Bisedoj (to talk) conjugation

Albanian
142 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
bisedoj
I talk
bisedon
you talk
bisedon
he/she/it talks
bisedojmë
we talk
bisedoni
you all talk
bisedojnë
they talk
Past tense
bisedova
I talked
bisedove
you talked
bisedoi
he/she/it talked
biseduam
we talked
biseduat
you all talked
biseduan
they talked
Future tense
do të bisedoj
I will talk
do të bisedosh
you will talk
do të bisedojë
he/she/it will talk
do të bisedojmë
we will talk
do të bisedoni
you all will talk
do të bisedojnë
they will talk
Imperative tense
-
bisedo
you talk
-
-
bisedoni
you all talk
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
bisedoja
I was talking
bisedoje
you were talking
bisedonte
he/she/it was talking
bisedonim
we were talking
bisedonit
you all were talking
bisedonin
they were talking
Past perfect tense
kam biseduar
I have talked
ke biseduar
you have talked
ka biseduar
he/she/it has talked
kemi biseduar
we have talked
keni biseduar
you all have talked
kanë biseduar
they have talked
Past pluperfect tense
pata biseduar
I had talked
pate biseduar
you had talked
pati biseduar
he/she/it had talked
patëm biseduar
we had talked
patët biseduar
you all had talked
patën biseduar
they had talked
Future perfect tense
do të kem biseduar
I will have talked
do të kesh biseduar
you will have talked
do të ketë biseduar
he/she/it will have talked
do të kemi biseduar
we will have talked
do të keni biseduar
you all will have talked
do të kenë biseduar
they will have talked
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të bisedoj
I talk
të bisedosh
you talk
të bisedojë
he/she/it talk
të bisedojmë
we talk
të bisedoni
you all talk
të bisedojnë
they talk
Subjunctive past tense
të bisedoja
I talk
të bisedoje
you talk
të bisedonte
he/she/it talk
të bisedonim
we talk
të bisedonit
you all talk
të bisedonin
they talk
Subjunctive past perfect tense
të kem biseduar
I have talked
të kesh biseduar
you have talked
të ketë biseduar
he/she/it have talked
të kemi biseduar
we have talked
të keni biseduar
you all have talked
të kenë biseduar
they have talked
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha biseduar
I have talked
të kishe biseduar
you have talked
të kishte biseduar
he/she/it have talked
të kishim biseduar
we have talked
të kishit biseduar
you all have talked
të kishin biseduar
they have talked
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të bisedoja
I would talk
do të bisedoje
you would talk
do të bisedonte
he/she/it would talk
do të bisedonim
we would talk
do të bisedonit
you all would talk
do të bisedonin
they would talk
Conditional past perfect tense
do të kisha biseduar
I would have talked
do të kishe biseduar
you would have talked
do të kishte biseduar
he/she/it would have talked
do të kishim biseduar
we would have talked
do të kishit biseduar
you all would have talked
do të kishin biseduar
they would have talked
Optative present tense
bisedofsha
I may talk
bisedofsh
you may talk
bisedoftë
he/she/it may talk
bisedofshim
we may talk
bisedofshit
you all may talk
bisedofshin
they may talk
Optative past perfect tense
paça biseduar
I may have talked
paç biseduar
you may have talked
pastë biseduar
he/she/it may have talked
paçim biseduar
we may have talked
paçit biseduar
you all may have talked
paçin biseduar
they may have talked
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
biseduakam
I (apparently) talk
biseduake
you (apparently) talk
biseduaka
he/she/it (apparently) talks
biseduakemi
we (apparently) talk
biseduakeni
you all (apparently) talk
biseduakan
they (apparently) talk
Admirative past tense
biseduakësha
I (apparently) talked
biseduakëshe
you (apparently) talked
biseduakësh
he/she/it (apparently) talked
biseduakëshim
we (apparently) talked
biseduakëshit
you all (apparently) talked
biseduakëshin
they (apparently) talked
Admirative past perfect tense
paskam biseduar
I (apparently) have talked
paske biseduar
you (apparently) have talked
paska biseduar
he/she/it (apparently) has talked
paskemi biseduar
we (apparently) have talked
paskeni biseduar
you all (apparently) have talked
paskan biseduar
they (apparently) have talked
Admirative pluperfect tense
paskësha biseduar
I (apparently) had talked
paskëshe biseduar
you (apparently) had talked
paskësh biseduar
he/she/it (apparently) had talked
paskëshim biseduar
we (apparently) had talked
paskëshit biseduar
you all (apparently) had talked
paskëshin biseduar
they (apparently) had talked
participle
gerund present
gerund past
Other
biseduar
talked
duke biseduar
talking
duke pasë biseduar
having talked

Examples of bisedoj

Example in AlbanianTranslation in English
Kam diçka me rëndësi për të biseduar me ty.I got something important I want to talk to you about.
