Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Vertonen (to show) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of vertonen

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
vertoon
I show
vertoont
you show
vertoont
he/she/it shows
vertonen
we show
vertonen
you all show
vertonen
they show
Present perfect tense
heb vertoond
I have shown
hebt vertoond
you have shown
heeft vertoond
he/she/it has shown
hebben vertoond
we have shown
hebben vertoond
you all have shown
hebben vertoond
they have shown
Past tense
vertoonde
I showed
vertoonde
you showed
vertoonde
he/she/it showed
vertoonden
we showed
vertoonden
you all showed
vertoonden
they showed
Future tense
zal vertonen
I will show
zult vertonen
you will show
zal vertonen
he/she/it will show
zullen vertonen
we will show
zullen vertonen
you all will show
zullen vertonen
they will show
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou vertonen
I would show
zou vertonen
you would show
zou vertonen
he/she/it would show
zouden vertonen
we would show
zouden vertonen
you all would show
zouden vertonen
they would show
Subjunctive mood
vertone
I show
vertone
you show
vertone
he/she/it show
vertone
we show
vertone
you all show
vertone
they show
Past perfect tense
had vertoond
I had shown
had vertoond
you had shown
had vertoond
he/she/it had shown
hadden vertoond
we had shown
hadden vertoond
you all had shown
hadden vertoond
they had shown
Future perf.
zal vertoond hebben
I will have shown
zal vertoond hebben
you will have shown
zal vertoond hebben
he/she/it will have shown
zullen vertoond hebben
we will have shown
zullen vertoond hebben
you all will have shown
zullen vertoond hebben
they will have shown
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou vertoond hebben
I would have shown
zou vertoond hebben
you would have shown
zou vertoond hebben
he/she/it would have shown
zouden vertoond hebben
we would have shown
zouden vertoond hebben
you all would have shown
zouden vertoond hebben
they would have shown
Du
Ihr
Imperative mood
vertoon
show
vertoont
show

Examples of vertonen

Example in DutchTranslation in English
- Als dit aan het licht komt... kan ik me nergens meer vertonen.If word got out I was liberated for half a million... I could never show my face in polite society again.
- Daar kun je je niet vertonen.- You can't show your face there.
- Dan zal ik mezelf maar 's vertonen. Stilte.Well, I suppose I'd better show myself- Quiet!
- Dat de dader rechtshandig is, want die uithalen vertonen meer kracht.It indicates the disambiguation of a right-handed assailant, because these blows show more strength.
- Die durft zich niet meer te vertonen.Not me. She'll never show her face now.
"maar dat is meer uiterlijk vertoon, dan innerlijk gevoel.""but indeed our shows are more than will.
- Ik vertoon de symptomen niet.I'm not showing the symptoms.
- Openbaar vertoon van onze kracht?Public show of our will?
Als ik deze opname vertoon, kunt u brood gaan verkopen op straat.If I show this recording, you can start selling hot-dogs on the street.
Als ik een vent vind die de moeite waard is... vertoon ik dit als blooper op een scherm.If I ever find a guy who's worth it ... I'm going to show this video at our wedding!
"Hij vertoont een zeer opmerkelijke zintuiglijke ontwikkeling.""Apparently deaf and dumb, the child shows astonishing traits." "He uses his senses in reverse order."
"wachtend om te zien of je je voor een paar minuten in de tuin vertoont."watching to see you show yourself for a minute in the garden.
'Hij is toegewijd aan het concept van rehabilitatie... en vertoont geen neiging tot recidive.'"He has dedicated himself to the concept of rehabilitation and shows no signs that indicate any remaining recidivistic tendencies."
'Persoon B vertoont alle tekenen van een masochist, stelt zich volledig afhankelijk op.'"Subject B shows all the signs of being a masochist. "Completely dependent for a sense of self. "
- Dan z'n brein vertoont alleen ruis.Dan's brain's not showing channel 6 right now.
Als de film straks officieel vertoond wordt...- No... And, above all, if this film is to be shown in public...
Anders had de buffer wel tekenen vertoond.The image buffer would've shown signs of tampering.
Bergomi heeft enkele activiteiten vertoond, sinds de aanval.Bergomi's shown some activity since the attack.
Dat team krijgt bij mij een tv-optreden... dat wereldwijd vertoond zal worden.That squad will get to join me in a TV performance that will be shown worldwide.
De beste Kerstshow ooit, is The Star Wars Holiday Special, eenmaal vertoond in 1978, daarna weggestopt in de kluis van Lucasfilm, omdat het zo een juweeltje is.The best Christmas show of all time is The Star Wars Holiday Special, shown only once in 1978, then locked away in the Lucasfilm vault like the precious jewel it is.
'Van de 23 onderzochte patienten is slechts één, een 44 jaar oude man, die slechts kleine zichtbare verbeteringen vertoonde. '"Of the 23 patients examined, only one, a 44-year-old male showed little visible signs of improvement. "
- Abbotts giftest vertoonde enorm veel... steroïden.Abbott's tox screen showed massive steroid levels.
- Ik wist dat er iets aan de hand was toen Cat zich nooit vertoonde in het ziekenhuis, maar ...I knew something was up when Cat never showed at the hospital, but...
...dat je tekenen van genialiteit vertoonde.Saying that you showed signs of being a genius.
Alleen die van jou vertoonde oneffenheden.Yours was the only one that showed deception.
Coulson is ermee geïnjecteerd, en minuten later vertoonden zijn wonden tekenen van celregeneratie.Agent Coulson was injected with it and literally minutes later, his wounds showed signs of cellular regeneration.
De abdominale tests vertoonden geen bewijs van een obstructie.The abdominal series showed no evidence of obstruction.
De bloedtesten die je deed op Nadia, die vertoonden Fae DNA.The blood tests you ran on Nadia, they showed Fae D.N.A.
De geïnfecteerde apen vertoonden tekenen van agressief gedrag en zijn ontsnapt.The infected chimps showed signs of erratic and aggressive behavior... that led to their escape from the facility.
Deze vertoonden extreme woede.These are the ones who showed extreme anger.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

verbenen
ossify
verlenen
grant
vermanen
admonish
vermenen
opine
vertalen
translate
verteren
digest
vertuien
moor
vervenen
do
verwonen
do

Similar but longer

vertonnen
do
vertoornen
anger

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'show':

None found.