Eren (to honor) conjugation

Dutch
34 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
eer
I honor
eert
you honor
eert
he/she/it honors
eren
we honor
eren
you all honor
eren
they honor
Present perfect tense
heb geëerd
I have honored
hebt geëerd
you have honored
heeft geëerd
he/she/it has honored
hebben geëerd
we have honored
hebben geëerd
you all have honored
hebben geëerd
they have honored
Past tense
eerde
I honored
eerde
you honored
eerde
he/she/it honored
eerden
we honored
eerden
you all honored
eerden
they honored
Future tense
zal eren
I will honor
zult eren
you will honor
zal eren
he/she/it will honor
zullen eren
we will honor
zullen eren
you all will honor
zullen eren
they will honor
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou eren
I would honor
zou eren
you would honor
zou eren
he/she/it would honor
zouden eren
we would honor
zouden eren
you all would honor
zouden eren
they would honor
Subjunctive mood
ere
I honor
ere
you honor
ere
he/she/it honor
ere
we honor
ere
you all honor
ere
they honor
Past perfect tense
had geëerd
I had honored
had geëerd
you had honored
had geëerd
he/she/it had honored
hadden geëerd
we had honored
hadden geëerd
you all had honored
hadden geëerd
they had honored
Future perf.
zal geëerd hebben
I will have honored
zal geëerd hebben
you will have honored
zal geëerd hebben
he/she/it will have honored
zullen geëerd hebben
we will have honored
zullen geëerd hebben
you all will have honored
zullen geëerd hebben
they will have honored
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geëerd hebben
I would have honored
zou geëerd hebben
you would have honored
zou geëerd hebben
he/she/it would have honored
zouden geëerd hebben
we would have honored
zouden geëerd hebben
you all would have honored
zouden geëerd hebben
they would have honored
Du
Ihr
Imperative mood
eer
honor
eert
honor

Examples of eren

Example in DutchTranslation in English
"...waar ze samenkomen om het ei te eren..."... when they get together to honor...
"Dit vierkant zal altijd de nagedachte van mijn zoon, Timmy Musket, eren.""This square shall forever honor "the memory of my son, Timmy Musket.
"Ik beloof je te eren en koesteren...Oh, man. "I promise to honor you and cherish you"... learn how to read a map.
"Ik blijf op aarde om je gedachtenis te eren..."l shall remain on earth to honor your memory.
"Liefhebben, eren en gehoorzamen""Love, honor, obey."
" Elkeen die zegt, "Ik zal een generaal beschermen en in eer houden ...""Any man who says, "I will protect and honor a General'..."
" in plaats van de eer of plicht,"rather than honor or duty,
" voor de eer aan mij verleend, waardoor ik deze divisie kon leiden als Deputy Chief... ""for the honor you bestowed on me, allowing me to lead this division as Deputy Chief..."
"Beste enthousiaste fan, je bewijst me eer.- Read it! "Dear avid fan, you honor me.
"De Heer liet mijn dochter Antonie groeien in alle eer... " "en deugd,"The Lord has let my daughter Antonie mature in His honor and endowed her with virtue, so that the will He has infused her with shall be fulfilled for life.
'Je eert me."You honor me.
- Alleen als je de jouwe eert.Only if you've honored yours.
- Het gewei eert hem als jager, maar de wapens wijzen op 'n krijger.The antler honors him as a hunter, although his weapons tell us he was a warrior.
- U eert ons, Generaal. De mannen praten.- You honor us, General.
...Sterven met een zwaard in de handen, eert hun God en meester Odin en ze verdienen een plaats aan zijn eeuwige tafel....Dying with a sword in their hand, honors their lord and master Odin and earns them a place at his eternal banquet.
- Hij wordt geëerd voor zijn tuin.- He's being honored for his garden.
- Hij zou deze weekjuist geëerd worden.- Which is sloppy and incomplete. He is supposed to be honored this week, Bones, not humiliated.
- Ze zou haar dochter geëerd hebben door te leven.She would have honored her daughter by living.
...vanavond geëerd als een grote menslievend....honored tonight as a great humanitarian.
98 stierven en werden geëerd met het eeuwige leven... in de annalen van onze trotse nationale geschiedenis.98 died martyrs and they were honored with eternal life among the honored annals of our national history.
David eerde de tradities van vele stammen.David honored traditions from many tribes.
Het is waar dat ik niet altijd de veto eerde, Maar alleen wanneer ik het meisje echt leuk vond.It's True I haven't always honored the veto, but only times when I really, really liked the girl.
Hij eerde me.He honored me.
Ik eerde haar.I honored her.
Ik eerde mijn loyaliteit aan Frankrijk.I honored my loyalty to France.
De volgende dag eerden we Phil... Omdat het de correcte manier van handelen was... en omdat een gelukkige wetenschapper... een niet-vervolgende, vlees-zonder-koe makende wetenschapper is.The next day, we honored Phil because it was the right thing to do and because a happy scientist is a non-suing, cowless-meat- making scientist.
Samhain was Wicca's grootste, heilige ceremonie... een nacht waarin we onze doden eerden en met hen spraken.Samhain was Wicca's greatest holy celebration... A night we honored and communed with our dead.
Ze eerden hem met een standbeeld in Londen.They honored him with a statue in london.
Zij eerden de eerste Cyane. Een heilige kus voor de nieuwe koningin, Gabrielle.As our foresisters honored the first Cyane, give your spirit kiss to our new queen, Gabrielle.
"'T Is mijn wil als kalief van Bagdad "Dat een wedstrijd zal worden gehouden ter ere van de de prinses Khairuzan.It is my will as Caliph of Baghdad... that a joust will be held to honor the Princess Khairuzan!
"Ik ben een vlinder kwekerij begonnen in mijn slaapkamer ter ere van ons."I've begun a butterfly farm in my bedroom in honor of us.
"Ter ere van het Leven's onbedwingbare verlangen om te gedijen..." "...en ter herinnering aan hen die vervolgd of vermoord werden omwille van hun toewijding aan waarheid en rechtvaardigheid..." "...doen we dankbaar een beroep op hun moed, terwijl wij ons verenigen om op te staan voor onze Levens."In honor of life's irrepressible urge to thrive and in memory of those who have been persecuted or killed, for their commitment to truth and justice, we gratefully invoke their courage as we come together to stand up for our lives.
'Heer Nelson Rathbone vraagt om uw gezelschap... bij het jubileumbal... ter ere van Hare Majesteits 50e jaar op de troon. '"Lord Nelson Rathbone requests the pleasure of your company at the jubilee ball in honor of Her Majesty's 50th year on the throne."
'Ze woonde een dienst bij ter ere van haar vader... voor zijn inzet voor wapenbeperking en andere diensten... voor de Harrison Stichting.'She attended a ceremony honoring her father for his efforts on gun control and other services to the Harrison Foundation.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

acen
do
aren
do
azen
do
doen
do
eten
eat
ogen
look
oren
ordain
zien
see

Similar but longer

aderen
do
ageren
act
beren
do
boeren
burp
deren
harm
erven
inherit
fleren
do
geren
do
gieren
yaw
hoeren
do
keren
turn
kieren
do
koeren
bill and coo
leren
learn
loeren
pry

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'honor':

None found.
Learning languages?