Kemi shumë për të biseduar.There's a lot to talk about.
-Tung. Xhesika më tha se do për të biseduar me mua.Jessica said you wanted to talk to me.
Më vjen keq që Sayid të lidhi, por kishte frikë mos ja mbathje, para se të kishim një mundësi për të biseduar.I'm sorry Sayid tied you up, but he was afraid you'd run before we had a chance to talk.
Doja që ne të ishim për të biseduar për qdo gjë.I want us to be able to talk about anything.
Desha të bisedoj diçka me jua, Staret.I had somethin' I wanted to talk over with you.
Une nuk bisedoj me te gjithe.I don't talk to anyone.
Biri yt do të bisedoj diqka me ty.Your son has something he wants to talk to you about.
So do të bisedoj me Mihael për atë problemin tënd të vogël.Today I'll talk to Michael about your little problem.
- Më lejo që unë të bisedoj me të.- Let me talk to him.
Më pëlqen kur Janey bisedon Më pëlqen kur Janey ecënI love it when Janey talks I love it when Janey walks
Është çudi që bisedon tani me mua.It's weird that he's talking to me now.
-Pse? A po bisedon?- 'Cause you're talking on it?
Po thotë që do t¹ vrasë pengjet nëse nuk bisedon me TaI n. Menjëherë!Says he's gonna shoot a hostage if he doesn't talk to Talley, right now.
Gruaja jote bisedon me Martin. -E di, Kevin.- Your wife is talking to Martine.
Le të vij njëri nga ju të bisedojmë.One of you can come across and talk.
Ulu, se dua të bisedojmë bashkë.Thanks. Sit down, I want to talk to you.
Të bisedojmë për këtë.- Yes, you talk it over.
- A mund të bisedojmë si duhet?- Can we talk common sense here?
Mendoj se është mirë të bisedojmë.I think it`s good that we talk.
Ju po bisedoni.You're gonna talk.
- Galt, bisedoni me mua!- Galt, talk to me!
Kreu i trupave te Korbit, bisedoni me mua, Xhoni.Troop leader to Raven, talk to me, Johnny.
Ju duhet të ktheheni atje dhe të bisedoni me atë djaloshë.- Unë kurr nuk i kamë Paguar shPenzimet e mia Për udhëtimin e kaluar.- Cilat shPenzime?You gotta go back there and talk to that guy. - I never got paid my expenses for the last trip. - What expenses?
Janë dy djem që bisedojnë në një qoshe, plako.It's two guys talking in a corner.
Njerëzve u ndodh ti përdorin armët në detyrë... dhe pastaj vijnë të bisedojnë me ju për ndjenjat e tyre dhe shumëçka tjetër.Guys gotta use their service revolver in the course of duty... ...and then they get to come to talk to you about their feelings and whatnot.
Kur njerëzit kanë probleme,... i zgjidhin ato, bisedojnë.When people have problems, they work it out. They talk to each other.
Ata dëshirojnë të bisedojnë për bosin.They want to talk to the boss.
Mirë, kështu që ju nuk dëshirojnë të bisedojnë për të tradhëtarë.Okay, so you don't want to talk to traitors.
- Unë vetëm bisedova me të.- I just talked to him.
Sapo bisedova në telefon më DA.I talked to the DA.
Sapo bisedova me shokun tënd.I already talked to your buddy.
