Kristi (to fall down) conjugation

Lithuanian
82 examples
This verb takes on the case: kur?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
krentu
I fall down
krenti
you fall down
krenta
he/she falls down
krentame
we fall down
krentate
you all fall down
krenta
they fall down
Past tense
kritau
I fell down
kritai
you fell down
krito
he/she fell down
kritome
we fell down
kritote
you all fell down
krito
they fell down
Past freq. tense
krisdavau
I used to fall down
krisdavai
you fall down
krisdavo
he/she used to fall down
krisdavome
we used to fall down
krisdavote
you all used to fall down
krisdavo
they used to fall down
Future tense
krisiu
I will fall down
krisi
you will fall down
kris
he/she will fall down
krisime
we will fall down
krisite
you all will fall down
kris
they will fall down
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
krisčiau
I would fall down
kristum
you would fall down
kristų
he/she would fall down
kristume
we would fall down
kristute
you all would fall down
kristų
they would fall down
Imperative mood
-
krisk
you fall down
-
-
kriskite
you all fall down
-

Examples of kristi

Example in LithuanianTranslation in English
Po to adata turėtų nukristi.He must dip the needle each time.
Jeigu sutiksiu skristi.If I go.
Už 1 9 minučių, ši vieta bus garų laukas. - Neleisk jam išskristi.- Hicks, don't let him leave.
Norėjau paimti arklį, bet nenukristi.My idea was to take the horse, not fall down,
- Krentu.- Don't let go!
Sapnuoju košmarus, kad krentu.I wake up scared.
po velnių, aš iškrentu.Damn, I'm out.
Aš krentu 10000 pėdų greičiu.I'm reading 10,000 feet at terminal.
Tu iškrenti, Deni. Jis iškrenta?You've been red-flagged.
- Tai tu iš tikrųjų iškrenti...- Okay, you actually get dropped...
Tu iškrenti.- You're off the team.
Na, tu tik giliau ir giliau krenti į ""žydrumo"" bedugnę.Well, you're only digging that fagala hole deeper and deeper.
Jis iskrenta. Mes ji surasime.He sticks out like a sore thumb.
Štai ji ir krenta.Here he comes.
Krenta juosta.- We've got a lunch box here.
- Temperatūra krenta.- Complete failure in the stators!
Mes juk neskęstame, mes krentame žemyn!We're not sinking. We're crashing!
"Mes krentame", "mes krentame"."We're going down!
O kodėl mes krentame?And why do we fall?
Kodėl mes krentame, pone?Why do we fall, sir?
Jis sakė, kad senasis Selis matė mane "Elmose" ar kažkur kitur ir aš jam kritau į akį.He said dear old Sally had seen me at Elmo's or somewhere and had admired me à la distance.
Aš iššokau mano broliai ir smarkiai kritau.I jumped, O my brothers and I fell hard.
Beveik nukritau.I almost fell.
Manai, pats nukritau?You think I fell?
Gal tu nukritai?Are you crazy?
Turiu galvoje, jo ketinimai Arabijoje apskritai.l mean, his intentions in Arabia altogether.
Ir apskritai... tai neetiška.And besides... it isn't ethical.
Pameni Tolstojų? Jo kančias dėl to, kad neįmanoma mylėti žmonijos apskritai.Remember Tolstoy's suffering about the impossibility of loving the humankind in general?
Gal iškrito?- Might have dropped it.
Spaudimas nukrito.Pressure drop.
Mačiau kaip jie nukrito.I saw them go down.
Kai kurie nukrito.Some of those guys are down.
Tai, kai mes nukritome, jūs jau buvote čia.So when we crashed, you were already here?
Kai nukritome, jūsų dukrai ėjo aštuntas nėštumo mėnuo... ir tai ji pagimdė saloje, o ne aš.When we crashed, your daughter was eight months pregnant. She's the one who gave birth on the island, not me.
Deja, ties pirmuoju posūkiu prisilietėme vienas prie kito 27-AIRTONAS SENA BRAZILIJA bandydami užimti pirmąją poziciją, ir abu iškritome.Well, unfortunately, we touched in the first corner when we were fighting for the lead, and we both went off.
Mes čia nukritome,I... We--we crashed here,
Kada jūs nukritote?When did you crash?
Kodėl jūs nukritote?Did the ? oor fall in?
Ne į tą laivą nukritote.Well, didn't you just pick the wrong ship, eh?
Tauresniais laikais kai riteris nuvildavo savo karaliu jis krisdavo ant savo kardo.In more noble times when a knight failed his king he fell on his sword.
Kambariai sušildavo vien nuo jo buvimo, leitaus lašai krisdavo tiesiai, laikrodžiai pradėdavo vėluoti, ir visi garsai suskambėdavo garsiau...Rooms seemed hotter when he was in them. Rains fell straighter. Clocks slowed.
Ji sukdavo jį sapne ir jis niekada nenukrisdavo.She would spin it in the dream and it would never topple.
Jis kiekvieną ketvirtadienį atskrisdavo, kol jo žmona būdavo knygų klube.He'd fly up every Thursday during his wife's book club.
Padėk, aš nukrisiu!Help! I'm falling down.
Ir aš daugiau neskrisiu... niekur...If I believed I could fly Why, I'd fly To infinity and beyond!
