נתן [ntn] (to give) conjugation

Hebrew
105 examples
This verb can also mean the following: allow, let, turn into, place, turn, permit, do, put

Conjugation of נתן

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
נותן
nṿoten
I/you/he (masculine) give
נותנת
nṿotenet
I/you/she (feminine) give
נותנים
nṿotəniym
we/you all/they (masculine) give
נותנות
nṿotənṿot
we/you all/they (feminine) give
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
נתתי
natatiy
I gave
נתת
natata
you (masculine) gave
נתת
natatə
you (feminine) gave
נתן
natan
he gave
נתנה
natənah
she gave
נתנו
natanṿ
we gave
נתתם
nətatem
you all (masculine) gave
נתתן
nətaten
you all (feminine) gave
נתנו
natənṿ
they gave
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתן
’eten
I will give
תיתן
tytn
you (masculine) will give
תיתני
tytny
you (feminine) will give
ייתן
yytn
he will give
תיתן
tytn
she will give
ניתן
nytn
we will give
תיתנו
tytnṿ
you all (masculine) will give
תיתנב
tytnv
you all (feminine) will give
ייתנו
yytnṿ
they (masculine) will give
תיתנה
tytnh
they (feminine) will give
Imperative mood
-
תן
ten
give!
תני
təniy
give!
-
-
-
תנו
tənṿ
give!
תנה
tenah
give!
-
-

