Elrejt (to hide) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: to disguise, to conceal

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elrejtek
I hide
elrejtesz
you hide
elrejt
he/she to hide
elrejtünk
we hide
elrejtetek
you all hide
elrejtenek
they hide
Present definite tense
elrejtem
I hide
elrejted
you hide
elrejti
he/she hides
elrejtjük
we hide
elrejtitek
you all hide
elrejtik
they hide
Past indefinite tense
elrejtettem
I hid
elrejtettél
you hid
elrejtett
he/she hid
elrejtettünk
we hid
elrejtettetek
you all hid
elrejtettek
they hid
Past definite tense
elrejtettem
I hid
elrejtetted
you hid
elrejtette
he/she hid
elrejtettük
we hid
elrejtettétek
you all hid
elrejtették
they hid
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elrejtenék
I would hide
elrejtenél
you would hide
elrejtene
he/she would hide
elrejtenénk
we would hide
elrejtenétek
you all would hide
elrejtenének
they would hide
Conditional present definite tense
elrejteném
I would hide
elrejtenéd
you would hide
elrejtené
he/she would hide
elrejtenénk
we would hide
elrejtenétek
you all would hide
elrejtenék
they would hide
Conditional past indefinite tense
elrejtettem volna
I would have hidden
elrejtettél volna
you would have hidden
elrejtett volna
he/she would have hidden
elrejtettünk volna
we would have hidden
elrejtettetek volna
you all would have hidden
elrejtettek volna
they would have hidden
Conditional past definite tense
elrejtettem volna
I would have hidden
elrejtetted volna
you would have hidden
elrejtette volna
he/she would have hidden
elrejtettük volna
we would have hidden
elrejtettétek volna
you all would have hidden
elrejtették volna
they would have hidden
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elrejteni
I will hide
fogsz elrejteni
you will hide
fog elrejteni
he/she will hide
fogunk elrejteni
we will hide
fogtok elrejteni
you all will hide
fognak elrejteni
they will hide
Future definite tense
fogom elrejteni
I will hide
fogod elrejteni
you will hide
fogja elrejteni
he/she will hide
fogjuk elrejteni
we will hide
fogjátok elrejteni
you all will hide
fogják elrejteni
they will hide
Subjunctive present definite tense
elrejtsem
(if/so that) I hide
elrejtsd
(if/so that) you hide
elrejtse
(if/so that) he/she hide
elrejtsük
(if/so that) we hide
elrejtsétek
(if/so that) you all hide
elrejtsék
(if/so that) they hide
Subjunctive present indefinite tense
elrejtsek
(if/so that) I hide
elrejts
(if/so that) you hide
elrejtsen
(if/so that) he/she hide
elrejtsünk
(if/so that) we hide
elrejtsetek
(if/so that) you all hide
elrejtsenek
(if/so that) they hide
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elrejtenem
I to hide
elrejtened
you to hide
elrejtenie
he/she to hide
elrejtenünk
we to hide
elrejtenetek
you all to hide
elrejteniük
they to hide

Examples of elrejt

Example in HungarianTranslation in English
"Engem hív bűnözőnek, de azokat a csodás lábakat elrejteni is bűncselekmény.""She calls me a criminal, "but it's a crime to hide those gorgeous legs.
"Habár próbálom elrejteni, mégis látszik..."Though, I try to hide it, it's clear...
"Szeretnélek a szememben elrejteni a világ elől.""I want to hide you from the world in my eyes"
- Elég! - Próbáltad elrejteni az érzéseid.- You tried to hide your feelings.
Aztán elrejtek egy 50 karátos szuperízléses gyémántgyűrűt egy doboz ultraritka kaviárban.And then I'm going to hide a 50-carat super-tasteful diamond ring in this tin of extremely rare beluga.
Ha elrejtek valamit, az úgyis marad. Amíg nem akarom, hogy megtalálják.When I hide something, it stays hid... until I want it found.
Oké, egyet elrejtek az éjjeli asztalában, egyet meg valószínűleg teszek valahova a konyhába.Okay, I'm gonna hide one of these in your nightstand, probably put one in the kitchen somewhere.
Walter, mert ahogy én elrejtek dolgokat.Because, Walter, I hide things.
- Szóval elrejtesz a ribid elől?Shush. So you're gonna hide me from your ho?
Azt hiszed, ha elrejtesz mindent, akkor könnyebb lesz.You think if you hide everything, it'll be easy.
Aztán csak annyit kell tenned, hogy megvárod az estét és kiásol ... utána elrejtesz a házadban és később felveszed a biztosítási pénzt.Then all you have to do is wait until night, - dig me up... and I'll hide at your place - while you collect the insurance money.
