Elkezd (to begin) conjugation

Hungarian
140 examples
This verb can also have the following meanings: to commence, to start

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elkezdek
I begin
elkezdesz
you begin
elkezd
he/she to begin
elkezdünk
we begin
elkezdetek
you all begin
elkezdenek
they begin
Present definite tense
elkezdem
I begin
elkezded
you begin
elkezdi
he/she begins
elkezdjük
we begin
elkezditek
you all begin
elkezdik
they begin
Past indefinite tense
elkezdtem
I began
elkezdtél
you began
elkezdett
he/she began
elkezdtünk
we began
elkezdtetek
you all began
elkezdtek
they began
Past definite tense
elkezdtem
I began
elkezdted
you began
elkezdte
he/she began
elkezdtük
we began
elkezdtétek
you all began
elkezdték
they began
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elkezdenék
I would begin
elkezdenél
you would begin
elkezdene
he/she would begin
elkezdenénk
we would begin
elkezdenétek
you all would begin
elkezdenének
they would begin
Conditional present definite tense
elkezdeném
I would begin
elkezdenéd
you would begin
elkezdené
he/she would begin
elkezdenénk
we would begin
elkezdenétek
you all would begin
elkezdenék
they would begin
Conditional past indefinite tense
elkezdtem volna
I would have begun
elkezdtél volna
you would have begun
elkezdett volna
he/she would have begun
elkezdtünk volna
we would have begun
elkezdtetek volna
you all would have begun
elkezdtek volna
they would have begun
Conditional past definite tense
elkezdtem volna
I would have begun
elkezdted volna
you would have begun
elkezdte volna
he/she would have begun
elkezdtük volna
we would have begun
elkezdtétek volna
you all would have begun
elkezdték volna
they would have begun
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elkezdeni
I will begin
fogsz elkezdeni
you will begin
fog elkezdeni
he/she will begin
fogunk elkezdeni
we will begin
fogtok elkezdeni
you all will begin
fognak elkezdeni
they will begin
Future definite tense
fogom elkezdeni
I will begin
fogod elkezdeni
you will begin
fogja elkezdeni
he/she will begin
fogjuk elkezdeni
we will begin
fogjátok elkezdeni
you all will begin
fogják elkezdeni
they will begin
Subjunctive present definite tense
elkezdjem
(if/so that) I begin
elkezdd
(if/so that) you begin
elkezdje
(if/so that) he/she begin
elkezdjük
(if/so that) we begin
elkezdjétek
(if/so that) you all begin
elkezdjék
(if/so that) they begin
Subjunctive present indefinite tense
elkezdjek
(if/so that) I begin
elkezdj
(if/so that) you begin
elkezdjen
(if/so that) he/she begin
elkezdjünk
(if/so that) we begin
elkezdjetek
(if/so that) you all begin
elkezdjenek
(if/so that) they begin
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elkezdenem
I to begin
elkezdened
you to begin
elkezdenie
he/she to begin
elkezdenünk
we to begin
elkezdenetek
you all to begin
elkezdeniük
they to begin

Examples of elkezd

Example in HungarianTranslation in English
# Ideje elkezdeni, nem igaz? #♪ It's time to begin, isn't it?
- Én is szeretném. - Szeretném azonnal elkezdeni.~ So would I. ~ I would like it to begin now.
A bonyolult matematikai számítások után ideje volt elkezdeni. OK.'With all the complicated maths out of the way, it was time to begin.' KLAXON BLARES OK.
A szenátor szeretné elkezdeni.The senator would like to begin.
Ami viszont érdekel... hogy most, hogy végre letette a drogokat és az alkoholt, most, hogy újra tiszta lett, az elméje végre képes elkezdeni a tragédia érdemben történő feldolgozását.What intrigues me... is that now that you've stopped wallowing in the drugs and the alcohol... now that you're sober... your mind is ready to begin processing the tragedy in earnest.
Amit ma elkezdek.It begins today.
Az fog történni, hogy rosszul leszek, aztán az éhség elhatalmasodik rajtam, aztán elkezdek ösztönszerűen viselkedni, és aztán... lakomázni fogok.Oh, what happens next is I will get sick then the hunger takes over, then you begin to act on instinct and then... you binge.
Aztán elkezdek sodródni valami felé, amiről már tudom, hogy micsoda. És felébredek.And as l begin to feel myself slipping away towards l know not what, l wake up.
