Elrendel (to order) conjugation

Hungarian
84 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elrendelek
I order
elrendelsz
you order
elrendel
he/she to order
elrendelünk
we order
elrendeltek
you all order
elrendelnek
they order
Present definite tense
elrendelem
I order
elrendeled
you order
elrendeli
he/she orders
elrendeljük
we order
elrendelitek
you all order
elrendelik
they order
Past indefinite tense
elrendeltem
I ordered
elrendeltél
you ordered
elrendelt
he/she ordered
elrendeltünk
we ordered
elrendeltetek
you all ordered
elrendeltek
they ordered
Past definite tense
elrendeltem
I ordered
elrendelted
you ordered
elrendelte
he/she ordered
elrendeltük
we ordered
elrendeltétek
you all ordered
elrendelték
they ordered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elrendelnék
I would order
elrendelnél
you would order
elrendelne
he/she would order
elrendelnénk
we would order
elrendelnétek
you all would order
elrendelnének
they would order
Conditional present definite tense
elrendelném
I would order
elrendelnéd
you would order
elrendelné
he/she would order
elrendelnénk
we would order
elrendelnétek
you all would order
elrendelnék
they would order
Conditional past indefinite tense
elrendeltem volna
I would have ordered
elrendeltél volna
you would have ordered
elrendelt volna
he/she would have ordered
elrendeltünk volna
we would have ordered
elrendeltetek volna
you all would have ordered
elrendeltek volna
they would have ordered
Conditional past definite tense
elrendeltem volna
I would have ordered
elrendelted volna
you would have ordered
elrendelte volna
he/she would have ordered
elrendeltük volna
we would have ordered
elrendeltétek volna
you all would have ordered
elrendelték volna
they would have ordered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elrendelni
I will order
fogsz elrendelni
you will order
fog elrendelni
he/she will order
fogunk elrendelni
we will order
fogtok elrendelni
you all will order
fognak elrendelni
they will order
Future definite tense
fogom elrendelni
I will order
fogod elrendelni
you will order
fogja elrendelni
he/she will order
fogjuk elrendelni
we will order
fogjátok elrendelni
you all will order
fogják elrendelni
they will order
Subjunctive present definite tense
elrendeljem
(if/so that) I order
elrendeld
(if/so that) you order
elrendelje
(if/so that) he/she order
elrendeljük
(if/so that) we order
elrendeljétek
(if/so that) you all order
elrendeljék
(if/so that) they order
Subjunctive present indefinite tense
elrendeljek
(if/so that) I order
elrendelj
(if/so that) you order
elrendeljen
(if/so that) he/she order
elrendeljünk
(if/so that) we order
elrendeljetek
(if/so that) you all order
elrendeljenek
(if/so that) they order
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elrendelnem
I to order
elrendelned
you to order
elrendelnie
he/she to order
elrendelnünk
we to order
elrendelnetek
you all to order
elrendelniük
they to order

