Spēlēt (to play) conjugation

Latvian
15 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
spēlēju
I play
spēlē
you play
spēlē
he/she/it plays
spēlējam
we play
spēlējat
you all play
spēlē
they play
Past tense
spēlēju
I played
spēlēji
you played
spēlēja
he/she/it played
spēlējām
we played
spēlējāt
you all played
spēlēja
they played
Future tense
spēlēšu
I will play
spēlēsi
you will play
spēlēs
he/she/it will play
spēlēsim
we will play
spēlēsiet
you all will play
spēlēs
they will play
Imperative mood
-
spēlē
you play
-
-
spēlējiet
you all play
-
Es/tu/...
Conditional mood
spēlētu
I would play

Examples of spēlēt

Example in LatvianTranslation in English
Papildus faktam, ka platformas un organizatori nav vieni un tie paši, tika arī apgalvots, ka ir būtiskas atšķirības starp šīm elektroniskajām spēlēm, jo, lai tās varētu spēlēt klātienes spēļu namos, ir vajadzīga spēlmaņu fiziska klātbūtne.Besides the fact that the platforms and suppliers are not the same, it was argued that there are major differences between these electronic games since the physical presence of gamblers is required in order to play them in land-based casinos.
Šādas Savienības veiktas iemaksas būs nozīmīgas, lai SAEA dotu iespēju spēlēt izšķirošu lomu kodoldrošības jomā, atbalstot valstu centienus izpildīt pienākumus, ko tās uzņēmušās kodoldrošības jomā, kā tas arī atzīts saistībā ar kodoldrošības samita procesu,Such contributions to be provided by the Union will be instrumental in enabling the IAEA to play a key role in the area of nuclear security by supporting the efforts of countries to fulfil their nuclear security responsibilities, as also recognised in the framework of the Nuclear Security Summit process,
Lai ļautu šādai dažādībai spēlēt atbilstīgu lomu un novērstu gan iniciatoru, gan kredītreitingu aģentūru ieslīgšanu pašapmierinātībā, maksimālais laikposms, kādā kredītreitingu aģentūrai ļauts vērtēt tā paša iniciatora veiktu atkārtotu vērtspapirizāciju, ir jāierobežo līdz tādam līmenim, kas garantē regulāru, jaunu kredītspējas vērtējumu.For such diversity to play a role and to avoid complacency of both originators and credit rating agencies, the maximum period during which the credit rating agency is allowed to rate re-securitisations from the same originator must be restricted to a level that guarantees regular fresh assessments of creditworthiness.
Es to zinu, jo pats labi spēlēju.I know, cos I'm a hell of a card player.
- Es jau spēlēju.What are you talking about? I am playing the game.
Es meklēju draugu, ar kuru kādreiz spēlēju dambreti.I'm lookin' for a buddy I used to play chequers with. We were tight.
Tā bija pirmā reize, kad Komisija apstiprināja atšķirīgu nodokļu režīmu starp rezidentu un nerezidentu uzņēmumiem kā izvēles rīcību vai “specifiku”, kas var iesaistīt spēlē valsts atbalsta noteikumus.This was the first time that differential tax treatment between resident and non-resident companies had been acknowledged by the Commission as an act of selection or ‘specificity’ capable of bringing the State aid rules into play.
Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem (direktoru) padome spēlē noteiktu lomu direktoru iecelšanā un/vai atcelšanā, vai nu pašai pieņemot attiecīgos lēmumus, vai iesakot kandidatūras kādai citai uzņēmuma struktūrai, (direktoru) padomes ietvaros jāizveido iecelšanas komiteja.Where, under national law, the (supervisory) board is playing a role, either by making decisions itself or by making proposals for consideration by another corporate body, in the process for appointment and/or removal of directors, a nomination committee should be set up within the (supervisory) board.
Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem (direktoru) padome spēlē noteiktu lomu direktoru atlīdzības lieluma noteikšanā, vai nu pašai pieņemot lēmumus, vai iesniedzot priekšlikumus kādai citai uzņēmējsabiedrības struktūrai, (direktoru) padomes ietvaros jāizveido atlīdzības komiteja.Where, under national law, the (supervisory) board is playing a role, either by making decisions itself or by making proposals for consideration by another corporate body, in the process for setting remuneration of directors, a remuneration committee should be set up within the (supervisory) board.
Un kapēc mēs spēlējam to?And why do we play it?
Es darīšu visu, ko varēšu Komanda, pret ko spēlējam, ir milzīga.I'm gonna try my best. This team we're playing, they're huge. They're fast, strong.
Mēs spēlējam, lai redzētu kurš izdzers dzeramo pirmais, tas būs 564 00:54:16,486 -- 00:54:18,579 visātrākais. Vai gatavi?We're playing to see who can chug a can of soda, that is, the fastest.
Tādējādi ERA spēlēs sistēmas iestādes centrālo lomu, kas centralizē un nodrošina kopējo procesa saskaņotību, kurš pašlaik ir fragmentēts ar daudzām dažādām pusēm, kā tas redzams turpmāk tabulā:This way the ERA will play the centre role of system authority centralising and ensuring the overall coherence of a process that is nowadays fragmented through a number of different parties as evidenced in the table below:
Es un mani čomi spēlētu ziemas dienā.Me and my buddies would play it on a winter day.
Tu domā, ka es spēlētu spēles, ja uz spēles likta manas sievas dzīvība?You think I would play games with my wife's life on the line?

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

spīdēt
shine

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apkrāpt
cheat
atrasties
be situated
grauzt
crunch
izmirt
become extinct
kalt
forge
kašņāt
rummage
kult
thresh
medīt
hunt
mēģināt
try
tuvoties
come nearer

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'play':

None found.
Learning languages?