Takar (to cover) conjugation

Hungarian
109 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
takarok
I cover
takarsz
you cover
takar
he/she to cover
takarunk
we cover
takartok
you all cover
takarnak
they cover
Present definite tense
takarom
I cover
takarod
you cover
takarja
he/she covers
takarjuk
we cover
takarjátok
you all cover
takarják
they cover
Past indefinite tense
takartam
I covered
takartál
you covered
takart
he/she covered
takartunk
we covered
takartatok
you all covered
takartak
they covered
Past definite tense
takartam
I covered
takartad
you covered
takarta
he/she covered
takartuk
we covered
takartátok
you all covered
takarták
they covered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
takarnék
I would cover
takarnál
you would cover
takarna
he/she would cover
takarnánk
we would cover
takarnátok
you all would cover
takarnának
they would cover
Conditional present definite tense
takarnám
I would cover
takarnád
you would cover
takarná
he/she would cover
takarnánk
we would cover
takarnátok
you all would cover
takarnák
they would cover
Conditional past indefinite tense
takartam volna
I would have covered
takartál volna
you would have covered
takart volna
he/she would have covered
takartunk volna
we would have covered
takartatok volna
you all would have covered
takartak volna
they would have covered
Conditional past definite tense
takartam volna
I would have covered
takartad volna
you would have covered
takarta volna
he/she would have covered
takartuk volna
we would have covered
takartátok volna
you all would have covered
takarták volna
they would have covered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok takarni
I will cover
fogsz takarni
you will cover
fog takarni
he/she will cover
fogunk takarni
we will cover
fogtok takarni
you all will cover
fognak takarni
they will cover
Future definite tense
fogom takarni
I will cover
fogod takarni
you will cover
fogja takarni
he/she will cover
fogjuk takarni
we will cover
fogjátok takarni
you all will cover
fogják takarni
they will cover
Subjunctive present definite tense
takarjam
(if/so that) I cover
takard
(if/so that) you cover
takarja
(if/so that) he/she cover
takarjuk
(if/so that) we cover
takarjátok
(if/so that) you all cover
takarják
(if/so that) they cover
Subjunctive present indefinite tense
takarjak
(if/so that) I cover
takarj
(if/so that) you cover
takarjon
(if/so that) he/she cover
takarjunk
(if/so that) we cover
takarjatok
(if/so that) you all cover
takarjanak
(if/so that) they cover
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
takarnom
I to cover
takarnod
you to cover
takarnia
he/she to cover
takarnunk
we to cover
takarnotok
you all to cover
takarniuk
they to cover