Examples of elrendel

Example in HungarianTranslation in English
A polgármester kijárási tilalmat akar elrendelni, és ilyen közel vagyok hozzá, hogy elrendeljem. Szóval hogyha nincs kézzel fogható bizonyítékotok, amit elfelejtettetek megemlíteni...Mayor wants a curfew, and I am this close to ordering it, so unless there's some real evidence that you Haven't seen fit to mention...
Ezredes úr... nem szándékozik elrendelni általános riadót?Colonel, Sir... aren't you going to order a general alarm?
Igen, talán azonnali kivégzést kéne elrendelni,Yes, I think perhaps it would be safer to order your execution at once.
Nem, de van jogom hozzá elrendelni.No, I had a legitimate cause to order it.
Nincs más választásom, mint elrendelni a kivégzésed.You leave me no choice but to order your execution.
- Egy teljes csontváz átvilágítást is elrendelek.- Mnh. - I'm also ordering a skeletal series. Oh.
A bázison elrendelek egy teljes fiziológiai és pszichológiai kivizsgálást.When we reach Starbase, I'll order a complete workup both physical and psychological.
A nyilatkozatok miatt, a törvénysértő Tarrant ügyben, elrendelek egy teljes kivizsgálást, és ugyszintén az összes ügyben, amélyikben Bernie Michaels vett szerepet.Due to revelations of wrongdoing in the Tarrant case, I am ordering a full investigation into this matter, as well as any other cases handled by former Chief Bernie Michaels.
De elrendelek egy CT vizsgálatot, és benntartjuk megfigyelésre.But I'll order a CAT scan, and we'll monitor her.
Ha nem jár sikerrel, elrendelek még egy légicsapás sorozatot.Fail to do that, and I'll order a second round of strikes.
Ha azt mondom, rendelj egy röntgent, akkor elrendelsz egy átkozott röntgent,If I tell you to order a scan, you order a goddamn scan,
Úgyhogy írd fel a nővéreknek a gyógyszerek nevét, amiket elrendelsz.So let them read it. Write down the meds when you're ordering them, okay?
Ha elrendelünk egy lezárást, leleplezhetjük a teljes műveletet.We order a lockdown, we could expose the entire operation.
Adtak neki valami folyadékot, és elrendeltek egy mellkasi röntgent, mert szerintük lehetséges, hogy ez egy fertőzés, de még semmi eredmény.They've got her on some fluids, and they ordered a chest X-ray, 'cause they think there might be an infection, but they don't have anything back yet.
Az orvosaink számos vizsgálatot elrendeltek.Our doctors have ordered a battery of tests.
Azt írja, hogy elrendeltek pár vizsgálatot, de nem szerepel az orvos neve.It says there were some tests ordered here, but there's no doctor listed.
Mindnyájunkat elrendeltek, hogy hajóra szálljunk San Francisco-ban.We were all ordered to embark from San Francisco.
Mondja, hogy ellenőrizték a szintjeit, mielőtt elrendeltek egy indukciót.Oh, tell me you checked her levels before ordering an induction.
Nem gondolod ugye, hogy a szüleid elrendelnek majdYou don't think your parents will order
Nem gondolod, hogy a szüleid elrendelnek valamiféle Vörös Sólyom támadást, ugye?You don't think your parents will order some kind of Red Hawk attack, do you?
Nem tudom elképzelni, hogy elrendelnek egy ilyen ostoba taktikát.I can't imagine your orders entailed such a blunderous tactic.
- Akkor elrendelem.- So ordered.
A végrehajtást az igazság nevében, elrendelem. "This justice do I order done."
A vérteszt elvégzésest ezennel elrendelem.I'm ordering that the blood test be done forthwith.
Add vissza a munkásaidat és elrendelem egy ragyogó mellékvonal azonnali építését egyenesen Salt Lake City-be.Give me back your laborers and I will order the immediate construction of a glistening spur line direct to Salt Lake City.
Akkor elrendelem, hogy a tárgyalás megkezdődjön... Butánban, Beverly Hills-ben.Then, I order the trial to commence... in Bhutan, Beverly Hills.
Az intéző bizonyára informálni fogja Mark-ot, ha elrendeled a cédrus kivágását.The land steward will certainly inform Mark if you order the cedar cut down.
"A kormány elrendeli, hogy minden szuperhős"The government orders all superheroes
... a Tartományi Parlament nyilatkozata szerint, miután a kártérítést megállapították, amint azt igazolta a bizottság, elrendeli az azonnali megtisztítását a területnek, és az ahhoz tartozó épületeknek, folyó év március 3-án 10 órakor, és utasítja a rendfenntartó erőket a rendelet végrehajtásának biztosítására....according to the declaration of the regional government, since the congruity of the compensation has been ascertained, as certified by the committee, orders the immediate clearing up of the lands and the buildings pertaining to those, by, at the very latest, the 3rd of March at 10 o'clock, and gives the police the task of having this order obeyed.