De elkezdek - Csiripelni♪ But if I begin to ♪ ♪ Chirp ♪
Először elkezdek gondolkozni, aztán megvizsgálom az indítékokat.First I have the hunch, then I begin to assemble reasons.
A férjed mindig üzleti úton van, neked pedig szeretethiányod van, és ekkor elkezdesz az egyetemen gondolkodni.Your husband's always away on business and you feel isolated and unloved, so you begin to think maybe you should go back to graduate school.
A te kreatív éveid most kezdődnek, Lediplomázol, elkezdesz dolgozni..Your creative years were just beginning, You'd get your degree, do your own work,
Amint elkezdesz enni ezeket a gyors kaja izéket, elkezded megkedvelni.Once you start eating all this fast food stuff, you begin to like it, man.
Az örök élet nem akkor kezdődik, amikor meghalsz az örök élet akkor kezdődik, amikor elkezdesz bízni bennem.Eternal life doesn't begin, when you die, eternal life begins in the moment, you start trusting me.
Az, hogy elkezdesz hibázni... felkelsz egy reggel, és kevesebb vagy, mint előtte.You begin to slip. One day you wake up and you're "less than."
El akarod kérni az előadás jegyzeteket? Vagy felkészültél arra, hogy elkezd a független tanulmányaid?what, are you shaking me down for lecture notes, or are you ready to begin your independent study ?
Erre elkezd őrjöngeni egy hajléktalan nő miatt.She's all depressed to begin with and then she starts having conniptions over this homeless lady in the street.
Készen állsz most, hogy elkezd a legnehezebb és legnagyobb hatású utazást mind közül.Now you are ready to begin the most difficult and the most powerful journey of all.
A másik lehetőség, hogy elkezdünk felkészülni arra, amit előre látunk, nevezetesen, hogy elérkezett az olcsó olaj korszakának a vége, és alternatív energiák kutatásába kell befektetni, melyek tisztábbak, biztonságosabbak és kisebb a káros hatásuk az olajexportáló országok politikájára és a saját társadalmukra.The other position is to begin to prepare for what we all see coming, which is an end to the era of cheap oil, and to invest in alternative technologies for energy that are cleaner, safer, and have less detrimental effects on the political and social makeup of oil exporting countries themselves.
Amit itt elkezdünk, világméretűvé tesszük, míg az összes nem vörhenyes gyerek vére ki nem folyt!What we begin here, we will take worldwide, until the blood of every non-ginger child has been spilled!
Azt mondják, már a szemünkkel elkezdünk enni.They say we begin eating with our eyes.
Ekkor mind elkezdünk kántálni, oké?That's when we all begin chanting, okay?
Ezt addig nem is tudhatjuk. Majd elkezdünk akkor gondolkodni.That's something that we wouldn't even be able To begin to think about.
- Körbeveszik az épületet, és elkezdenek alkudozni.They'll set up a perimeter and begin negotiations.
A beugrás után a fény olyan vakító, hogy elkezdenek sodródni.Once you jump in, the light is so blinding you begin to drift.
A bálnák most planktonokat, apró rákféléket fogyasztanak, amelyek elkezdenek rajzani, amint a jég olvadásnak indul.The whales are harvesting krill shrimp like creatures that begin to swarm here as soon as the ice retreats.
A civilizáció alapjai elkezdenek szétomlani... régi félelmünk rémisztő támadásában, a biológiai hadviselésben.The very foundations of civilization are beginning to crumble... under the dread assault of that horror long feared: Germ warfare.
A csempészetből származó milliókból elkezdenek nagyon magas kamatú kölcsönöket nyújtani a csőd szélén álló - üzleteknek.Using the millions they've made from bootlegging, they begin providing loans to businesses on the verge of bankruptcy, at extremely high interest rates.
..elkezdem lassan."I begin to go slow."
A legjobb talán az lesz, ha elkezdem az elején.Perhaps I should begin at the beginning. "
Akkor elkezdem a számlálást.- I will now begin the count.
Akkor elkezdem.Good. Then I'll begin.
"hogy neheztelésből elkezded taszítani az embereket,"you begin to bump people back.
- Holnap elkezded a felkészülést Millicent nénivel.Tomorrow you begin your instruction... with Aunt Millicent.
30 évesen elkezded megismerni az életet, és tudja értékelni, ha egy kicsit kifújhatja magát.At 30, you begin to know what life's about, and you enjoy a break.