Examples of takar

Example in HungarianTranslation in English
- Csak le kell takarni a fejüket.- You got to cover their face. - Jim!
- Le kell takarni, hogy kiküszöböljük a háttérvilágítás zavaró hatását.We have to cover it now because of the background light.
Abu Omar adj valamit, hogy le tudjam takarni.Abu Omar, give me something to cover him.
Annak, aki el akarja takarni a rothadó hús szagát.Somebody who's trying to cover up the real deal.
Az esküvő után takarni akarták a hajukat.And after marriage, they're required to cover their hair.
Az Istenért, semmit nem takarok el.For God's sake, I'm not gonna cover anything up.
Miért takarsz be?Why do you cover me?
Egy sebhelyet takar vele.He wears it to cover a scar.
Ez semmit sem takar.This isn't going to cover anything.
Igazán felvehettem volna valamit, ami jobban takar.I should really put on something to cover up.
A 4-estől a 9- esig tartozó személyek egy kerékpártúrán résztvevő csapat cserediákot takarnak a Pireneusokon át.Items 4 to 9 inclusive cover a bicycle tour I took with a group of exchange students through the Pyrenees.
A 4-estől a 9-esig tartozó személyek egy kerékpártúrán résztvevő csapat cserediákot takarnak a Pireneusokon át.Items 4 to 9 inclusive, cover a bicycle tour I took with a group of exchange students through the Pyrenees.
Az én kedves öreg tanítónénim fog kezdeni- a rendíthetetlen és rettenthetetlen pedagógus, aki annyira más így, a szigorú szemüveg nélkül, melyek szigorú szemeket takarnak, amik egy szigorú arcból néznek ki és az iskolaszék óriási kiváltságát bírják,My dear old schoolmarm shall begin- that staunch and intrepid educator that looks so out of place without her severe spectacles covering severe eyes looking out of a severe face and possessing that vast prerogative that comes from the school board,
Azok a frufruk nem takarnak semmit, nagyfejű.Those bangs aren't covering anything, five-head.
Biztos meg van az oka arra, hogy kiosonjon a Terra Nováról, egy árkon keresztül, amit bokrok takarnak el.I'm sure she's got a perfectly good reason to be sneaking out of Terra Nova through a drainage ditch covered in brushthorn.
-Mi a gond vele? Inkább a kanapét takarom be vele, mint ezt a kis lámpát.It'll cover the sofa so much better than that little one in there.
A legfinomabb csipkéből készült. De nem szívesen takarom el egy ilyen üde leány rózsás orcáit.Made of the finest lace, but I don't want to cover the rosy cheeks of such a young girl.
Nem menekülök el többé és a szememet sem takarom el.I don't run anymore, and I don't cover my eyes.
- Miért takarod el a szemedet?What are you covering your eyes for?
- Miért takarod el?Why are you covering it?
- Most meg miért takarod el a szemed?- Okay, why are you covering your eyes?
Azt kérdi, " Miért takarod el az álladat?"She says, "What are you covering up your chin for?"
Csak takarod a kezeddel a képernyőt, anya.You're just covering the screen with your hand, ma.
! A zentai takarja az arcot és a fejet is.A zentai covers the face and head.
'A szégyenlős földet sárga virágba burkolt sál takarja el.'The yellow scarf of flowers covers the shy ground.
A Föld héttized részét takarja.It covers seven-tenths of the Earth.
A lábaim és ami takarja őket, az én dolgom.Quit thinking about my pants! My legs and what covers them is my business.
A megbánás miatt takarja le.Usually when a killer covers the victim's face, it suggests familiarity.
Csak takarjuk le a... Nincs itt valahol egy nadrág?Let's cover up his... guys, can we find him some pants?
De miért nem takarjuk el a hátsódat, amíg várakozunk?But why don't we cover your ass while we wait, huh?
De nem ezért takarjuk el őket.But that's not why we cover them though, is it?
De természetesen a képen le kell majd takarjuk a tetoválását.Of course, we'll need to cover that tattoo of yours for the photo.
Ezért takarjuk el őket.That's why we cover 'em.
"takarjátok el az izétek, és mozgás." Bírom ezt a Bibliát."now cover your things and move." I love this Bible.
A testet takarjátok le.The body goes out covered.
Azt akarom, hogy a parittyákat takarjátok be szalmával. És az üstöket is. Miért?I want those slings covered up with straw, also the kettles.
