Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Takohem (to meet) conjugation

Albanian
144 examples

Conjugation of takohem

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
takohem
I meet
takohesh
you meet
takohet
he/she/it meets
takohemi
we meet
takoheni
you all meet
takohen
they meet
Past tense
u takova
I met
u takove
you met
u takoi
he/she/it met
u takuam
we met
u takuat
you all met
u takuan
they met
Future tense
do të takohem
I will meet
do të takohesh
you will meet
do të takohet
he/she/it will meet
do të takohemi
we will meet
do të takoheni
you all will meet
do të takohen
they will meet
Past perfect tense
jam takuar
I have met
je takuar
you have met
është takuar
he/she/it has met
jemi takuar
we have met
jeni takuar
you all have met
janë takuar
they have met
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të takohem
I meet
të takohesh
you meet
të takohet
he/she/it meet
të takohemi
we meet
të takoheni
you all meet
të takohen
they meet
Subjunctive past tense
të takohesha
I meet
të takoheshe
you meet
të takohej
he/she/it meet
të takoheshim
we meet
të takoheshit
you all meet
të takoheshin
they meet
Future perfect tense
do të jem takuar
I will have met
do të jesh takuar
you will have met
do të jetë takuar
he/she/it will have met
do të jemi takuar
we will have met
do të jeni takuar
you all will have met
do të jenë takuar
they will have met
Past pluperfect tense
isha takuar
I had met
ishe takuar
you had met
ishte takuar
he/she/it had met
ishim takuar
we had met
ishit takuar
you all had met
ishin takuar
they had met
Ti
Ju
Imperative tense
takohu
you meet
takohuni
you all meet
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
takohesha
I was meeting
takoheshe
you were meeting
takohej
he/she/it was meeting
takoheshim
we were meeting
takoheshit
you all were meeting
takoheshin
they were meeting
Subjunctive past perfect tense
të jem takuar
I have met
të jesh takuar
you have met
të jetë takuar
he/she/it have met
të jemi takuar
we have met
të jeni takuar
you all have met
të jenë takuar
they have met
Subjunctive past pluperfect tense
të isha takuar
I have met
të ishe takuar
you have met
të ishte takuar
he/she/it have met
të ishim takuar
we have met
të ishit takuar
you all have met
të ishin takuar
they have met
Conditional present tense
do të takohesha
I would meet
do të takoheshe
you would meet
do të takohej
he/she/it would meet
do të takoheshim
we would meet
do të takoheshit
you all would meet
do të takoheshin
they would meet
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional past perfect tense
do të isha takuar
I would have met
do të ishe takuar
you would have met
do të ishte takuar
he/she/it would have met
do të ishim takuar
we would have met
do të ishit takuar
you all would have met
do të ishin takuar
they would have met
Optative present tense
u takofsha
I may meet
u takofsh
you may meet
u takoftë
he/she/it may meet
u takofshim
we may meet
u takofshit
you all may meet
u takofshin
they may meet
Optative past perfect tense
qofsha takuar
I may have met
qofsh takuar
you may have met
qoftë takuar
he/she/it may have met
qofshim takuar
we may have met
qofshit takuar
you all may have met
qofshin takuar
they may have met
Admirative present tense
u takuakam
I (apparently) meet
u takuake
you (apparently) meet
u takuaka
he/she/it (apparently) meets
u takuakemi
we (apparently) meet
u takuakeni
you all (apparently) meet
u takuakan
they (apparently) meet
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative past tense
u takuakësha
I (apparently) met
u takuakëshe
you (apparently) met
u takuakësh
he/she/it (apparently) met
u takuakëshim
we (apparently) met
u takuakëshit
you all (apparently) met
u takuakëshin
they (apparently) met
Admirative past perfect tense
qenkam takuar
I (apparently) have met
qenke takuar
you (apparently) have met
qenka takuar
he/she/it (apparently) has met
qenkemi takuar
we (apparently) have met
qenkeni takuar
you all (apparently) have met
qenkan takuar
they (apparently) have met
Admirative pluperfect tense
qenkësha takuar
I (apparently) had met
qenkëshe takuar
you (apparently) had met
qenkësh takuar
he/she/it (apparently) had met
qenkëshim takuar
we (apparently) had met
qenkëshit takuar
you all (apparently) had met
qenkëshin takuar
they (apparently) had met
participle
gerund present
gerund past
Other
takuar
met
duke u takuar
meeting
duke u pasë takuar
having met

Examples of takohem

Example in AlbanianTranslation in English
- Dua të takohem me at Rodrigez.- I wanna meet this Rodriguez.
