Mutat (to show) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of mutat

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
mutatok
I show
mutatsz
you show
mutat
he/she to show
mutatunk
we show
mutattok
you all show
mutatnak
they show
Present definite tense
mutatom
I show
mutatod
you show
mutatja
he/she shows
mutatjuk
we show
mutatjátok
you all show
mutatják
they show
Past indefinite tense
mutattam
I showed
mutattál
you showed
mutatott
he/she showed
mutattunk
we showed
mutattatok
you all showed
mutattak
they showed
Past definite tense
mutattam
I showed
mutattad
you showed
mutatta
he/she showed
mutattuk
we showed
mutattátok
you all showed
mutatták
they showed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
mutatnék
I would show
mutatnál
you would show
mutatna
he/she would show
mutatnánk
we would show
mutatnátok
you all would show
mutatnának
they would show
Conditional present definite tense
mutatnám
I would show
mutatnád
you would show
mutatná
he/she would show
mutatnánk
we would show
mutatnátok
you all would show
mutatnák
they would show
Conditional past indefinite tense
mutattam volna
I would have shown
mutattál volna
you would have shown
mutatott volna
he/she would have shown
mutattunk volna
we would have shown
mutattatok volna
you all would have shown
mutattak volna
they would have shown
Conditional past definite tense
mutattam volna
I would have shown
mutattad volna
you would have shown
mutatta volna
he/she would have shown
mutattuk volna
we would have shown
mutattátok volna
you all would have shown
mutatták volna
they would have shown
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok mutatni
I will show
fogsz mutatni
you will show
fog mutatni
he/she will show
fogunk mutatni
we will show
fogtok mutatni
you all will show
fognak mutatni
they will show
Future definite tense
fogom mutatni
I will show
fogod mutatni
you will show
fogja mutatni
he/she will show
fogjuk mutatni
we will show
fogjátok mutatni
you all will show
fogják mutatni
they will show
Subjunctive present definite tense
mutassam
(if/so that) I show
mutasd
(if/so that) you show
mutassa
(if/so that) he/she show
mutassuk
(if/so that) we show
mutassátok
(if/so that) you all show
mutassák
(if/so that) they show
Subjunctive present indefinite tense
mutassak
(if/so that) I show
mutass
(if/so that) you show
mutasson
(if/so that) he/she show
mutassunk
(if/so that) we show
mutassatok
(if/so that) you all show
mutassanak
(if/so that) they show
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
mutatnom
I to show
mutatnod
you to show
mutatnia
he/she to show
mutatnunk
we to show
mutatnotok
you all to show
mutatniuk
they to show