Ndërsa dentisti që bisedova më tha se kushton diku rreth 15,000 dollar apo më shumë.The dentist that I talked to, it's like $15,000 or more.
- Unë bisedova me njërin, nuk do të duroj një skuadër të tërë, një legjion...- I talked with the one dude, I'm not putting up with like a team, a legion of...
Ti shkove në hotelin e Nikut këtë mëngjes... ...dhe bisedove me recepsionistin.You went to Nick's hotel this morning... ...and talked to the desk clerk.
Ti shkove në hotelin e Nikut këtë mëngjes dhe bisedove me recepsionistin.You went to Nick's hotel this morning... ...andtalkedtothedeskclerk.
Unë isha me të kur ai bisedoi me At Bobin.I was with him when he talked to Father Bobby.
Kur e mori pallton, cingëroi telefoni, dhe ajo ndaloi për t’u lajmëruar dhe bisedoi për disa minuta.When she had gotten her coat the phone had rung, so she had stopped to answer it and talked for a couple of minutes.
Umberto bisedoi me nënën e tij.Umberto talked to his nana.
Te tha, se ku po shkonte pasi bisedoi me ty?Did he say where he was going after he talked to you?
Ndëgjo, Niki, ne biseduam Për këtë.Listen, Nicky, we talked about this.
Në rregull, jam i kënaqur që biseduam.Alright, I'm glad that we talked.
Dy punëtorët e vdekur të ambasadës ishin false, trupat nga morgu me identitete false... ...ashtu siç biseduam.The two dead embassy employees were fakes, bodies from the morgue with false identities just like we talked about.
Mendoj se është me rëndësi të mbahet mend .. ...ajo që ne biseduam më herët, dhe këtë që po e flasim tani ... ...e që është, tregoju atyre ... - ...që ke bashkëpunuar me qeverinë.Well, I think it's important to remember... ...what we talked about before, and what we're talking about right now... ...is tell them... - ...you're cooperating with the government.
Ndëgjo, Niki, ne biseduam për këtë.Listen, Nicky, we talked about this.
Bëjeni të ju rrespektojë, në drejtimin që ishit, në mënyrën që biseduat.Made it a call for respect, the way you wore it, the way you talked it.
Pak me heret biseduat me mua për të, a nuk e bere?You nearly talked me into it, didn't you?
Në pikat e furnizimit me karburant si dhe vende të tjerapublike në mbarë vendin, ekspertët e ministrisë biseduan meqytetarët mbi të mirat e karburantit pa plumb, duke u shpërndarë materiale që nxitnin përdorimin e naftës pa plumb si dheduke iu përgjigjur pyetjeve të tyre.The Eco-caravan focused in2003 on local promotion of an EU-funded and Ministry-lednational campaign to promote the use of unleaded petrol.In petrol-station forecourts and other public locations acrossthe country, ministry experts talked with citizens about thebenefits of unleaded petrol, handed out promotional materials,and answered questions.
Pas kësaj,një ditë erdhi një burrë në shtëpi, biseduan në zyrën e Aleksei për një kohë të gjatë, dhe... ..pastaj burri i ri u largua.Then one day, a man came to the door. They talked in Alexi's study for some time, and then... ...the young man left.
E mësuat se për çfarë biseduan?Do you know what they talked about?
Ata biseduan për orë të tëra.They talked for hours.
Kur të hysh në këtë ndërtesë, ti nuk do të bisedosh dhe as t'i flasësh askujt.When entering this building, you will talk or speak to no one.
Ti do të kthehesh së shpejti në Newcastle, dhe do të bisedojmë.You will be back soon to Newcastle, we will talk.
Eja këtu dhe bisedo me mua!- [ Ginger Screaming ] Get out here and talk to me!
Mos bisedo me të.Don't talk to her.
- Po, bisedo me të.- Yes, talk to her.
Nuk e di...Hajde,ti bisedo me të!- Oh, no. Come on. You talk to her.
Atëher bisedo me atë.So talk to her.
lsha në kishë dhe bisedoja me priftin.I was in the church. I was talking to the priest.
