Vadovauti (to lead) conjugation

Lithuanian
23 examples
This verb takes on the case: kam?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
vadovauju
I lead
vadovauji
you lead
vadovauja
he/she leads
vadovaujame
we lead
vadovaujate
you all lead
vadovauja
they lead
Past tense
vadovavau
I leaded
vadovavai
you leaded
vadovavo
he/she leaded
vadovavome
we leaded
vadovavote
you all leaded
vadovavo
they leaded
Past freq. tense
vadovaudavau
I used to lead
vadovaudavai
you lead
vadovaudavo
he/she used to lead
vadovaudavome
we used to lead
vadovaudavote
you all used to lead
vadovaudavo
they used to lead
Future tense
vadovausiu
I will lead
vadovausi
you will lead
vadovaus
he/she will lead
vadovausime
we will lead
vadovausite
you all will lead
vadovaus
they will lead
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
vadovaučiau
I would lead
vadovautum
you would lead
vadovautų
he/she would lead
vadovautume
we would lead
vadovautute
you all would lead
vadovautų
they would lead
Imperative mood
-
vadovauk
you lead
-
-
vadovaukite
you all lead
-

Examples of vadovauti

Example in LithuanianTranslation in English
Kai tokie kiti suinteresuotieji subjektai paskiriami atsakingais už vadovavimą kriterijų rengimo procedūrai, jie turi įrodyti, kad yra įgiję su konkrečiu produktu susijusių žinių ir pajėgtų nešališkai vadovauti procesui laikydamiesi šio reglamento tikslų.Where such other stakeholders are put in charge of leading the development of criteria, they must demonstrate expertise in the product area, as well as the ability to lead the process with neutrality and in line with the aims of this Regulation.
ES ATLPS audito vadovas privalo atitikti ES ATLPS auditoriui keliamus kompetencijos reikalavimus ir turi būti įrodęs, kad yra kompetentingas vadovauti patikros grupei ir būti atsakingas už patikros veiklą pagal šį reglamentą.An EU ETS lead auditor shall meet the competence requirements for an EU ETS auditor and shall have demonstrated competence to lead a verification team and to be responsible for carrying out the verification activities in accordance with this Regulation.
Vyriausiasis vertintojas turi atitikti 1 dalyje nurodytus kompetencijos reikalavimus, turi būti įrodęs, kad yra kompetentingas vadovauti vertinimo grupei ir būti atsakingas už vertinimą pagal šį reglamentą.A lead assessor shall meet the competence requirements referred to in paragraph 1, have demonstrated competence to lead an assessment team and be responsible for carrying out an assessment in accordance with this Regulation.
Šiuo tikslu Sąjunga turėtų stengtis vadovauti regioninių ir tarptautinių organizacijų veiklos rezultatų gerinimo procesui, kad jos galėtų geriau išsaugoti ir valdyti jų kompetencijai priklausančius gyvuosius jūrų išteklius, be kita ko, kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba.To this end, the Union should seek to lead the process of strengthening the performance of regional and international organisations in order to better enable them to conserve and manage marine living resources under their purview, including combating illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
Sąjunga stengiasi vadovauti RŽVO veiklos rezultatų gerinimo procesui, kad jos galėtų geriau išsaugoti ir valdyti jų kompetencijai priklausančius gyvuosius jūrų išteklius.The Union shall seek to lead the process of strengthening the performance of RFMOs so as to better enable them to conserve and manage marine living resources under their purview.
Aš vadovauju teroristinei organizacijai, kuri atsakinga už mieste vykdomus vandalizmo ir smurto protrūkius.I am the leader of a terrorist organisation responsible for numerous acts of vandalism and assault all over this city.
Ir būtent todėl misijai vadovauju pats.That's why I'm leading the mission myself.
Agente, leiskit priminti, kad aš vadovauju komandai.Agent Sherman, may I remind you that I AM the leader of this team!
Ne, tai viešas susidorojimas, kuriam tu, Bilai, vadovauji.No, it's a public execution, and you'll be leading it, Bill.