De, emlékszem, azt mondtad... ha csak egy dolgot is eltitkolsz, mindent elrejtesz.-But... I rememberyou saying that when you hide one thing, you hide many.
"Álarcot viselek, és ez az álarc nem elrejt, hanem megalkot.""I wear a mask. "And that mask, it's not to hide who I am, but to create what I am."
A bodzapálca, a láthatatlanná tevő köpeny, ami elrejt ellenségeid elől és a feltámadás köve ami visszahozza szeretteidet a sírbólThe Elder Wand the Cloak of Invisibility to hide you from your enemies and the Resurrection Stone to bring back loved ones from the dead.
A húsba mi mindig elrejtünk egy kis fokhagymát és vöröshagymát.For meat we always hide a bit of garlic and onion.
Fellökjük őket, és elrejtünk még néhányat.You could throw me down again and I'll hide some more.
Gyerünk, fiatalember, elrejtünk téged.Come on, young man, we've got to hide you.
Jól van, mi lenne, ha megmondanád ki vagy, mielőtt elrejtünk bármilyen hullát.Okay, how about before we hide any bodies, you tell me who you are.
A srácok elrejtenek dolgokat a szüleik elől.Boys hide things from their dads.
Azért nem kérünk engedélyt, mert attól tartunk, elrejtenek valamit, de a betegünk, nem jött haza, egyedül él.The reason we don't ask permission is we're afraid the patient is going to hide something, but our patient hasn't been home, lives alone.
Bírónő, a videojáték- készítők gyakran elrejtenek úgynevezett "húsvéti tojásokat" a játékaikban.Your Honor, video-game creators often hide so-called "easter eggs" within their games.
Egy embernek ki kell mennie a többiek elrejtenek valami apró tárgyat aztán visszahívják akit kiküldtek és azt mondják:One person is sent out of the room while the others hide a small item. Then they invite the first person back by saying,
Figyeljen, itt, amerre kanyarog az utcánk, van egy klastrom, és oda elbújhatok, elrejtenek a kapucinusok, Azt hiszik, elmentem.The Capucins will hide me. People will think I've left. But, in disguise
"Oké, most egy kicsit elrejtem.""Okay, I'm just going to have to hide it. "
- A maszkom. Apu szerint az a legjobb, ha elrejtem az arcomat.My daddy says it's best for me to hide my face.
- Majd én elrejtem.- l can hide it for you .
- Majd, elrejtem.- Aye. I'll hide it.
- ... és elrejted a köpenyed alatt. - Ostobaság.Come up under the nose and hide it under my coat.
- Mert elrejted.Because you hide it.
- És volt egy kis szerencséd... ..és úgy gondoltad, elrejted.- You won a small fortune... ..and decided to hide it.
Charlie, elrejted a sütidet egy kissrác elől, aki szeret téged?Oh, charlie, you hide your cookies from a little boy who loves you?
"Egy férfi elrejti könnyeit"A man hides his tears
# De az öregek elől ügyesen elrejti.♪ But he hides it from his olders
- Ami pedig elrejti a fájdalmat.- A face that hides the pain.
- Az igazi kutyabarátok jól tudják, hogy a roti kemény külseje csak egyfajta védőburok, ami elrejti, a bennük lévő érzékeny lelket.- True dog people know that a rott's tough exterior is merely a protective shell that hides a wealth of sensitivity they have within.
- Mindig elrejti az arcát.- She always hides her face.
- Akkor... elrejtjük.We'll hide her.
- Pár napig elrejtjük őket, mielőtt délre mennek.- We could hide them for a few days, before they go to South.
- Szépen elrejtjük a bélésben.Ah, just gonna hide it in the lining here.
- Végül elrejtjük, hogy más ne tudja megvenni, mielőtt a leárazás megkezdődne.and finally, we hide it so no one else buys it Before the sale starts.
Ti, akik elrejtitek a bűnösöket az ítéletem elől, ti vagytok a gonoszak.""Those who oppose me and hide evil-doers are!"
- Mert elrejtik őket!Because you hide it!
A férfiak elrejtik az érzéseiket.Men hide their emotions.
A gazdagok elrejtik gyémántjaikat, mert röstellik összehasonlítani az Úr kincseivel, melyek az égen ragyognak.The richman hides the diamonds in walls... ..embarrassed to compare over the riches of the Lord, the spark in the sky
A kútfejet a talajszint alá 6 méterre tesszük és akkora tárnákat építünk, amik elegendőek az összes alagútásó befogadására és elrejtik a kék agyagot.We build the shaft head 20 feet below ground level. We construct galleries large enough to house all the tunnellers and hide the blue clay.