A pillanatnyi valóság pedig változni kezd annak hatására, ha elkezded alkalmazni a "Titkot"..And current reality will begin to change as a result of watching this and beginning to use the secret.
Ahogy még jobban utánanézel elkezded sejteni, hogy itt valami rendkívül furcsa dolog folyik.As you look into it for yourself, you begin to suspect that there is something extremely odd going on.
"Aza pillanat,amikorazélet kezdődikigazán, az, amelyben az egyik elkezdi szeretni a másikat " Scuderi"The moment one begins to love another, is when life really starts." Scuderi
- Greg Parker őrmester elkezdi a tárgyalást.Greg parker begins negotiation.
- Mielőtt Dr. Mallard elkezdi a boncolást, szeretnék elbúcsúzni tőle.Before Dr.Mallard begins the autopsy,I'd like a moment to pay my respects.
A III. Birodalom, elkezdi fitogtatni katonai erejét.3rdReichbeginstodeploy its military power.
A közelgő halállal szembesülve az agy elkezdi lekapcsolni a lámpákat, hogy fenntartsa az élet és remény utolsó szikráját.Faced with imminent death, the brain begins to switch off the lights to preserve the last flicker of life and hope.
"Ezennel elkezdjük az eljárást a Pellocce-ből számazó Tiburzia ellen, akit a boszorkányság...""Let the process begin against Tiburzia from Pellocce, accused of magical practices...."
- Akkor elkezdjük lecserélni... a tibeti zászlókat az anyaország zászlójára.- I will not approve it. - Then, we will begin by replacing... the Tibetan flag with the flag of the motherland.
- Azon a reggel elkezdjük!- Early in the morning ... begin.
- Hogy elkezdjük a sebek begyógyítását.- To begin the healing process.
- Készen állsz, hogy elkezdjük?Now, are you ready to begin?
Ahogy elkezditek kivenni a szívet, észrevehetitek, hogy a felszíne vérerkkel van körbevéve.As you begin to remove the heart, notice how the surface is covered with blood vessels.
Ezért amint elkezditek a műtétet, én is közlöm Matt-tel, hogy nem része tovább az életemnek.So as soon as you begin the operation, I'll tell Matt he's not part of our future.
Uhh, talán jobb, ha elkezditek az elejéről.Uh, maybe you better start from the beginning. ...and then we put them back in the tank.
És szeretnénk, ha tudnátok, hogy mindig mellettetek leszünk, támogatunk, amint elkezditek "boldogan éltek, míg meg nem" kalandotokat.And... We want you to know that we are here for you, to support you as you begin your "happily ever after" adventure.
És ti... lehet, hogy elkezditek majd viszontszeretni őket... ezért.And you... you may begin to love them... for that.
- Bizonyított, hogy azok a patkányok, amelyek kóstoltak már emberi vért, elkezdik vágyni azt.- It's been proven that rats that taste human blood begin to crave it.
A Szövetségi Katasztrófavédelem és a Nemzeti Gárda segítségével elkezdik a mentési műveleteket.FEMA and the National Guard are poised to begin... the rescue operations in earnest.
A következő zsinati bemutatón bizonyítsa be nekik, hogy önfenntartó, különben elkezdik a templom bezáratását.In Show Tell at the next Deanery Synod you need to show them that you can pay your way, otherwise they will begin the process of closing the church.
A nagyon okos emberek, akik sok kutatást végeztek ezen a területen, elkezdik mondani:People who are really smart and have done a lot of research on this are beginning to say, 'wait a minute.
A rendőrség felülvizsgál minden bizo- nyítékot és újra elkezdik a nyomozást.Police will review all evidence and investigations will begin anew.
"Amikor elkezdtem orvosnak tanulni, nem gondoltam, hogy eljutok más bolygókra"When I began to practice medicine, I had no idea it would take me on journeys to other worlds.
- Amikor elmentünk innen, elkezdtem írni azt a listát amit javasolt.- When we left here, I began to make that list you suggested.
- Tudja mi az, amivel elkezdtem azt?- You know what it is that I began with?
- Én biztosítottam a helyszínt, Igazgató, és elkezdtem átvizsgálni.I secured the crime scene, director, and began to process it.
- És elkezdtem csinálni a...- and I just began to do my little...
- Be kell fejezned az utazást, amit Kheben elkezdtél.You must complete the journey you began at Kheb.
- Felmásztál a tetejére, és elkezdtél ásni... - Elmegyek.You climbed to the top and began to digging...
