Nustoti (to stop) conjugation

Lithuanian
44 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
nustoju
I stop
nustoji
you stop
nustoja
he/she stops
nustojame
we stop
nustojate
you all stop
nustoja
they stop
Past tense
nustojau
I stopped
nustojai
you stopped
nustojo
he/she stopped
nustojome
we stopped
nustojote
you all stopped
nustojo
they stopped
Past freq. tense
nustodavau
I used to stop
nustodavai
you stop
nustodavo
he/she used to stop
nustodavome
we used to stop
nustodavote
you all used to stop
nustodavo
they used to stop
Future tense
nustosiu
I will stop
nustosi
you will stop
nustos
he/she will stop
nustosime
we will stop
nustosite
you all will stop
nustos
they will stop
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
nustočiau
I would stop
nustotum
you would stop
nustotų
he/she would stop
nustotume
we would stop
nustotute
you all would stop
nustotų
they would stop
Imperative mood
-
nustok
you stop
-
-
nustokite
you all stop
-

Examples of nustoti

Example in LithuanianTranslation in English
Ūkininkai, kurie ūkininkauja valstybei arba kolektyvui priklausančioje žemėje, ir nusprendžia nustoti tokią žemę naudoti ganymui, ir perduoti savo teises kitam ūkininkui, yra traktuojami taip pat kaip ir ūkininkai, parduodantys arba perduodantys savo valdas.Farmers farming only publicly or collectively owned land who decide to stop using that land for grazing and to transfer all their rights to another farmer shall be treated in the same way as farmers selling or transferring their holdings.
Šiuometu yra svarbiau negu bet kada nustoti alinti išteklius ir sustabdyti žvejybai leistinų normų viršijimą… po je ro uNow more than ever it is more important to stop weakening resources through overfishing… e ro p u
Pirmasis iš jų (angl. hashfacts) teikia faktinę informaciją apie kanapių vartojimą, o antrasis teikia paramą ir motyvaciją tiems, kurie bando nustoti vartoti šį narkotiką.The first of these (hashfacts) provides factual information about cannabis use and the second offers support and motivation to those attempting to stop taking drugs.
Narkomanai gali norėti nustoti vartoti narkotikus, bet jiems sunku tai padaryti, nors dėl to jie dažnai patiria neigiamų padarinių.Addicts may wish to stop, but find it difficult to do so, despite often experiencing negative consequences.
Naujos technologijosnarkomanijos moksliniųtyrimų srityje neuropsichologinius trūkumus, kurie gali būti žmogaus nesugebėjimo nustoti vartoti narkotikus pirminis šaltinis.New technologies in addiction research non-invasive techniques which may help to identify neuropsychological deficits that may be the primary source of an individual’s inability to stop using drugs.
Ar kada nors nustoji pliaukšti?Do you ever stop talking? Whoa, look.
jėzau Kristau, Strazde, kada nors nustoji valgyti'?Jesus Christ, Bird! You ever stop eating?
Žinai, kai pradedi dirbti bare, nustoji teisti žmones.You know, you work in a bar, you kind of stop judging people.
Įmanoma jausti tiek neapykantos, kad tu nustoji ją išvis jautęs.It's possible to feel so much hate you stop feeling it at all.
Tu tiesiog nustoji egzistavęs.You just stop existing.
Nes šiandien yra diena, kai mes nustojame bėgę.'Cause today is the day we stop running.
Aš net nustojau rūkyti.I've even stopped smoking.
Du crackheads užpuolė ją Ir aš nustojau juos!Two crackheads were attacking her and I stopped them! I swear to God!
Aš nustojau juos!I stopped them!
Jau seniai nustojau, jaudintis.I stopped worrying a long time ago.
Aš nustojau reaguoti į vaistus.I've stopped responding to treatments.
Ko girti nustojai?Why did you stop praising?
"Viski 3" Kodėl nustojai šaudyti? Atsiliepk "Viski 3".Whisky Three, why have you stopped firing?
Kada nustojai rūpintis?At what point did you stop caring?
Kodėl nustojai?What stopped it?
Lyg nustojai slėptis.It's as if you stopped hiding.
2002 m. balandžio mėn. Nuo 2001 m. spalio 28 d., kai pirmesnė įmonė nustojo teikti šias paslaugas, iki 2002 m. balandžio mėn. maršruto Gérone–Madridas neaptarnavo jokia įmonė.In this regard, it is important to point out that Air Catalunya started operating the Gerona–Madrid route at the same time as Intermed, i.e. in April 2002. Before that date and since 28 October 2001, the date on which the previous company stopped operating the route, no company had been covering the Gerona–Madrid route.
kurie nustojo priiminėti atliekas prieš 2006 m. gegužės 1 d.,stopped accepting waste before 1 May 2006,