Examples of נתן

Example in HebrewTranslation in English
! ? מה ,אני יכול לתת 100$ לכל אחת מכן .מהכיס הפרטי שלי !I can give you 100 bucks each out of my own pocket.
! אחי, אתה חייב לתת לי משהוMan, you gotta give me something!
! בפעם האחרונה, תן לי את זה ? מה לתת לך, אבא ?For the last time, give it to me!
! הייתם צריכים לתת לנו את הילדהYou should have just given us the girl!
! טייס, אני דורש לתת לי Starburst עכשיוPilot, I demand you give me Starburst now!
! ? מה רדינגטון נתן לך !What did Reddington give you?
! אמא, תראי מה דמיאן נתן לי .לא, אתה לא יכול- .הוא יכול.Mummy, look what Damien's given me!
".האל נתן, והאל לקח""The Lord giveth and the Lord taketh away."
".נתן הלקוח הסכמה מפורשת" ...בלה, בלה, בלה"unless the client gives informed consent." Blah-de-blah blah...
"? הוא נתן לך משהו" .בחיים לא נתן לי שום דבר כמה זמן את עובדת" "?And did he give you anything?" Blimey, he never gave me nothing.
! ? מה נותן לך את הזכותWhat gives you the right?
! אני נותן לך מילה של כבוד -I give you my word of honor!
! אף טיפה עד שאני נותן סימןNot a drop until I give the word.
! גם לי הוא נותן הרגשהHe gives me the feels, too!
! האל נותן והאל לוקחThe lord giveth and the lord taketh away!
! הללויה זה המידע הראשון שאת .נותנת לי ,מלבד זה שאת ג'ינג'ית .מה שאני בספק לגביוHallelujah, that,s the first piece of information you,ve given me.
"! יקירתי, את נותנת שם רע לאהבה, שם רע""Darling, you give love a bad name, bad name!"
".תקלידי "לך אל רוטרבר2 התמיכה הטכנית נותנת סיסמאות .קלות לאנשים טירוניםRotterbear2. Type, "go to rotterbear2." That's what tech support gives novice computer users so they don't forget their password.
"? את היית נותנת כספים למי שקוראים לו "חסר הרחמים .לא היה איכפת ליYour money would leave him one called "The Unforgiven"?
"אני הייתי :"לא הייתי נותנת לך מסאג' אפילו בשביל אלף דונאטיםI was like I wouldn't give you a massage for a dozen donuts, buddy.
! בזמנו היו נותנים לך 10 סנט לפחית.Back in the day, they'd give you 10 cent a can. 10 cent!
! הם נותנים לנו זבל שלא מתאים לחולדותThey give us garbage not even fit for rats!
"? נותנים לך בירה, ארוחה חינם וזיון ."פט אומר "בדיוק "?"There's a new bar, and you go inside, and for half a buck... they give you a beer, a free lunch and they get you laid?"
"אינפלד-דניאלס" .בדרך כלל נותנים העלאות מי אמר שהיד החמה ?Uh, Infeld/Daniels usually gives the raises.
"אנחנו מבולבלים מ"תסמונת הרב-קומות ,כבר הרבה זמן השם שאנחנו נותנים לחתולים .שנופלים מחלונותWe'd been puzzled by the high-rise syndrome for a long time the name that we give for cats falling out of windows.
,"את יודעת, מיס קלייטון, ה"אהובות .הן נותנות לכולם התחלה חדשה לחיים .ה"אהובות" מכניסות את כולן ונותנות להן משפחה שניהYou know, Miss Clayton, the Sweethearts, they give everyone a fresh start in life. Sweethearts takes 'em all in and gives 'em a second family.
,או שאולי החמש בנות ללילה ,שנותנות לו את המספר שלהן נותנות לו יותר מאשר ,את המספר שלהן .והאיש פשוט מותשOr maybe the five girls a night who give him their number give him more than their number, and the man is just tired.
,אתן חושבות שאם אתן לא נותנות לנו משהו מכן ,אתן חושבות שבגלל שאתן לא אוהבות אותנו ...או חושקות בנוYou think you haven't give us anything of yourselves? Do you think because you don't love us or desire us... or even like us, you think you've won?
,אתן מבניות אנחנו לא נותנות .להם הזדמנות לומר לאSee, a Frontier Girl never gives 'em the chance to say no.
,הנקבות ילדו .והן נותנות לנו חלב* They give birth * and they give us milk.
! אני נתתי לך הכל !I gave you everything!
! אפילו נתתי לך וווגגאננננגגגג ?I even gave you Waaaaaagaaanganngg!
! הרגע נתתי לו מכה בחזהI just gave him a chest pass!
! ידעת שאני כותבת אותו .נתתי לי את מה שרשמתYou knew I was writing one.You gave me notes.
! כבר נתתי לג'ימי 5000 !I already gave Jimmy five grand.
! ? נתת את צמיד הכושר לפול ?You gave the fit clip to Paul?
! את לא נתת לו סיכויYou never gave him a chance.
! אתה נתת את הצעיף למייקלYou gave that scarf to Michael!
! נתת לי רדאר מקולקל ?You gave me a defective detector.
""נתת לי"" ?You gave me?
! היא נתנה את זה לנוShe gave this to us!
! היא נתנה לי את הכלShe gave me everything!