Po bisedoja me Blackburn atë ditë... ...dhe më pyeti, ¹¹Çfar ndryshoi?I was talking to Blackburn the other day... ...and he asked me, "What changed?
Përveç atyre dy vajzave seksi, me të cilat po bisedoja.Except for those two hot girls I was talking to.
Po bisedoja me Blackburn atë ditë dhe më pyeti, ąąÇfar ndryshoi?I was talking to Blackburn the other day... And he asked me, "What changed?
Mendova se po bisedoje me dikë.I thought you were talking with someone.
A e habiti kjo atë, që ti po bisedoje më një njeri tjetër?Did this upset him, that you were talking to other men?
Shiko, unë dhe shoqet po bisedonim...Look, the girls and I were talking...
Por besoj se bisedonim për tjetrën, mami.But I think we were talking about the other one mom
Unë dhe babai yt po bisedonim rreth mundësisë së ekzistimit të gypave vullkanik... ...të cilët kaluan poshtë mbështjellësit në drejtim të qendrës së tokës.Your dad and I were talking about the possibility of volcanic tubes existing... ...that went down past the mantle, towards the center of the Earth.
A harrova të përmend më herët kur po bisedonim për nënën time, ajo që më dha për birësim?Did I forget to mention earlier when we were talking... ...about my birth mother, the one that gave me up? Mm-hm.
Ne po bisedonim, krejt të surdisur, shprehje ndjenjash.We were talking, all cathartic, feelings exposed.
Nuk mundesha të dëgjoja se çfarë po bisedonit atje.I could not avoid hearing what you were talking about in there.
Po. Nuk mundesha të dëgjoja se çfarë po bisedonit atje.I could not avoid hearing what you were talking about there.
Ata po bisedonin rreth disa spitaleve.They were talking about some hospital.
Fetaret krerët në Jug jane duke përfshirë kryebashkiakun tonë ... ulur për të diskutuar degëzime Traktatin e paqes në Lindjen e Mesme. pjesa më e madhe qe kam biseduar me udhëheqësit ka qene lutja e bankës për president ...Religious leaders in South are including our mayor ... sitting to discuss the ramifications Treaty of peace in the Middle East. most who have talked with leaders The bank has been praying for president ...
pjesa më e madhe qe kam biseduar me udhëheqësit ka qene lutja e bankës për president ...most who have talked with leaders The bank has been praying for president ...
Brother-in-law, Dayal sir ka biseduar për të komisionerit.Brother-in-law, Dayal sir has talked to the commissioner.
Pra, kemi biseduar mbi atë, dhe vendosi se ne do të dashuri për ju që të shikojnë Sam të premten natën,So, we have talked it over, and decided that we would love for you to watch Sam on Friday night,
E kemi biseduar prej kohësh.We have talked about it for some time.
E pra, ne kemi biseduar për këtë, por kjo është ajo që thonë ata.Well, we have talked about it, but that's what they say.
Ti dhe ai i huai me siguri keni biseduar.You and this stranger must have talked.
Desha të bisedoj diçka me jua, Staret.I had somethin' I wanted to talk over with you.
Biri yt do të bisedoj diqka me ty.Your son has something he wants to talk to you about.
So do të bisedoj me Mihael për atë problemin tënd të vogël.Today I'll talk to Michael about your little problem.
- Më lejo që unë të bisedoj me të.- Let me talk to him.
Dua që të bisedoj me ty.I want to talk to you alone for a minute.
Dua të bisedosh me këtë regjizorin e të rregullosh punën e Xhonit.I want you to talk to this movie big shot and settle this business for Johnny.
- Oh, Tash don të bisedosh me mua?- Oh, now you wanna talk?
Si mund të bisedosh me mua kështu?How did you talk me into this?
Dua që të bisedosh keq me të!I want you to talk nasty to her!
A dëshiron të bisedosh me të?Do you want to talk to her? - You okay?
Turku dashka të bisedojë!The Turk wants to talk!
¹¹¹¹një njëri filloi të bisedojë me mua."a man started a conversation with me. " He made small talk.