A nők elrejtik az elkötelezettség iránti igényüket.Women hide their need for commitment.
"annyira féltem, hogy dicsekvőnek hisznek majd, hogy inkább elrejtettem lényem egy részét.""I was so afraid of being thought of as a showoff that I was hiding a part of who I am."
"mert elrejtettem az óceán mélyén.""because I have hid it under the ocean."
"és elrejtettem a kapitány és a legénység elől.""and have kept her hidden from the captain and crew.
'Minden álmot és reményt elrejtettem én...'I've been hiding all my hopes And dreams away
- Egész sok mindent elrejtettél előlem.You've hidden quite a lot from me...
- Szóval, hogy újra talpra álljunk, hozzá kell férnem bármilyen forráshoz, amit esetleg elrejtettél.So, to get us back on our feet, I need access to any assets or funds you may have hidden.
- Tegnap elrejtettél valamit előlem. - Sheldon...Sheldon... yesterday you hid something from me.
- Valld be, hogy te vetted azt a sok holmit, aztán mindent szépen elrejtettél Gónál, engem pedig fellöktél.I need you to admit that you got the credit cards... and that you hid all that stuff at Go's and that you pushed me.
A kard, amit elrejtettél, gyenge.The sword you hid is weak.
"...amik elvezethették Bhuria-t az elrejtett rudraksh-hoz."that could lead Bhuria to the hidden rudraksh
"Frankie J. reszketett, tenyere ide-oda inogott az utolsó poharak felett... azt gondolván, hogy az elrejtett szeg nem csak egy esély a játékra hanem a kegyetlen sors."Frankie J. trembled, his palm wavering across those last milk shake cups... "thinking of that hidden spike as if it wasn't just chance at play, but cruel fate.
"Gratulálok. Megtaláltad az elrejtett védettségi medált.Congratulations,you found the hidden immunity idol.
A Király utasítására minden bizonyítékot elrejtettünk a kovácsműhelyről.The King ordered we hide all evidence of the iron chamber.
A legdrágább fegyverekbe elrejtettünk egy második szenzort.On the most expensive weapons, we hid a second sensor.
A leszállópályán elrejtettünk egy kompot, és a régi járaton át eljuthatunk odáig.We've got a runabout hidden at the landing site. We can still access the tunnels through the old well.
Az átváltoztatott víz, amit elrejtettünk, ha a Tisztelendő Anyával netán történne valami...Those are changed waters hidden there in case something should happen to the Reverend Mother-
De egyszer elrejtettünk egy kamerát a szobájában és felvettük.But we once hid a video camera in his room and taped him.
- Egyet elrejtettetek.- You hid one of them.
Bármi, amit elrejtettetek Calvera elől például kincs.Whatever you have hidden away, buried out where Calvera can't find it. - Like jewels. - Jewels?
Érezzétek azokat a dolgokat, amik meghatározóak számotokra amiket elrejtettetek, elfelejtettetek.Feel around for anything that makes you what you are... ..the hidden and the forgotten.
- Arra gondol, elrejtettek ott valamit?-You reckon they're hiding something?
...fel fogja ébreszteni az istenek szent tudását, ...azt a tudást, amit elrejtettek az emberiség elől, ...már több ezer éve."reunion of the skulls" will awaken sacred knowledge of the gods, knowledge that has been hidden from mankind for thousands of years.
A Klingonok elrejtettek egy bombát az Enterprise fedélzetén.The Klingons have hidden an explosive aboard the Enterprise.
- Hé, elrejtetted a esteket?- Hey, you hid the bodies?
A részleteket elrejtetted előlem?You hid the details from me?
Akkor vigyél oda, ahova elrejtetted.Well, then, you're gonna take me to where you hid it.
Alaposan elrejtetted.You've hidden it very well.
" és elrejtette benne a tabletta."and hid it inside of the tablet.
"ezért leütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban."Moses slew the Egyptian and hid him in the sand.
- A parasztra, aki elrejtette előle a varázst.To serve her and find the one spell they kept hidden.
- Akkor elrejtette őket, vagy meg akarta mutatni?So was he hiding the bodies or displaying them? It could be both.
- Dave szerint ellopták, de szerintem csak elrejtette.Dave said it was stolen, but I'm sure he hid it.
- Hová? Oda, ahová valójában elrejtettük a palackot.To where the bottle is really hidden.
5000 évig éltük túl, mert elrejtettük, kik is vagyunk.We have survived for 5,000 years by hiding who we are.
