Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Aizdot (to lend) conjugation

Latvian
9 examples

Conjugation of aizdot

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
aizdodu
I lend
aizdod
you lend
aizdod
he/she/it lends
aizdodam
we lend
aizdodat
you all lend
aizdod
they lend
Past tense
aizdevu
I lent
aizdevi
you lent
aizdeva
he/she/it lent
aizdevām
we lent
aizdevāt
you all lent
aizdeva
they lent
Future tense
aizdošu
I will lend
aizdosi
you will lend
aizdos
he/she/it will lend
aizdosim
we will lend
aizdosiet
you all will lend
aizdos
they will lend
Imperative mood
-
aizdod
you lend
-
-
aizdodiet
you all lend
-
Es/tu/...
Conditional mood
aizdotu
I would lend

Examples of aizdot

Example in LatvianTranslation in English
Turklāt Polijas iestāžu sniegtā informācija par banku gatavību sniegt aizdevumus nav galīga un nepierāda, ka kāda banka patiešām būtu gatava aizdot vajadzīgo summu uzņēmumam FSO bez valsts atbalsta.In addition, the information provided by the Polish authorities on the willingness of the banks to grant loans is not conclusive and does not prove that any bank would actually be ready to lend the amount in question to FSO without State support.
Lai gan DB ziņojumā rasti risinājumi Hynix kreditoru zaudējumu mazināšanai, tajā netiek norādīts, kāpēc tirgum būtu jāturpina aizdot vai investēt līdzekļus Hynix, t. i., uzņēmumā ar reitingu selective default (selektīvā maksātnespēja).While the DB report points the way for Hynix's creditors to minimise their losses, it gives no indication as to why the market would have continued to lend or invest money in Hynix, a company in selective default.
Jāsecina, ka ar šo pozitīvo kapitālu nepietiktu, lai pārliecinātu banku aizdot HSY naudu ar parasto procentu likmi, t. i., ar tādu procentu likmi, kāda tiek prasīta, aizdodot dzīvotspējīgiem uzņēmumiem. 1.In conclusion, this positive equity would not have sufficed to convince a bank to lend to HSY at a normal interest rate, i.e. at the interest rate charged when lending to healthy firms.
Neatbilstošiem vērtspapīriem vai precēm, kurus aizdod vai pārdod repo darījumos vai vērtspapīru vai preču aizdevumos vai aizņēmumos, no svārstīguma izrietošā korekcija ir tāda pati, kā ārpus oficiālā saraksta esošiem kapitāla vērtspapīriem atzītā biržā.For non-eligible securities or for commodities lent or sold under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
lai ievērotu konsekvenci attiecībā uz repo veida operācijām, vērtspapīrus, ko aizdod saskaņā ar vērtspapīru aizdevumu operācijām, patur sākotnējā īpašnieka bilancē (un nepārnes uz pagaidu pārņēmēja bilanci), ja ir stingrs apsolījums, ka notiks pretēja operācija (nevis tikai šādas rīcības iespēja)in order to maintain consistency with the treatment of repo-type operations, securities lent out under securities lending operations remain on the original owner’s balance sheet (and are not to be transferred to the balance sheet of the temporary acquirer) where there is a firm commitment to reverse the operation (and not simply an option to do so)
pirmkārt, ir normāli, ka mātesuzņēmums aizdod meitasuzņēmumiem ar labvēlīgiem nosacījumiem.First, that it is normal for a mother company to lend at favourable conditions to its subsidiary.
EIB aizdos līdzekļus, kas iegūti starptautiskos finanšu tirgos, un sniegs galvojumus finansēšanas partneriem saskaņā ar saviem standarta priekšrakstiem, noteikumiem un kārtību.The EIB will lend funds raised from international financial markets and provide guarantees to its financing partners in accordance with its standard rules, regulations and procedures.
EIB aizdos līdzekļus, kas iegūti starptautiskos finanšu tirgos, un nodrošinos garantijas saviem finansētājiem partneriem saskaņā ar tās standarta priekšrakstiem, noteikumiem un kārtību.The EIB will lend funds raised from international financial markets and provide guarantees to its financing partners in accordance with its standard rules, regulations and procedures.
Fugeri aizdos viņam naudu. Imperiālie baņķieri?The Fuggers will lend him the money.

More Latvian verbs

Related

atdot
give
dot
give
iedot
give
izdot
hand out
nodot
deceive
padot
pass
pārdot
sell
piedot
forgive

Similar

aiziet
go away

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atlikt
postpone
dabūt
acquire
izvairīties
avoid
piegādāt
supply
pierakstīt
write down
piestāt
cease
slēpot
ski
soļot
march
vārīt
boil
vilkt
pull

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'lend':

None found.