Ajo dëshiron të bisedojë me burrin e saj së pari. Znj.She wants to talk to her husband first.
Kapiteni është çmendur, l.A. do të bisedojë me ty.The Captain flipped out, I.A. Wants to talk to you.
Johni do vetëm të bisedojë.John just wants to talk to you.
Le të vij njëri nga ju të bisedojmë.One of you can come across and talk.
Ulu, se dua të bisedojmë bashkë.Thanks. Sit down, I want to talk to you.
- A mund të bisedojmë si duhet?- Can we talk common sense here?
Mendoj se është mirë të bisedojmë.I think it`s good that we talk.
- A mund të bisedojmë tani?- Can I talk to you now?
Ju duhet të ktheheni atje dhe të bisedoni me atë djaloshë.- Unë kurr nuk i kamë Paguar shPenzimet e mia Për udhëtimin e kaluar.- Cilat shPenzime?You gotta go back there and talk to that guy. - I never got paid my expenses for the last trip. - What expenses?
Unë do t'ju drejtoj drejt listës së të papunëve. nëse vazhdoni të bisedoni, me mua, në rregull kërcaksa?I will start directing you to the unemployment line... if you don't stop back-talking me, cracker.
Duhet të bisedoni me lldhjen e vjetër, Benjaminin.Duck, you should talk to some of your old contacts and work with Benjamin.
Keni kohë të bisedoni?Do you have some time to talk?
Më duhet të bisedoni me të.I have to talk to him.
Njerëzve u ndodh ti përdorin armët në detyrë... dhe pastaj vijnë të bisedojnë me ju për ndjenjat e tyre dhe shumëçka tjetër.Guys gotta use their service revolver in the course of duty... ...and then they get to come to talk to you about their feelings and whatnot.
Ata dëshirojnë të bisedojnë për bosin.They want to talk to the boss.
Mirë, kështu që ju nuk dëshirojnë të bisedojnë për të tradhëtarë.Okay, so you don't want to talk to traitors.
Sa herë ju pyes në lidhje me Sam, ju fillojnë të bisedojnë për Maya.Every time I ask you about Sam, you start talking about Maya.
Nëse mund ti ftoja këta njerëz të vijnë dhe të takohen me mua një nga një dhe tua jap mundësinë që prapë të bisedojnë me mua, të më tregojnë se çfarë u kam bërë atyre.If I could invite these people to come and meet with me one-on-one and give them the opportunity to, again, talk to me, tell me what I did to them.
Në rregulpata kënaqësinë të bisedoja me ty baba Faleminderit që thirreOkay It was nice talking to you, Dad Thanks for calling
Avokati tha që të mos flas me ju, por ... ... për diçka unë doja të bisedoja.My lawyer's telling me not to talk to you guys, but... ...there's something I've been wanting to talk to you about.
- Nëse ke disa minuta, do të bisedoja me ty për diçka.I wanted to talk to you about something.
Për këtë më me dëshirë do të bisedoja në katër sy.I'd rather we talked about this when we're alone. The two million never got to the island.
Z. ambasador, do doja të bisedoja të bisedoja vetëm për vetëm me të. Po,zotri.Mr Ambassador, I'd like to talk to her alone.
Edhe po të kishte, nuk do të lejoja që ti të bisedoje me ta.Even if there was, I couldn't let you talk to them.
Nick... Nëse do të dëshiroje të bisedoje në aeroplan ose tek një film ose për një darkë, ajo do të ishte mirë.Nick, if you wanted to talk on a plane, or at a movie or over dinner, that would have been fine.
Mendova se doje të bisedoje me ta.I thought you wanted to talk to them.
Elena, si... si mund të bisedoje më herët për planet e së ardhmes, duke qenë e vetëdijshme se nuk do ta kesh një të ardhme.Elena, how--how could you stand out there earlier with me, talking about making plans for our future when you don't even expect to have one.
Nëse do të dëshiroje të bisedoje në aeroplan ose tek një film ose për një darkë, ajo do të ishte mirë.Ifyou wanted to talk on a plane or at a movie or over dinner, that would have been fine.
lrene, mbikqyrësi im sapo hyri në zyren time dhe ai do të donte të bisedonte me ty.lrene, my supervisor just stepped into my office and he would love to talk to you.
