Apspriest (to discuss) conjugation

Latvian
12 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
apspriežu
I discuss
apspried
you discuss
apspriež
he/she/it discusses
apspriežam
we discuss
apspriežat
you all discuss
apspriež
they discuss
Past tense
apspriedu
I discussed
apspriedi
you discussed
apsprieda
he/she/it discussed
apspriedām
we discussed
apspriedāt
you all discussed
apsprieda
they discussed
Future tense
apspriedīšu
I will discuss
apspriedīsi
you will discuss
apspriedīs
he/she/it will discuss
apspriedīsim
we will discuss
apspriedīsiet
you all will discuss
apspriedīs
they will discuss
Imperative mood
-
apspried
you discuss
-
-
apspriediet
you all discuss
-
Es/tu/...
Conditional mood
apspriestu
I would discuss

Examples of apspriest

Example in LatvianTranslation in English
Kompetentās iestādes var savstarpēji apspriest jautājumus par negodīgu, nesamērīgu un diskriminējošu cenu noteikšanu, kā arī citus jautājumus.Discussions between the competent authorities may be held to discuss matters such as, but not limited to, prices which may be unjust, unreasonable or discriminatory.
Tālab visām piegādes ķēdē iesaistītajām personām būtu lietderīgi apspriest praktisko kārtību saistībā ar atbildību par paziņošanu pirms rodas šāda vajadzība.Because of this it will be useful for everyone involved in the supply chain to discuss the practical arrangements related to the responsibility for notification before the need arises.
datu subjektam ir dota iespēja apspriest attiecīgā automatizētā lēmuma rezultātus ar lēmuma pieņēmēja puses pārstāvi vai citādi izteikt tiem savu viedokli,(the data subject is given an opportunity to discuss the results of a relevant automated decision with a representative of the parties making such decision or otherwise to make representations to that parties.
Apakškomiteja ir diskusiju, apspriežu un novērtējuma forums, un tā darbojas Asociācijas komitejas pakļautībā un vadībā, un pēc katras sanāksmes tā sniedz ziņojumu šai komitejai.The subcommittee will be a forum for discussion, consultation and assessment, and shall work under the authority and guidance of the Association Committee, to which it shall report after each meeting.
Apakškomiteja – kā diskusiju, apspriežu un novērtējuma forums – darbojas Asociācijas komitejas pakļautībā, un pēc katras sanāksmes tā sniedz ziņojumu šai komitejai.The subcommittee, as a forum for discussion, consultation and assessment, shall work under the authority of the Association Committee, to which it shall report after each meeting.
Grupa ir diskusiju, apspriežu un pārraudzības forums.The group shall be a forum for discussion, consultation and follow-up.
“Es piedalos daudzās un dažādās attīstībai veltītās sanāksmēs savā reģionā kopā ar dažādiem cilvēkiem, bet, tieši satiekoties ar VRG, es jūtu, ka mēs patiešām apspriežam svarīgus jautājumus un virzām procesu uz priekšu.”‘I attend many different development meetings in my region with different people, but it is when I meet with the LAG group that I feel we are really discussing the important issues and move the process further’.
Mēs apspriežam privātas lietas publiski? !Since when do we discuss private matters in public spaces?
Tas, ko es un mani biznesa partneri apspriežam, nav tava darīšana.What my business partners and I discuss Isn't of your concern.
Jūsu vietējais valsts nodarbinātības dienests ar jums apspriedīs vajadzības attiecībā uz darbaspēku, sagatavos kandidāta nepieciešamos raksturojumus, sastādīs darbā pieņemšanas plānu, kurā skaidri norādīti ārvalstu darbinieku nolīgšanas mērķi, ieguvumi, riski un izmaksas.Your local public employment service will discuss your recruitment needs, prepare a candidate profile and produce a recruitment plan, which clearly outlines the objectives, benefits, risks and costs of recruiting abroad.
15. maijā ES reģionu politikas komisāre Danuta Hibnere Pekinā parakstīja saprašanās memorandu, izveidojot oficiālu forumu, kurā Eiropas Komisija un Ķīna apspriedīs reģionālās politikas jautājumus.On 15 May, EU Regional Policy Commissioner Danuta Hübner signed in Beijing a memorandum of understanding, setting up an official forum where the European Commission and China will discuss regional policy issues.
Kopā mēs apspriedīsim, kāda loma Eiropas nākotnē un labklājībā būs uzņēmējdarbībai.Together, we will discuss entrepreneurship and the role it can play for Europe’s future and prosperity.

More Latvian verbs

Related

izspriest
solve
spriest
decide

Similar

izspriest
solve

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atdot
give
bērt
strew
dienēt
be in service
fotografēt
take pictures
kuģot
navigate
lietot
use
saaukstēties
catch a cold
stiept
stretch
tapt
become
veikt
carry out

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'discuss':

None found.
Learning languages?