Leiden (to lead) conjugation

Dutch
26 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
leid
I lead
leidt
you lead
leidt
he/she/it leads
leiden
we lead
leiden
you all lead
leiden
they lead
Present perfect tense
heb geleid
I have leaded
hebt geleid
you have leaded
heeft geleid
he/she/it has leaded
hebben geleid
we have leaded
hebben geleid
you all have leaded
hebben geleid
they have leaded
Past tense
leidde
I leaded
leidde
you leaded
leidde
he/she/it leaded
leidden
we leaded
leidden
you all leaded
leidden
they leaded
Future tense
zal leiden
I will lead
zult leiden
you will lead
zal leiden
he/she/it will lead
zullen leiden
we will lead
zullen leiden
you all will lead
zullen leiden
they will lead
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou leiden
I would lead
zou leiden
you would lead
zou leiden
he/she/it would lead
zouden leiden
we would lead
zouden leiden
you all would lead
zouden leiden
they would lead
Subjunctive mood
leide
I lead
leide
you lead
leide
he/she/it lead
leide
we lead
leide
you all lead
leide
they lead
Past perfect tense
had geleid
I had leaded
had geleid
you had leaded
had geleid
he/she/it had leaded
hadden geleid
we had leaded
hadden geleid
you all had leaded
hadden geleid
they had leaded
Future perf.
zal geleid hebben
I will have leaded
zal geleid hebben
you will have leaded
zal geleid hebben
he/she/it will have leaded
zullen geleid hebben
we will have leaded
zullen geleid hebben
you all will have leaded
zullen geleid hebben
they will have leaded
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geleid hebben
I would have leaded
zou geleid hebben
you would have leaded
zou geleid hebben
he/she/it would have leaded
zouden geleid hebben
we would have leaded
zouden geleid hebben
you all would have leaded
zouden geleid hebben
they would have leaded
Du
Ihr
Imperative mood
leid
lead
leidt
lead

Examples of leiden

Example in DutchTranslation in English
" En laat ze de weg leiden "# And let them lead the way #
" voor de eer aan mij verleend, waardoor ik deze divisie kon leiden als Deputy Chief... ""for the honor you bestowed on me, allowing me to lead this division as Deputy Chief..."
"'Waarschuwingen niet in acht nemen kan leiden tot verwonding of dood."'Uh, "Failure to heed these warnings can lead to serious injury or death."
"...die hem naar de Mossige Rots zou leiden aan de andere kant van de berg..." "...waar de ingang naar Neverwas lag."leading him to the rock on the other side of the mountain that was the entrance to Neverwas.
"Alle wegen leiden naar Rome." gelul."All roads lead to Rome." my eye.
"...en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade...""And lead us not into temptation but deliver us from the evil one.
"Danny leid de gasten naar een andere kamer vol geesten.""Danny leads guests into another haunted room."
"En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.""And lead us not into temptation, "but deliver us from evil.
"bekoring in niet ons leid en...""Our Father who art in heaven... "but temptation into not us lead.
"en leid ons naar Uw koninkrijk"and, by your grace, lead us to your kingdom,
"Als het vloed is "leidt dat tot geluk"Which, taken at the flood, leads on to fortune...
"Blijkbaar hoefde ze enkel maar over te steken en te.. "wandelen naar de trap die leidt naar het uitbetalingskantoor. "en het gebouw in te gaan.Apparently, the strangers merely crossed the yard, loitered near the stairway that leads to the cashier's office, and then entered the building, taking their own sweet time in the move.
"De grote massa leidt een leven van rustige wanhoop.""The mass of men lead lives of quiet desperation. "
"De weg die leidt van de hel naar het licht is vol gevaren.""Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light."
"Een heer wenst elke aanwijzing die leidt naar de vondst.""A gentleman desires any reports leading to its recovery."
Je pleitte voor mij en ik leidde de haven clan en belande in de bak voor vijf jaar.You pleaded with me so I led the harbor clan and ended up doing five years.
"Hij leide me langs rustige wateren."He leadeth me beside the still waters.
"Hij leide mij op het rechte pad omwille van zijn naam. ""He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake."
- Op deze foto staat ze met onze leideHere is Miss Ellen and our leader.
Het was een smalle weg die naar het paradijs leideThere is a narrow road that leads to Heaven's land.
Maar toen dacht ik over hoe zij hun leven leide vóór de val.But then I thought about them leading their lives before the fall.
"C", leidend tot een serieuze verplichting."C", leading to a serious commitment?
'Deze vreemdelingen terugvallend in losbandigheid en ontaarde levens leidend.'Morton's followers. "Debauched aliens and atheists falling into great licentiousness and leading degenerate lives. "
'Het verschiet werd versperd door een zwarte bank van wolken en het vredige vaarwater', 'leidend naar de uiteindes van de aarde en stroomde somber onder' 'een bewolkte hemel, het leek te leiden naar een enorm hart van duisternis.'"The offing was barred by a black bank of clouds and the tranquil waterway", leading to the uttermost ends of the earth flowed somber under "an overcast sky, seemed to lead into the heart of an immense darkness."
- Nee, maar je toon is leidend.- No, but your tone is leading.
..leidend.- Honest? ...leading.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

beiden
do
duiden
interpret
landen
land
leasen
lease
leggen
put
lekken
leak
lellen
do
lengen
lengthen
lensen
do
lenzen
empty
leppen
sip
lernen
do
lessen
quench
letten
watch
leunen
lean

Similar but longer

afleiden
distract
geleiden
conduct
inleiden
pickle
omleiden
reroute
opleiden
train

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'lead':

None found.
Learning languages?