Eten (to eat) conjugation

Dutch
31 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
eet
I eat
eet
you eat
eet
he/she/it eats
eten
we eat
eten
you all eat
eten
they eat
Present perfect tense
heb gegeten
I have eaten
hebt gegeten
you have eaten
heeft gegeten
he/she/it has eaten
hebben gegeten
we have eaten
hebben gegeten
you all have eaten
hebben gegeten
they have eaten
Past tense
at
I ate
at
you ate
at
he/she/it ate
aten
we ate
aten
you all ate
aten
they ate
Future tense
zal eten
I will eat
zult eten
you will eat
zal eten
he/she/it will eat
zullen eten
we will eat
zullen eten
you all will eat
zullen eten
they will eat
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou eten
I would eat
zou eten
you would eat
zou eten
he/she/it would eat
zouden eten
we would eat
zouden eten
you all would eat
zouden eten
they would eat
Subjunctive mood
ete
I eat
ete
you eat
ete
he/she/it eat
ete
we eat
ete
you all eat
ete
they eat
Past perfect tense
had gegeten
I had eaten
had gegeten
you had eaten
had gegeten
he/she/it had eaten
hadden gegeten
we had eaten
hadden gegeten
you all had eaten
hadden gegeten
they had eaten
Future perf.
zal gegeten hebben
I will have eaten
zal gegeten hebben
you will have eaten
zal gegeten hebben
he/she/it will have eaten
zullen gegeten hebben
we will have eaten
zullen gegeten hebben
you all will have eaten
zullen gegeten hebben
they will have eaten
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gegeten hebben
I would have eaten
zou gegeten hebben
you would have eaten
zou gegeten hebben
he/she/it would have eaten
zouden gegeten hebben
we would have eaten
zouden gegeten hebben
you all would have eaten
zouden gegeten hebben
they would have eaten
Du
Ihr
Imperative mood
eet
eat
eet
eat

Examples of eten

Example in DutchTranslation in English
" Gij zult niet eten van wat... gij zult aanraken, opdat gij dan sterft "."Ye shall not eat of it... ...neithershallyetouchit, lest ye die. "
"'Moeder er zit een kat op het buffet en hij zegt dat ik uw eigen vlees zit te eten."'"'Mother there's a cat on the cupboard and it's saying that l'm eating your flesh."'
"10-4" en "Begrepen" en donuts eten."10-4," and, "Copy that," and, like, eat donuts and stuff.
"Als je jezelf ooit eenzaam voelt, gewoon eten tegenover een spiegel.""If you're ever feeling lonely, just eat in front of a mirror."
"Als je moet stelen om te eten, steel niet van uw buren. ""If you must steal to eat, don't steal from your neighbors."
! Ik eet cake!I'm eating cake!
" Vandaag eet ik geen gebak, boter of brood " en tegen de middag heb ik aan alles al toegegeven."Today l won't eat cake, butter or bread", and by lunch l've done the lot?
" Verhonger een pizza, eet koude voeten"?"Starve a pizza, eat cold feet"?
"'Vergeef, vergeet, en eet meer jam, zei de kruik tegen het deksel."'Forgive, forget, and eat more jam,' the jar said on the lid.
"...en als dat niet Linda is, dan eet ik het magazine op."If that's not Linda, I'll eat the magazine."
"Als je hier iets van bij het ontbijt hebt gegeten, ben je me iets schuldig.If you've eaten any of this breakfast, you now owe me.
"Bid dat degene die de dingen eten die gegeten worden en het echte eten... universeel gewijd wordt." Vind je het niet mooi?Pray... that those that eat the things that are eaten and the actual eating be universally devote herself. Don't you love it?
"Eet of gegeten worden".eat or be eaten.
"Eten of gegeten worden""Eat or be eaten."
"Vader en ik hebben al gegeten.""Dad and I have already eaten."
"'Kom maar, ' zei Foxy Loxy, en ging 't hol in." "Plots draaide Foxy Loxy zich om en at Turkey Lurkey op in één grote hap.""'Follow me,' said Foxy Loxy, and went into the hole, when all of a sudden Foxy Loxy turned around and ate up Turkey Lurkey in one big bite."
"Dai at wat jam en dacht veel na""Dai ate some jam and thought a lot,
"Het kleine biggetje at de wolf helemaal op, en leefde nog lang en veilig en gelukkig.""And the little pig ate the wolf all up, and lived happily and safely ever after."
"Hij wekte haar en bevend at zij het brandende hart uit zijn hand."He woke her then, and trembling and obedient... "she ate that burning heart out of his hand.
"Kom maar,' zei Foxy Loxy, en ging 't hol in.' 'Plots draaide Foxy Loxy zich om en at Turkey Lurkey op in één grote hap.'Follow me, said Foxy Loxy, and went into the hole, when all of a sudden Foxy Loxy turned around and ate up Turkey Lurkey in one big bite.
"Ik weet niet zeker of de New Orleans keuken ooit zo goed was als haar reputatie." "Mede danzkij de mensen, die het eten consumeerden, het evalueerden en het bewonderden, die waarschijnlijk niet nuchter genoeg waren toen ze het eten aten."I'm not certain the cuisine was ever as good as its reputation in part because the people who consumed, evaluated and admired it likely weren't sober enough at the time of ingestion
"We aten ons kalkoen aan aparte tafels dat jaar.'We ate our turkey at separate tables that year.
'Boyle zegt dat ze vroeger kreeft aten.'"Boyle explains that they ate lobsters at the first Thanksgiving."
'De alen aten het'."The eels ate."
's Winters zat de Donner Party vast in de bergen. Ze aten elkaar op.Winter came and the Donner Party got trapped in the mountains and they ate each other...
We zate te kampere en te ete en toen sprong er een bergleeuw naar benede en at me been op.We was camping, and we was eating, and it was a mountain lion jump all the way down and eat my leg.
"Terwijl anderen geloven dat het een machtig duivelskunstenaar was dat van vorm kon veranderen naar een mens etend monster. ""While others believe it was a powerful sorcerer who could shape-shift into a man-eating monster."
Al die nachten... dat ik bezorgd om je was in dat gevangenenkamp... niets etend 'omdat ik halfdood was van de zorgen.All those nights I spent worried about you in that prison camp, not eating 'cause I was worried half to death, all the nights sitting at home crying and for what?
Als ik had willen kijken naar een gezette jongen met sandalen, etend met zijn handen, had ik me gemeld en Nick bekeken in de keuken.If I wanted to watch a heavy-set guy in sandals eating with his hands, I would've just posted up and watched Nick in the kitchen.
Als je rond wilt blijven hangen, gebakjes etend, dan is dit niet het werk voor jou. Begrijp je me?You want to stand around, eating danishes, this isn't the job for you, do you understand?
De andere helft houdt teveel van etend hier en is een mislukking.The other half likes eating here too much to bust him.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

acen
do
aren
do
azen
do
doen
do
eren
honor
ogen
look
oren
ordain
zien
see

Similar but longer

afeten
eat them
boeten
do penance
echten
do
eesten
kiln
enten
inoculate
etsen
etch
etten
do
gieten
pour
heten
be called
keten
chain
meten
measure
moeten
must
nieten
staple
opeten
eat
roeten
do

Random

drenken
water
eisen
demand
enteren
inoculate
equiperen
do
ervaren
do
etaleren
aestheticise
etiketteren
label
examineren
examine
exciteren
do
exhorteren
exhort

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'eat':

None found.
Learning languages?