" אף על פי כן, היא נתנה את ברכתה בן להמשיך המסע שלו אבל היא הזהירה אותו, הוא היה להיבדק מעבר לכל דמיון"Nonetheless, she gave her son blessing to pursue his quest. But she warned him, he would be tested beyond imagination.
",היא אמרה, "תתקשר לבחור הזה ,היא נתנה לי מספר ,היא אמרה, "תתקשר אליו "בחור שמטפל בעטלפיםShe said, call this guy, she gave me a number, she said, call this guy, he's a guy who takes care of bats.
".היא נתנה לי את העולם"She gave me the world."
"P" הוא לנייר, "E" היא לכל דבר סמים נתנו לי הכל"P" is for the paper, "E" is for everything Dope gave me everything
"הם אכלו לחם יבש, ולאחר מכן נתנו לי הלחם לקורת הגג ... סוף חיים בטירה על ידי מייסי אליזבת ביל"They ate stale bread, and then gave the bread to the homeless. The end. Life in a Castle by Maisie Elizabeth Beale.
"הם נתנו לה את חולצת "כך כולנו אומרים .שהיא לבשה השורה על החלליות של הסייקולנים ...שנראות כמו המכונית של באטמןThey gave her the "So Say We all" T-shirt she was wearing. That line about the Cylon Raiders looking like Batman's car?
"וושינגטון "ג'רנלס .ב5 בינואר, 1971 ,הם ידעו שהם הולכים להפסיד .אבל הם המשיכו בכל מקרה .והם נתנו את הכל !They knew they were gonna lose, but they went in there anyway, and then gave it their best shot.
"כל עניין ה"מתחת לרדאר .נגמר ,בחייך, ג'יליאן .נתנו לזה סיכויNow, come on, Gillian. I mean, we gave it a shot.
"שניכם נתתם לי כול-כך הרבה אהבה"Devalos arianna: "you both gave me so much love,
,אילו נתתם לי מיליון שנה להרהר לא הייתי מנחשת שרומן אמיתי .ודטרויט הולכים ביחדIf you gave me a million years to ponder I would never have guessed that true romance and Detroit would go together.
,אלוהים שלח לי אתכם ,אנשים טובים .ואתם נתתם לי מזון ומחסהGod sent me you good people, and you have gave me food and shelter.
,אם לא התכוונתי לתת לך את זה .לא היית רואה את זה בחיים בסדר, נתתם לי את הזמן שאני צריכה להזיז .את הארגון שלי, אני נתתי לכם ראיותIf I didn't intend to give it to you, you'd never have seen it. Okay, you gave me the time I needed to move my operation I gave you evidence.
,אתם נתתם לי את זהYou guys gave that to me.
אני לא חושבת שלפתוח בר ולגור מעליו זה מה שאבא שלך חשב עליו כשהוא נתתן לך את הבניין.I don't think that opening up a bar and living above it was what your dad had in mind when he gave you the building.
נתתן לי עצה טובה מאוד...You know, today you ladies gave me some very, very good counsel in foreign affairs.
! אני אתן לך דקה אחתI will give you one minute!
! עצרי .תני לו לחיות .אתן לך את הזיכרונות שלי ?Let him live and I will give you my memories.
" אני אתן לך את האוצרות של חושך,"I will give you the treasures of darkness,
" ואני אתן לי כוח"And I will give power
" ואני אתן לך לנוח ""and I will give you rest."
,אם אתה מכיר אותי כל כך .אז אתה יודע שלא אגיד לך כלום לא, הסוכן ריינס, אתה תיתן ,לנו את מיקומה של הרולטהWell, if you Know me so well, then you Know I'm not going to tell you anything. - No, Agent Reins. You will give us the location of Roulette.
,אם רק תיתן לי סיבה .אנחית המכה ?You shall find me apt enough to that, sir, and you will give me occasion.
,אתה יכול לקבל צו מעצר כנגד צ'ייני ,והממשלה תיתן לך עליו 2 דולר ,ועוד 0 1 סנט למייל לכל אחד מכם .ובנוסף, אתן לך פרס של 50 דולרYou can get a fugitive warrant for Tom Chaney and the government will give you two dollars for bringing him in, plus ten cents a mile for each of you, and I'll give you $50 reward.
,בתמורה לסיסמא אתה תיתן לי כל חומר הנוגע לאישה שאני מכיר .כמארי ווטסוןIn return for the password, you will give me any material in your possession pertaining to the woman I know as Mary Watson.
,גב' לין תיתן לי את מספר החשבון .אם היא עדיין לא נתנה אז כל מה שאני צריך .ממך, זו הסיסמאMiss Lynd will give me the account number, if she hasn't already. So all I need from you is the password.
,דון ייתן את הסמכותיות .את תיתני את הרגש .יש לי סמכותיות ולדון יש רגשDon will give authority, you will give emotion. I have authority. And Don has emotion.
.אם תיתני לי את האפשרותIf you will give me the chance.
.אני מצטער שפגעתי בך ,אבל אם תיתני לי הזדמנות .אוכיח לך שהרגשות שלי היו אמיתיים[Sighs] I am sorry I hurt you. But if you will give me a chance,
את תיתני היסטוריה רפואית בעל פה .ופשוט תשמיטי את שם החולה ?You will give a verbal history, and you will simply omit the patient's name.
