Vise (to show) conjugation

Norwegian
30 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
viser
I show
Bokmål past tense
viste
I showed
Bokmål future tense
vil vise
I will show
Bokmål conditional tense
ville vise
I would show
Jeg
Bokmål imperative tense
vis
I show
Bokmål present perfect tense
har vist
I have shown
Bokmål past perfect tense
hadde vist
I had shown
Bokmål future perfect tense
vil ha vist
I will have shown
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha vist
I would have shown
Jeg
Nynorsk present tense
viser
I show
Nynorsk past tense
viste
I showed
Nynorsk future tense
vil vise
I will show
Nynorsk conditional tense
ville vise
I would show
Jeg
Nynorsk imperative tense
vis
I show
Nynorsk present perfect tense
har vist
I have shown
Nynorsk past perfect tense
hadde vist
I had shown
Nynorsk future perfect tense
vil ha vist
I will have shown
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha vist
I would have shown

Examples of vise

Example in NorwegianTranslation in English
Og for å vise sin forakt valgte hun den mest loslitte mannen i salen.To show her utter contempt for Jack, she picked out the most deplorable looking tramp in the dancehall.
For å vise mine gode hensikter... gir jeg deg den fineste pyjamasen min.Now to show you my heart's in the right place l'll give you my best pair of pyjamas.
Effekten synes å være å vise noe... som ikke helt synes.The effect seems to be to promise to show something... that's never quite shown.
Hvorfor har du bestandig avslått å vise oss kartet?Why do you continually refuse to show us the map?
Han har en pussig måte å vise det på.Got a funny way of showing it.
Og for å vise sin forakt valgte hun den mest loslitte mannen i salen.To show her utter contempt for Jack, she picked out the most deplorable looking tramp in the dancehall.
Nei, sir. vise dem det første slag.No, sir, I'll show them first crack.
- Nei, og jeg skal vise henne noe, før jeg er ferdig.- No... and I'll show her something before I'm through.
Jeg skal vise dem.I'll show them.
Jeg skal vise deg hvor vi kan sette Mr. Renfield så han ikke unnslipper igjen.I'll show you where we can put Mr. Renfield where he won't escape again.
Kom igjen, jeg viser deg garderoben din.Come on, I'll show you your dressing room.
Den viser uavhengighet.That shows independence.
Si meg, Joe, hvorfor viser du ikke den ærbare Mr. Smith dette nydelige dyret?Say, Joe, why don't you show the honorable Mr. Smíth this beautiful animal?
Jeg fisker med håndsnøre og viser ham.I fish hand line, I show him same time.
Når noen viser vennlighet, skal man gjøre gjengjeld.When someone shows you a kindness, you show them one in return.
Måten Rough Riders red over San Juan Hill, viste spanierne noe.The way those Rough Riders rode over San Juan Hill... showed those Spaniards something.
Du vil vel nekte for at jeg viste vei hit... for et år siden, din skjeløyde makrell.I suppose you'll deny I showed you the road to this spot... a year ago this very day, you cross-eyed mackerel.
Nå og alltid. Er det ikke Englands konge kan gi den lovløse som viste ham plikten til sitt land.Is there nothing the king can grant the outlaw who showed him his duty to his country?
Du viste deg fram.You showed yourself.
- Floyd viste meg den en gang.I only saw it once for a few minutes. Floyd showed it to me when we first got hold of it.
- Ikke vis noen redsel.- Don't show any fear.
- Tarzan, vis ham å få tak i vann.- Tarzan, show him how to get water.
Carmelita, vis deg foran dommerne.Carmelita, you show off for all the judges.
Hvis du ikke kan snakke ham til fornuft, vis ham.If you can't reason with him, show him.
Hvis du får problemer så vis dem dette.If you have problems, show this here.
Og hvis noe skjer med meg så må du fullføre det slik som jeg har vist deg.And if anything happens to me, you'll have to finish the job as I showed you. Go now.
Du har aldri vist oss dem.Why, Freddy, you never showed them to us.
Men er han feig, så har han ikke vist det ennå.But if he's a coward, it hasn't showed up yet.
Du er den første jeg har vist det til.You're the first person I've ever showed it to.
Jeg har vist hvor galt du har tolket kunsten min.I just showed you how clearly you misinterpreted my art.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

anse
consider
base
base
fise
do
fuse
do
huse
house
kose
snuggle
lese
read
lyse
light
løse
solve
låse
lock
mase
nag
mose
moss
nase
smell
nyse
sneeze
pøse
pour

Similar but longer

avise
defrost
avvise
reject
bevise
prove
påvise
show
skvise
squeeze
vimse
do
viske
rub
vispe
whisk

Random

tenke
think
uttale
pronounce
veksa
grow
verja
defend
vete
do
vilja
want
virvle
spin
viske
rub
væpna
arm
ånde
breathe

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'show':

None found.
Learning languages?