Erdhi ta vizitoj në shtëpi por s'donte të bisedonte me atë.He came to see her but she wouldn't talk to him.
Doja të bisedonim pak për mikun tënd, Petrikun.I wanted to talk to you about yourfriendPatrick.
Nëse mund të flasim për pak minuta, Kam diçka për të cilën do doja shumë të bisedonim.If we could take a few minutes, there's something I'd very much like to talk with you about.
Më në fund gjetëm diçka që mund të bisedonim.We f\xA1nally had someth\xA1ng to talk about.
Na falni që ju ndërpremë gostinë, por do të donim të bisedonim me Znj. Vera Drake.Sorry to interrupt your celebrations, but we need to talk to Mrs. Vera Drake.
Me kënd dëshiruat të bisedonit, ashtu?Just who you wanted to talk to, right?
A ishit në gjendje të bisedonit me Patrickun për mirëmbajtjen??Were you able to talk to Patrick about the maintenance?
Dhe i ra Pikës kur ata nuk mund të bisedonin në Gold Rush më... sePse Feds e vuri një Përcjellës në murë.It got to the point where they couldn`t talk in the Gold Rush anymore... because the Feds put a wire in the wall.
Sikur do kishin dëshiruar ti shpenzonin pesë minuta , dhe të kuptonin mbi infeksionin majash, Ata do bënin duke shikuar në të dhënat e saja, apo të bisedonin me mjekun se saj.If they'd taken five minutes and wanted to clear up the yeast infection, they could've looked at her records or talked to her doctor.
Dhe i ra pikës kur ata nuk mund të bisedonin në Gold Rush më... sepse Federalet vune përcjellës në murë.It got to the point where they couldn't talk in the Gold Rush anymore... because the Feds put a wire in the wall.
Jam e sigurt se po të merrnin mundimin të uleshin e të bisedonin, do të shkonte ndryshe puna.I'm sure if they just bothered to sit down and talk it through, it would be a different story.
Por nëse dikush po aq i rëndësishëm sa Abu Ahmedi do të kishte vdekur, do të bisedonin për të në internet, në dhoma bisede anembanë. Plus, të paraburgosurit thanë se Habibi vdiq në 2001. Ne e dimë që Abu Ahmedi ishte ende gjallë në atë kohë dhe kërkonte të hynte në Tora Bora me Amarin.But if someone as important as Abu Ahmed had died, they'd be talking about it online, in chatrooms all over the place plus, the detainees said that Habib died in 2001 we know that Abu Ahmed was alive then tyrying to get into Tora Bora with Ammar.
Ne kemi biseduar me z. Jadot me telefon.We talked to Mr Jadot over the phone.
Ju merreni kirurgjinë Plastike siq kemi biseduar.You get plastic surgery like we talked about.
Ka pasur një ditë në pesë vitet e fundit që ne nuk kemi biseduar?Has there been a day in the last five years that we haven't talked?
Kam biseduar mbrëmë me të.Ajo është...Look, I talked to her last night. She's--
Sepse një kohë të gjatë skemi biseduar sa që unë dhe inxhja nuk po të njohim më.Because we haven't talked at all for so long, your Aunt May and I don't even know who you are any more.
E kapëm Lleftin duke biseduar me një punëtor të Trafikantes.We just picked up Lefty on a wiretap talking to one of Trafficante's guys.
Je duke biseduar me të gjatë gjithe ligjeratës.You were talking throughout that woman's entire presentation.
Qka je duke biseduar?What you talking about?
Për çka je duke biseduar?What are you talking about?
Mos ndërpej Erhan, jemi duke biseduar.Don't interrupt Erhan, we are talking.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

arsimoj
educate
asnjanësoj
neutralize
bëj
do
bie
fall
buzëqesh
smile
gënjej
lie
iki
go
shqipoj
say clearly
shuaj
erase
vazhdoj
continue

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'talk':

None found.
Learning languages?