Shoh (to see) conjugation

Albanian
144 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
shoh
I see
sheh
you see
sheh
he/she/it sees
shohim
we see
shihni
you all see
shohin
they see
Past tense
pashë
I saw
pe
you saw
pa
he/she/it saw
pamë
we saw
patë
you all saw
panë
they saw
Future tense
do të shoh
I will see
do të shohësh
you will see
do të shohë
he/she/it will see
do të shohim
we will see
do të shihni
you all will see
do të shohin
they will see
Imperative tense
-
shih
you see
-
-
shihni
you all see
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
shihja
I was seeing
shihje
you were seeing
shihte
he/she/it was seeing
shihnim
we were seeing
shihnit
you all were seeing
shihnin
they were seeing
Past perfect tense
kam parë
I have seen
ke parë
you have seen
ka parë
he/she/it has seen
kemi parë
we have seen
keni parë
you all have seen
kanë parë
they have seen
Past pluperfect tense
pata parë
I had seen
pate parë
you had seen
pati parë
he/she/it had seen
patëm parë
we had seen
patët parë
you all had seen
patën parë
they had seen
Future perfect tense
do të kem parë
I will have seen
do të kesh parë
you will have seen
do të ketë parë
he/she/it will have seen
do të kemi parë
we will have seen
do të keni parë
you all will have seen
do të kenë parë
they will have seen
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të shoh
I see
të shohësh
you see
të shohë
he/she/it see
të shohim
we see
të shihni
you all see
të shohin
they see
Subjunctive past tense
të shihja
I see
të shihje
you see
të shihte
he/she/it see
të shihnim
we see
të shihnit
you all see
të shihnin
they see
Subjunctive past perfect tense
të kem parë
I have seen
të kesh parë
you have seen
të ketë parë
he/she/it have seen
të kemi parë
we have seen
të keni parë
you all have seen
të kenë parë
they have seen
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha parë
I have seen
të kishe parë
you have seen
të kishte parë
he/she/it have seen
të kishim parë
we have seen
të kishit parë
you all have seen
të kishin parë
they have seen
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të shihja
I would see
do të shihje
you would see
do të shihte
he/she/it would see
do të shihnim
we would see
do të shihnit
you all would see
do të shihnin
they would see
Conditional past perfect tense
do të kisha parë
I would have seen
do të kishe parë
you would have seen
do të kishte parë
he/she/it would have seen
do të kishim parë
we would have seen
do të kishit parë
you all would have seen
do të kishin parë
they would have seen
Optative present tense
pafsha
I may see
pafsh
you may see
paftë
he/she/it may see
pafshim
we may see
pafshit
you all may see
pafshin
they may see
Optative past perfect tense
paça parë
I may have seen
paç parë
you may have seen
pastë parë
he/she/it may have seen
paçim parë
we may have seen
paçit parë
you all may have seen
paçin parë
they may have seen
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
pakam
I (apparently) see
pake
you (apparently) see
paka
he/she/it (apparently) sees
pakemi
we (apparently) see
pakeni
you all (apparently) see
pakan
they (apparently) see
Admirative past tense
pakësha
I (apparently) saw
pakëshe
you (apparently) saw
pakësh
he/she/it (apparently) saw
pakëshim
we (apparently) saw
pakëshit
you all (apparently) saw
pakëshin
they (apparently) saw
Admirative past perfect tense
paskam parë
I (apparently) have seen
paske parë
you (apparently) have seen
paska parë
he/she/it (apparently) has seen
paskemi parë
we (apparently) have seen
paskeni parë
you all (apparently) have seen
paskan parë
they (apparently) have seen
Admirative pluperfect tense
paskësha parë
I (apparently) had seen
paskëshe parë
you (apparently) had seen
paskësh parë
he/she/it (apparently) had seen
paskëshim parë
we (apparently) had seen
paskëshit parë
you all (apparently) had seen
paskëshin parë
they (apparently) had seen
participle
gerund present
gerund past
Other
parë
seen
duke parë
seeing
duke pasë parë
having seen

Examples of shoh

Example in AlbanianTranslation in English
Kështu bëjnë të gjitha që jetojnë për të parë herë tillë... ...por që nuk është për ata për të vendosurSo do all who live to see such times... ...but that is not for them to decide.
Do ta hedhim për të parë si është.We flip to see what it is.
U thashë se më shpëtove nga ai ndyrësira Roarku. Por as që më kontrollojnë për të parë se jam ende e virgjër.I told them that you saved me from that Roark creep, but they won't even check me out to see that I'm still a virgin.