A költségeket elrejtettük volna egy számlára, amit a vörös dobozzal egyedül én használhatok.It's operating budget was to be hidden offshore in a virtual red box which I alone would control
- Oké, elrejtettétek.Okay, so you hid it.
Bepánikoltatok, majd elrejtettétek a hullát... - Aztán egyikőtök meglátta a szüleit.You panic, hide the body... then one of you sees his parents somewhere.
Mindketten elrejtettétek előlem.You too hid away from me
- Biztos gondosan elrejtették.- Carefully hidden, no doubt.
- Biztos vagyok benne, hogy jól elrejtették.Well, I'm sure it was well hidden.
- Gondolom elég jól elrejtették, ugye? - Az egyszer biztos.I guess they hid this thing pretty well?
- Igen, és elrejtették varázserejükkel.- Yes, and hid it with their magics.
- Jól elrejtették.They hid it well.
Na még azok is elrejtenék a pénztárcájukat ez elől az ember elől.Well, they would hide their wallets from this man.
A mélyvíz örökre elrejtené.Those depths would hide it forever.
Egy okos ember elrejtené valahova, ahol senkinek sem jutna eszébe keresni.A sensible man would hide it someplace that no one would think to look.
Egy okos kutyus elrejtené a kellékes elől.A smart dog would hide it from the prop boy.
- Hogy elrejtsem a bűneimet.To hide my sins.
A kötelességem, hogy elrejtsem az idegen élet létezését a Föld elől és őrizni a széfet.My purpose is to hide the existence of alien life from Earth and guard the vault.
A segítségemet kérte, azt akarta, hogy elrejtsem.She asked for my help. Wanted me to hide her.
Akkor majd én... keresek valami helyet, hogy elrejtsem.I'm just gonna... find some place safe to hide this.
Akkoriban még nem volt rá okom, hogy elrejtsem a valódi érzéseimet.Back then, I had no reason to hide my true feelings.
"Uram, miért törekedtél ilyen erősen, hogy elrejtsd magad?""Sir, why did you take such pains to hide yourself?"
- Szükségem van rá, hogy elrejtsd.- I need you to hide.
Ahol a lényeg, hogy elrejtsd a hibáidat.And the object is to hide your flaws.
Az a célod, hogy elrejtsd a hibáid.You do it on purpose to hide your flaws.
! Apám azért adta ide a pénzt, hogy elrejtse egy perelő nő elől.My dad gave us that money to hide it from some lady who's gonna sue him.
, Hogy elrejtse.To hide her.
- Hogy elrejtse, hogy használja, nem tudom.- To hide it? To use it? I don't know.
A Voyager túl nagy ahhoz, hogy elrejtsük, de egy komp, megfelelő pajzsmodulációval, alig üzemelő meghajtással, átcsusszanhat anélkül, hogy bárki megneszelné.Voyager's too big to hide, but a shuttlecraft with the proper shield modulation and its engines powered down could drift right through without so much as a peep.
Ahelyett, hogy segítenénk vagy tanulnánk egymástól, sok mindent megteszünk, hogy elrejtsük az igazságot.Instead of helping or learning from each other, we go to great lengths to hide the truth. (Gasping)
Az emberiség kényszeríttet minket, hogy elrejtsük valódi természetünket.Man has forced us to hide our true nature.
Csak azért jöttünk el, hogy elrejtsük a szégyenünk, de az életünk nem itt van.We only came here to hide our shame, but our life is not here.
- Sky dolga az volt, hogy tolja a kocsit, a tiétek meg az, hogy elvegyétek a cuccot a sofőrtől és elrejtsétek a holmi között.Sky's job was to push a trolley. It was yours to get the gear off the driver and hide it in the bag.
- Hogy elrejtsék a lényeget.To hide the part that matters.
- Hogy elrejtsék?- What, to hide it?
...hogy a váláskor elosztandó értékeket elrejtsék.In an attempt to hide assets in a divorce.
25 évvel ezelőtt a Zarthaiak azért jöttek ide, hogy elrejtsék a Fényt Serleena elől.The Zarthans came to Earth to hide the Light from Serleena.
75 évvel ezelőtt szövetkeztek, hogy elrejtsék a Keresztet.Together 75 years ago In an effort to hide the cross,
Nem vagyok elég erős ahhoz, hogy elrejtsek 4 ősi vámpírt.I don't have enough power to hide 4 originals.
1-es fiókkönyvár hogy elrejts egy fát.National Central Library, 1st Branch. Makes sense. A forest would be an ideal place to hide a tree, after all.
Amikor mosolyogsz, hogy elrejts valamit.When you smile to hide something.
Csakhogy elrejts egy kis pénzt? Mi a fene van veled! ?So you could hide some money?