Examples of mutat

Example in HungarianTranslation in English
! - Meg akarom mutatni apámnak.I'd like to show them to my dad.
! Egy vagyont költöttek el és az egyetlen, amit fel tudtok mutatni, az a groteszk óvoda!You've spent a fortune, and all we have to show for it is that grotesque kindergarten!
"Habár meg szeretném neked mutatni a szerelmemet, várok rád, amíg ki nem tárod a szíved.""Although I want to show you my love... " "I'll wait until your heart opens."
"Mutasd meg azt, ki nem kerget ábrándokat. És mutatok egy boldog embert.""Show me the heart unfettered by foolish dreams, and I'll show you a happy man."
* És mindig, ha felém jössz * * Kicsit többet mutatok meg *♪ Every time you move, I let a little more show ♪
- Aha, majd mutatok én "lelkesedést".Oh, I'll show you 'get up and go'. Clean the hat first.
- Ahol több husikát mutatok! - Mi?One showing more skin.
"Mindig egy új arcot mutatsz nekem.""Every time you show a new face."
"mert nem mutatsz félelmet, nem mutatsz tiszteletet."because you're not showing any fear, you're not showing any respect."
'Ha akár csak cseppnyi bátorságot mutatsz,' 'ha csak egy cseppnyi' 'bátorságot mutatsz,' 'mi is lehetünk olyan híresek.'If you show a little bit of bravery. If you show a little bit of bravery. Then even I will be famous like them.
"Randy Dillard semmi fogékonyságot sem mutat.""Randy Dillard continues to show no initiative."
- Befűtünk kicsit. A sajtó és a nyilvánosság élénk érdeklődést mutat az ügy iránt.press the public to show.
- Ah, majd mutatunk neked valamit.- Ah, we'll show you something.
- De a világ, amit mutatunk, nem valódi.- But that world we show them isn't real.
- Figyeljen... Előfordulhat, hogy a következő fotósorozatban, amit a következő összekötőnek mutatunk, már az ön képe is benne lesz, vagy esetleg megmondhatja nekünk, hogy hol rejtőzik Victor Hesse és ezzel mindeki életét megkönnyíti.You could be the subject of the next photo that we go to show the next people we go to question, or you could just tell us right now where Victor Hesse is and make it easy on everybody.
- Igyekszünk így tenni! Azzal, hogy hasonló tárgyakat mutatunk élő adásban, talán megkapjuk a szükséges információt.By showing similar items on live TV, it may give us information we need.
A Shalimari biztonságiak csak azt fogják látni, amit mi mutatunk nekik.Now Shalimar security will see only what we show them.
Amint tetteitek megbánására utaló jeleket mutattok...As long as you show some signs of remorse for your actions...
Amíg tiszteletet mutattok, nem lesz gond.- Long as you show respect, gonna be fine.
"Minket nem mutatnak."They don't show us.
"Sose vedd ki az első szobát, amit mutatnak neked.""Never take the first room they show you."
# Puszkó-nyuszkó, én kis... # A klotyón mutatnak.They showed me on the potty.
- A vizsgálatok progressziót mutatnak.The repeat mri and CAT scan show interval progression.
"Ezért úgy döntöttem, hogy nem mutatom meg neki a leveledet.""So I've decided not to show him your letter.
- A fogszabályzómat mutatom.I'm not, I was just showing Tony my braces.
"Miért nem mutatod meg anyádnak a festményeidet?"You should show your mother your paintings.
"Mérgezett." Miért a mérgezetteket mutatod?"Poison." Now, why are you showing me poisons, huh?
# Hogy mutatod ki, hogy szereted?# How do you show her you love her?
# Így mutatod neki hogy szereted# That's how you show her you love her
"A legkisebb rügy is azt mutatja, a halál nem létezik"The smallest sprout shows there is really no death
"Azt mutatja mennyire érzed magad biztonságban.""lt shows how insecure you are."
"Elkötelezte magát a jó útra térés elve mellett, nem mutatja semmi jelét annak, hogy szándékában állna visszaesni.""That he has dedicated himself to the concept of rehabilitation "and shows no signs that indicate any remaining recidivistic tendencies."
- De tud, és most meg is mutatjuk nektek.- He can, and now he'll show you.
- Nem mutatjuk!- We're not showing it to you.
- Tudom, hogy megígértük Garrettnek, nem mutatjuk meg a videót a zsaruknak, de ha azt akarjuk, hogy Anne higgyen nekünk...Look, okay, I know we promised Garrett that we wouldn't show the video to the cops, but, I mean, if we want Anne to believe us...
- Tudománytörténeti jelentősségű, ezért is mutatjuk itt be ezt a nagyszerű eszközt, ami oly sokat segített nekünk az univerzum titkának megfejtésében.So this is a piece of history and we have it here shown as one of the most magnificent pieces of apparatus that have helped us to decode reality.
2008 óta először mutatjuk be a FEZ-t.We're going to be showing off FEZ for the first time since 2008.