...Ezért a bíróság elrendeli Mr. Raj Malhotra.....court orders Mr. Ral to return Mr. Ra]..
1931-ben Luciano elrendeli legmegbízhatóbb üzleti társának, hogy szedje össze ennek a halálos csapatnak a tagjait.In 1931, Luciano orders his most trusted business partner to assemble the lethal team.
A bíróság elrendeli, Mr. Aakash Rana vagyonának és bankszámlájának a befagyasztását.The court orders to seize Mr. Aakash Rana's assets and bank accounts.
Ezért elrendeljük a földügyekbe illetéktelenül beavatkozó egyenek... azonnali és súlyos büntetését."We do hereby order that anyone found commandeering "or interfering with lands to which such a person has no claim "shall be severely dealt with."
" ha azt a városi tisztségviselők elrendelik.*"when ordered by the civic officers*.
Ha elrendelik a teljes kiürítés, akkor kap egy külön kocsit a Charity-be.If they order a full evacuation, we'll get you a private ride to Charity.
Ha elrendelik, hogy távozzak, belegyezek.If you order me to leave, I'll comply.
Ha nem fejezzük be a küldetést a megadott idõre, a fentiek feltételezik, hogy felsültünk, és elrendelik az utolsó csapást.If we don't complete within our window, Upstairs will assume we failed and order the last option.
Hónapokig is eltart, amíg elrendelik a foglalást.It will take a month to get the order to foreclose.
- ...elrendeltem!- ... I ordered it.
- Ezt elrendeltem az Államokból.- I ordered it from the States.
- Ma elrendeltem a szabadon bocsátását.- I ordered his release today.
- Én elrendeltem.- I ordered it.
A drog kiszivárgott a véráramlatába, rohamot okozott nála, ezért elrendeltem egy életmentő műtétet.The drug leaked into her bloodstream, causing her psychosis, so I ordered emergency surgery.
És elrendeltél egy MRI-t és agyszövet gyarapodást találtál.So you ordered an MRI and found the brain mass.
- És tudok Otis Sharonról valamint a 120.000 dollárnyi különféle, feleslegesen elrendelt vizsgálatról is.I know about otis sharon and the $120,000 worth of unnecessary tests you ordered.
A "jelenlétük" itt bíróságilag elrendelt.Your "presence" here, court-ordered.
A bíró elrendelt egy kórházi vizsgálatot.The judge has ordered that you have an evaluation at a hospital.
Addig is, pontosan ez az, amit az orvos elrendelt. - Tudod, milyen rég volt már, hogy ilyet ettem?Until then, this is exactly what the doctor ordered.
Amit az orvos elrendelt.Just what the doctor ordered. [Chuckles]
9 éve elrendelted, hogy lőjék le mindet.Listen, nine years ago, you ordered them all shot.
Akinek elrendelted a kivégzését?William? The son you ordered me to put to death?
Fél órája sincs, hogy elrendelted a folyamatos ellenőrzést.You ordered a continuous check 30 minutes ago.
Igen, minden úgy van, ahogy elrendelted.Yes, it should be just as you ordered it.
Látom elrendelted Bobby McCoy boncolását mára, és Juanita Jones-ét kijelölted péntekre.I see where you've ordered an autopsy on Bobby McCoy today, and Juanita Jones is scheduled for one on Friday.
"A király elrendelte, hogy a királyi pék"The king ordered the royal Baker
"A közelmúlt eseményei miatt, a TSA elrendelte..." "...a hajó és a legénység biztonsága érdekében,..." "...minden járatot egy biztonsági tiszt fog kísérni."Because of the latest events, the TSA ordered, to ensure the safety of ship and crew, that every flight be accompanied by a security officer.
- A '44-es varsói felkelés után Hitler elrendelte a város lerombolását.- After the Warsaw uprising in 1944, Hitler ordered the city be razed.
- A bíróság elrendelte.. Én vagyok a bíróság és a törvény ma!- The Court ordered... l'm the Court and the Law today!
- Ahogy a doktor elrendelte, nem igaz?- All but 4. - Just what the doctor ordered, right?
Hogy nem néztük meg, mielőtt elrendeltük a támadást.The fact we didn't have eyes-on before we ordered the strike.
Tavaly nyáron elrendeltük 20 mobil elgázosító teherautó építését, amelyek a kipufogógázt vissza- juttatják a rakodótérbe.Last summer, we ordered the construction of 20 mobile gassing trucks using their redirected exhaust back into the chamber.
És elrendeltük, hogy adják át nekünk, azonnal?And we've been ordered to hand him over immediately?
A Belbiztonsági Hivatal úgy ítélte meg, hogy fennáll a szökés veszélye, ezért elrendelték az őrizetbe vételét.DHS has determined that she's a flight risk and ordered her detained.