Reiškia, aš skrisiu... Begalybe neriba!Will go sailing
Aš neskrisiu.That's too many.
Ne, Boni, negalima. Jei nukrisi, neverk ir nekaltink manęs!Where is my mother goin' away to?
Kitą kartą, kai pavėluosi į susitikimą su manimi, bėgsi ratus tol, kol nukrisi. Supratai mane?The next time you're late for a meeting with me, you'll be doing laps until you drop.
Bet į kosmosą neskrisi, jeigu susituoksi su striptizo šokėja.Man, you're never gonna get to fly the space shuttle if you marry a stripper.
Tu neskrisi. Tu ne pilotas, ir ne prekeivis.You're not a pilot, not a distributor.
Nukris, jei tu to panorėsi, brangioji.What's the matter, honey? Did you call somebody, child?
Kris ugnis iš dangaus – visus jus sudegins.A fire will fall down from heavens and will scorch you all!
Dar nors vienas nukris, nušausiu!Next one drops out, I shoot him!
Jei antrininkas nukris, visi įtars.Only the late lord could ride it.
Galbūt, rytoj mes juo skrisime.Perhaps tomorrow we'll be on the plane.
Jei mes ten skrisime, sukelsime betvarkę, visa sutartis subyrės.If we fly in there we create a shitstorm, and the whole treaty will collapse.
Vėliau šiąnakt, mes krisime pašėlusiai į lovą.Later on tonight, we're gonna fall madly in bed.
Kiek laiko skrisime?How long's the flight anyway, do you know?
Jūs skrisite.You will be on it.
Kur šįvakar skrisite?Where are you flying to tonight?
Ir tikėkimės, kad kai iš čia pagaliau išskrisite, mes vėl galėsime bandyti pasaulį padaryti geresniu.And let's just hope that when you sign off on this place, we can all get back to making the world a better place.
Jūs visi krisite prie mano kojų.You will all fall before me.
- Tu taip sakei, nes nori, kad skrisčiau.-You're saying this only to make me go.
Kortni, atsigulk, kad minkštai nukrisčiau.Courtney, break my fall with your body. Ow!
Ir kai reklamuoji filmą visame pasaulyje, aš būnu šalia tavęs, tiksliau už tavęs, be paliovos šypsausi spaudai, nors ir tuoj nukrisčiau, bei būnu maloninga žmonėms, kurie manęs nė nemato arba nustumia mane į šalį, nes jie matoAnd when you're out promoting this film around the world... I will be there beside or, rather, slightly behind you... smiling endlessly for the press, even though I'm ready to drop. And being gracious to people who look through me as if I were invisible... or elbow me aside, because all they can see... is the great and glorious genius, Alfred Hitchcock.
Labai norėjau, kad tu greičiau atskristum, Krisai.l really hoped you'd get here in time.
Jei permetume tave per sieną, kažin, kiek laiko kristum.If we threw you over The Wall, I wonder how long it would take you to hit.
Jis pastatė milžinišką sumą, kad tu kristum, o dabar jis pyktį išlies ant manęs, nes žino, kad aš esu tas šmikis, kuris viską čia suorganizavo.He was betting' on you big time to take the dive! And he's gonna take it out on me, too! 'Cause he knows I'm the schmuck that set this whole thing up.
Išskristum. Mano lėktuvas tavo paslaugoms.And my lawyers are much stronger.
Judas pardavė Kristų, o, prisimink, kas nupirko?Judas had sold Christ out. But do you remember who bought Him?
Panašiai kaip Jėzų Kristų.Just like Jesus Christ.
Apie 980 m. prieš Kristų Egipto faraonas Šišakas užėmė Jeruzalę, ir gal pasiėmė Skrynią į Taniso miestą ir paslėpė ją slaptoje koplyčioje, vadinamoje Sielų šuliniu.However, an Egyptian pharaoh... -Shishak. -Yes.
Dievas laimina Jėzų Kristų.God bless Jesus Christ.
Kaip "Boružéle, skrisk, skrisk."As in "Ladybug, ladybug, fly away home. "
Skrisk, mano gražute!Fly, my pretty one!
Skrisk!Fly!
Skrisk.You're free.
Pone Kim, skriskite.Mr. Kim, you should go.
Džekai... 49 technike, lėtai įskriskite.Jack... Tech-49, enter at headway speed.
Skriskite!Fly!
- Skriskite!- Fly!

More Lithuanian verbs

Related

iškristi
fall out
nukristi
fall
parkristi
fall

Similar

bristi
wade through
geisti
desire
kaisti
heat up
karsti
become bitter
keisti
change
keistis
change
kirsti
cut
kirstis
intersect
klysti
be wrong
knisti
root
knistis
delve
krauti
load
krautis
load
krešti
clot
krieti
straighten
krikti
break up
krimsti
chomp
krypti
polarize
krušti
fuck
kuisti
rummage
leisti
let
leistis
land
plisti
spread
spisti
surround
švisti
lighten
teisti
judge
veisti
breed
veistis
breed
žaisti
play
žeisti
wound

Similar but longer

iškristi
fall out
krimsti
chomp
nukristi
fall
skristi
fly

Random

apsispręsti
decide
lesinti
feed (birds)
nuskandinti
sink
pauostyti
smell
sapnuoti
dream
saugotis
watch out
semti
scoop
sugaišti
waste time
šerkšnyti
rime
trokšti
desire

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'fall down':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In