Antrąjį 112 mln. eurų kreditą bendrovei „MobilCom AG“ ir „MobilCom Holding GmbH“ suteikė bankų „Deutsche Bank AG“, „Dresdner Bank AG“, „Landesbank Schleswig-Holstein“ ir KfW konsorciumas, kuriam vadovavo KfW, o garantiją suteikė Vokietija ir Šlezvigo-Holšteino federacinė žemė.The second guarantee, for the EUR 112 million loan granted to MobilCom AG and MobilCom Holding GmbH by the consortium of banks consisting of Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, KfW and Landesbank Schleswig-Holstein, with KfW as lead bank, was assumed by the Federal Government and the Land of Schleswig‐Holstein together.
Kartu su šiais nepriklausomais patarėjais, KEB, kuris vadovavo KFIT kaip pagrindinis kreditorius, iki 2002 m. lapkričio mėn. kruopščiai nagrinėjo Hynix.Together with these external advisors, KEB, which was the head of the CFIC as lead creditor, performed due diligence on Hynix until November 2002.
Kita informacija: a) dabartinė buvimo vieta – Kibuja, Šiaurės Kivu, Kongo Demokratinė Respublika, b) kita buvimo vieta – Aru, Kongo Demokratinė Respublika. c) daugelio šaltinių, įskaitant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupę, duomenimis, Gaston Iyamuremye yra FLDR pirmininko antrasis pavaduotojas ir laikomas vienu iš pagrindinių FLDR karinės ir politinės vadovybės narių, d) iki 2009 m. gruodžio mėn. Gaston Iyamuremye vadovavo Ignace Murwanashyaka’os (FDLR pirmininkas) tarnybai Kibujoje, KDR.According to multiple sources, including the UNSC DRC Sanctions Committee’s Group of Experts, Gaston Iyamuremye is the second vice president of the FDLR and is considered a core member of the FDLR military and political leadership (d) Gaston Iyamuremye ran Ignace Murwanashyaka’s (President of the FDLR) office in Kibua, DRC until December 2009.
JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupė pranešė, kad Jamil Mukulu vadovavo ir teikė materialinę paramą Jungtinėms demokratinėms pajėgoms – KDR teritorijoje veikiančiai ginkluotai grupuotei.The UNSC DRC Sanction Committee’s Group of Experts has reported that Jamil Mukulu has provided leadership and material support to the ADF, an armed group operating in the territory of the DRC.
Kita informacija: a) nuo 2011 m. birželio mėn. yra Kalongėje, Šiaurės Kivu provincijoje; b) daugelio šaltinių, įskaitant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupę, duomenimis, Gaston Iyamuremye yra FDLR pirmininko antrasis pavaduotojas ir laikomas vienu iš pagrindinių FDLR karinės ir politinės vadovybės narių; c) iki 2009 m. gruodžio mėn. Gaston Iyamuremye vadovavo Ignace Murwanashyaka’os (FDLR pirmininkas) tarnybai Kibujoje, KDR.Other information: (a) As of June 2011 based at Kalonge, North Kivu Province; (b) According to multiple sources, including the UNSC DRC Sanctions Committee’s Group of Experts, Gaston Iyamuremye is the second vice president of the FDLR and is considered a core member of the FDLR military and political leadership; (c) Gaston Iyamuremye ran Ignace Murwanashyaka’s (President of the FDLR) office in Kibua, DRC until December 2009.
As vadovausiu issilaipinimo komandai, vilkinciai vokieciu uniformas.I will lead a boarding party dressed in Kriegsmarine uniforms.
Jeigu tu mums vadovausi, tai as ir mano sunus siulom tau savo kardus.If you will lead us, then my sons and I offer you our swords.
Misijos vadovas vadovaus misijai ir bus atsakingas už jos veiklos kasdienį administravimą.The Head of Mission will lead the Mission and assume its day-to-day management.
Jis vadovaus 26 tankų pulkui. Jis neseniai atskrido iš Tokijo.He will lead the 26th tank regiment... and has just arrived from Tokyo.
Tsutei vadovaus karo būriui.Tsu'tey will lead the war party
- Jis vadovaus kampanijai.- He will lead the campaign troops.
Tu vadovauk krante, aš liksiu savo laive.You lead the shore party. I'll stay with my ship.
Stokis, ir vadovauk būriui.You man up, you lead your squad.
Jei pats bijai tokios armijos, tai vadovauk jai.And if you fear what such an army may do, then lead it.

More Lithuanian verbs

Related

pavadovauti
lead

Similar

vadovautis
guide

Similar but longer

pavadovauti
lead

Random

įspėti
alert
išsikepti
bake
marguliuoti
shimmer
nutarti
decide
pasikliauti
rely
pranešti
inform
rūšiuoti
assort
suvargti
be tired out
šantažuoti
blackmail
žvalgyti
prospect

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'lead':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In