Először takarjátok el a szemeiteket.First, cover your eyes.
Feküdjetek le, és takarjátok be a fejeteket!Lie down men, and cover your heads!
- Kérem, takarják már le a holtestet!- Please, cover her body!
A megbeszélt találkahely láthatósága 100%-os, és mivel a szomszédos épületek takarják, kicsi az esélye, hogy felfedeznek.The arranged meeting location is visible 100%, and because the nearby buildings block it, there's very little chance of being discovered.
A mellkast takarják le nedves, steril gézlapokkal.Keep her chest covered.
A negyedik nap éjjelén felhők takarják el a csillagokat, és a hűs szél felébreszti az ártó szellemeket, amik normális esetben, amikor magasabb a hőmérséklet,On Wednesday night, the clouds covered the stars, and a cold wind awoke the evil spirits.
A szurkolók sálakkal takarják el az arcukat.The fans cover their faces with scarves.
A talpát sárral kentem be. Aztán disznóbéllel takartam le a külsejét.I covered my sole with mud then used pork intestine to cover the outside
Alsógatya helyett ma reggel krumplisalátával takartam el az ágyékom.Instead of underpants, I covered my crotch with potato salad this morning.
Biztosan túl szorosan takartam be.I...must have just covered her up too tight.
Ezért takartam el a szemem.Why I always covered my eyes until it was over.
Nem, nem takartam le.No. I haven't covered the mirrors.
- Nem, nem, ez nagyon jó, ha egy halom szalvétával takart, csillogó hányadékot szeretnél viselni. Én is ezt mondtam.No, no, it's great if you want to wear a pile of napkins covered in glitter barf.
A kedvenc találka helyünk a hajó raktere volt a vászonnal takart autók között.Our favorite trysting place was on the freight deck among canvas-covered automobiles.
Jég vett körül, amit hó takart, egy ponton túl már csak jég.I was surrounded by ice, it's covered with snow, and then at a certain point, it's just ice.
Két mérföldet takart le, mielőtt eloszlott.It covered 2 miles before it dissipated.
Le kellett borotválni mindent, amit nem takart el pici alsógatya, a fejed búbjáig barnának kellett lenni, és beolajozni magad, mint valami serpenyőt. És Wallynak ezek nem jöttek be.You were expected to shave everything that wasn't covered by tiny pants... have a head-to-toe tan... and oil yourselflike a catcher's mitt... and Wally wasn't into that stuff
Mit nem takartunk még le? Mit nem takartunk még le?What's left that we haven't covered with corn?
Nem takartad le a tükröket, igaz?You haven't covered up all your mirrors, have you?
! Szóval egész idő alatt takarta a melleit?You covered your breasts for 3 hours?
- A búvárruhát egy vékony olajréteg takarta, azt az eszméletlen francia búvárt is ilyen bevonattal fedeztem fel.- The suit was covered in a thin film of oil. As was the French diver when l found him delirious on his kitchen floor.
- Álarc takarta a fél arcát.- His face was half-covered.
.. így csak letakarta. - Miért nem takarta le maga is?- Why didn't you get it covered, then?
Ami fontos, mert... a kötény gumibélése megóvta az áldozat pólóját a lángoktól, ahol a testét takarta.Which is significant because... the apron's rubber lining prevented the flames from coming into direct contact with the vic's T-shirt where it covered his torso.
Mi most takartuk ki a telefonokat az odaillő ékszerekkel.We just covered there phones with matching jewels.
A rövid szoknyáim alig takarták a combom, bikiniket viseltem, már ha lehet azokat annak nevezni.I wore skirts that scarcely covered my thighs, and bikini tops-- if I wore any tops at all.
Andermattban különleges védőlepellel takarták be a gleccsert, hogy csökkentsék nyári olvadását.In Andermatt, they've covered the glacier with a special protective sheet reduce its summer melt.
Az orrát éterrel átitatott gézzel takarták be.They covered his face with gauze soaked in ether.
Azon az éjjelen Tokió egét fekete felhők takarták el. Nem láthattuk a csillagokat.On that night, Tokyo sky was covered by dark clouds We couldn't see the stars
Ezért takarták el arcukat. A kilétüket.Even though they covered their faces, their identities.
Összehajtva úgy takarná be, mint egy hatalmas sátor.Folded, its wings would cover it like a huge tent.
