Anse (to consider) conjugation

Norwegian
22 examples
This verb can also mean the following: regard

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
anser
I consider
Bokmål past tense
anså
I considered
Bokmål future tense
vil anse
I will consider
Bokmål conditional tense
ville anse
I would consider
Jeg
Bokmål imperative tense
anse
I consider
Bokmål present perfect tense
har ansett
I have considered
Bokmål past perfect tense
hadde ansett
I had considered
Bokmål future perfect tense
vil ha ansett
I will have considered
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha ansett
I would have considered

Examples of anse

Example in NorwegianTranslation in English
Vanligvis pleierjeg å anse meg selv som en ganske rettferdig fyr.Ordinarily I like to consider myself a pretty reasonable guy.
Kaptein, er private brev å anse som kontrabande?Captain, are personal letters to be considered contraband?
Hvis du sender Jack Edwards avsted må du anse oss som fortid.If you send Jack Edwards out of this camp, you can consider our relationship at an end.
Jeg ville anse det som skyldig nok.I would consider that guilty enough.
Du kan anse din del av oppdraget som utført.You can consider your part of the mission accomplished... Fraulein Hoffmanstal.
Men, altså... det jeg mente var at... siden vi er så glad i hverandre... og siden vi jo må anse oss for voksne nå...Well, seriously... what I meant was that... since we do care for each other so much... and since we should really consider ourselves as adults now...
Ja, hvis herr Barry unnskyIder seg, og reiser tiI DubIin... viI jeg anse heIe affæren som avsIuttet.Yes, if Mr. Barry will apologize and go to Dublin I will consider the whole affair honourably settled.
Nøyaktig hvilken del av skogen anser han som sin?Just which part of the forest does he consider his?
Du anser saken som avgjort?But you consider the case concluded.
Jeg er sikker pa at du ikke anser Mr Kirk Edwards som en helt vanlig gjest.Now, I'm sure you don't consider Mr Kirk Edwards just an ordinary guest
Og jeg anser deres tilstedeværelse her som meget upassende og uetisk.And I consider your presence here highly irregular and unethical
Jeg synes det er bra av den gamle fyren, som ligger for døden... å observere formene mine med det jeg anser som fortjent anerkjennelse.I think it's mighty fine how that old fellow, on death's doorstep takes in my shape with what I consider deserved appreciation.
Han anså det som vårt veiledende prinsipp.He considered it our guiding principle.
Vi trodde vi var uovervinnelige. Nå er våre stolteste skip ødelagt av en fiende vi anså for å være underlegen.We've been trained to think that we're invincible... and now our proudest ships have been destroyed... by an enemy we considered inferior.
Han anså seg som en lojal sydstatsmann og geriljakriger i en borgerkrig som aldri sluttet.He considered himself a Southern loyalist and guerrilla in a Civil War that never ended.
Sønnen min var redd for meg Rosane anså meg som fascist Matias så på meg som en forræder.My son was afraid of me Rosane considered me a fascist Matias considered me a traitor.
Da forestillingen var ferdig, var jeg fortsatt nokså sjenert, noe jeg stadig er, så jeg gikk ikke bak scenen Jeg gikk for å ta en drink på det jeg da anså som min geriatriske bar, "Troika"When the play was over, I still had certain reserves of shyness, which still remain, so I didn't go backstage, and I decided to have a nightcap at what I considered then my geriatric bar, the Troika.
Jeg har alltid ansett meg selv som en veldig smartjente.You know, I've always considered myself a very clever girl.
Kan du tenke deg at jeg en gang ble ansett som attraktiv?Will you think it's possible that I was once considered attractive?
Det er ansett som darlig folkeskikk a dø som syk fordi det ødelegger smaken pa kjøttet.ln fact, it is considered bad form to die when ill because it ruins the taste of the flesh.
En respektert vitenskapsmann, ansett som en visjonær.A highly respected scientist, considered a visionary.
Hvis du hører på radioen, vil du finne ut at vi er ettersøkt og ansett som vaepnet og farlige.If you get on that radio, you'll find out we're wanted in two states and probably considered armed and dangerous.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

adle
ennoble
agne
do
akte
respect
amme
breastfeed
angi
give
angå
concern
ansa
notice
anstå
do
anta
accept
arme
do
arte
do
arve
inherit
auke
do
avle
do
base
base

Similar but longer

danse
dance

Random

alludere
allude
angi
give
anklage
accuse
anlegge
construct
annektere
occupy
anonymisere
anonymize
ansa
notice
ansette
employ
arrangere
arrange
attakkere
attack

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'consider':

None found.
Learning languages?