Mora autobusin deri në Memphis për të parë atë se si performon në atë shfaqje. Ajo ishte Amber, Amber Flame.I took the bus up to Memphis to see her perform in that show.
Javier, më vjen mirë që po të shoh.Javier, good to see you. - How you doing, partner?
- Unë po të shoh të pafund, përsosmëri hyjnore.I see endless, divine perfection.
Më duhet të shoh çdo pamje që keni të pjesës së pasme të sheshit.I need to see any footage you have of the back part of the plaza.
- Mos të të shoh më.- Do not see you.
E sheh, pëllumbesha ime.You see, my dear,
-E sheh?- You see?
-E sheh nuk eshte i keq ne veprim te forces.-You see, it's not so bad in the forces.
O' Reilly, po i sheh?O'Reilly? Do you see them?
Kur arrijmë në majë të këtyre maleve... ...dhe nëse kthejmë kokën prapa do shohim Maqedoninë në perëndim... ...dhe oqeanin në lindje.That when we reach these heights... ...we'd look back and see Macedonia to the west... ...and the outer ocean to the east.
Le të shohim sa doli rezultati.Let's see what the score was.
Po shkojmë të shohim Elfët.We're going to see the Elves.
Nuk do të di se kush është kthyer, e shihniYou ain't gotta guess who's back, you see
Do të shihni?You want to see ?
Ju nuk do të shohin 106, ju keni shumë net më shumë si sonte.You won't see 106, you have too many more nights like tonight.
Gjënë e parë që do ta shohin janë incizimet telefonike, të shohin nëse do të ketë ndonjë gjurmë.First thing they're going to look at are the phone records to see if there are any clues.
Le të shohin se si është.Let's see what it is.
Dhe kjo ishte hera e fundit që pashë vëllezërit e mi, deri sot.And that was the last time I saw my brothers, until today.
E di se çfarë pashë!I know what I saw!
Nuk e pashë atë së pari.She wasn't the first one I saw.
Ndërsa unë isha duke shfletuar nëpër kameren e Boo Boo-së, materiale unë e pashë këtë.I was reviewing the documentary footage from Boo Boo's camera and I saw this.
ti e pe ate baba.you saw her dad.
- A e pe Mbretin?- You saw the King? - Yes.
duhen vetem gjilpera dhe pe.You know, needles and thread, sawdust.
Kam biseduar me një grua të vjetër e cila tha se nipi i saj pa disa ushtarë dje.I talked to an old woman who said that her grandson saw soldiers yesterday.
Po ai stacioni i rojes së pyllit që pamë?What about that Ranger station? I mean, the one we saw on the way down here.
Burri im dhe unë pamë reklamat e tua... -Ndalo.- My husband and I saw your ad... - Stop.
I pamë pickimet e Moedjatters.We saw those Swagger Jackers sting you, man.
Jeni i sigurt për atë që patë?You sure about what you saw?
Ju e patë se çfarë?You saw what?
Ju e patë fytyrën e mirë të Zotit sonte.You sawthe good face of God tonight.
Fqinjët e panë atë të sesi del nga ndërtesa pas të shtënave.Neighbour saw him (run out) front door after they heard a gun shots
Në vitin 1400 para Krishtit, një grup egjiptianësh të nervozuar panë lumin Nil që bëhej i kuq.In 1400 B.C., a group of nervous Egyptians saw the Nile turn red.
Duan të merresh me to, që kur të panë që punove për Rubin.They want you to work on them ever since they saw the work you did on Ruby.
Pastaj ata i panë të gjithë njerëzit si një kërcënim.Then it saw all people as a threat.
Unë do të shoh se jeni në 40 minuta ... në rregull cool ... bye ...I will see you in 40 minutes... okay cool... bye...
Unë do të shoh se çfarë mund të bëj.I will see what I can do.
Jam i sigurt se mbikqyrësi do të shoh se ne jemi shpërblyer siq duhet.I'm sure the Overseer will see that we are appropriately rewarded.
Nuk do të shoh më vajza që pretendojnë të jenë Anestesia.I will see no more girls claiming to be Anastasia.
Ndoshta njëditë do të shohësh si duket përmes syve tu.Maybe someday I will see what I look like through your eyes.
Shtyp gurin në fund të saj dhe do të shohësh.You press the jewel on its hilt and you will see.
Alisja do të shohë kur të vendosë, Dhe do të jemi gati.Alice will see when she decides, and we'll be ready.
Levis. Unë do të jem personi i parë dhe i fundit që do të shohë Eriku.I am the first and the last person Erik Heller will see.