Dhe më pas do takohem me Don Barzinin. dhe me Tatalian.And then I'll meet with Don Barzini and Tattaglia.
Duhet të takohem pas një ore me të.I'm supposed to meet this guy in an hour.
Ti takohesh me njerëzit me të cilët nuk dëshiron, ti nuk e di.You meet with people that you don't like, you don't know.
Duhet të takohesh me dikend.Here's someone you should meet.
Duhet të takohesh.You have to meet.
Unë jam Xhorxhi. Ti nuk mund të takohesh me një person që nuk egziston.You cannot meet a nonexistent person.
"Dua ta di se ç'bën ajo, ku shkon, me kë takohet."I want to know what she does, where she goes, whom she meets.
Sepse është një grup që takohet në Simpson Holl të Shtunave.Because there's a group that meets at Simpson Hall on Saturdays.
Dhe diku gjatë rrugës ai takohet me dikë... ...i cili është i lidhur me Nathirin dhe bingo!And somewhere along the way he meets up with someone who's connected with Nathir and bingo!
Shkon në xhami, kalon kohën me familjen e tij, takohet me shokë për çaj.Goes to mosque, spends time with his family, he meets friends for tea.
Ky është njeriu më trim i shkretëtirës... kur takohet me njerëz të paarmatosur...He is the bravest man in the desert when he meets unarmed men
Unë të kuptojë se e njëjta gjë edhe stuff që i keni përdorur në Arabinë Saudite ... ... por ai e pyeti për t'u takuar me ju menjëherë.I realize it's the same stuff that you use in Saudi Arabia... ...but he's asked to meet with you immediately.
Kjo është një kënaqësi për t'u takuar ju. eshte ne rregull, kuarc i kuq.It's a pleasure to meet you. It's okay, Jasper.
Heronjë, Trupat tona janë vendosur këtu fillimisht për t'u takuar me komandantin e përgjithshëm dhe trupat e tij!Heroes, our troops are stationed here originally to meet up with Commander-in-chief and his troops!
Ai erdhi këtu për t'u takuar me dikë, Unë mendoj se me ju.He came here to meet with someone, I think with you.
Karl Karlson, më në fund po takohemi.Carl Carlson, it is good to meet you.
Pra, Harabel, takohemi përsëri.So, Sparrow, we meet again.
Ej Elaine, Po e pysja vetën... e di veq sa u takuam, por po vrisja mendjen nëse unë e ti mund të takohemi për piknik apo mbrëmje?Hey Elaine, I was wondering... I know we just met, but I was wondering if the two of us could meet for a picnic or a soirée?
Duke ju dënuar me gjashtë muaj burg, shqetësimi im i vetëm është se s'do të kalojë shumë kohë para se të takohemi përsëri.In sentencing you to six months imprisonment, my only worry is it will not be long before we meet again.
- Nënë, unë do të doja që të takoheni me ...- Mother, I would like you to meet...
Do ta bëj atë që të jetë pIotësisht në dorën tënde.- Ndoshta mund të takoheni në shtëpinë time?I'll have him eating out of the palm of your hand. - Maybe you can meet at my house.
Do të takoheni me të më vonë.We're meeting her for the late show.
Ku do që të takoheni?Where does he wanna meet?
Ku do ai që të takoheni?Where does he wanna meet?