- De nem mutatjátok az arcomat, ugye? - Nem.You're not showing my face, are you?
Az ok, amiért harcoltunk el fog veszni..., ... ha nem mutatjátok meg, hogy kész vagytok harcolni azért, amit már megnyertetek!The cause that we've fought for is lost if you won't show that you're ready to fight for what you've won !
Egyébként, miért nem mutatjátok meg Megannak a ruhákat, a Versace köntösöket?In fact, Why don't you girls show megan the wardrobe choices? Versace provided the gowns.
Finn egy kriptonit, ezért koncentrálok minden energiámmal a dalírásomra. Igen, és azt kell, hogy mondjam, nagyon inspirál, hogy mindketten azt mutatjátok, hogy a cölibátus egy járható út, azoknak a tiniknek, akik még nem állnak készen az intimitásra, és azoknak, akik idősebbek, és undorodnak a repedtsarkúaktól.Yes, and I have to say I am very inspired that both of you are showing how celibacy is a viable option for teens who simply aren't ready for intimacy, and for those who are older and are terrified of the hose monster.
"Ezt nem mutatják."They don't show that.
"Nem mutatják magzati kezed magzati kezemen." "Magzati lábad magzati lábamon."They don't show your fetus hand on my fetus hand, your fetus feet on my fetus feet.
"Nem mutatják magzati kezed magzati kezemen."They don't show your fetus hand on my fetus hand.
"Hozz ily virágot, hisz mutattam egyszer:"Fetch me that flower; the herb I showed thee once:
"mindent félrelökött amit neki mutattam" - ezt Vértes mondta - amikor, valamin megakadt a szeme."turning down everything I showed him" - this is vertès speaking- "when something caught his eye.
- A karcolás, amit mutattam.The carving I showed you. Right.
"Számtalan álmot mutattál meg nekem.""You showed me countless dreams."
'Tizenkét évig jártam az utat, amit mutattál...' 'egyedül a sötétségben.'"For twelve years I walked the path you showed me..." "alone in the darkness."
"Magához láncolt, gyönyörű álmokat mutatott..."He made me belong to him, showed me beautiful dreams..
- "Lindy Chamberlain nem mutatott érzelmet."- Lindy Chamberlain showed no emotion.
- Ma éjjel többet mutattunk a bátorságunkból és a szorgalmunkból, mint amennyit képzeltünk volna magunkról.Tonight, we showed more pluck and industriousness... than we've ever thought ourselves capable of.
Amit a visszajátszásban mutattunk, az mind hazugság volt.The flashback we showed you, was a lie.
Azokkal a fickókkal távozott, akiket mutattunk?Did she leave with any of the guys that we showed you?
Azért mutattunk meg mindent David múltjából, hogy tudd, mire vállalkozol.We showed you everything about David's past because it's important you know what you're getting into.
Az az irat, amit Roosterrel mutattatok nekem.The document you and Rooster came round and showed me, right?
De azt meg tudom mondani, hogy nem volt azok között, akiket a kormányzati tárgyalásról mutattatok.But I can tell you that he wasn't any of these people you showed me from the government trial.
'Ekkor, a producerek mutattak nekem egy nyomkövető eszközt, 'ami megmutatta, hogy pontosan hol is van James.' Oh, kerge nagynénim!'At this point, the producers showed me a tracking device that 'revealed where James actually was.' Oh, my giddy aunt!
- Bizonyítékokat mutattak!- They showed me proof!
- És mit mutattak ki nála?You want to know what his tox screen showed?
6-9 méteres, hosszú ujjaknak látszó növényeket mutattak, melyeket csupa tüske borított, levél pedig alig.They showed me plants like long fingers 20 feet high, 30 feet high, with spines all over them and little leaves, you know. Extraordinary.
- De megtehettem volna. Senkiben sem bíztam, amíg te nem mutattad meg, hogy bízhatok.I didn't trust anyone until you showed me that I could.
"A próbaidős tűzoltó, Brian McCaffrey, az első kivonulásán, egy veterán bátorságát és tapasztalatát mutatta... amikor életét kockáztatva... a lángokból egyedül hozta ki,"Probationary Fireman, Brian McCaffrey, on his first fire, showed the bravery and courage of a veteran... when he risked life and limb to... - double-check a burning floor, alone. - [Chuckling]
"És eme átalakulás mutatta meg, hogy a legjobb emberben is ott rejtőzhet a legrosszabb férfi.""And the process showed that in the best of people can hide the worst of men."
- Bloom doktor mutatta a sebészeti témájú cikkét.- Dr. Bloom showed me your article on surgical addiction.
- Addig, míg meg nem mutattuk a képet.Not until we showed you that picture.
A múlt heti adás felvételét mutattuk meg neked.We showed you the recording from last week's lottery.
A rektális vérzésben orrnyálkahártya nyomait mutattuk ki.The pathologyfrom the rectal bleed showed traces of nasal epithelium.