A Tengerészet partra szállt, és utána elrendelték őket.The Marines, they have landed and been ordered off.
A kiutasítását elrendelték.Your deportation has been ordered.
A légicsapást már elrendelték.The air strike's already been ordered.
A szövetségi nyomozók bezáratták a céget, és elrendelték a kormány által használt összes Rylateches termék lecserélését.Federal investigators have shut down operations and ordered all Rylatech products at government sites be immediately replaced.
A polgármester kijárási tilalmat akar elrendelni, és ilyen közel vagyok hozzá, hogy elrendeljem. Szóval hogyha nincs kézzel fogható bizonyítékotok, amit elfelejtettetek megemlíteni...Mayor wants a curfew, and I am this close to ordering it, so unless there's some real evidence that you Haven't seen fit to mention...
Elvárná, hogy elrendeljem két fiú halálát, kik csupán 9 és 12 évesek?You would have me order the deaths of two boys, only nine and 12?
Ezért hajlok afelé, hogy elrendeljem a bizonyíték átadását.So I am prone to order such a subpoena.
Kansuke,fel akarsz idegesíteni, hogy elrendeljem a támadást?Kansuke, are you trying to annoy me, so that l'll order a major attack?
A jó öreg Toby. Nincs az az Isten, hogy ő elrendelje egy ártatlan ember meggyilkolását.Old Tough Call Toby, no way, he would never order the death of an innocent man.
Bizonyítékot találtam rá, hogy valami katasztrófa történt. Elég komoly ahhoz, hogy a kapitány elrendelje... ..a hajó kiürítését.There is evidence of a disaster aboard the Enterprise, severe enough that the Captain ordered all hands to abandon ship.
De lehet még egy lövésze a Cloud 9-n, és ha Zarek nyeri a szavazást, simán képes arra, hogy elrendelje az... ön kivégzését és előre lépjen az elnökségbe.He could have another shooter on Cloud Nine... and if Zarek wins the vote, he's more than capable... of ordering your assassination and ascending to the presidency.
Ez elég ahhoz, hogy a bíróság elrendelje az alkalmazottak tesztelését.This sounds like a perfect recipe For a court order to test these employees.
Magas beosztású, elég hatalommal, hogy megfenyegesse és elrendelje a kivégzését.Highly placed, with the power to threaten him And order him executed.
De ahhoz, hogy elrendeljek egy DNS-tesztet olyasvalakin, aki egy több, mint 11 éves ügyben még csak gyanúsított sem volt, nagyon alapos gyanú kell.But in order for me to issue a warrant for a DNA test for someone for a crime that was committed 11 years ago who wasn't even a suspect, I'm gonna need probable cause. And you're not giving it to me.
Figyelembe véve a nevetségesen korlátozott erőforrásainkat, van valami hihetetlenül jó oka hogy elrendeljek egy ilyen drága kivonulást?Considering our ridiculously limited resources, do you have an incredibly good reason for ordering an expensive roll-out like that?
Ezért persze büntetést kellett elrendelnem, de ebben is több mint igazságosan jártam el.So l had to order a response. But even then it was a carefully-tempered one.
Mivel a belső szenzoraink nem üzemelnek, szintről szintre történő kutatást kellett elrendelnem az eltűnt legénységi tagjaink megtalálásához.With internal sensors off-line, l've had to order a section-by-section search for our missing crew members.
Átfogó támadást kell elrendelnem, öt perc múlva.l'm gonna have to order a full assault, starting in about five minutes.
- Karantént kell elrendelnünk.We need to order a quarantine.
Amikor az Angol Felsőbíróság bejelentette, hogy a kínzásokat elrendelő, titkos angol és amerikai parancsok közzétételére készül, amelyek bizonyítják, hogy a Bush kormány elrendelte a fogvatartottak módszeres bántalmazását,When a British high court said that it was preparing to release secret British and US torture orders that prove that the Bush Administration was ordering personnel
Enoch Brown, elrendelő végzést szabok ki hogy megszüntesse ezeket a szörnyű kísérleteket.Enoch Brown, I'm handing down an injunction ordering you to cease and desist these monstrous experiments.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

elrendez
arrange

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dúskál
have something in abundance
elad
sell something
elkoboz
confiscate
előmozdít
promote
elpárologtat
vaporize
elpusztul
perish
elrejt
hide
elrendez
arrange
emlékeztet
remind
engedélyez
allow

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'order':

None found.
Learning languages?