Vienintelis Australijos PKP gamintojas 2003 m. nustojo eksportuoti PKP į visas rinkas, įskaitant Bendriją.The sole producer of PSF in Australia has stopped exporting PSF to all markets, including the Community, in 2003.
Dėl šios priežasties TE-TOL nustojo kūrenti vietoje gaunamas rusvąsias anglis ir šiuo metu kūrena tik iš Indonezijos importuojamas anglis, kuriose yra daug mažiau sieros (mažiau nei 0,5 %), kad bloke nereikėtų naudoti sieros šalinimo iš išmetamųjų dujų įrengimų.TE-TOL stopped burning domestic brown coal for that reason and now burns only imported Indonesian coal, which has a considerably lower sulphur content (< 0,5 %), so that the plant does not need flue-gas desulphurisation equipment.
Tačiau šis gamintojas netrukus nustojo bendradarbiauti ir nepateikė išsamių klausimyno atsakymų,However, this producer stopped cooperating shortly thereafter and did not provide a full questionnaire reply,
Tada mes ilgam nustojome.Then we stopped for a long time.
Po Liverpulio mes nustojome sprogdintiAfter Liverpool, we stopped bombing.
Norėjau pasakyti, kad mes-- nustojome susitikinėti jau anksčiau.I mean, we-- we stopped before.
Bandau išsiaiškinti, kodėl nustojome kalbėtis.I'm trying to figure out why we stopped talking.
O tuomet gimė Evanas, ir mes kaip ir nustojome.And then Evan was born and we kind of stopped.
Visų pirma Komisija niekada nenurodė suinteresuotosioms šalims, kad jos gali teikti pastabas neribotą laiką arba kad Komisija praneš joms, kada ji nustos priimti raštus.In particular, the Commission has never indicated to the interested parties that they could indefinitely submit comments or that the Commission would inform them when it will stop to accept submissions.
Dexia ir DCL, kurios iškart perleidus DMA neteks visos tiesioginės ir netiesioginės DMA akcinio kapitalo dalies, nuo tos dienos nustos užtikrinti DMA likvidumą;Dexia and DCL, which will lose any direct or indirect holding in DMA’s capital as soon as the disposal of DMA is completed, will stop providing liquidity to DMA from that date;
Vieną dieną Japonijos ekonomika nustos smukusi, tačiau nesu linkęs labai optimistiškai žvelgti į ateitį.Eventually, Japan’s economy will stop going down but I am not very optimistic about its sustainable future.
Bet zinau, kad visi tikimes, jog balsavimo kabinos vienumoje jusu gauja nustos baimintis del savo padeties visuomeneje ir priims tesinga sprendima.But I think we're all hoping that in the privacy of the voting booth your bandwagoneers will stop fearing for their social lives and make the right choice.
Jei pasiseks, po poros valandų nustos lyti ir galėsim kirsti upę ryte, ir nuvežti ją į ligoninę.With any luck, it will stop raining in a couple of hours... and we'll be able to cross the creek in the morning, and take her to a hospital.
Būčiau labai dėkinga, jeigu nustotum man vadovauti.I would appreciate it if you would stop trying to "manage" me.
Arba, jei ji nustotų man skambinėti tą pačią minutę, kai grįžtu namo iš mokyklos kai neturiu visiškai nieko naujo\papasakoti, išskyrus kelionę autobusu namo.Or if she would stop calling me the minute I get home from school when I have absolutely nothing to talk about other than the bus ride home.
Norėčiau kad ji nustotų grojusi tą kvailą muziką.I wish she would stop playing that stupid music.
Aš prižadu. Geriau nustok mane spausti, arba aš pridėsiu į kelnes.You better stop squeezing me, or I'm gonna poop in my pants.
Ak, nustok bambėti.Oh, stop your grousing.
Taigi, nustok jaudintis.So stop worrying.
Nagi, nustok verkti, prašau !So please stop crying
Mate, nustok nerimauti dėl nagų!Mate, stop worrying about your nails!

More Lithuanian verbs

Related

apsistoti
stay
apstoti
surround
atsistoti
stand up
atstoti
substitute
įstoti
get in (a college)
pastoti
get pregnant
pristoti
pester
stoti
stand up
sustoti
stop
užstoti
stand up (for somebody)

Similar

apstoti
surround
atstoti
substitute
nuomoti
let (an apartment)
nuomotis
rent
nusėsti
settle
nuspėti
guess
nustebti
be surprised
nustygti
keep still
nustumti
shunt
nusukti
rook
pastoti
get pregnant
sustoti
stop
užstoti
stand up (for somebody)

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atitraukti
unzip
atpalaiduoti
relax
barstyti
sprinkle
erzintis
get annoyed
įžiūrėti
discern
juokauti
be kidding
kaustyti
enchain
klerti
dilapidate
ratavoti
help
tukti
fatten

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'stop':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In