Paguajne dhe ata qe takohen ne dhomat e hoteleve.They also pay who meet in hotel rooms.
Mirë se vini në Pesë Qoshet, pika e vetme e Shteteve të Bashkuara ku pesë shtete takohen, dhe ku ti do të përballesh me fatin tënd tragjik.Welcome to the Five Corners, the only geographic location in the U.S. where five states meet, and where you will meet your doom.
Dhe ata do të takohen në kthimin e këtij tregu të Prodhimtarisë në Kanzas Siti.And they would meet in the back of this produce market in Kansas City.
Zoti nuk do ta lejonte kete gje te gjallit dhe te vdekurit takohen ne diten e gjykimit keshtu thot BiblaThe Lord would never allow such an aberration: The living and the dead: :: will only meet at the end ofeternity: It says so in the Bible:
Sapo u takova me këtë tipin.I just met this guy.
Une jam vetem e uritur dhe u takova ju.l´m just damn glad I met you.
Unë jam i kënaqur që u takova me ju, shoqëriFine to have met you.
Njeriu me të cilin u takova, ishte Kinez tregtar droge. E vetmja qe dija për te ishte qe e quanin Cen.the man I met is a chinese drug smuggler only known to me as Chen.
Ti sapo u takove me të.You just met her.
Ku u takove me Majkin... gjërat ndryshuan.And you met Mike and well... things changed.
Kur u takove me atë ke ndjerë që nuk je për atë?You met him and instantly felt unworthy, right?
Kur u takove me Majkin, gjërat ndryshuan.Then you met Mike and, well, things changed.
Ne u takuam sot dhe ti ende thua se ti më ke dashur prej më shumë kohe.We met today and yet you say you've loved me for much longer.
Dhe më pëIqyen të dy natën e parë që u takuam...gjeras pinim sheri të keq të Afrikës së Jugut për shkak të Iuftës nëAnd I liked them both the first night we met... drinking bad South African sherry because of the war in Spain.
Kur u takuam për herë të parë...When we first met...
Së fundi kur u takuam me ofrove që të më mbysësh.When we last met, you offered to kill me.
E mbani mend, ju me that jeta juaj ka filluar kur u takuat?Remember, you told me your life started... when you met me?
Ju u takuat ne shtëpin sime, vajzë, Bella?You met my home girl, Bella?
Dua të them, ti e di, sapo u takuat cun.I mean, you know, you just met the guy.
Nuk të dha shenjë të arsyes kur u takuat dje në darkë, ashtu?He gave you no sign of cause When you met with him last night did he?
Ata u takuan në Iëndën e orientimit.They met at orientation.
Ata u takuan sot në mëngjes, njerëz !Oh, Zoti im!We just met this morning. They just met this morning, everybody!
Ata u takuan në një dyqan këpucësh në Galvstoun. Çdo vit, në të njejtën datë, në të njejtën shitore, ata shkonin bashkë dhe i blinin një palë këpucë.And... ...they met in a shoe store in Galveston... ...every year after that that, the same date, the same store... ...they would get together and pick out... ...a brand new pair of shoes for the two of them.
Jack dhe Ben u takuan me Eloise Hawking, që dikur ishte liderje Të Tjerëve dhe e vetmja që njihte rrugën për tu kthyer në ishull.Jack and Ben met with Eloise Hawking, who was once the leader of the others and the only person who knew how to get back to the Island.
Por kur u takuan në Oborrin e Parë, Vllazëria ishte mjerisht e varfër.But when the First Court met, the Brethren were to a one skint broke.
Dhe unë do të takohem me ju ...And I will meet you...
Claire do të takohet me ty në holl për të të marrë kur të shkosh atje.Claire will meet you in the lobby to take you up when you get there.
Dhe kështu, Selest do të takohet me Paolon në Kafenenë Kismet, ashtu si uronim të gjithë ne.So, Celeste will meet Paolo at Kismet, like we all hoped.
