Zuhan (to fall) conjugation

Hungarian
88 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
zuhanok
I fall
zuhansz
you fall
zuhan
he/she to fall
zuhanunk
we fall
zuhantok
you all fall
zuhannak
they fall
Past indefinite tense
zuhantam
I fell
zuhantál
you fell
zuhant
he/she fell
zuhantunk
we fell
zuhantatok
you all fell
zuhantak
they fell
Conditional present indefinite tense
zuhannék
I would fall
zuhannál
you would fall
zuhanna
he/she would fall
zuhannánk
we would fall
zuhannátok
you all would fall
zuhannának
they would fall
Conditional past indefinite tense
zuhantam volna
I would have fallen
zuhantál volna
you would have fallen
zuhant volna
he/she would have fallen
zuhantunk volna
we would have fallen
zuhantatok volna
you all would have fallen
zuhantak volna
they would have fallen
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok zuhanni
I will fall
fogsz zuhanni
you will fall
fog zuhanni
he/she will fall
fogunk zuhanni
we will fall
fogtok zuhanni
you all will fall
fognak zuhanni
they will fall
Subjunctive present indefinite tense
zuhanjak
(if/so that) I fall
zuhanj
(if/so that) you fall
zuhanjon
(if/so that) he/she fall
zuhanjunk
(if/so that) we fall
zuhanjatok
(if/so that) you all fall
zuhanjanak
(if/so that) they fall
Conjugated infinitives
zuhannom
I to fall
zuhannod
you to fall
zuhannia
he/she to fall
zuhannunk
we to fall
zuhannotok
you all to fall
zuhanniuk
they to fall