A házadban... az apád házában elkezdtél beszélni nekem a problémáidról, és én meglehetősen önző voltam.In your house- your father's house you began to tell me of your troubles and I was quite selfish.
A tény az,... amikor elkezdtél futni... megpróbált rád kötni egy kötelet.The fact is... when you began to run away... he tried to tie you with a rope.
Akkor lássuk, ahogy befejezed amit akkor elkezdtél.Then see to completion what they began.
" De a hősünk elkezdett kételkedni az egyetlen gyanúsított bűnösségében, és így elgondolkodott rajta: mit csinálsz, ha minden amit eddig tudnál hazugság? ""But our hero began to doubt the guilt of the only villain he imagined, and thus began to wonder what do you do when everything you know is wrong?"
"A hajó elkezdett szétmállani körülöttük vad terra-kő-vihar közepette.""The ship began crumbling "around them in a violent monsoon of terra-rock.
"Egy család épp a Whisper tóban úszott, mikor a tó hirtelen elkezdett forrni.""A family was swimming in Whisper Lake when the lake began to boil."
"Mikor az ember elkezdett sokasodni a Föld színén,..." "... és lányokat szült,..." "..."When humans began to multiply on the face of the Earth... and daughters were born to them, the sons of God saw they were beautiful, and took wives for themselves.
"Trent elkezdett hátrálni a szakadéktól...'He began to back away from the rip...
-Befejezzük, amit elkezdtünk sok évvel ezelőtt.We shall finish what we began all those years ago.
Ahogy látja, elkezdtünk egy tervezetet pár évvel ezelött,... de sajnos ez meg lett szakítva... és nagyon türelmetlenek vagyunk, hogy újrakezdhessük.You see, we began a project a few years ago... but, unfortunately, it was interrupted... and we're most anxious to take it up again.
Amikor elkezdtünk dolgozni a kingsbridge-i katedrálisonWhen we began work on the Kingsbridge Cathedral,
Az ördög azóta sanyargatja az emberiséget, mióta elkezdtünk gondolkodni és álmodozni.- The Devil has been a yoke on the neck of humanity since we first began to think and dream.
Azt akartam, hogy folytassuk, amit elkezdtünk.I wanted to continue what we began.
Aztán elkezdtetek csacsogni.And then you began to chat.
"Akkor elkezdtek nevetni."Then they began to laugh.
"Aztán elkezdtek sírni""And they began to cry"
- Máris elkezdtek kampányolni.- They already began campaigning.
-Azt látta, hogy nekik szárnyaik vannak, és az órák elkezdtek énekelni.There were two large wings, and all clocks began to sing.
1939-ben a nácik elkezdtek fejleszteni egy világvégét okozó fegyvert.In 1939, the Nazis began developing a doomsday weapon.
Egy vintage ruha volt rajtad, és fehér gardénia a hajadban, és hirtelen csak úgy... elkezdted énekelni azt a dalt...You wore that vintage dress with that white gardenia in your hair, and out of the blue you just... you began to sing that song, it was...
Lehajoltál, megfogtad a meleg, vastag, agyontetovált karját, elkezdted az élettelen testét vonszolni.And you bent down and you grabbed his warm, thick, heavily tattooed arms and began dragging his lifeless corpse.
Miután minden szétesett, te... egyik barátot temetted el a másik után, elkezdted elveszteni az irányítást a tapinthatóságodon, míg végül egyszerűen csak... szerte foszlottál.After everything fell apart, you, um... you buried friend after friend, you began to lose control of your tangibility until eventually you just... drifted apart.
És mielőtt elkezdted volna lesápolni a drogosokat...Before you began exploiting these pathetic skanks' addictive personalities,
"És Iván elkezdte tanulmányozni a Nagy Kőfaragók Könyvét."And so Ivan began to study the Book of Great Stone Artisans.
'Amint Hammond elkezdte a bosszútól fűtött üldözését,'As Hammond began his hate-fuelled charge,
'De amikor a pap elkezdte a mantrát a szívem azt súgta, ha becsaplak, egyszer majd elnyerem a szerelmedet, de nem tudnék együtt élni ekkora hazugsággal.''But when the priest began the mantras.. ..my heart said that feeling that I've cheated you.. ..won your love by deceit won't let me live.'
'Percekkel később, elvörösödve, elkezdte megnyugtatni őket, őszintén, hogy az nem egy új köpönyeg volt.'"After several minutes, blushing all over, he began reassuring them, quite simple-heartedly, that it was not a new overcoat at all. " "That it was just so.