Bárcsak ne mutattátok volna meg, hogy mi van a ládában.I wish you'd never showed me what was in this box.
Te, Winn, a nővérem mutattátok meg nekem, még Ms. Grant is.You, Winn, my sister, Ms. Grant even, you've all showed me that.
Ti mutattátok meg, hogy nekem és Santanának is lehet közös jövőnk.You showed me there was a place for me and Santana, too.
"Dehogy, csak a jó oldalát mutatták meg nektek."No, they just showed you the good side.
- A szellem barátaim mutatták.- My spirit friends showed me.
- Igen, már mutatták az üzletben.Yeah, the guys at the rental sh op showed me.
Ha nálam lenne a laptopom, mutatnék egy jól elrejtett mappát, amiben sok gigabájtnyi bizonyíték van.If I had my laptop with me right now, I would show you a well-hidden folder with gigabytes of proof.
Mutasd felé azt a könyörületet, amit én mutatnék feléd.Show him the mercy that I would show you.
Mert úgy érzem, játszadozol velem, és és igazán nagyra értékelném, hogy egy kicsit nagyobb tiszteletet mutatnál ennél.Because I feel like you're playing games with me,and,um, I would really appreciate it if you would show me a little more respect than that.
Bárcsak Jack is mutatna érzelmeket...bármilyet.I wish jack would show some emotion, any emotion at all.
De nagyon biztos vagyok benne, hogy az MRI valami olyat mutatna, amire számítottam, amit már láttam korábban.But I really think that an MRI would show that something that I thought that I saw, I actually did see.
És néha én is azt kívánom, bár mutatna egy kis tiszteletet.And I too sometimes wish he would show some respect.
És értékelném, ha mutatnátok némi tiszteletet a helybelieknek, és a jelenlévőknek.I wouldn 't appreciate if you would show more respect for those who live here and those who visit here.
A meztelen fotókat nem mutatnám meg az asztaltársaságnak.I'm not sure I would show... these photos of him without clothes on.
A könnyek igaziak és a homloka a bánat jeleit mutatná, ha tudná.The tears were real. And her forehead would show sadness if it could.
A túsz elengedése a jó szándékukat mutatná.Giving up one of the hostages would show good faith.
Azok a levelek gyengének és megosztottnak mutatnák Franciaországot.Such letters would show France to be weak...and divided.
! Hadd mutassam meg, hogy működik az ágyu.Let me show you how the gun works.
"Gyere, hadd mutassam meg neked...""Come, let me show you..."
"Gyere, hadd mutassam meg""Come, let me show you"
"Azt akarom, hogy mutasd ki, mennyire félsz!""I want you to show me fear!"
"Hagyd a magamutogatást, és mutasd mid van." Ahogy a rajzon is meg van írva."Cut the crap, show us your willy," as the cartoon said.
"Mondja meg Rockynak, hogy mutassa meg a világnak, milyen fából faragták őt."Father, tell rocky to show the world "What he's made of.
- Ahjussi, mutassa nekem ezt.- Sir show me this.
- Akkor mutassa meg!- Then show me.
"Ezekben a nehéz és szerencsétlen időkben... mutassuk meg a világnak... hogyan tud két ősi kultúra együtt élni... és civilizált módon viszonyulni egymáshoz.""In these unfortunate and difficult times... "let us show the world... "how two ancient cultures can coexist...
"Menjünk a partra, és mutassuk meg a fehér seggünket!""Let's go to the beach and show our white buttocks !"
- Először mutassuk meg nekik, milyen a vendégszeretet.First let's show them some hospitality. - Yes, brother.
"De ha a dolgok bonyolódnak, mutassátok meg nekik, hogy ki a főnök.""But if things get tricky, show them who they're dealing with."
- Most mutassátok a térképeteket.- Now show me your map.
- Na, mutassátok!- Well, show!
- Írják le, ne mutassák meg egymásnak!Write it down. Don't show it to each other.
A chip meggátolja, hogy Bo jelét mutassák a szenzorok, de csakis Bóét.This chip prevents Bo's signature from showing up on their sensors, but Bo only.
A kormány megtiltotta a kameráknak, hogy a hazatérő koporsókat mutassák.The government would not allow any cameras to show the coffins coming home.
A régi szép időkben még a zálogházba is kellett recepciós, hogy mutassák, milyen előkelőek.In those good old days, when even a hockshop had to stick this receptionist thing out there in front to show it had class.
- Akarod, hogy mutassak pár lépést?- Want me to show you some dance moves?
- Gyere, hadd mutassak valamit.Come, let me show you something.
"Kérlek mutass egy egyszerű vizsgálati eredményt, ami bármilyen módon bizonyítja az állításodat tudományos alapon", nem tud adni."Please produce a single article that shows any of this in any scientific way," can't do it.
"Legalább mutass bosszúságot irántam..."At least show annoyance on me...
"Ne mutass képet."Do not show picture.
"Vagy mutass egy helyet, ahol nincs Isten."Or show me a place where there is no God
