Apsistoti (to stay) conjugation

Lithuanian
27 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
apsistoju
I stay
apsistoji
you stay
apsistoja
he/she stays
apsistojame
we stay
apsistojate
you all stay
apsistoja
they stay
Past tense
apsistojau
I stayed
apsistojai
you stayed
apsistojo
he/she stayed
apsistojome
we stayed
apsistojote
you all stayed
apsistojo
they stayed
Past freq. tense
apsistodavau
I used to stay
apsistodavai
you stay
apsistodavo
he/she used to stay
apsistodavome
we used to stay
apsistodavote
you all used to stay
apsistodavo
they used to stay
Future tense
apsistosiu
I will stay
apsistosi
you will stay
apsistos
he/she will stay
apsistosime
we will stay
apsistosite
you all will stay
apsistos
they will stay
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
apsistočiau
I would stay
apsistotum
you would stay
apsistotų
he/she would stay
apsistotume
we would stay
apsistotute
you all would stay
apsistotų
they would stay
Imperative mood
-
apsistok
you stay
-
-
apsistokite
you all stay
-

Examples of apsistoti

Example in LithuanianTranslation in English
Draudimas apsistoti tam tikrose vietoseProhibition to stay in some places
apgyvendinimo paslaugų teikimui viešbučiuose ar panašią veiklą vykdančiose sektoriuose, pavyzdžiui, poilsiavietėse ar stovyklauti įrengtose vietose, įskaitant teisę apsistoti konkrečioje vietoje dėl pakaitinio naudojimosi teisų pasikeitimo ir pan.;the provision of accommodation in the hotel sector or in sectors with a similar function, such as holiday camps or sites developed for use as camping sites, including the right to stay in a specific place resulting from the conversion of timeshare usage rights and the like;
Šis tinklas remia asociacijos iniciatyvas − nansiškai arba apgyvendinant iš kitų vietų (Vokietijos, Šveicarijos, Olandijos ir Ispanijos) atvykstančius menininkus, kuriems dalyvaujant spektakliuose reikia kur nors apsistoti.This network supports the initiatives of the association, either financially, or by providing accommodation to the artists from outside the region (Germany, Switzerland, the Netherlands and Spain) who need somewhere to stay while taking part in the productions.
Tikslas − sudominti tiek banglenčių entuziastus, tiek atsitiktinius banglentininkus;• kiekviename regione nurodyti kontaktinius asmenis, kad būtų galima platinti informaciją apie banglenčių sportui tinkamus paplūdimius ir laiką, nurodyti galimus pavojus bei aplinkos veiksnius, pavyzdžiui, uolas ar vandens kokybę;• įvairių gebėjimų banglentininkams patarti susitikimo vietų klausimais; • taip pat galima teikti informaciją apie tai, kur geriau apsistoti, ką dar būtų galima veikti ir kokias vietas apžiūrėti.Predictably, the summer holidays were the busiest time of the year, and surf-re-lated businesses all suffered over the winter months.To help address this, the three regions decided to produce and distribute a passport-style guide, with a website back-up:• which encourages surfers to visit each surfing area out of season, because of better waves, less people, etc., to appeal to both keen and casual surfers;• to provide contacts in each region for disseminating information relating to surfing beaches and timing, indicating potential dangers and environmental factors such as rocks or water quality;• giving advice on venues for surfers of all abilities;• offering information about where to stay, what else to do and things to see.
- Tikiuosi, rasim kur apsistoti? - Žinoma.-l hope we find somewhere to stay.
Tai vieta, kur aš apsistoju.It's a place I'm staying.
Keliauji po pasaulį, apsistoji prabangiuose viešbučiuose.Travel all over the world, stay in fancy hotels.
Kur tu apsistoji?Where are you staying?
Aš ten tave sutikau ir tu paprašei nesakyti to Setui, kad galėtum ir toliau meluoti, jog atvažiavęs į Los Andželą apsistoji tik pas Setą.I saw you there, and you specifically asked me not to tell Seth, so that you could maintain the illusion that you always stay with Seth when you're in Los Angeles. Ooh!
Bet aš ten apsistojau!But I'm staying here!
Ir apsistojau motinos namuose.And I stayed over my mother's house.
Aš apsistojau Heathman viešbutyje.I'm staying locally at the Heathman.
Rodos, apsistojau kažkokiame cementiniame viešnamyje, mieloji.Well, I think I'm staying in some sort of cement brothel, my love.
Telefona viešbucio, kuriame apsistojai.Your phone number, hotel where you're staying.
Kur tu apsistojai?Where are you staying?
Sakyk, nejau gi jüs nesuvokiate... - Tiesa, seni, o kur tu apsistojai?Where are you staying by the way, old man?
Prisimeni pirmą vietą, kur apsistojai?Remember the first place you stayed?
Manau, jis čia apsistojo.I think he's staying here.
- Ji apsistojo pas Rusty.- She's staying at Rusty's.
Aš ieškau savo draugelio, apsistojo čia mėnesiui ar dviem, kai jį paleido.l'm looking for a buddy of mine, been staying here a month or two since he got out.
Turiu omenyje, iš kur mes žinome, kad tas vaikinas čia apsistojo?I mean, how do we know the guy's even staying here?
Ji apsistojo pas mus.She's staying with us.
Taip, ten mes ir apsistojome.Yes, I believe that is where we stayed.
- Mes apsistojome čia 10 metų.- We've been staying here for 10 years.
Liudijime, kuris vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai turėtų būti perduodamas kartu su sprendimu dėl kardomųjų priemonių, turėtų būti nurodytas adresas, kuriuo atitinkamas asmuo apsistos vykdančiojoje valstybėje, taip pat visa kita svarbi informacija, kuri galėtų palengvinti kardomųjų priemonių priežiūrą vykdančiojoje valstybėje.The certificate, which should be forwarded together with the decision on supervision measures to the competent authority of the executing State, should specify the address where the person concerned will stay in the executing State, as well as any other relevant information which might facilitate the monitoring of the supervision measures in the executing State.
Nors Pundžitui nė viena lankoma šalis nėra svarbiausia, nes ketina aplankyti keletą jų per savo atostogas Europoje, jis turėtų kreiptis į ambasadą ar konsulatą dėl vizos tos šalies, kurioje apsistos ilgiausiai arba į kurią įvažiuos pirmiausia.Since Punjit doesn't have a main destination, as he is planning to visit several countries during his stay in Europe, he should apply for a visa at the Embassy or Consulate of the country where he will stay the longest, or his first point of entry.
Adomas apsistos pas mus.Adam will stay with us.

More Lithuanian verbs

Related

apstoti
surround
atsistoti
stand up
atstoti
substitute
įstoti
get in (a college)
nustoti
stop
pastoti
get pregnant
pristoti
pester
stoti
stand up
sustoti
stop
užstoti
stand up (for somebody)

Similar

apsisukti
turn around
atsistoti
stand up

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

gervuogiauti
pick blueberries
nebeprisikiškiakopūsteliauti
not pick wood sorrels anymore
pataikauti
toady
pereiti
traverse
rauti
root out
sutrikdyti
disturb
trykšti
squirt
užsigeisti
desire on a whim
užteršti
pollute
važiuoti
go (by vehicle)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'stay':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In