Vëlla Kanji, Baa po të thërret! Shko dhe thuaji Baa-së, Kanji do të takohet me të pas gjysmë jo, pas një ore.Go and tell Baa, Kanji will meet her after half no, one hour.
Pas kësaj dite unë nuk e di se kur apo nëse ne do të takohemi përsëri.After this day I don't know when or if we will meet again.
Kthehu mbrapa në Londër, dhe i thuaj mbretit që Ne do të takohemi, në fushën sipas zgjedhjes së tij.Go back to London and tell the King that we will meet him on a field of his choice.
Ne do të takohemi prapë në përjetësi.We will meet again in eternity.
Provoj një ndenjë lehtësimi që do të takohemi përsëri.I now feel a sense of relief that we will meet again.
Sonte, më vonë do të takohemi me një burim anonim, që njihet si "Vdekja Pret".Later tonight we will meet an anonymous source... known only as "Death Awaits".
Pastaj raportoni sërish këtu, të gatshëm për të lundruar nga ana tjetër e oqeanit, aty ku do të takoheni me armikun, aty ku do ti vrisni të gjithë.And then report back here Ready to sail across god's vast ocean Where we will meet our enemy
Nuk do të merrni telefon dhe as do të takoheni me njeri.. pa u dhënë lejën unë.They will meet or call someone ... unless I give permission.
Ju mund të bashkëpunoni me psikologun herën tjetër kur të takoheni, dhe do të takoheni përsëri.You may want to cooperate with the shrink. Next time you want to meet, And you two will meet again.
Dhe këtu, sot... ...liderë perëndimorë dhe arabë do të takohen për herë të parë... ...që ta zyrtarizojnë këtë koalicion të ri... ...të krijuar që t'i japë fund... ...njëherë e përgjithmonë terrorizmit ndërkombëtar.And now here, today... ... Western and Arab leaders will meet for the first time... ... to formalize this new coalition... ...designed to once and for all... ...put a stranglehold on international terrorism.
Ti je takuar me mikëpritësin tënd i cili të ka dërguar tek kështjella e tij, ai të jep që të darkosh.You have met your host. He has brought you home to his castle.
Pra, Komiteti është takuar.Well, the committee has met.
Grej dhe unë jemi takuar qëmoti... Në kolexhin Iton.Gray and I have met before, many years ago at Eton College.
Ne jemi takuar edhe më parë, apo jo?We have met before, have we not?
Në të vërtert ne jemi takuar tashmë.We have met before.
Sikurse mund ta dini... ne jemi takuar me dy kandidat të tjerë,por... unë dhe babai im besojmë se e kemi ruajtur të fundin si më të mirin.As you probably know... we have met with two other candidates, but... my father and I are confident we have saved the best for last.
Ju dy jeni takuar, apo?You two have met, haven't you?
Ju dy jeni takuar.You two have met.
Nuk mendo që ju dy jeni takuar.I don't think you two have met.
Epo, them se ju duhet të jeni takuar te fabrika.Well, I guess you guys must have met at the factory.
në misionn tonë që të mbrojm njerëzit... zbulimi i thellë po agon. Botërat tona janë takuar edhe më herët./For in our quest /to protect the humans, /a deeper revelation dawns. /Our worlds have met before.
Botërat tona janë takuar edhe më herët.Our worlds have met before.
Nëse janë takuar çdo të bëjmëë hyni.What if they have met? Come in.
- Dua të takohem me at Rodrigez.- I wanna meet this Rodriguez.
Unë vërtetë nuk dua të takohem me askënd.I really don't want to meet anybody.
Duhet të takohem pas një ore me të.I'm supposed to meet this guy in an hour.
E kam për nder të takohem me një njeri si ju.It's an honor to meet you.
Më mirë të shkoj.lshte kënaqsi të takohem me ju, zotëri.Well, I'd better get going. It was very nice meeting you, sir.
Duhet të takohesh me dikend.Here's someone you should meet.
Duhet të takohesh.You have to meet.