A haragját használja, hogy elrejtsen valamit.He's using his anger to hide something.
Azt jelenti "Egy embernek sok kulcs, azért kell, hogy sok dolgot elrejtsen".It means, "A man with a lot of keys has a lot of things to hide."
Azt mondod, csak azért, hogy valamit elrejtsen benne?What are you saying, that he just did this to hide something under it?
Jó módszer arra, hogy elrejtsünk valamit néhány napra.It's a good way to hide something for a couple of days.
Mi a legkifinomultabb módszer, hogy elrejtsünk egy fájl egy számítógépen?What's the most sophisticated way to hide a file in a computer? Steganography.
Mióta a borg először megtámadott minket... Nagy gondot fordítottunk arra, hogy elrejtsünk minden új technológiát, amit kifejlesztünk.Since the Borg first attacked us, we've taken great pains to hide whatever new technology we develop.
Számos mai kocsi távirányítójában van elég hely, hogy elrejtsünk egyet Nem is említve az elemet, ami táplálja az adót.Many car remotes these days Have enough space inside to hide a small bug Not to mention a battery to power the transmitter.
a legjobb hely arra, hogy elrejtsünk valamit, ha közszemlére tesszük."The best place to hide something is in plain sight."
- Mr. Zarek az egyetlen a flottában, akinek elég simlis barátja van ahhoz, hogy elrejtsenek minket.Zarek here is the only one... with enough shady friends around who can possibly hide us. (all) Traitor!
A feleségével az életüket kockáztatták, hogy elrejtsenek, mikor Aydindrilből menekültem a Megszámlált Árnyékok Könyvével.He and his wife risked their lives to hide me when I was running from Aydindril with The Book of Counted Shadows.
A testvéreim messzire mentek, hogy elrejtsenek valamit előlem.My brothers went to great lengths to hide something from me.
Azért robbantották fel az épületet, hogy elrejtsenek valamit, amitől ők is féltek.They blew that building to hide something. Something they couldn't predict.
"Bárcsak ne kellene elrejtenem a igazságot""I wish I didn't have to hide the truth"
- Nincs mit elrejtenem.-I have nothing to hide. Oh, good.
A húsvéti tojást sem kell majd elrejtenem.I've got no one to hide Easter eggs for.
Az én tragédiám meg az, hogy meg kellett ölnöm az egyetlen embert, aki előtt nem kellett elrejtenem a valóm.My tragedy is that I killed the one person I didn't have to hide from.
Egy helyet, ahol nem kell elrejtenem a gyarlóságaimat.I place where I don't have to hide my peccadilloes.
# Tudod jól, hogy nem kell semmit elrejtened #♪ You know there's no need to hide away ♪
- Talán tényleg nincs mit nyerned, de bőven van mit elrejtened.- You may have nothing to gain, but you've much to hide.
Ebben a házban nem kell elrejtened a természetes adottságaidat, kölyök.You don't have to hide your natural talents in this house, pet.
Egy helyről, ahol minden kérdésed meg fogják válaszolni ahol nem kell elrejtened az igazi valódat.A place where all your questions will be answered. Where you don't have to hide your true self.
Előlem nem kell elrejtened az arcod.You don't have to hide your face from me.
- Neki kellett volna elrejtenie. - Milyen típusú fegyver volt?Tommy was supposed to hide it for him.
Akkor miért kellett elrejtenie az arcát?So why would he need to hide his face behind this?
Amikor elment Pilau-ból, sikerült elrejtenie valahol a ládát a "Borostyán Szobával".When he left Pilau, he managed to hide somewhere the boxes with the Amber Room.
Egy művésznek sosem szabadna elrejtenie a művét, Tökmag.An artist should never have to hide her work.
8-as: Nem kell elrejtenünk a kaját.Number eight, we don't have to hide the food.
Itt kell elrejtenünk az állatkertben, amíg Johhny Bravo le nem nyugszik.We'll have to hide you in the zoo until johnny law cools his heels.
Nem kell elrejtenünk az érzéseinket.We don't have to hide our feelings.
Nem kell elrejtenetek előlem a Szent Patrik napot.You don't have to hide St. Patrick's Day from me.
Mégis sikerül elrejteniük a legnagyobb titkukat.Yet still manage to hide the biggest secret in your life.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

elfojt
suffocate
elront
put out of order

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

elhatároz
decide
elkezd
begin
előrehalad
progress
elpaterol
get free of
elragadtat
enrapture
elrendel
order
elvesz
take away
elveszik
perish
említ
mention
emulgeál
emulsify

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'hide':

None found.
Learning languages?