Examples of zuhan

Example in HungarianTranslation in English
- A majma le fog zuhanni!Your monkey's going to fall quick!
- Nagyot lehet onnan zuhanni. - Igen.It is a very long way to fall from up there.
A turbólift zuhanni kezdett... Gyorsabban, és gyorsabban!The turbolift started to fall faster and faster...
A vérnyomása zuhanni kezdett és minden erőfeszítésünk ellenére a szíve feladta és nem tudtuk már visszahozni.Her blood pressure started to fall... and inspite of our best efforts her heart failed and we couldn't bring her back.
A vérnyomása zuhanni kezdett, és minden erőfeszítésünk ellenére sem... tudtuk újraéleszteni.Her blood pressure started to fall, and inspite of our best efforts, we couldn't bring her back up.
"Elvesztettem a hitet, És a mélységbe zuhanok le Halál és Kétségbeesés""I lost faith, And falling into abyss Death and Despair"
"Mamma, zuhanok.""Mamma, I am falling."
"Rémálmaim vannak, hogy zuhanok, vagy hogy Afrikában majmokkal élek."I have bad dreams like I'm falling or I live in africa with the monkeys.
# Tudom, nem üthetnek, míg zuhanok lefelé.♪ I know that they can't knock me down As long as I keep falling
* De én zuhanok. *♪ But I'm falling down ♪
* Kellesz nekem, gyere, add meg a hangot, ha úgy érzed, zuhansz *♪ I need you, darling ♪ ♪ Come on, set the tone ♪ ♪ If you feel you're falling ♪
- Csak ha nem részegen zuhansz le róla.Not when you're falling down it drunk.
- Ha zuhansz, elkaplak...Me or Jody? ♪ If you fall I will catch you ♪
- Ha álmodban zuhansz...- If you fall in a dream--
- Behunyja a szemét, ha valami nem tökéletes, és vakon zuhan a semmibe?You shut your eyes to everything that isn't perfect... you're just asking to fall into a hole.
A civilizáció a pokolba zuhan.Civilisation's about to fall into hell.
A légnyomás tovább zuhan, az időjárási viszonyok már egy monszunra emlékeztetnek.The barometric pressure is continuing to fall. We're looking at monsoon conditions out there.
Azonnal meghal, de tovább zuhan, és 5 emelettel lejjebb beleesik az ablaktisztítók nemrég kifeszített védőhálójába, ami megmentené az életét, ha nem volna addigra egy lyuk a hasán.He is killed instantly, but continues to fall... only to find, five stories below... a safety net installed three days prior... for a set of window washers that would've broken his fall... and saved his life--if not for the hole in his stomach.
Ötven százalékos energiacsökkenést jelentettek a gépteremből, és tovább zuhan!Engineering reports a 15% drop in power, continuing to fall.
A 20. helyig jutottunk, és most zuhanunk.We came on the charts at 20, and we're falling.
A kötél megrándul, a kinetikus energia fontonként és méterenként nő, egy roppanás és zuhanunk a halálba.The rope jerks, pounds-feet of kinetic energy increases and snap - we fall to our deaths.
Bruce miért zuhanunk le?Bruce why do we fall?
Bruce, miért zuhanunk le?Bruce. Why do we fall?
Csak megbotlottunk, de még nem zuhanunk.It's a stumble, not a fall.
Azt mondtad, hogy zuhantok.You said that you were falling.
Éjjel éjszakai szemüveggel fogtok ugrani, öt percen át zuhantok, mielőtt meghúznátok a zsinórt.You will drop at night with N.V.G.'s... fall five minutes before you pull your cord.
És ha zuhantok, mint LuciferAnd if you fall as Lucifer fell
És ha én elbukom, ti mind utánam zuhantok.You know very well if I fall, you'll all come tumbling down after me.
" Mint Wichitai vízesések, zuhannak alá a Wichitai őszön. ""As Wichita falls, so falls Wichita Falls. "
"zuhannak alá a Wichitai őszön ""so falls Wichita Falls. "
"És a hegyek, a tengerbe zuhannak,"and the mountains fall into the heart of the sea,
A Graystone vállalat részvényei folyamatosan zuhannak- Graystone stock has been in a freefall
A Naprendszerünkben minden, a Föld, a Hold, a többi bolygó, az üstökösök, az aszteroidák, folyamatosan zuhannak a Nap körül.Everything in our solar system the Earth, the moon, the other planets, comets, asteroids all of them are falling around the sun.
"Szerelembe zuhantam!"I fell in love.
30 lábnyit zuhantam.I fell 30 feet.
A földre zuhantam.l fell to the ground.
Amikor ma este a földre zuhantam, akkor nagyon megijedtem.When I fell to the floor tonight I was so scared. I was so terrified.
Azt hittem, a tűzriasztó, de azután... A sorban előttem álló hirtelen elájult, majd én is a földre zuhantam.I thought it was a fire alarm, and then the... person in front of me in line doubled over, and then I just fell to the floor.
- 15 métert zuhantál.- You fell 50 feet.
- 3 emeletnyit zuhantál.You fell three stories. Aah.
30 métert zuhantál.You fell over 100 feet.
Amikor átrepültél a télbe, ezért zuhantál le.When you flew to Winter, that's why you fell.
Azért, mert a fejemre zuhantál.I felt it 'cause you fell on my head.
"Mert látám a Sátánt, ahogy villámlásként zuhant le a mennybőI."For I beheld Satan, and he fell from heaven... like lightning!
- A folyóba zuhant, utána dobtam a fegyverét.He fell in the river, I threw the gun in after him.
- A sínre zuhant valaki!- Somebody fell on the track.
- Egy festő 6 métert zuhant egy Volvóra.- A painter fell 20 feet onto a Volvo.
- Este, mikor a tető Adellára zuhant.-The night the roof fell in on Agella.
- Csupán álomba zuhantunk.We only fell asleep.
A földre zuhantunk.And we fell onto the floor.