A felnőttek azt tanították, hogy úgy kell védekezzek egy nukleáris támadás ellen, hogy bújjak az asztalom alá és takarjam be a fejemet.Adults were teaching me that the way to protect myself from a nuclear explosion was to dock under my desk and cover my head.
De hadd takarjam le Papagáj úrfi kalickáját.But let me put a cover over Mr. Parrot's cage.
Hadd takarjam el az ujjammal.Oh, let me cover it with my finger.
Mi van? Mi a francért takarjam le?Why on Earth do you want to cover her up?
Mintha egy hang azt mondta volna, takarjam el.There was just this voice and it was telling me to cover it.
"Csak takard el a füled kicsim."Just cover your ears, baby.
- Adam, takard el az arcod! - Köszi.- Adam, cover your face.
- Akkor takard le.- Then cover it up.
- Első szakasz, takard az oldalad!First Platoon, cover right flank. First Platoon!
- Igen, "bukj le és takard el magad".Yeah, duck and cover.
Először is, takarj le egy ruhadarabbal, hogy ne lássalak.First, you're gonna cover me with a cloth so I can't see you.
Ez az, takarj be!That's it, cover me up!
Hé, takarj el!Hey. cover me!
Jövök, Betty néni, kérlek takarj el mindent.I'm coming in, aunt Betty, please cover everything.
Ne takarj le, értetted?Don't cover me up, you understand?
- takarjon?- to cover it?
Egy nőt illendően el kell, hogy takarjon a ruhája.A woman's garment should cover her decently.
Miért nem lehet hétköznapi gyerek, aki azon töri a fejét, hány pattanást takarjon el.Why can't I just be a normal kid who only has to worry about how many zits to cover up?
Oké, rendben, takarjunk be téged, mert kicsit rövid az a törölköző.Okay, all right, let's get you covered up, 'cause I'm getting a little up-towel action.
Dulari, takarjatok el!Dulari, we need cover!
Be kell, hogy takarjanak.Uh,I-I need to cover up.
Oké, takarjanak be!Okay,cov-- cover me up.
- Le kell takarnom a falakat...I need to cover the walls.
Be kéne takarnom a fiam.I need something to cover my boy up.
El kell takarnom az egész arcomat?Do I have to cover my whole face?
Mindjárt esik és le kell takarnom a dzsipet.It's about to rain, and I need to cover the jeep.
Már akkor is el kell takarnom a szemem, ha az esernyőért nyúlok be.Shoot, I have to cover my eyes to even reach in and grab an umbrella.
Le kell takarnod az ujjaddal, hogy felgyüljön a füst a pipában.You have to cover it with your finger to collect the smoke in the chamber.
Annak a nőnek el kéne takarnia a, hasát.That woman needs to cover her stomach.
El kell ezt takarnia!Here, put this on. You're gonna need to cover all that up.
Kettő: ha szoknyát viselsz, legalább a combod egy részét el kell takarnia.And two, if you're going to wear a skirt, it has to cover at least some of your thigh.
A múlt nyáron le kellett takarnunk a medencénket.Last summer we had to cover our pool.
Attól tartok le kell takarnunk.I'm afraid we have to cover that.
Be kell takarnunk a lábát.I need to cover his leg.
El kell takarnunk a szemünket.You're supposed to cover your eyes.
El kell takarnunk az ingedet, és úgy kell tenned, mintha jól lennél.We have to cover your shirt, and you have to act as though you are well.
Ha kint beszélgettek akkor is el kellett takarniuk a szájukat...Even when they talked outside, they had to cover their mouths...
Ha volt tetoválása, mielőtt az elkövető elkábította és megcsinálta a többit, - azt el kellett takarniuk.If Jane had a tattoo before our unsub drugged her and did the rest, they'd have to cover it up.
Maguknak... el kellene takarniuk a szemüket!You, uh--you may want to cover your eyes.
Alig ismertelek meg, az arcodat takaró sörös kupa nélkül.I hardly recognized you without a tankard covering your face.
Az ágy félre volt tolva, és a takaró az arcára volt terítve.Bed stuck away at an angle, a blanket covering her face,
Érezted az illatát, vagy belestél a takaró alá?Did you smell 'em, or did the blanket covering them shift?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

vakar
scratch

Similar but longer

takarít
tidy

Random

sodródik
drift
szeretkezik
make love
szólal
speak
sző
weave
szűkít
narrow
tágul
expand
tájol
orient
takarít
tidy
találgat
guess repeatedly
tallóz
browse

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'cover':

None found.
Learning languages?