market for cases where market prices in a given marketing year would fall below the reference price fixed for the following marketing year.
Ei, Popkornų berniuk, nukrisk ant užpakalio dar kartą.Hey, yo, Popcorn Boy, fall on your ass again.

More Lithuanian verbs

Related

iškristi
fall out
kristi
fall
parkristi
fall

Similar

iškristi
fall out
nukirsti
chop off
nuklysti
stray
nukrypti
deviate
nuleisti
lower
nušvisti
shine
nuteisti
convict

Similar but longer

nuskristi
fly away

Random

kerpėti
become covered with lichen
mankštinti
train
mylėti
love
nervintis
be nervous
nusnausti
take a nap
padažyti
touch up
pažadinti
awake
rašinėti
keep writing
suskaldyti
split (into pieces)
užhipnotizuoti
hypnotize

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'fall':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In