Lede (to lead) conjugation

Norwegian
25 examples
This verb can also mean the following: guide

Conjugation of lede

Jeg
Bokmål present tense
leder
I lead
Bokmål past tense
leda
I leaded
Bokmål future tense
vil lede
I will lead
Bokmål conditional tense
ville lede
I would lead
Jeg
Bokmål imperative tense
led
I lead
Bokmål present perfect tense
har leda
I have leaded
Bokmål past perfect tense
hadde leda
I had leaded
Bokmål future perfect tense
vil ha leda
I will have leaded
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha leda
I would have leaded

Examples of lede

Example in NorwegianTranslation in English
Det er å lede vitnet!That's leading the witness!
Hvordan kan De tillate Deres mann å lede denne...slaveauksjonen?Gentlemen, if you wish to lead the opening reel with the lady of your choice you must bid for her.
Det viser at jeg er mann for å lede mine menn folk rett i dødens gap.But it proves that I am competent to lead my men, into the very jaws of death.
De løslot deg for å lede dem til meg.They freed you, so that you'd lead them to me.
Via Samuel valgte han deg til å lede hans folk.Through Samuel, he chose you to lead his people.
Det er å lede vitnet!That's leading the witness!
Hvordan kan De tillate Deres mann å lede denne...slaveauksjonen?Gentlemen, if you wish to lead the opening reel with the lady of your choice you must bid for her.
Det viser at jeg er mann for å lede mine menn folk rett i dødens gap.But it proves that I am competent to lead my men, into the very jaws of death.
Du må komme tilbake og lede oss.You gotta come back, and lead us.
Jeg vil aldri la deg lede folket mitt.l will never let you lead my people.
Jeg forstår ikke hvorfor du ville velge en vei som leder til slik en død.I don't understand why you should choose a road that leads to such a death.
Underlig instinkt, som leder elefantene til ett sted for å dø.Strange instinct that leads elephants to one spot to die.
Med en leder.With a leader.
En veldig mektig leder også, med makt over liv og død i hele jungelen.A very capable leader, too, with power of life and death over the entire jungle.
Sir Guy leder den andre avdelingen, der skattevogna er.- Do you see Sir Guy? - He's leading the second. The treasure wagon is with him.
Ta en sadel, eller noe annet, og led patruljen vekk.Take a saddle, or anything to lead the posse away.
Mango, led krigerne, slik at leopardgudens vilje skjer fyllest.Mongo, lead the warriors and may the leopard god's will be fulfilled.
Fortsett med den oppriktige omsorgen for oss og led oss på riktig vei.Continue good and sincere concern for us and lead us in right road.
Men led meg ikke inn i fristelse.But lead me not into temptation.
Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.And lead us not in to temptation, but deliver us from evil.
Louis Hefner, en av byens ledende handelsmenn nå, antar jeg.Louis Hefner, one of the town's leading merchants now, I gather. - Hello, Yance.
Jeg har aldri glemt den flommen av utklipp som kom fra hele lendet. Og de kalte ham nasjonens ledende redaktør.I'll never forget the flood of clippings... that came in from all over the country... and they called him the nation's leading editor.
Var en av de ledende kriminaladvokatene før jeg ble fratatt bevillingen.Used to be one of the leading criminal attorneys before I was disbarred.
Jeg er meget stolt over å være her i dag, og betrakter det som en stor ære, å introdusere vår ledende bankmann til dere, Mr Walcott.I am proud indeed to be here today, and I consider it a great honour to introduce to you our leading banker, Mr Walcott.
Professor Simpson, var ledende hydraulikkekspert.Professor Simson, our leading expert in hydraulics. Your Majesty.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bade
bathe
bede
ask
elde
age
ende
end
fade
fade
føde
give birth
lade
charge
lage
make
lege
heal
leie
rent
leke
play
lene
lean
lesa
read
lese
read
lete
look

Similar but longer

avlede
divert
glede
look forward to
klede
dress

Random

konsolidere
consolidate
kristne
christianise
krystallisere
crystallise
la
let
lade
charge
lappe
patch
le
do
ledsage
accompany
lene
lean
live
live

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'lead':

None found.
Learning languages?