Sonte do të shohim se sa largë je i gatshëm të shkosh ti këputesh ata zingjir njëherë për të gjitha kohërat.Tonight we will see how far you are willing to go... ...to break those chains once and for all.
Çfarë në tokë ne do të shohim, Shembja të të gjitha komunikimeve elektronike.What on earth we will see, The collapse of all electronic communications.
Në një agim do të shihni një zjarr të madh.At sunrise one will see a large fire.
Dhe do të shihni të shkojë nga retë e qiellit dhe të ulem në anën e djathtë të Perëndisë.And you will see me coming with the clouds of Heaven, sitting at the right hand of God.
Nëse shihni në hartë, të hemisferës veriore, 280- 00:20:51,370 --> 00:20:55,820 ju do të shihni se të gjitha fushat kryesore kokërr seksione janë nga 48ste gjerësi.If you look at the map, to the northern hemisphere, you will see that all the major grain areas sections are by 48ste latitude.
Të bekuar janë të pastërit në zemër, sepse do të shohin ZotinBlessed are the pure in heart, for they will see God.
jo, ata do të shohin njerzit e lirë dhe lirinë!No, they will see free men and freedom!
I sjell mjekët në skenë, dhe shih qfarë ka pas kësaj.Listen, get medics on the scene, and see what's behind this.
Ajo ishte shumë më shumë mashtruese se të tjerat ... sepse me të, shih si dukej një Andy ... Por s'ishe Andy.She was so much more deceptive than the others ... because with her, see you looked like Andy ... but you were'nt Andy.
Kisha një ndjenjë sikur po shihja një vajzë për herë të parë.I thought I was seeing a girI for the first time.
Dua të them, ti po shihje pamje të vetes sate si një djalë i vogël.But... I mean, you were seeing images of yourself as a small boy.
Kush e dinte që...ne po e shihnim Ranchon për herë të fundit.Who knew then, we were seeing Rancho for the last time
Sikur ne po shihnim dy të huaj, e jo një çift të vërtetë.As if we were seeing two strangers, rather than a fluid pair.
-E kam parë.I have seen it.
Unë i kam parë se ku ekzistojnë këto gjëra.I have seen where these things exist.
Unë e kam parë një herë atë bir.I have seen him son.
Siç ke parë, nuk kam fare para.Well, as you have seen, I don't have a dime.
Ndoshta ke parë shumë, por asgjë si kjo.I know you must have seen a lot, but you ain't seen nothing like this.
Por po të paralajmëroj se... ...nëse bën kerkime të mëtejshme... ...apo nëse i thua qoftë edhe një fjalë të vetme ndokujt... ...rreth kësaj që ke parë... ...do të kesh pasojat më të tmerrshme ti... ...dhe familja jote.But I warn you... ...if you make any further inquiries... ...or if you say a single word to anyone... ...about what you have seen... ...there will be the most dire consequences for you... ...and your family.
Me sa duket dikush ka parë punën time si suplementar në In du Barry, Grua Pasioni.Looks like someone has seen my work as an extra in Du Barry, Woman Of Passion.
E vetmja e mbijetuar që e ka parë vendndodhjen.Yes The only one still living who has seen its location
Do shkoj të pyes nëse e ka parë dikush Aronin.I'm going to check if somebody has seen Aaron.
Çka nëse është një gjë që ajo s¹e ka parë... por diçka që duhet të shohë... por nuk i është dhënë rasti?What if it isn't something she has seen but something she's supposed to see but hasn't been given a chance?
Diçka që mund ta kemi parë?Something we might have seen?
Një njeri që e kemi parë më herët shikonte nga një baIIkon i Qeverisë.A man we seem to have seen before somewhere... Iooks down from a balcony in Whitehall.
E kemi parë tokën të villte nga buzët e saj turpësitë dhe blasfemitë të përmasave tmerruese.We have seen the earth vomit forth from her lips obscenities and profanities of such nightmare proportions
Tregoj Edward çka e keni parë.Tell Edward what you have seen.
Nëse e keni parë këtë njeri, kontaktoni numrin në ekranin tuaj.If you have seen this man, please contact the number on your screen below.
Sigurisht e keni parë.There is no way you could not have seen them.
Me siguri e keni parë shpesh në internet.You probably have seen a lot of him on the net.
Zotëria im, tashmë njerëzit e mi kanë parë shumë vdekje.Your Grace. My men have seen too much death.
Tani sytë e mi kanë parë gjithçka.Now mine eyes have seen it all.
