Nuleisti (to lower) conjugation

Lithuanian
10 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
nuleidžiu
I lower
nuleidi
you lower
nuleidžia
he/she lowers
nuleidžiame
we lower
nuleidžiate
you all lower
nuleidžia
they lower
Past tense
nuleidau
I lowered
nuleidai
you lowered
nuleido
he/she lowered
nuleidome
we lowered
nuleidote
you all lowered
nuleido
they lowered
Past freq. tense
nuleisdavau
I used to lower
nuleisdavai
you lower
nuleisdavo
he/she used to lower
nuleisdavome
we used to lower
nuleisdavote
you all used to lower
nuleisdavo
they used to lower
Future tense
nuleisiu
I will lower
nuleisi
you will lower
nuleis
he/she will lower
nuleisime
we will lower
nuleisite
you all will lower
nuleis
they will lower
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
nuleisčiau
I would lower
nuleistum
you would lower
nuleistų
he/she would lower
nuleistume
we would lower
nuleistute
you all would lower
nuleistų
they would lower
Imperative mood
-
nuleisk
you lower
-
-
nuleiskite
you all lower
-

Examples of nuleisti

Example in LithuanianTranslation in English
Informacijos ir (arba) komandų perdavimas MMS ir, jeigu reikia, vidiniam traukinio sietuvui, pvz., informacijos atidaryti ir (arba) uždaryti oro sklendes, pakelti ir (arba) nuleisti srovės imtuvą, įjungti ir (arba) išjungti pagrindinį galios jungiklį, jeigu iš traukos elektros energijos tiekimo A sistemos būtina persijungti į traukos elektros energijos tiekimo B sistemą. Žr. A priedo 7 rodyklę.Generating information/orders to the DMI and, when required, the train interface unit, e.g. information where to close/open the air flaps, where to lower/raise the pantograph, where to open/close the main power switch, where to change from traction system A to traction system B.
Įprastomis sąlygomis neturi būti galimybės nuleisti krovinį naudojantis vien frikciniais stabdžiais, išskyrus tokias mašinas, kurių funkcijos numato, kad jos frikciniai stabdžiai turi veikti būtent taip.It must not be possible, under normal operating conditions, to lower the load solely by friction brake, except in the case of machinery whose function requires it to operate in that way.
Elektriniuose riedmenų vienetuose numatoma galimybė mašinisto iniciatyva arba panaudojus traukinio valdymo funkciją (įskaitant CCS funkcijas) nuleisti pantografą laikotarpiui, atitinkančiam standarto EN 50206–1:2010 4.7 punkto reikalavimus (trims sekundėms), dinaminiu izoliaciniu atstumu, nurodytu standarto EN 50119:2009 2 lentelėje.Electric units shall be designed to lower the pantograph in a period meeting the requirements of EN50206-1:2010, clause 4.7 (3 seconds) and to the dynamic insulating distance according to EN 50119:2009 table 2 either by initiation by the driver or by a train control function (including CCS functions).
Pasiruošk nuleisti tiltą.Prepare to lower the bridge.
Aš patarčiau nuleisti ginklą, pone.I would advise you to lower your weapon, sir.
Kai Lizaras suartės su Beladona, jis nuleis tave ant to smaigalio, kad ir tu pajaustum malonumą.As Leezar enters Belladonna, he will lower you onto that spike, thereby giving you a good poking as well.
Tavo vietoje nuleisčiau toną, Kaltintojau.I would lower my voice, Accuser.
Tu nuleisk mane į lydinį.You must lower me into the steel.
Storm, nuleisk jį.Storm, lower it. I can't.
Gerai, nuleisk.All right, lower it.

More Lithuanian verbs

Related

apleisti
forsake
apsileisti
grow careless
atleisti
forgive
įleisti
inject
išleisti
spend (money)
leisti
let
nusileisti
land
paleisti
let go
perleisti
transfer
praleisti
spend (time)
suleisti
inject
užleisti
cede

Similar

apleisti
forsake
atleisti
forgive
išleisti
spend (money)
nukristi
fall
nušvisti
shine
nuteisti
convict
paleisti
let go
skleisti
emit
skleistis
unfold
suleisti
inject
užleisti
cede

Similar but longer

nusileisti
land

Random

durti
stab
guosti
comfort
knarkti
snore
mėlyninti
make blue
mėtyti
throw
pasiilsėti
take a rest
plepėti
chat
seilėtis
dribble
sukliudyti
prevent
tvenkti
dam

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'lower':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In