Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Tonen (to show) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of tonen

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
toon
I show
toont
you show
toont
he/she/it shows
tonen
we show
tonen
you all show
tonen
they show
Present perfect tense
heb getoond
I have shown
hebt getoond
you have shown
heeft getoond
he/she/it has shown
hebben getoond
we have shown
hebben getoond
you all have shown
hebben getoond
they have shown
Past tense
toonde
I showed
toonde
you showed
toonde
he/she/it showed
toonden
we showed
toonden
you all showed
toonden
they showed
Future tense
zal tonen
I will show
zult tonen
you will show
zal tonen
he/she/it will show
zullen tonen
we will show
zullen tonen
you all will show
zullen tonen
they will show
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou tonen
I would show
zou tonen
you would show
zou tonen
he/she/it would show
zouden tonen
we would show
zouden tonen
you all would show
zouden tonen
they would show
Subjunctive mood
tone
I show
tone
you show
tone
he/she/it show
tone
we show
tone
you all show
tone
they show
Past perfect tense
had getoond
I had shown
had getoond
you had shown
had getoond
he/she/it had shown
hadden getoond
we had shown
hadden getoond
you all had shown
hadden getoond
they had shown
Future perf.
zal getoond hebben
I will have shown
zal getoond hebben
you will have shown
zal getoond hebben
he/she/it will have shown
zullen getoond hebben
we will have shown
zullen getoond hebben
you all will have shown
zullen getoond hebben
they will have shown
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou getoond hebben
I would have shown
zou getoond hebben
you would have shown
zou getoond hebben
he/she/it would have shown
zouden getoond hebben
we would have shown
zouden getoond hebben
you all would have shown
zouden getoond hebben
they would have shown
Du
Ihr
Imperative mood
toon
show
toont
show

Examples of tonen

Example in DutchTranslation in English
"... om je iets te tonen dat hij aan mij getoond heeft""...to show you something he's shown me"
"Dit is om ons respect te tonen aan de Meester. We zijn het aan hem verschuldigd".This is to show our respect to Master.
"Dr. Sanchez, als je wilt?" "Sta me toe om je te tonen wat ik...""Dr. Sanchez, if you will"? "Allow me to show you what I've" -- this is not good.
"He, kijk hier eens, homo's die verantwoord hun liefde tonen""Hey, look over here, gay people showing love. Responsibly."
"Kom eens, ik wil je wat tonen.""Come here, I wanna show you something."
"Als ik ze toon, zou je dan kunnen stoppen met staren tijdens de les?""if I show them to you, you think you could stop staring at them in class?"
"Als je in brand staat, toon het dan# If you're on fire, show me #
"Als je van me houdt, toon het dan# If you're in love, show me #
"Laat mij het bewijs, toon het aan me... echt"."Show me the proof, show it to me... for real".
"Leg niets uit, toon het dan# # Please don't explain, show me #
! Het toont aan dat je geen verplichtingen aankunt, Ben.It just shows your lack of commitment, Ben!
"Barbara, Als de wereld je het ergste toont, laten mensen het beste zien"."when the world shows you its worst, "that's when people show you their best."
"Bied de andere wang aan" dat toont klasse"Turn the other cheek" is really showing class
"De kleinste loot toont aan dat er geen dood is"The smallest sprout shows there is really no death
"En u toont me geen reden om dat in te trekken"And you are showing me no reason why I start a revolt.
"... om je iets te tonen dat hij aan mij getoond heeft""...to show you something he's shown me"
"Dat ons is getoond""That we've been shown"
"Ik heb het getoond aan je zus en andere meisjes van je leeftijd"I've shown your sister and girls of your age
"Meneer Moucheboume, Vanwege de onverschilligheid en de minachting die u ten opzichte van mij heeft getoond, ondanks al die jaren trouwe dienst van mijn kant zie ik geen andere uitweg, dan bij deze mijn ontslag aan te bieden, per direct en niet onderhandelbaar.Mr Moucheboume, faced with the indifference and contempt you have shown towards me, despite my many years of loyal service,
- Dat is te voorspelbaar... nu hij geen sympathie voor Frank heeft getoond.- It's too obvious, now that he's shown no sympathy for Frank.
"Een van onze eerste zelfgekweekte gekleurde band schudde de kamer met hun intensiteit, en toonde dat dit soort muziek kon aanspreken een groter publiek dan zij die thans genieten""One of our first ever home-grown coloured bands shook the room "with their intensity, and showed that this kind of music could "appeal to a much larger audience than it presently enjoys."
"Maar Justus en Pastor, waren verre van bang... en toonde zich veheugd, voor Christus te willen sterven.""But Justus and Pastor, far from being afraid... "rejoiced and showed themselves willing to die for Christ.
'De onervaren Brian McCaffrey toonde direct al de moed van een ervaren brandweerman toen hij een brandende etage in z'n eentje doorzocht."Probationary Fireman, Brian McCaffrey, on his first fire, showed the bravery and courage of a veteran... when he risked life and limb to... - double-check a burning floor, alone. - [ Chuckling ]
'Ik toonde hem hoe hij de morfinepomp moest gebruiken."i showed him how to use the morphine pump.
"Nee, ze toonden je slechts de goede kant."No, they just showed you the good side.
- De bloedspatten toonden aan dat het slachtoffer werd geslagen door iemand dat niet groter is dan 1,5 meter.- Blood spatter showed that the victim was struck by someone no taller than 5 feet.
- Maar de kassatickets die hij nakeek, toonden aan dat vorige maand, terwijl Barb winkelen was, hun kaart vier keer gebruikt werd in dure restaurants in de stad.Yeah, but the receipts that he checked showed four separate occasions last month while Barb was shopping, their credit card was also being used in high-end restaurants around town.
- Niet goed. We toonden hem videobeelden... maar hij weigert te geloven dat de Ori verantwoordelijk zijn.Even after we showed him video footage of the damage, ...Volnek still refuses to believe the Ori are responsible for what happened on Sarvarus.
- We toonden penningen... en maakten onszelf bekend.- We showed you our badges and identified ourselves.
Ik, de Heer, Mijn God ... ben een jaloerse God... de zonden onderzoekend... van de vaders op hun kinderen... tot de derde en vierde generatie... en berouw tonend... dit is het einde...I, the Lord, my God... am a jealous God... visiting the iniquities... of the fathers upon the children... unto the third and the fourth generations... and showing mercy- This is the final-

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

banen
work way through
benen
bone
honen
jeer at
innen
collect
kanen
do
kenen
do
lenen
borrow
lonen
pay
manen
do
menen
mean
renen
run
taken
do
talen
do
tanen
wane
tapen
tap

Similar but longer

betonen
emphasize
tongen
do
tonnen
do
toornen
do
torenen
tower
tornen
do
tronen
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'show':

None found.