Wijzigen (to change) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
wijzig
I change
wijzigt
you change
wijzigt
he/she/it changes
wijzigen
we change
wijzigen
you all change
wijzigen
they change
Present perfect tense
heb gewijzigd
I have changed
hebt gewijzigd
you have changed
heeft gewijzigd
he/she/it has changed
hebben gewijzigd
we have changed
hebben gewijzigd
you all have changed
hebben gewijzigd
they have changed
Past tense
wijzigde
I changed
wijzigde
you changed
wijzigde
he/she/it changed
wijzigden
we changed
wijzigden
you all changed
wijzigden
they changed
Future tense
zal wijzigen
I will change
zult wijzigen
you will change
zal wijzigen
he/she/it will change
zullen wijzigen
we will change
zullen wijzigen
you all will change
zullen wijzigen
they will change
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou wijzigen
I would change
zou wijzigen
you would change
zou wijzigen
he/she/it would change
zouden wijzigen
we would change
zouden wijzigen
you all would change
zouden wijzigen
they would change
Subjunctive mood
wijzige
I change
wijzige
you change
wijzige
he/she/it change
wijzige
we change
wijzige
you all change
wijzige
they change
Past perfect tense
had gewijzigd
I had changed
had gewijzigd
you had changed
had gewijzigd
he/she/it had changed
hadden gewijzigd
we had changed
hadden gewijzigd
you all had changed
hadden gewijzigd
they had changed
Future perf.
zal gewijzigd hebben
I will have changed
zal gewijzigd hebben
you will have changed
zal gewijzigd hebben
he/she/it will have changed
zullen gewijzigd hebben
we will have changed
zullen gewijzigd hebben
you all will have changed
zullen gewijzigd hebben
they will have changed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gewijzigd hebben
I would have changed
zou gewijzigd hebben
you would have changed
zou gewijzigd hebben
he/she/it would have changed
zouden gewijzigd hebben
we would have changed
zouden gewijzigd hebben
you all would have changed
zouden gewijzigd hebben
they would have changed
Du
Ihr
Imperative mood
wijzig
change
wijzigt
change

Examples of wijzigen

Example in DutchTranslation in English
"Je mag het Tweede Amendement niet wijzigen."[In American accent] "You cannot change the Second Amendment!"
'de enige manier om de wereld te veranderen... is de geschiedenis te wijzigen'. - Ja, dat herinner ik mij.The only way to change the world ... is to change the story, Yes I remember
's Nachts inbreken en dan de salarissen wijzigen?Do you mean, like, break in, in the middle of the night and change the numbers on payroll?
- Blijf snelheid en richting wijzigen.Keep it up. Random speed, heading, and attitude changes.
- Daarom moeten we de route wijzigen.- This is why we change the route.
- Selecteer en wijzig hoofdleerkrachten?- Select and change head teachers?
Als ik een van deze ketels wijzig, moet ik ervoor zorgen dat elke deuk, alle hoeken en gaten precies hetzelfde blijven... anders kan het de smaak veranderen van de whisky.If I was to change one of these stills, I'd have to make sure every single dent, every nook and cranny was the exact same, otherwise it could alter the flavour of the whisky.
Dus wijzig het onderwerp.So change the subject.
Hij wil dat ik mijn bezoekregeling wijzig... Zodat hij Rachel en mijn dochter kan vragen mee naar het Westen te verhuizen.He wants me to change my visitation order so he can ask Rachel and my daughter to move out west with him.
Ik wijzig de opdracht.I changed our mission. You got a problem with that?
- Ik stel voor dat je dat plan wijzigt.I suggest you change that plan.
Als de zwaartekracht van Neptunus aan hem trekt, wijzigt zijn koers ietwat.When Neptune's gravity gives it another tug, there's a small change in course.
Als je een paar woorden in de ouden teksten verandert, een paar sleutelwoorden, wijzigt de strekking van de oude teksten.If you change few words in the old texts... a few key words... you change the sense of the old texts.
Als je het nu bekend maakt, dan wijzigt hij zijn methode en kan je beginnen met lijkenzakken in te slaan.You go public now, he's gonna change up his MO, and then you can start stocking up body bags.
Als je het nu wijzigt, en de politie komt achter de verdwijning van Rebecca, dan lijkt het verdacht dat jouw nummer op hetzelfde moment wijzigde.You change it now, and the police ever learn Rebecca's M.I.A., it'll look suspicious you changed it the same time.
'Het is gewijzigd, om de onschuldigen te beschermen... en de schuldigen'.Much has been changed to protect the innocent And the guilty.
- Dat voorschrift heb ik net gewijzigd.- It's my rule, I just changed it.
- De deal is gewijzigd.The deal's changed.
- De grenzen zijn sindsdien gewijzigd.Borders have since changed...
- De locatie is gewijzigd.The location got changed.
- Dat niet alleen, Rodney Abbott wijzigde recent ook zijn status in 'heb een relatie met Maria Garcia'.Oh, not only that, this Rodney Abbott also changed his status recently to "in a relationship with Maria Garcia."
- En jij wijzigde de jouwe.- And you changed yours.
- Mijn moeder wijzigde onze plannen.- My Mom's changed our plans.
- Wie wijzigde de doelcoördinaten?Who changed the target coordinates?
94 miljoen jaar geleden wijzigde het klimaat.94 million years ago, the climate changed.
Door één team te vangen wijzigden we de factoren.By catching one team, we've already sort of changed the variables.
Een bos van hen hebben hun naam veranderd, wijzigden hun logo's.A bunch of them have changed their names, modified their logos.
Ik moet je spijtig genoeg melden dat de plannen wijzigden nadat ik je opriep.I regret to tell you that plans changed after I paged you.
Ik werd geraadpleegd, toen ze het puntensysteem wijzigden.I was consulted when they changed the points program.
We hebben zojuist bij de griffie bevestigd dat de indien regels onlangs wijzigden.We just confirmed with the clerk the filing rules recently changed.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

willigen
accede

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

vrijkopen
release
wegvloeien
flow down
wegwassen
wash away
wegzwemmen
swim away
wieroken
do
wijden
dedicate
wijlen
do
wijzen
point
wikificeren
change
woekeren
rage

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning languages?