"kérlek, mutass valami bizonyítékot!""kindly show me some proof."
"Eggyé a fény, hogy utat mutasson""and one to light she be shown.
- Most pedig mutasson valamit az olcsó árkategóriából.-Now show me something in a cheap hat. -Yes, sir.
- Ne mutasson érzelmeket.- Don't show emotion.
- Nos, mutasson néhány játékot.-Now show me some toys.
- Igaza van, mutassunk tiszteletet.- Teal'c is right. We should show some respect.
- Kiemelten fontos, hogy egységet mutassunk.- It is important to show unity.
- Akkor mutassatok is valamit!- Well, then, show me something!
A dumán kívül is mutassatok valamit!You've got to show me something besides conversation.
Az ég szerelmére, mutassatok már valami szenzációsat!For God sakes, show me something sensational!
Az én csarnokomban álltok, az én birodalmamban vagytok, szóval mutassatok tiszteletet!You stand in my hall in my realm and you will show me respect.
- Félnek attól, hogy a nézőközönség előtt mutassanak minket!- They're afraid to show it in public!
- Mégis mit mutassanak?What are they supposed to show?
- Nem. Elmondod a srácoknak, hogy mit mutassanak.You give these guys some notice, they can put on a show.
-Vén morgós. Nem kellett volna engednem, hogy részleteket mutassanak be.Oh, I should never have let them show those film clips.
"és habár tényleg csak ennyi történt..." "meg kell neki mutatnom, hogy bármit megtennék,""even though it didn't, I need to show her
# Oh, túl sok bennem a szerelem Meg kell mutatnom ## Oh, I got so much love I need to show it #
- Azt mondtam valamit mutatnom kell.- I said there's something I have to show you.
- De mutatnom kell valamit!But I need to show you something.
# Ki kell mutatnod és... #♪ You've got to show it and ♪
- A legjobb énedet kell mutatnod, rendben?You need to show her your best self, okay?
- A rossz hír az, hogy a bizonyítékot még az első telihold előtt be kell mutatnod.- The bad news is you have to show proof before the first full moon since you joined.
- Amikor még kollégák voltatok, akkor még elment, de most már névadó partner vagy, és tiszteletet kell mutatnod iránta.When the two of you were colleagues, that's fair game, but you're a name partner now, and you have to show him some respect.
- Akkor meg kell mutatnia, hogyan csinálta.- Oh. You got to show me how you did those edges.
- Meg kell mutatnia, hova tartozik.Got to show your colors. That's right.
- Nem kell mutatnia semmit!-You don't have to show me anything. -You're going to see it for yourself.
A felvételnek meg kellett volna mutatnia a személyiségem.It's supposed to showcase my personality.
A főnöknek meg kell mutatnia hogy nem lehet félreállítani.The boss has to show your pal he won't be pushed around.
- Ha valóban azt kell mutatnunk.- If indeed we have it to show.
- Meg kell mutatnunk Lucindának.We need to show it to Lucinda.
- Meg kell mutatnunk neki mindent?- Do we have to show her everything?
Ha nyerni akarunk, akkor kicsit többet kellene mutatnotok magatokból.If we gonna win this thing you guys got to show a little more skin.
Meg kell mutatnotok Tannernek a telefonotokon lévő összes képet és üzenetet.You guys have to show Tanner all of the pictures and texts on your phones.
Meg kell mutatnotok a házat az ügyfélnek.Uh, you have to show the house to this client.
Meg kell mutatnotok nekik, hogy a szépség irracionális dolgokra készteti az embert.You have to show them that beauty drives people to do irrational things.
Nektek könyörületet kéne mutatnotok.You're supposed to show mercy.
- De meg kell mutatniuk!We film! But you'll have to show it!
A talizmánoknak kellene a kereszt helyét mutatniuk, ugye.Now, the talismans are supposed to show us The location of the cross, right?
A sürgősségi osztályok megteltek a majominfluenza tüneteit mutató betegekkel.Emergency rooms are being overwhelmed with patients showing signs... of what's being dubbed "The Simian Flu."
Cynthia sajnos egy lefelé mutató tendenciát mutatott a teljesítményében az elmúlt évben.Cynthia was unfortunately showing a downward trend in achievement over the last year.
Tartózkodjanak a tüneteket mutató emberektől.Stay away from people showing symptoms.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

altat
make someone fall asleep
áltat
mislead
iktat
authorize
kutat
investigate
mulat
have fun
oktat
instruct
untat
bore
vitat
dispute

Similar but longer

bemutat
introduce
kimutat
point at something
rámutat
point

Random

megteremt
create
megvilágosodik
light up
menetel
march
metél
chop up
motyog
mumble
múlik
pass
mutatkozik
show oneself
növekedik
grow
nyer
win
nyílik
open

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'show':

None found.