- Nos, Mr Horton, pontosan magyarázza el nekünk, mit látott a radaron amikor a Viktor-Foxtrott elkezdte az ereszkedési eljárást.-Now, Mr Horton, we need you to explain to us exactly what you saw on the radar when Victor Foxtrot began the deceleration procedure.
Akkor, azt hiszem, úgy kellene befejeznünk, ahogy elkezdtük.Well, I think we should end it the way we began it.
Amikor elkezdtük felélni a fosszilis energiahordozókat... WATER Intézet, Keleti Művészeti és Ökológiai Központ ...halálciklusba kezdtünk.When you started feeding off of the fossil-fuel cycle we began living with a death-based cycle.
Amíg rá nem jöttünk, hogy csak olyan rendszerekbe ugrálnak, amelyek természeti erőforrásokkal rendelkeznek, ezért elkezdtük mi, magunk is felderíteni a rendszereket.Until we realized that they were just jumping to systems with natural resources. So, we began to scout those systems ourselves, hoping to carry out hit-and-run attacks on their fleet.
Aztán néhány napja, elkezdtük hallani a hangját.Then two days ago, we began to hear his voice.
Csak miután a nyomozást elkezdtük, tisztelt bíróság, és lelepleződött.Only after the investigation began, Your Honor, when exposure became inevitable.
"Az udvaron, egy csapat veréb meglátta őt és elkezdték kiabálni:" "Tit tit!"In the yard, a flock of sparrows saw him and began to shout:"
* És így a harcot elkezdték, * * De egyikük sem akarta: feleség. ** and so the two began the strife * * both scared of a thing that's called a wife *
.. és elkezdték kiírtani azokat akik Shao Kahn uralmát fenyegették,And began to eliminating all who threaten Shao Kahn's rule.
A DC mérete és hatásköre messzebb van a legvadabb álmaiknál, azoknak az ambiciózus embereknek, akik elkezdték azt.The size and scope of DC today might well be far beyond the wildest dreams of the ambitious men who began it.
A Mesa Salt Company volt a világ egyik legnagyobb sótermelő társasága mielőtt a pakisztániak elkezdték volna uralni az ipart.The Mesa Salt Company was one of the largest salt producers in the world until the Pakistanis began dominating the industry.
Egy átlagember számára az elsődleges változás az lenne, hogy az 1913-ban jóváhagyott Federal Reserve Törvény óta először az adók elkezdenének csökkenni.To the average person, the primary difference would be that for the first time since the Federal Reserve Act was passed in 1913, taxes would begin to go down.
"Hogy elkezdjem életem kezdetével, lejegyzem: pénteki napon születtem, éjfélkor...""To begin my life with the beginning of my life, I record that I was born on a Friday, at 12:00 at night..."
Bárcsak lehetne, Turval, de itt van rám szükség, hogy elkezdjem a kiképző táborok felállítását más Szövetséges világokon.I wish I could, Turval, but I'm needed here to begin the process of setting up training camps in other Alliance worlds.
Engedjék meg, hogy elkezdjem.Allow me to begin.
Ha megengedi, hogy elkezdjem...If you'd allow me to begin...
Küldj vissza Angliába, hogy elkezdjem Isten munkáját!Send me back to England to begin God's work.
Itt az ideje, hogy elkezdd a levegőidomítás tanulását.It's time for you to begin your airbending training Yes!
Tekintsd ezt egy váratlan, de remek lehetőségnek arra, hogy elkezdd jóvátenni a bűneidet.Recognize this rather fortuitous opportunity for you to begin to make things even.
És ha te magad tévesen megvádolsz egy embert ez a haszon tökéletes, hogy elkezdd talpra állítani a híredet.And as a man wrongly accused of a crime yourself, this benefit is the perfect venue for you to begin rehabilitating your image.
És, hogy elkezdd összesen 20 dollár szükséges.Yes. And all one needs to begin is $20.
60 másodpercet kap, hogy a gyomrába szúrja a kardot, és elkezdje felhasítani.I will give you 60 seconds to put that sword into your stomach and begin cutting.
Eközben Warshaw-t felkérték, hogy elkezdje a hírhedt Eee Tee játékot.Meanwhile, Warshaw was asked to begin the now infamous Eee Tee game.
Eljött az ideje, hogy ez a város elkezdje a gyógyulást.The time has come... for this city to begin healing.