Në ditën e njëmbëdhjetë, muajin e njëmbëdhjetë... Vitin e njëmbëdhjetë, do të hapet dalja... për krijesat që të vdekshmit kurrë më parë si kanë parë.- On the eleventh day of the eleventh the eleventh year, will open the door by entering beings that no mortal eyes have seen.
Emili, a mund ta besosh se sa njerëz e kanë parë blogun tënd me video?Emily, can you believe how many people have seen your video blog?
Javier, më vjen mirë që po të shoh.Javier, good to see you. - How you doing, partner?
- Unë po të shoh të pafund, përsosmëri hyjnore.I see endless, divine perfection.
Më duhet të shoh çdo pamje që keni të pjesës së pasme të sheshit.I need to see any footage you have of the back part of the plaza.
- Mos të të shoh më.- Do not see you.
Dua të udhëtoj nëpër botë, Madhëria Juaj, dhe të shoh vende, për të cilat ti vetëm ke lexuar.I want to travel the world, Your Majesty and see places you only read about.
Oh, thuaj se mund të shohësh... me dritën e hershme të agimitOh, say can you see by the dawn's early light
S'mund të shohësh çfarë të thonë ato që do të besosh?Don't you see, Renai? You want to believe. Anybody would.
Sa e tmerrshme të shohësh jetën e dikujt që shkatërrohet.Kind of creepy, seeing that lady's life go down in flames.
Është vështirë të shohësh se cfarë po ndodh atje.It's hard to see what's going on in there.
Shko në shtëpi para se ndokush të të shohë.Go home before somebody sees you.
Kthehu, të të shohë në fytyrë!Turn around, let me see your face!
Mezi pres të shoh shikimin në sy të Fabiosit kur të shohë këtë.I can't wait to see the look on Fabious' silly face when he sees this.
Le të shohim sa doli rezultati.Let's see what the score was.
Burra,shkojmë të shohim se çfarë po ndoll jashtë.You men! Go see what's happening!
Do të shihni?You want to see ?
I was just shpreson ju do të shihni gjërat ndryshe.I was just hoping you'd see things differently.
Ne supozojmë ti tregojmë të gjithve humbsve çfarë është jeta në 2002 kështu që ju mund të shihni se sa shumë gjërat kanë ndryshuar.We're supposed to tell all u losers what life is like in 2002 so u can see how much things have changed.
Dhe nëse jeni të vullnetshëm, në të vërtetë ... të shihni me sytë e juaj dhe me zemër ... një imazh mund të ndryshoj jetën.And if you are willing, really... to see with your eyes and your heart... one image can change lives.
Dhe më shumë që të shihni se gjërat më keq janë duke u bërë ... në lidhje me personale, sociale ... dhe mjedisore integritetit.And the more you see it the worse things are becoming... with respect to personal, social... and environmental integrity.
Ju nuk do të shohin 106, ju keni shumë net më shumë si sonte.You won't see 106, you have too many more nights like tonight.
Gjënë e parë që do ta shohin janë incizimet telefonike, të shohin nëse do të ketë ndonjë gjurmë.First thing they're going to look at are the phone records to see if there are any clues.
Që të shohin se a është e mundur që dikush të ngjajë si dikush tjetër?To see if it's possible to make one man look like another?
Dhe atëher të gjithë do të shohin kapitenin Frank Hamer i policisë së Teksasit me bandën Barrou dhe me të gjithë ne kaq shumë miqësor.And then everybody's going to see Captain Frank Hamer of the Texas Rangers with the Barrow Gang and all of us just as friendly as pie.
Ndoshta unë vetëm dëshiroja të shihja çka ai do të bënte, ti e di?Maybe I just wanted to see what he would do, you know?
Doja të shihja nëse thoje të vërtetën.I wanted to see if you're capable of telling the truth.
Nëse do të të bëja të shihjeIf I could make you see
Pra, do të prisje nga kjo teori, që është dhe teoria zyrtare, të shihje një grumbull dyshemesh të palosura njëra mbi tjetrën dhe më pas një bosht kollonash qëndrore që rrijnë vertikalisht.So, you would expect then from that theory, which is the official theory, to see a whole stack of floors piled up on top of each other and then a spindle of core columns standing too.
Nëse mund të shihje vetëvetën.If you could see yourself.
O Zot, po të të shihte mamaja tani!God, if your mother could see you now.
Çdo burrë do të kishte dashur të shihte veten të gëdhendur në bust.Would that every man lived to see his face so marred.
Kenny, do donim të shihnim këtë.Kenny, we'd love to see that.
Do donim të shihnim atë.We'd love to see that.
Por natën, ju nuk mund të shihnit desertin që e rrethonte Las Vegasin.But at night, you couldn`t see the desert that surrounds Las Vegas.
