Zien (to see) conjugation

Dutch
40 examples

Conjugation of zien

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
zie
I see
ziet
you see
ziet
he/she/it sees
zien
we see
zien
you all see
zien
they see
Present perfect tense
heb gezien
I have seen
hebt gezien
you have seen
heeft gezien
he/she/it has seen
hebben gezien
we have seen
hebben gezien
you all have seen
hebben gezien
they have seen
Past tense
zag
I saw
zag
you saw
zag
he/she/it saw
zagen
we saw
zagen
you all saw
zagen
they saw
Future tense
zal zien
I will see
zult zien
you will see
zal zien
he/she/it will see
zullen zien
we will see
zullen zien
you all will see
zullen zien
they will see
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou zien
I would see
zou zien
you would see
zou zien
he/she/it would see
zouden zien
we would see
zouden zien
you all would see
zouden zien
they would see
Subjunctive mood
zie
I see
zie
you see
zie
he/she/it see
zie
we see
zie
you all see
zie
they see
Past perfect tense
had gezien
I had seen
had gezien
you had seen
had gezien
he/she/it had seen
hadden gezien
we had seen
hadden gezien
you all had seen
hadden gezien
they had seen
Future perf.
zal gezien hebben
I will have seen
zal gezien hebben
you will have seen
zal gezien hebben
he/she/it will have seen
zullen gezien hebben
we will have seen
zullen gezien hebben
you all will have seen
zullen gezien hebben
they will have seen
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gezien hebben
I would have seen
zou gezien hebben
you would have seen
zou gezien hebben
he/she/it would have seen
zouden gezien hebben
we would have seen
zouden gezien hebben
you all would have seen
zouden gezien hebben
they would have seen
Du
Ihr
Imperative mood
zi
see
ziet
see

Examples of zien

Example in DutchTranslation in English
! - Mag ik de waardering zien?Can I just see that valuation?
! Ik eis mijn bond afgevaardigde nu te zien!I demand to see my union rep right now!
! Ik wil die lichten zien flikkeren!I want to see those lights flashing!
! Kon je niet zien dat er geen vat onder stond? !Couldn't you see there wasn't a barrel in there?
! Kun jij in mijn computer en alles zien wat ik kan zien?Can you get inside my computer and see everything I see?
! Ik zie helemaal niets!I can't see anything!
" Ik verlies mezelf telkens ik haar zie. ""Nothing is left of me each time I see her."
"'Ha, ha', zei hij: 'Ik zie het goed"'Ha! ha! ' quoth he, 'full plain I see'"
"...en ik zie dat je familie veel van je houdt.""...and I can see that your family really loves you."
"Al wat ik zie is blank""I look and I see white everywhere:
" En een aankondiging ziet in de spotlichten"And see a billing up there in lights
" Je ziet dat gebeuren naar een andere man, niet uit of hij is een vriend"You see that happen to another man, doesn't matter if he's a friend
" Jij ziet me graag wenen..."" You love to see me cryin' "
"...dat niemand deze tape ziet."...want anyone to see this tape.
"Almachtige God, die de zonden op aarde ziet..."Almighty God, who sees the sinful acts of the dependant on earth...
! Man, ik heb je niet meer gezien sinds het laatste dansfeest!Man, I haven't seen you since the last one of these shindigs!
" omdat we niet gezien hebben stenen beginnen te blazen maar rond, ""because we haven't seen rocks starting to blow around yet,"
"'Had ik dit maar gezien, of had ik dat maar gedaan, of had ik..."''l wish l had seen this, or l wish l had done that, or l wish--"'
"...bij het benaderen van de Heer zal worden gezien, en de engel van de Heer...""... in the mount of the Lord it shall be seen. "And the angel of the Lord-- "
"2O jaar geleden sinds we elkaar gezien hebben ""20-some years since we've seen each other,"
! . Je zag hem hier rondsluipen !It saw it running, or not?
" Beste Carl, ik zag deze en moest aan jou denken." Dear Carl, saw these and thought of you.
"...die me wou spreken." "Het verhaal begon toen ik een paar buizerds in de lucht zag cirkelen."The story started when I saw Buzzards circling in the sky.
"A" of niet, je moet nog steeds weten wat Noel zag ..."A" or not, you still need to know what Noel saw...
"CeCe vertelde niemand wat ze zag omdat Ms. DiLaurentis haar betaalde om dat niet te doen.Cece didn't tell anyone what she saw, Because mrs. Dilaurentis paid her not to.
"De films die we zagen en ons zakgeld.""The movies we saw on the sly, and the pocket money we got!"
"En mijn grootste wens... is om Jackie Chan op mijn pad te zagen.""And my single biggest wash is to saw Jackie Chan on my way in."
"Wat we telkenmale zagen was het wilde"What we actually saw, again and again,
"We kwamen, zagen en we..." - Het is geen Tulpa.We came, we saw, we kicked --
"We zagen dat de verdachte een lekke band had.""We saw the suspect had a flat tire.
Hetis 10 over 1, er is niet veel tijd, ik zi eje over een uur in de instructiekamer.It's 10 past 13:00, there is not mutch time, i see you in an hour in the instructions room.
Ik zi niet hoe wat ze zei waar kon zijn!I don't see how what she said could be true.
- 'Scarface zaagt je arm eraf met een kettingzaag', zo slecht."Scarface cut your arm off with a chainsaw" kind of bad.
- Wat is er met hem? Migraine. Bedenk dat iemand je hoofd open zaagt, het vult met scheermesjes... en het dan zo hard mogelijk schudt.Imagine someone sawed open your head and filled it with razors then shook it as hard as they could.
Als je een vrouw doormidden zaagt, zaag je haar dan echt doormidden?When you saw a woman in half, do you actually saw her in half?
Als u de schedel voor u hebt neemt u de beenderzaag en dan zaagt u de hele omtrek rond.Once the skull is plainly visible you take the bone saw and you cut around the perimeter.
Alsof er iemand een trompet in tweeën zaagt.Or somebody sawing... Like a man sawing a trumpet in half.
Goed, ziend aangezien zij enkel als een andere menselijke wezens zullen zijn, zie ik geen reden om hen niet te laten gaan.Well, seeing as they'll be just like any other human beings, I see no reason not to let them go.
Maar wat als je met niets begint? Een niet-ziend organisme... en uit het niets een oog genetisch opbouwen. Van nul naar twaalf.But what if you had zero... a non-seeing organism... and built, genetically, an eye from scratch, a zero to 12?
Waarnemend, horend, ziend en voelend en ademend het in.Sighting it, hearing it, seeing and feeling and breathing it in.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

acen
do
aren
do
azen
do
doen
do
eren
honor
eten
eat
ogen
look
oren
ordain
zijn
be

Similar but longer

afzien
abandon a plan
bezien
inspire
inzien
have a look at
nazien
audit
omzien
look back
opzien
swell
zaaien
sow
zieden
do
zieken
do
ziften
sieve
zijgen
slump
zijpen
side pin
zingen
sing
zinken
sink
zinnen
please

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'see':

None found.