את תיתני לי .את מה שאני צריךYou will give me what I need.
" ברגע זה, אתה חייב להסתכל לעצמך, כמו שרק נתיב אחד ייתן לך עושר אמיתי . ""At this moment, you must look to yourself, as only one path will give you true wealth."
".אני ייתן פקודה שיארגנו את זה""I will give orders to have it set up."
+ ,אני עדיין משנה דברים אבל זה ייתן לכם .מושג כללי על האתרI'm still tweaking things a little bit, but this will give you the general idea of the Web site.
, מצא את העבודה לעזאזל עם זה, שבו ייתן לי עבודה?-Find a job hell with it, who which will give me a job?
,אדוני .השומר בחוץ ייתן לך טופס למלאSir, the embassy guard will give you a form to fill out.
,אבל ניתן לכם 10 אלף ליש"ט .תמורת עותמני .זה תשלום על כך שמצאתם אותוBut we will give you 10,000 sterling for Othmani. It's a finders fee.
,אם הם רוצים מלחמה .אנו ניתן להם מלחמהIf they want a war, we will give them a war.
,אם לא תצליחי להשתלט עליו .ניתן אותו למישהו שיכולIf you cannot get him under control, we will give him to someone who can.
,אנו ניתן ‏200 דולר במזומן לכל אדם שירה באחד .מהשובים שלוWe will give you $300 cash To any man who shoots anyone of his captors
,הם רוצים מלחמה .ואנו ניתן להם את זה .תכין את המטוסים שלנו לפעול .לא-Gath has never wanted peace with us. They want war, and we will give it to them.
אתם תיתנו לו את הכסף הזה בצורה של קרן נאמנות שלא .ניתנת לביטולOn my son's 18th birthday, which is ten months and two days from today, you will give him this money in the form of an irrevocable trust.
אתם תעבדו עם האנשים שלי בכל רגע נתון אתם תיתנו לנו גישה מלאה למידע שלכם בכל שלב לאורך הדרךYou will work with my people at all times. You will give us full access to your data at every step along the way.
נספק לכם עינוג עכשיו, אם תיתנו לנו .את טרנספונקציית הרצף .בואו נראה אם אני מבין ...קודם אתן תיתנו לנוWe will give you pleasure now, if you give us the continuum transfunctioner. Let me get your proposition straight.
,אני יודעת שזה נשמע מטורף ...אבל אלה שעומדים מאחוריי ייתנו לי 50 דולר אם אני אוכל .אחד מהאגרולים שלכםI know this sounds crazy, but the two men standing behind me will give me 50 bucks if I stand here and eat one of your egg rolls.
.הם משקרים כל הזמן והאנשים ייתנו לניית'ן .ליהנות מהספקThey lie all the time. People will give Nathan benefit of doubt.
.שתי עמדות מקלעים ייתנו אש מחפה ,בטליון 3 יבוא ממזרח .פלוגה "איי" תוביל.Two sections of machine guns will give you cover. 3rd Battalion will come from the east to cause distraction.
אין לי מושג .כיצד למצוא את הפעמון .אולי מאה הצלפות ייתנו לך מושגI have no idea how to find your bell. Perhaps a hundred lashes will give you an idea.
אני הולכת לראות אם רוזה וקרלוס .ייתנו לנו טילונים בחינםOoh. I'm gonna see if Rosa and Carlos will give us some free Astro Pops.
! אופיר, תן לי נשק !Ophir, give me a weapon!
! אז תן להם את הקוד תראה להם שהיא ריקה !Well, t... then give up the combination!
! אז תן לי אחתSo give me one!
! אז תן לי את הטבעת הארורהSo give methat sodding ring.
! אז תן לנו את וירג'יל דאואינגThen give us Virgil Downing!
! אוי, בחייך, תני לנו משהו !- Oh come on, give us some!
! אז תני לי את הסכין הארורה שלך .אתה לא האחד ששיקרתי לו ?So, just give me your damn knife!
! אימא, איפה התעודה? תני לי אותה !Mom, give me the certificate!
! אמרתי תני לי את הסכיןI said, give me the knife.
! בבקשה תני לי את הרגל שלך !Please give me your foot!
! בסדר, אנשים, תנו לה את כול מה שישAll right, men, give her everything you've got!
! דינג-דונג ."כן, זה אני. תנו לי את הממתק"Bing-bong! "Yeah, it's me, give me the candy."
! הי, תנו לי נוטי באדיHey, give me a Nutty Buddy.
! התרחקו ...תנו לו מקוםStand back, give him room!
! זהו זה תנו לי אותם, אני אחלק אותםJust give them to me, and I'II split them up!

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

טחן
grind
נבח
bark
נגד
oppose
נהר
stream
נטה
tend to have a tendency
נמס
melt
נשא
lift
נשם
breathe
קרן
radiate
שכן
dwell

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

זז
move
טבע
drown
טס
fly
משך
pull
נגמר
end
נמצא
be found
נפגש
meet
נשם
breathe
סבל
suffer
פיצה
compensate

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'give':

None found.
Learning languages?