Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Thay (to change) conjugation

Vietnamese
16 examples

Conjugation of thay

tôi
Present tense
thay
I change
Past tense
đã thay
I changed
Future tense
sẽ thay
I will change
tôi
Present progressive tense
đang thay
I am changing
Past progressive tense
đã đang thay
I was changing
Future progressive tense
đang sẽ thay
I will be changing

Examples of thay

Example in VietnameseTranslation in English
Anh có nói cả 100 năm tôi cũng không thay đổi suy nghĩ đâu.Couldn't change my mind if you talked for 100 years.
Tôi không định thay đổi suy nghĩ của anh.I'm not trying to change your mind.
Không ai muốn thay cả, anh đang làm rất tốt.Nobody wants to change. You're doing a beautiful job.
Đúng, anh không thể thay đổi suy nghĩ của những người khác đâu.Right. You're not gonna change anybody's mind.
Anh biểu quyết có tội như chúng tôi, rồi người thuyết giáo có giọng nói vàng ngọc làm tan nát trái tim anh - cậu bé tầng lớp hạ lưu không thể tránh khỏi việc trở thành tên giết người - và anh thay đổi biểu quyết.You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.
Nhiều thứ đã thay đổi quanh đây.Things have certainly changed around here.
- Tất cả đã thay đổi.- That's all changed.
Bằng cách nào đó, ông ấy đã thay đổi.He's changed somehow.
"Giỏi lắm! Làm tốt lắm nhưng rất tiếc cậu ạ," "mọi thứ mà cậu đã hy sinh tính mạng vì chúng đã thay đổi."Only to come home, "Well done, good job, but sorry, old boy... ...everything you risked your life for has changed."
-Ông đã thay đổi sự phối hợp phải không?- You changed the coordinates, didn't you, General?
Anh hứa mọi thứ sẽ thay đổi.Things will change. I promise.
Nếu hắn thành công, và có chuyện gì xảy ra với tòa nhà đó... ...thì thứ duy nhất sẽ thay đổi... ...là sáng mai, thay vì đọc báo... ...tôi sẽ đọc đơn xin từ chức của ông Creedy!If he does, and something happens to that building... ... the only thing that will change, the only difference it will make... ... is that tomorrow morning, instead of a newspaper... ... I will be reading Mr. Creedy's resignation!
Chúng tôi sẽ thay đổi ông tiến sĩ. Jones, và tất cả mọi người, từ bên trong.We will change you, Dr. Jones, all of you, from the inside.
Chúng tôi sẽ thay đổi anh, tiến sĩ Jones. Luôn như vậy, từ bên trong.We will change you, Dr Jones, all of you, from the inside.
Điều này sẽ thay đổi cuộc đời em với lại em biết họ nói gì mà.It will change your life. Besides, you know what they say.
Đấy, Tôi đang thay đổi anh,.There. I am changing you.

More Vietnamese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

nhay
dance
phay
mill
quay
turn
thác
waterfall
thải
waste
thái
do
tham
carpet
thảm
carpet
thám
carpet
than
god
thảo
write
tháo
dismantle
tháp
low
thau
brass
thăm
carpet

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Vietnamese verbs with the meaning similar to 'change':

None found.