Ha bármit el tud mondani arról, hogy esetleg kit ölt meg a férje, segít megtalálni azt a személyt, az egy kiváló módszer arra, hogy elkezdje a gyógyulást.If there is anything that you can tell us about who your husband may have killed, helping us find that person, that is an excellent way to begin to repair yourself.
Hale talált valami ázsiai befektetőket, mire jövő héten szavaz a városi tanács, meglesz a pénz, hogy elkezdje a munkát.Hale's investors came together. Asian money. When it goes back to City Council next week, he'll have the funds to begin construction.
Aztán kisétálhattok azon az ajtón, hogy elkezdjétek a csodálatos, új életet...Then you'll both walk down the aisle and begin a wonderful life...
- Vezető űrügynökségi hivatalnokok repülnek ma este Cape Kennedybe, hogy elkezdjék a hivatalos nyomozást, amely kideríti hogy mi okozta a tüzet, melynek áldozatául esett a nemzet első három Apollo űrhajósa.Top space agency officials are flying to Cape Kennedy tonight to begin the official investigation into what caused the flash fire that killed the nation's first three Apollo astronauts earlier tonight.
Csak el kell menned a műtőbe ahol sebészeink már várnak, hogy elkezdjék a műtétet.Now, if you'll just make your way to the operating room, our team of surgeons will go ahead and begin the procedure.
Tenzin elvitte a levegőidomárokat az Északi Levegő Templomba, hogy elkezdjék a kiképzést.Tenzin has brought the airbenders to the northern air temple to begin their training.
És olyan türelmetlenül várják, hogy elkezdjék közös életüket, hogy előrébb hozták az esküvőjüket három hónappal.And they're so impatient to begin their lives together they've moved their wedding date up three months.
Itt az ideje, hogy elkezdjek gondolkodni, és megpróbáljak boldog lenni.It's time to begin to think, and try and be happy.
Mégis, csak egy kis erőfeszítésre lenne szükség részemről, hogy lekaparjam a feliratot, és elkezdjek hinni az illúzióban.Yet, all it takes is an effortless gesture from me to take off the tag and begin to believe in the illusion.
Ez a módja annak, hogy elkezdj egy munkát, hogy megölsz egy barátot?Is it your way to begin your work by killing a friend?
Szeretném, hogy elkezdj gyakorolni a Frededdel.- Yes, madame Fanny? - I want you to begin practicing with your Fred.
A tudás megengedi az agy számára, hogy elkezdjen összedrótozodni, összekapcsolódni.[ Man ] Knowledge allows the brain to begin to become wired.
Csak idő kérdése, hogy a programom elkezdjen leépülni.It's only a matter of time before my program begins to degrade.
Két percre vagy attól, hogy a bőröd elkezdjen felszívódni.You have about two minutes before your skin begins to dissolve.
Itt az ideje, hogy elkezdjünk gondolkodni a helyzeten!Now is the time to begin to think about the situation!
Mialatt a rendőrség a Wisteria Lane lakosait kérdezte ki Martha Huber eltűnése ügyében, férjem, Paul, úgy gondolta, csak idő kérdése, hogy elkezdjenek ásni és válaszokat kapni.As the police interviewed the residents of Wisteria Lane about the mysterious disappearance of Martha Huber, my husband Paul reasoned it would only be a matter of time before their digging would begin to yield answers.
Egy embernek... aki oly sok mindent elért már, hogy nehéz is elkezdenem felsorolni őket.A man with... So many accomplishments it's difficult for me to begin to list them.
Talán nem vele kellett volna elkezdenem.She wasn't that bright to begin with.
- 90 perccel ezelőtt kellett volna elkezdenie a rakomány leszállításának vezetését.- He was due 90 minutes ago to begin payload deployment.
Talán ideje lenne elkezdenie.It may be time to begin.
Az hiszem illendő elkezdenünk...I think it's appropriate to begin...
Ha müködik ez az ötlet, most kell elkezdenünk.If this is going to work, we need to begin now.
Ideje elkezdenünk a közös munkát.It's time for us to begin our work.
Ideje elkezdenünk.It's time to begin.
Nos... akkor ideje elkezdenünk.Right then... it is time to begin!

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

elküld
send

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

egerészik
mouse
elcsúszik
slip
elfakul
fade
elhagy
leave someone or something
elhízik
become overweight
elképzel
imagine
elkészül
finish
elkezdődik
begin
elmereng
ponder
elpárolog
evaporate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'begin':

None found.
Learning languages?