Unë jam Xhorxhi. Ti nuk mund të takohesh me një person që nuk egziston.You cannot meet a nonexistent person.
Dua që ta marrësh dhe të takohesh me ne nga ana tjetër e këtyre shkëmbinjve.I want you to get it and meet the rest of us On the other side of these bluffs.
Do të takohesh nesër mbrëma me dikë me emrin Klark UilliamYou're meeting with someone named Clark William Edwards tomorrow night?
Ou Xhej kalon kufirin, të takohet me ndokend.O.J. rode across the border to meet somebody.
-Ai don të takohet sonte.-He`s in. He wants to meet tonight.
Beckett E din se do të takohet Vllazëria.Beckett knows of the meeting of the Brethren.
Ai planifikon të takohet me presidentin pas ceremonisë që të bisedojnë për atëHe plans to meet with the President right after the ceremony to discuss these matters.
Ej Elaine, Po e pysja vetën... e di veq sa u takuam, por po vrisja mendjen nëse unë e ti mund të takohemi për piknik apo mbrëmje?Hey Elaine, I was wondering... I know we just met, but I was wondering if the two of us could meet for a picnic or a soirée?
Duke ju dënuar me gjashtë muaj burg, shqetësimi im i vetëm është se s'do të kalojë shumë kohë para se të takohemi përsëri.In sentencing you to six months imprisonment, my only worry is it will not be long before we meet again.
Tani, a dëshiron akoma të takohemi?Now, do you still want to meet? -Yes.
Pata angazhuar detektiv privat, kam harxhuar të gjitha paratë dhe tash do të takohemi.I spent all my money. Now we're going to meet.
- Nënë, unë do të doja që të takoheni me ...- Mother, I would like you to meet...
Do ta bëj atë që të jetë pIotësisht në dorën tënde.- Ndoshta mund të takoheni në shtëpinë time?I'll have him eating out of the palm of your hand. - Maybe you can meet at my house.
Do të takoheni me të më vonë.We're meeting her for the late show.
Ku do që të takoheni?Where does he wanna meet?
Ku do ai që të takoheni?Where does he wanna meet?
Dhe ata do të takohen në kthimin e këtij tregu të Prodhimtarisë në Kanzas Siti.And they would meet in the back of this produce market in Kansas City.
Ato duhet të takohen ballë përballë.They have to meet face-to-face.
Liderët e vendeve evropiane... do të takohen tinëz në Venedik.The leaders of Europe are to meet secretly in Venice.
Pozicioni dy dhe tre, të takohen në 11 dhe Figueroa dhe të mbështesë të dyfishtë në Hollivud shpejtPositions two and three, meet at 11th and Figueroa and double back to Hollywood and Highland. Hurry up!
I ka ftuar 13 kriminelët më të mëdhenj nga e gjithë bota të takohen atje.He's invited 13 of the richest criminal masterminds in the world to meet him there.
Mirë... dëgjo, arsyeja që kam ardhur... është se unë... doja të takohesha me dikend.Well, uh... listen, the reason I come by... is I, uh- I wanted you to meet somebody.
Si të takohesha me Miki Mentlin.It's like meeting Mickey Mantle.
Duhej të takohesha me një djalosh nga ajo kompani, por më pas kam nënshkruar tek Nik Kaar.I was supposed to meet an A&R guy over there, but then I signed with Nick Carr.
Do doja të takohesha me dikë.I'd like to meet someone.
Dhe pse doje të takoheshe me mua?And why did you want to meet me?
Shkove atje të takoheshe me FBl-n! Të kujtohet kjo?You went to meet with the FBl... you remember that?
Po, e kishe lënë të takoheshe me disa miq, apo jo?Yeah, you were supposed to meet up with some friends or something, right?
A nuk do të takoheshe me atë tipin në orën 9:00? Po.Weren't you supposed to meet that guy at 9:00?
Me kë do të takoheshe, z.Who was your meeting with, mr.
Tin Sok së fundi do të takohej me Master Hoong.T\xA1n Sok f\xA1naIly got to meet w\xA1th Master Hoong.