Desha të shihnit këtë.l wanted you to see this.
Ishte koha që ju të rinjtë të shihnitIt's about time you stateside boys got to see
Donit të shihnit Indinë e vërtetë?You wanted to see a bit of real India?
E di sa shumë do të gëzoheshin mami dhe babi po të të shihnin tani ?Can you imagine how excited Mom and Dad would be if they could see you now? Stop.
Ata u deshtë të tërhiqen kah stacionin e policisë. Policët ushtarak nuk do të shihnin se kriminelët që po kalojnë pranë tyre. Kjo ishte një lojë mashtruese.Held everyone until the group leave towards the police station. the military cops wouldn't even see the bums passing by from that place. it was a cheated game.
Policët ushtarak nuk do të shihnin se kriminelët që po kalojnë pranë tyre.The MPs there wouldn't even see the punks pass.
Pasiqë nuk mund të shihte... nuk dëshironte as shënjëtorët të shihnin.Since he couldn't see... he didn't want his statue to see.
Do të dëshiroja të të kem parë ty atëherë.- l would love to have seen you back then.
Na vjen keq, Riley, Unë duhet të kem parë atë gjë.Sorry, Riley, I should have seen that thing.
- Gjeta një djalë brenda... ...që mund të ketë parë diçka, por s'mund të kuptoj asnjë fjalë që thonë.- Got a kid inside... ...who might have seen something, but I can't understand a word they're saying.
- Gjeta një djalë brenda që mund të ketë parë diçka, por s'mund të kuptoj asnjë fjalë që thonë.–Got a kid inside... who might have seen something, but I can't understand a word they're saying.
Perëndia ime, çfarë mund të keni parë atje ju djema.My God, what you boys must have seen over there.
Do të keni parë padyshim një fotografi timen në krahun e një autobusi.(Spanish accent): You have seen my picture on the side of a bus.
Ju duhet të keni parë atë, too, clara, ju keni marrë sy jashtë për të këtu.You must have seen it, too, Clara - you've got eyes out to here!
Jo, them se do të kisha parë atë.No, I think I would have seen it.
- Duhet të kishe parë tim atë.- You should have seen my father.
Duhet të kishe parë Lepurin.You should have seen Bunny.
Duhet të kishe parë fytyrën tënde.- You should have seen your face.
Epo, sikur babai yt të të kishte parë këtë javë, mënyra si ti u kujdese për njerëzit që ai kishte lëndar, mënyra si u mundove të bëje gjënë më të drejtë për ta, unë them se ai do të ishte ndier shumë i nderuar.Well, if your dad could have seen you this week, the way you cared about the people he had hurt, the way you stepped up to try to help them, I'd say he'd be pretty damn honored.
Duhet të kishit parë fytyrën tuaj.You should have seen your faces.
Sa mbrina, duheshte të vij të më marr, të më tregoj dhe do të shihja se ishte diçka që do të na mundësoj të fitojm këtë çështje.Just that when I got here, he would pick me up... ...and show me, and I would see... ...that it was something that would win the whole case.
Jo, them se do të kisha parë atë.No, I think I would have seen it.
Prit pake, BC e di ku je nisur me kete, kjo nuk do te ndodhe.Whoa, hold on a second there, B.C. I see where you're going with this. It's not going to happen.
Dile pake dhe vertetoje vete.Go out and see for yourself.
E kemi parë shumë shpesh këtë.We have so often seen.
-E kam parë.I have seen it.
E kam parë dhe më parë këtë.I've seen this before.
Teorikisht a mundem, duke parë që guvernatori është tërhequr nga pozicioni i tij në revistën e muskujve, a mund ta intervistoj?TheoreticaIly could I, seeing as how the Governor has retired his position at the muscle magazine, could I interview him?
Ne jemi tani duke parë përpjekjet në vendet e shpëtimin të gjithë ... nga konglomerate të vendeve të tjera ... nëpërmjet bankave ndërkombëtare.We are now seeing attempts to bailout whole countries... by conglomerates of other countries... through the International banks.
Unë nuk jam duke parë këtë.I'm not seeing this.
Unë jam duke parë një gjysmë duzinë qelizë kulla në mes të gjashtë dhe shteti.I'm seeing half a dozen cell towers between Sixth and State.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

rrezikoj
risk
skllavëroj
enslave
shikoj
look at
shkëlqej
excel
shkretoj
destroy
shpall
announce
takoj
meet
udhëheq
lead
zbeh
fade
zhvilloj
develop

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'see':

None found.
Learning languages?