A padlóra zuhantunk, aztán megszerezte.We... we fell to the floor and then he grabbed it.
A tóba zuhantunk.We fell into the lake.
Annyi ideig és olyan gyorsan zuhantunk, hogy porrá váltunk.We fell so far and so fast, we were rendered into dust.
Ti csak megbotlottatok és az ágyba zuhantatok?- Don't know? Tripped and fell into bed?
10 mérföld magasból zuhantak le.Ten miles up, they fell out of the sky.
A csókolózó törés pedig, a fejük összeütődött, amikor a hálóba zuhantak.And the kissing fracture, their heads snapped together when they fell into the net.
A halászok érthetetlenül állnak a dolog előtt több száz döglött hal... több mint 5,000 feketerigó tömegesen zuhantak holtan alá egy mérföldes területen...Fishery staff are baffled at what caused these hundreds of dead fish... Up to 5,000 blackbirds fell within a one-mile area...
A kimerültségtől álomba zuhantak.They only fell asleep because they were exhausted.
A lányok mentek előre, de fejjel lefelé a vízbe zuhantak, mely elnyelte őket.My daughters went first, but they fell headfirst into the water and were dragged under.
Bárcsak az én szobámra is zuhanna egy repülőgép-hajtómű!I wish a jet engine would fall on my room.
Hogy zuhanjak a karjaidba, és elrebegjem: "Minden megbocsájtva."?You want me to fall in your arms and say, "All is forgiven"?
Nem, azt mondom, hogy rádugrok, hogy ne zuhanjak akkorát.No, I'm saying I need to jump on you to break my fall.
"Isenem, Simon, csak most le ne zuhanj""For god's sake, Simon, don't fall here, for god's sake, don't fall here"
- Ne zuhanj ki ablakon.- No falling out of windows.
De ne zuhanj le a csökkenő kabin nyomás miatt se.Or lose cabin pressure and fall out of the sky.
Fojtsanak meg a nyakláncok, és zuhanj az egyik tribün elé!And may you strangle on beads and fall down in front of a Blaine Kern tractor.
Hagytam, hogy zuhanj egyet.I let you take the fall.
Dresdennek hozzá kellett nyomnia a kezeit, és a lábait, hogy le ne zuhanjon.Dresden had to press his hands and feet to the side to keep from falling.
Egy multiplanetáris haderő fennhatóságával vagyunk itt, amely nem nézheti tovább, hogy az egyik legnagyobb szövetségese sötétségbe és kétségbeesésbe zuhanjon.We are here on the authority of a multiplanetary force... that can no longer stand by and watch one of their greatest allies... falling into darkness and despair.
Engedjétek el a láncokat, hadd zuhanjon le!Loose the chains and let it fall!
Engedte, hogy zuhanjon.William ellis let you fall.
Hogy a halálba zuhanjon?And let her fall to her death?
Győzzük le a kísértést, ne zuhanjunk vissza abba a részrehajlásba, kicsinyességbe és éretlenségbe, ami oly sokáig mérgezte a politikánkat.Let's resist the temptation to fall back on the same partisanship and pettiness and immaturity that has poisoned our politics for so long.
Hogy zuhanjunk 30 métert egy félig felépített felhőkarcolóban?To fall a hundred feet through a half-constructed skyscraper?
Néha azon gondolkodom, mi tart minket vissza, hogy ne zuhanjunk keresztül a Földön a világ másik oldalára.Sometimes I wonder what keeps us from falling straight through the Earth to the other side of the world.
- Azt akarjuk, hogy zuhanjanak a részvényei, igaz?We want his stock price to keep falling, right?
Elég volt a kisujjamat nyújtanom nekik, hogy a karomba zuhanjanak.It was enough for me to crook my little finger to have them fall into my arms
Ideje zuhannom!It's time for me to fall!
Ideje zuhannom.It's time for me to fall.
- Milyen mélyre kell zuhannod mielőtt észreveszed, hogy az eddigi életed elpusztít?How far do you need to fall before you realize that your behavior... is an attempt to destroy yourself?
Az egésznek a Földközi tengerbe kellett volna zuhannia De egy pár alkatrész a nyugati parton landolt. Többek között egy nulla G-s WC.It was supposed to fall in the Pacific, but a few pieces got to the West Coast, including the seat of a 0-G toilet.
De mivel továbbra is minimum 60 métert kellett zuhannia...But since it still had to fall a minimum of 60 meters...
Lelának és Tannernek kellett volna egymás karjába zuhannia, és szerelembe esni, majd elválasztják őket a háborúval.Lela and Tanner were supposed to fall into each other's arms, find love, and then are pulled apart by a turf war.
"Megöllek!" Aztán hallotta a zuhanó test hangját és látta, ahogy a kisfiú elmenekül.And a falling body and he saw the boy run away, right?
- Egy zuhanó test?- A falling body?
- Miért vagyunk egy zuhanó tankban?- Why are we in a falling tank?
124 mérföld óránként a végsebessége egy zuhanó embernek.124 miles per hour is terminal velocity for a falling human
A te BuzzFeed-cikkedet meg begyömöszölik egy álomba zuhanó macska animált GIF-je, és az Érdekességek a Doktor Szösziből közé.Your BuzzFeed article will be crammed between an animated GIF of a cat falling asleep and a list of fun facts about Legally Blonde.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

rohan
rush
suhan
swoosh
zuhog
pour

Similar but longer

lezuhan
fall

Random

agyonvág
strike someone to death
üdvözül
be saved
visít
shriek
visszatér
return
vitorlázik
sail
vízisíel
water ski
zajlik
take place
zúg
rumble
zuhanyozik
shower oneself
zsugorít
shrink

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'fall':

None found.
Learning languages?