Atë mëngjes duhej të takohej me gruan dhe vajzën në majë të World Trade Center.Morning of, he was supposed to meet his wife and daughter at the top of the World Trade Center.
Unë e kuptoj që i njëjti material që përdorni në Arabinë Saudite... ...por kërkoi që të takohej menjëherë me ju.I realize it's the same stuff that you use in Saudi Arabia... ...but he's asked to meet with you immediately.
Pse doje të takoheshim?Why did you want to meet?
Ishte ai që këmbënguli të takoheshim herët.He's the one who insisted on the early meeting.
S'e kisha imagjinuar se do të takoheshit kështu ju të dyja.It's not how I figured on you two meeting.
Do doja që të takoheshit me, z.I'd like you to meet, Mr. Cobb.
Duhet të takoheshit këtu, apo...?Are we supposed to meet him here or...?
Dhe tani ai ishte takuar me Perëndinë.And now he had met with God.
Ata ishin takuar dy vjet më parë, një javë pasi ajo kishte ikur nga shtëpia.They had met two years earlier, a week after she had run away from home.
Ata ishin takuar shumë herë që nga ndërtimi i qytetit... ... për të rivendosur pafajësinë dhe pastërtinë.They had met many times since the town was built... ...to restore innocence and purity.
Shko takohu me babain tënd!Go meet your father!
Ma sjell kafën, xhevrekun, dhe takohu me G mbrapa.Get some coffee, some bagels, and meet G in the back.
Vetëm takohu me vajzën.-Just meet her.
Ejani dhe takohu me Santan.Yes, she is. Come and meet Santa.
Kujtova se do takohesha me...I thought I was meeting...
Xhorxh H.W. Bush takohej me vëllain e madh të Osamës, Shafig bin Laden, mëngjesin e 9/11 në një funksion të Carlyle Group.George H.W. Bush was meeting with Osama's older brother, Shafig bin Laden, on the morning of 9/11 in a Carlyle Group function.
Mendova që do të takohej me ty.I though she was meeting you.
Tod Lankasteri do të takohej me Endrjusin atë natë që t'i sillte një kontratë.Todd Lancaster was meeting with Andrews that night to bring him a contract.
Epo, them se ju duhet të jeni takuar te fabrika.Well, I guess you guys must have met at the factory.
Shpresoja, të isha takuar me të.Oh... but you see, I have met him.
Kam ëndërruar për ditën kur do të takoheshim.I dreamt of the day we would meet.
Me të vërtet qenkemi takuar më herët.We have met before.
E shoh ju dyja qenkeni takuar.I see you two have met.
Kam jetuar në manastire dhe kam takuar shumë njerëz me interesa të ngjashme me të miat. si mund të takoj njerëz të këtillë?I lived in monasteries and met many people with interests similar to my own. How can I meet such people?
Dhe për gjithë këtë kohë kam besuar që donte vërtet të jetonte si i panjohuri i parë që ka takuar në banjo.And all this time I thought he wanted the life of a stranger he met in the bathroom.
S'kam takuar ndonjë si ti më parë, por ti je njëri i mirë.You're wired like no one I ever met, but you're a good man.
Ke harruar si jemi takuar, Frenk?Did you forget how we met, Frank?
Ndërsa Zigi, ai madje asnjëherë nuk e ka takuar djaIin e tij.Ziggy over there, he's never even met his kid.
Agjentet e kanë parë atë duke u takuar me Zt. Park!Agents spotted him meeting with Mr. Park!
Ke bërë shumë udhëtime atje, duke u takuar me ligjvënës.. Eshtë qarku lm.You've been taking a lot of trips there, meeting with legislators... it's my home state.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

abstenoj
abstain
argëtoj
entertain
lexoj
read
mund
can
përgjithësoj
generalize
përsos
perfect
rri
stay
shurroj
piss
takoj
meet
urrej
hate

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'meet':

None found.